Haraldsted sogn, Ringsted herred, Sorø amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 31.10.2022

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 3. Deel s. 432: Haraldsted (Harrested) Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 2. Bind s. 644: Haraldsted Sogn (Project Runeberg).

Trap 5 online: Haraldsted sogn.

J.V. Christensen: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie: Første Del (1907), side 60: Haraldsted, Knud Hertugs Helgensted.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Haraldsted kirke

Position:
- Legacy: N: 552929.6 Ø: 0114605.3
- GST: 674879 6152975
- Google Earth: 55 29' 29.6"N, 011 46' 05.3"E
Forklaring

Haraldsted kirke Haraldsted kirke Haraldsted kirke
Adresse: Kastrupvej 14, Haraldsted, 4100 Ringsted.

Kirken er opført o. 1130.

Kongesønnen Knud Lavard, der 1131 blev myrdet af fætteren Magnus, blev efter mordet bragt til kirken og muligvis begravet her, inden hans jordiske rester senere blev flyttet til Sct. Bendts kirke i Ringsted.

Mere om kirken:

Kongsgården

Position:
- Legacy: N: 552928.4 Ø: 0114606.1
- GST: 674893 6152939
- Google Earth: 55 29' 28.4"N, 011 46' 06.1"E
Forklaring

Kongsgårdsstenen i Haraldsted Kongsgårdsstenen i Haraldsted
Adresse: Haraldstedvej 89, Haraldsted, 4100 Ringsted.

Kongsgården eksisterer ikke længere, men en mindesten syd for kirken markerer gårdens placering. Jarl Erik Jedvardson og Cæcilia Knudsdatter boede på gården i 1131, da Knud Lavard var på besøg hos sin kusine før det skæbnesvangre møde med Magnus.

Trap Danmark, 5. udgave, Sorø amt, bind III, 3 (1954), side 760:
Haraldsted tilhørte if. kong Vald.s jordebog kongen og har vist udgjort et eget birk (se ValdJb. indl. 63). Her har formentlig ligget en kongsgård, som Knud Lavards slægtning Erik Jarl o. 1131 havde i forlening. 1253 gav Chrf. I hr. Gunzelin, greve af Schwerin bl.a. "alle besiddelser i Haraldsted" i forlening. O. 1520 har H. el. en del deraf hørt under Skjoldenæs len, fulgte sen. med dette til Roskildegård og kom derfra 1585 under Ringsted kloster. 1588 er byen el. en del af den nedbrændt. …
Arkivar, cand. mag. Jens Holmgaard

Fotos på denne side er egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning