Hejnsvig sogn, Slavs herred, Ribe amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 15.9.2021

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 6. Deel s. 511: Heinsvig Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. bind s. 774: Hejnsvig Sogn (Project Runeberg).

Slavs herred.

Nationalmuseet: Danmarks kirker: Kort over Slavs herred o. 1800.

Salomon J. Frifelt: Vort Sogns Historie i 100 Aar, Skast, Slavs og Vester Horne herreder (1951) side 160 ff..

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Hejnsvig kirke

Position:
- Legacy: N: 554144.5 Ø: 0085941.9
- GST: 499683 6172212
- Google Earth: 55 41' 44.5"N, 008 59' 41.9"E
Forklaring

Adresse: Kirkevej 1, 7250 Hejnsvig.
Hejnsvig kirke Hejnsvig kirke Hejnsvig kirke Hejnsvig kirke


Kirken blev vel opført sidst i 1100 tallet. Den østligste del, der fremstår i granitkvadre, er det oprindelige kor. Det benyttes i dag som sakristi, mens den østligste del af det gamle skib er indrettet som kor.

I våbenhuset:
Maleri af den gamle kirke Vievandskar

Billedet t.v. viser kirken efter ombygning i 1856, hvor skibet blev forlænget mod vest og forsynet med i våbenhus ved gavlen. Kirken fik sit nuværende udseende ved en ombygning i 1918-19.
Foto t.h.: Våbenhuset fik ved den seneste ombygning indmuret et middelalderligt vievandskar, der muligvis en overgang har været anvendt som døbefont. Pengeblokken ovenover er fra o. 1800.


Skibet indvendigt Orgel Døbefont Prædikestol

Præsterækketavle Præsterækketavle Præsterækketavle


Mere om kirken:

Baldersbæk

Position:
- Legacy: N: 553743.7 Ø: 0085419.1
- GST: 494037 6164772
- Google Earth: 55 37' 43.7"N, 008 54' 19.1"E
Forklaring

Adresse: Baldersbækvej 50, 6682 Hovborg.

Positionen angiver den (tidl.?) skovfogedbolig, der formentlig ligger, hvor fæstegården Baldersbæk lå.

Bendix Norby til Urup (1595 - 1665) var ejer af gården. I 1660 afstod han den til sine børn, herunder Christen Norby til Lunderup (1635 - 1667).

Mere om Baldersbæk: John M. Møller: Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (1914), side 132.

Donslund

Position:
- Legacy: N: 553839.5 Ø: 0085735.6
- GST: 497475 6166493
- Google Earth: 55 38' 39.5"N, 008 57' 35.6"E
Forklaring

På positionen ligger en ruin, der - så vidt jeg forstår - er udgravning af en kælder fra den gamle herregård. Den ligger ved en hegnende ca. 70 m øst for gården på adressen Ribe Landevej 123, 7250 Hejnsvig. Ruinen synes ikke umiddelbart tilgængelig.
Herregården eksisterede indtil slutningen af 1700 tallet.

Trap Danmark, 5. udgave, Ribe amt, bind IX, 2 (1965), side 926:
Donslund har været en hovedgd., der tilhørte Gertrud Krabbe, g. m. Anders Christensen Sandberg til Kvelstrup, hendes svigersøn Johan Juel († 1577) og hans sønner Niels og Christen Juel († 1608). Sidstn.s enke Karen Strangesen blev 1608 frataget D. for gæld af Christoffer Rosenkrantz, men 1609 erklæredes gældsbrevene falske, og Karen Strangesen solgte s.å. D. til jomfru Margrethe Bille († 1627), der o. 1623 solgte den til Christoffer Gersdorff († 1635). Han solgte den 1625 til jomfru Maren Norby (kort efter g. m. Christen Thorsen), der 1629 skødede D. (1638: 16 tdr. hartk.) m. ml. m.m. til sin broder Bendix Norby til Urup, som mul. har solgt den til Bendix Breide, der nævnes som ejer 1648. 1651 tilhørte den igen Bendix Norby, som 1660 afstod den (26 tdr. hartk.) m. nogle gårde og huse til sine børn Peder Norby, Christen Norby til Lunderup og Dorthe Norby til Urup. Peder Norby, der endnu 1683 boede i et hus på D.s grund, pantsatte den 1678 for 800 rdl. til sin fætter Peder Thorsen († o. 1681), som året efter blev dens ejer. Hans enke Else Christensdatter bragte den 1681 til sin anden mand Lauritz Nielsen, fra hvem den (8 tdr. hartk.) 1690 for resterende skatter tildømtes kongen, der udlagde den til ryttergods. 1743 skødede kronen D. hovedgård (7½ tdr. hartk.) til amtsforv. Christen Roed for 171 rdl. Siden har den hyppigt skiftet ejer, og der er frasolgt megen jord.
Litt.: DLandbr. VIII. 1936. 328-29.

Mere om Donslund:

Gilbjerg

Position:
- Legacy: N: 554034.0 Ø: 0090329.3
- GST: 503657 6170035
- Google Earth: 55 40' 34.0"N, 009 03' 29.3"E
Forklaring

Adresse: Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig.

Det nuv. stuehus er opført i 1935.

Trap Danmark, 5. udgave, Ribe amt, bind IX, 2 (1965), side 926:
Gilbjerg var 1584 en lille, adelig sædegd., der tilhørte Mads Raale (Glambek), som 1583 havde fået den ved mageskifte m. kronen. 1652 pantsatte Bendix Norby den til børnehuset i Viborg.

Mere om Gilbjerg: John M. Møller: Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (1914), side 167 f.

Risbøl

Position:
- Legacy: N: 553829.2 Ø: 0085632.4
- GST: 496370 6166177
- Google Earth: 55 38' 29.2"N, 008 56' 32.4"E
Forklaring

På positionen har indtil for nylig ligget en gård Risbølgård. Hvorvidt den opr. sædegård Risbøl lå her, ved jeg ikke.

Trap Danmark, 5. udgave, Ribe amt, bind IX, 2 (1965), side 926:
Christen Juel til Donslund skrev sig 1591 og 1597 til Risbølgård, som hans mormoder Gertrud Krabbe, g. m. Anders Christensen Sandberg til Kvelstrup, havde fået ved mageskifte m. kronen 1564. 1629 skødede Maren Norby til Donslund R. til sin broder Bendix Norby, der 1652 pantsatte den til børnehuset i Viborg, som ejede den (1662: 14 tdr. hartk.) 1664. Den var da øde.

Mere om Risbøl: John M. Møller: Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (1914), side 132 f.

Trøllund

Position:
- Legacy: N: 554221.2 Ø: 0090153.6
- GST: 501982 6173347
- Google Earth: 55 42' 21.2"N, 009 01' 53.6"E
Forklaring

Adresse: Trøllundvej 11-13, 7250 Hejnsvig.

Bendix Norby til Urup (1595 - 1665) pantsatte i 1652 gården til børnehuset i Viborg.

Mere om Trøllund: John M. Møller: Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (1914), side 170 f.

Fotos på denne side er egne fotos (fra 14/9 2021) - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning