Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 20.10.2021

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 6. Deel s. 219: Raarup Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. bind s. 343: Raarup Sogn (Project Runeberg).

Nationalmuseet: Danmarks kirker: Kort over Bjerre herred o. 1787 (PDF).

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Rårup kirke

Position:
- Legacy: N: 554624.7 Ø: 0095541.9
- GST: 558233 6181265
- Google Earth: 55 46' 24.7"N, 009 55' 41.9"E
Forklaring

Rårup kirke. Foto 31/10 2014. Rårup kirke. Foto 31/10 2014. Rårup kirke. Foto 19/10 2021.
Adresse: Bakkedalsvej 25K, Rårup, 7130 Juelsminde.

Kirken er opført o. 1200.

Begravet fra kirken:

Skibet indvendigt Døbefont Korbuekrucifiks Prædikestol Pengeblok Præsterækketavle


Alter Alter Alter Alter Alter
Altertavlen er fra 1602. På siderne (hhv. N og S-siden) er beskrevet senere arbejder med tavlen. Bag altertavlen er endvidere opsat to af tavlens gamle sidepaneler (på hhv. N og S-siden af et skab).


Gravminder i våbenhuset:

Gravminde #4 Gravminde #6 Gravminde #7
Hans Jørgensen Vinter, 1719 - 1783. Forpagter Jakob Kruse af Møgelkiær, 1742 - 1794. Præst og provst Hans Frederik Plesner, 1745 - 1796.


Gravminde Gravminde Gravminde Gravminde Gravminde Gravminde


Mere om kirken:

Møgelkær

Position:
- Legacy: N: 554738.5 Ø: 0095443.6
- GST: 557187 6183533
- Google Earth: 55 47' 38.5"N, 009 54' 43.6"E
Forklaring

Adresse: Møgelkærvej 15, 7130 Juelsminde.

Herregårdens historie skrives tilbage til 1400 tallet. Gården er i dag et fængsel under Kriminalforsorgen. Den nuværende hovedbygning er fra 1861-1862.

Erik Ottesen Rosenkrantz (1427 - 1503) var ejer af herregården.

Oplysninger om gården på

Alle fotos på denne side er egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning