Vestervig sogn, Refs herred, Thisted amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 3.12.2022

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 5. Deel s. 157: Vestervig Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 4. bind s. 279: Vestervig Sogn (Project Runeberg).

Trap 5 online: Vestervig sogn.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Vestervig kirke

Position:
- Legacy: N: 564623.4 Ø: 0081902.0
- GST: 458272 6292345
- Google Earth: 56 46' 23.4"N, 008 19' 02.0"E
Forklaring

Adresse: Klostergade 1, 7770 Vestervig.
Vestervig kirke Vestervig kirke Vestervig kirke Tårnet


Sognekirken, der er fra 1100 tallet, var tidligere klosterkirke og har dannet nordfløjen i det nu nedrevne Vestervig kloster. Den oprindelige sognekirke nordvest for den nuværende er også revet ned, formentlig i 1547.

Niels Strangesen (Bild) (1389 - 1424) og hans tredje hustru Ingeborg Folradsdatter (Dosenrode) (1380 - 1440) blev begravet i kirken. Ved søndre sideskibs østvæg er opstillet en ligsten for dem:

Niels Strangesen † 1424

Her ligger Ridder Niels Strangesen, som døde i Herrens Aar 1424, tilligemed sin Hustru Fru Ingeborg, Folrad Dusenrades Datter, som døde [14]40, samt begges Børn, beder for dem.


Skibet indvendigt Søndre sideskibs sydmur: Billedvader med hund eller ulv - syddør - solur Tårnportal mod vest Mindeindstkrift fra 1920


Alter Døbefont Prædikestol Præsterækketavle


Kalk fra o. 1525, nu på Nationalmuseet

Denne kalk fra o. 1525 findes nu på Nationalmuseet. Den ledsagende generelle tekst lyder:

De ældste alterkalke havde rund fod. I 1300-årene blev formen ændret under indflydelse af den gotiske arkitektur. Kalkens fod blev tunget eller mangekantet. Samtidig med de nye former levede de gamle runde dog videre. Også bægerets form ændrede sig fra den skålformede … til en smallere kegleform. Bægrene blev tillige mindre, da vinen fra 1300-årene forbeholdtes præsten, så menigheden kun fik del i nadverbrødet.
Efter reformationen har de fleste af kalkene været i brug i mindst to forskellige kirker, da kirkeejerne har flyttet dem efter behov.

Om den aktuelle kalk står skrevet:
6. På den tungede fod er graveret en krucifiksgruppe og på skriftbåndet bøn til Maria og helgener. Ca. 1525. Vestervig klosterkirke, senere Agger. Inv. 3366.


Gravminder:
(De anførte tekster er hentet fra Nationalmuseets værk om kirken)

Epitaf opsat af Peder Goische † 1722 Liden Kirsten og Prins Buris' grav
Over for prædikestolen: Epitaf opsat af Peder Goische † 1722. Nord for skibet: Liden Kirsten og Prins Buris' grav.

Gravsten:
Præsten Tue † 120_ Kanniken Atte † 1217 ??? døde 29. April. Jomfru Christine Dota og Frida
Kirkens vestvæg: Præsten Tue † 120_. Kirkens vestvæg: Kanniken Atte † 1217. Kirkens vestvæg: ??? døde 29. April. Kirkens vestvæg: Jomfru Christine. Kirkens vestvæg: Dota og Frida.


Brudstykke Peder Friis og hustru, begge † 1483 Christen Povelsøn Resen † 1641 og to hustruer Jens Moldrup † 1772 og to hustruer
Kirkens vestvæg: Brudstykke. Kirkens vestvæg. Nordre sideskibs Østvæg: Peder Friis og hustru, begge † 1483. Kirkens vestvæg: Christen Povelsøn Resen † 1641 og to hustruer. Kirkens vestvæg: Jens Moldrup † 1772 og to hustruer.


Kisteplader:
Frederik Christian Jochumsen, * og † 1664 Jochum Irgens von Westerwiick † 1675
Søndre sideskibs østvæg: Frederik Christian Jochumsen, * og † 1664. Kirkens vestvæg: Jochum Irgens von Westerwiick † 1675.


Mere om kirken:

Modeller
I kirken er opstillet denne montre med modeller.


Æ Beeshus Fra den gamle kirkegård
Få hundrede meter fra kirken lå den gamle sognekirke, Sct. Thøgers kirke. Foto tv. viser Æ Beeshus (et tidligere tiders kreaturhus hvor fritgående kvæg kunne søge ly - det huser i dag en udstilling om kirkerne og fund efter jernalderhuse). Bagved Æ Beeshus ses det gamle kirkegårdsdige.
Foto th.: Inden for diget er fundamenter af den gamle sognekirke markeret.


Fotos på denne side er udelukkende egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning