Joen Nielsen [1143]
(Omkr 1650-1715)
Maren Christensdatter [1144]
Anders Hansen Risbøl [2340]
(Omkr 1653-1733)
Maren Terkelsdatter [2341]
(-Før 1708)
Christen Joensen [1140]
(Omkr 1690-)
Andersdatter [2339]
Jon Christensen [1136]
(1719-Før 1776)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt

Jon Christensen [1136] 1 2

  • Født: 1719, Bække sg, Ribe amt 1
  • Dåb: 12 Mar. 1719, Bække kirke 3
  • Ægteskab (1): Ukendt
  • Død: Før 1776, Bække sg, Ribe amt 1
Billede

  Notater:

Claus' tip-4-oldefar.

  Forskningsnotater:

Navnet på Jons hustru kendes ikke, men hendes far boede i Skødebjerg (i nabosognet Vorbasse).
Jons hustru blev begravet 13. april 1770.
Hendes mor hed Gertrud og blev begravet 4. nov. 1770
3 kildehenvisninger: 4 5 6

  Dåbsnotater:

Dominica Oculi = Tredje søndag i Fasten.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Bopæl: Bække sg, Ribe amt. 2 7 8

2. Beskæftigelse: Fæster af sognepræstens halve annexgård: Bække sg, Ribe amt. 1 9


Billede

Jon blev gift med.


Billede

Kilder


1 Olav Vang Lauridsen og Jens Peter Harbo, Slægten Lauridsen fra Grønvang, Vejen, og nogle af dens Slægtsforbindelser (Vejen, A/S Cenraltrykkeriet, 1921. Bogen er gengivet på Per Korning Oves hjemmeside.), s.298.
Der har været mindst 3 Børn i Snedkerhjemmet: Maren, Jon og Birthe og maaske en Jon mere (A.-C.).
4. Led
A. Maren Christensdatter (1) f. i Schyggebierge 27. Oktbr. 1715.
B. Jon Christensen f. i Beche 1719 (2), d. s. St. 13. Januar 1776, 57 Aar gl. Det ses ikke, hvem der er hans Hustru (3). Han er Fæster af Sognepræstens "halve Annexgaard i Beche" (4). Har lært Snedkeriet hjemme.
C. Birthe Christensdatter i Skiødebjerg (= Skyggebjerg?).

Noter:
(1) Hun er da opkaldt efter sin Bedstemoder, Maren Christensdatter, g. m. gamle Joen Nielsen i Tiufkier.
(2) Da Alderen ved hans Død 1776 er opgivet til 44 Aar, skulde han være f. 1732. Er dette Tilfældet, er der Tale om en yngre Broder af samme Navn. Den første Jon har da været død paa dette Tidspunkt.
(3) Der er kun bevaret enkelte havarerede Blade af Bække Kirkebog fra den Tid.
(4) Den anden halve Annexgaard i Beche var fæstet af Sr. Peder Poder.

2 Kirkebog for Verst-Bække sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1718-1772 s.70v.
1765
Søndag mellem Juul og Nytaar døbtes Joen Christensens Søn i Bekke, fik det Nafn Anders. Holtes af Joens Søster Birthe. Faddere: Svogrene fra Togelund, Svoger fra Nebel, Peder Peders Søn Søren.
Opslag 71. (Anders Johnsen dåb).

3 Kirkebog for Verst-Bække sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1718-1772 s.34h.
Ao. 1719
Fødde og Døbte
3. Ejusdem [Dom. Oculi] - Christen Jonsens Søn af Beche kaldet Jon. Faddere: Anders Riisbøls Hustru, Bertel Andersen af Asbo, Jens Madsen af Beche.
Opslag 35. (Jon Christensen dåb).

4 Kirkebog for Verst-Bække sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1718-1772 s.68v.
1764.
4de Advent Søndag [= 18. dec. 1763] døbtes Jens Mortensens Pigebarn fra Becke, fik det Nafn Engel. Førtes til Daab af hans Hustrus Søster Birthe. Faddere: Joen Christensens Hustru, hans Hustrus Fader fra Skjødebjerg, Poul Mortensen fra Becke.
Opslag 69. (Engel Jensdatters dåb 1763).

