Thorstrup sogn, Øster Horne herred, Ribe amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 9.8.2022

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 6. Deel s. 468: Thorstrup Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. bind s. 738: Thorstrup Sogn (Project Runeberg).

Nationalmuseet: Danmarks kirker: Kort over Øster Horne herred o. 1800 (PDF).

Salomon J. Frifelt: Vort Sogns Historie i 100 Aar, Bind 22 (1950) side 563 ff. (opslag 57)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Thorstrup kirke

Position:
- Legacy: N: 554047.4 Ø: 0083414.6
- GST: 473007 6170530
- Google Earth: 55 40' 47.4"N, 008 34' 14.6"E
Forklaring

Adresse: Gl. Præstevej 2, Thorstrup, 6800 Varde

Kirken er bygget i 1100 tallet.

Claus Strangesen (Bild) (1553 - 1596) og hustru Anne Iversdatter Skram (1560 - 1632) blev begravet i en krypt under koret.

Claus Strangesen gav en nu forsvundet epitafie-altertavle til kirken, og Anne Skram gav en klokke. Claus Strangesens kisteplade findes på Varde museum.

Mere om kirken:

Nørholm

Position:
- Legacy: N: 554108.5 Ø: 0083600.8
- GST: 474864 6171172
- Google Earth: 55 41' 08.5"N, 008 36' 00.8"E
Forklaring

Adresse: Stokkebrovej 1, 6800 Varde.

Ejere af Nørholm bl.a.:

Nuv. stuehus er opført 1780.

Trap Danmark, 5. udgave, Ribe amt, bind IX, 2 (1965), side 828:
Nørholm ved Varde å tilhørte på dronn. Margrethes tid Jon Jakobsen (Lange, † o. 1404), hvis enke Else Jensdatter (Rosenkrantz) 1406 fradømtes en del af den jord, hvorpå gden stod, til fordel for kronen og kirken. Det overlodes til dronningen, om gden kunne blive stående. Med sønnen Claus Jonsens datter Anne kom gden til Strange Nielsen (Strangesen), der nævnes på N. 1441-88. 1493 nævnes en enkelt gang Henrik Stampe til N., men gden tilfaldt Strange Nielsens søn Ebbe Strangesen († o. 1507) og hans broder Claus Strangesen († o. 1511), hvis arvinger ved et mageskifte 1524 endeligt fik afviklet kronens rettigheder i N. Den har derefter tilhørt Claus Strangesens søn Niels Clausen, dennes broder Otte Clausen († 1571), der nævnes fra 1537, og Otte Clausens søn Claus Strangesen († 1596), hvis datter Karen Strangesen († 1607) bragte N. til sin mand Hans Lange til Lunderup, som 1631 solgte den (1638: 72 tdr. hartk.) til rigsråd Iver Vind († 1658), der 1647 skaffede godset birkeret og s.å. købte Agerkrog. Da hans søn Christian Vind døde 1677, deltes gden (1688: 45 tdr. hartk.) ml. hans enke Mette Krabbe († 1681), der ægtede Fr. Lutzow til Visselbjerg, og svigersøn Chr. Bille til Dybæk († 1714). I de flg. år udlagdes gd. og gods til forsk. kreditorer, bl.a. fik ritm. Otte Kruse 1686 indførsel i Mette Krabbes part og rådmand Hans Wandal 1684 i Chr. Billes part. …
Helle Linde, arkivar cand. mag., Viborg.

Mere om Nørholm:

Til Slægtsforskning