5 Slavs herred, Bække sogn begravede 1718-1814 (PDF).
1770 d. 13 apr. jordedes Joens kone i Bække gammel 41 år.

6 Slavs herred, Bække sogn begravede 1718-1814 (PDF).
1770 d. 4 nov. jordedes Joens afdøde kones moder Gertrud gammel 70 år.

7 Kirkebog for Verst-Bække sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1718-1772 s.54.
(1752)
D. 18de Octobr. Joën Christensens Søn Christen. Faddere: Bodel Peders Daatter, Søren Mortensens Hustru, Mathis Møller.
Opslag 55. (Christen Joensen dåb).

8 Kirkebog for Verst-Bække sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1718-1772 s.77v.
1769
4de Advent Søndag [= 18. dec. 1768] hjemmedøbtes Joen Christensens søn Niels.

3die Juule Dag var Joen Christensens Søn Niels i Kirchen til hans Daabs Conf. efter han 4de Adv S. var hjemmedøbt, førtes af Joens yngste Søster fra Schødebjerg. F: Søren Mortensens Hustru, Anders Stephansens Daatter Mette, Jens Friis, Niels Knudsen.
Opslag 78. (Niels Joensen dåb).

9 Olav Vang Lauridsen og Jens Peter Harbo, Slægten Lauridsen fra Grønvang, Vejen, og nogle af dens Slægtsforbindelser (Vejen, A/S Cenraltrykkeriet, 1921. Bogen er gengivet på Per Korning Oves hjemmeside.), s.353.
Fæstebrev.

Jeg Hans Høyer,

Sognepræst til Weerst og Beche Menigheder og fæster hermed ærlige og Velagte unge Person navnlig Christen Johnsen min halve Annex-Gaard i Beche Sogn og Beche Bye beliggende som hans Fader John Christensen haver beboet og i Fæste haft. Og nu formedelst venlig Contract til hannem haver tilstanden, at han den sin Livs Tiid maae nyde, bruge og beholde med al sin Rettighed, som dertil fra Arilds Tiid ligget haver, være Agre, Enge, Skov (?), Fiske-Vand, Tørve- og Klyne-Grøft, Lyngslet, og ellers alt andet, af hvad det være kand, som med Rettighed af Arilds Tiid tilligget haver og nu tilligger.

Saa skal han derimod tilforpligtet være Samme halve Annex Gaards Huuse med Over- og Under-Tømmer stort eller lidet, Tægning og ellers alt andet, som det til den halve Annex Gaards Reparation og Conservation efter Loven forsvarligen at holde i Stand. -

Hvorimod kan forventes efter Sr. Peder Poders øvrige halve Annex Gaards Contracts Ophævelse den Tofte-Jord, som ligger Østen for Gaarden, imod at han aarligen til mig og Eftermand betaler til Martini foruden Landgildet 3 Mk. Men for Landgilde, Hævningspenge, smaa Redsler aarligen til hver Martini Dag mig eller Efterkommere i reede Penge at betale 8te, skriver Otte Rdl., samt til forommeldte Tiid for alle 3 Korntiender: 2de, skriver tvende Tønder Rug, og for Quægtienden, aarlig til ovenanførte Tiid 2, skriver toe Mark Danske, og i det øvrige beviiser sin Hosbonde samme Villighed og Skiæl som de øvrige velvillige Mænd i Sognet.

Thi svares i rette Tiid til alle Kongelige Ordinaire og Extraordinaire Skatter og Contributioner samt sin foresatte Hosbonde al tilbørlig Lydighed alt under dette sit Fæste-Brevs Forbrydelse.

Det til Bekræftelse haver jeg samme mit Fæstebrev egenhændig underskreven samt med eget Signet forseglet.

Weerst Præstegaard, d. 12. Dec. 1773.

H. Høyer.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 7 Mar. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk