Bertel Knudsen Aquilonius [1499]
(1588-1650)
Elisabeth Nielsdatter [1500]
(Omkr 1602-1663)
Simon Jakobsen [1506]
(Før 1628-1675)
Karne Jacobsdotter [1507]
(Efter 1621-1676)
Olof Bertelsen Aquilonius [1497]
(1630-1684)
Margreta Simonsdotter Ingelotz [1498]
(1648-1707)
Margreta Aquilonia [1484]
(Omkr 1666-1726)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Simon Palm [1483]

 • Jakob Palm [1527]
 • Margreta Palm [1482]+
 • Inger Palm [1524]
 • Inger Palm [1525]
 • Oluf Palm [1531]
 • Jacob Palm [1526]
 • Gilius Palm [1523]
 • Peter Palm [1533]
 • Maja Palm [1530]
 • Johan Palm [1528]
 • Katharina Palm [1522]
 • Peter Palm [1532]
 • Rutger Palm [1534]
 • Johannes Palm [1529]

Margreta Aquilonia [1484] 3

 • Født: Omkr 1666, Löderup, Skåne 3
 • Ægteskab (1): Simon Palm [1483] den 8 Okt. 1689 i Löderup kirke, Skåne 1 2
 • Død: 14 Sep. 1726, Ö. Sallerup, Skåne i en alder af ca. 60 år 3

   Et andet navn for Margreta var Margreta Aquilonius.4

Billede

  Notater:

Claus' tip-6-oldemor.


Billede

Margreta blev gift med Simon Palm [1483] [MRIN: 560], søn af Jacob Palme [1485] og Inger Pedersdatter Koefoed [1486], den 8 Okt. 1689 i Löderup kirke, Skåne.1 2 (Simon Palm [1483] blev født i 1664 i Ystad, Skåne 2 og døde den 20 Jul. 1726 i Ö. Sallerup, Skåne 1 4.)


Billede

Kilder


1 Carl Sjöström, Stadsfogde i Lund, Skånska Nationen före Afdelningarnes Tid (1682-1832) (Lund 1897. E. Malmströms Boktryckeri. Findes på Project Runeberg.), s.38: 9. Simon Palm.
9. Simon Palm, prestvigd till kyrkoherde i Ö. Sallerup 5 juli 1689; prost 1720; † 20 juli 1726.
Enligt "Svenska ättartal" (V: 377) skulle denne Simon Palm varit son af Palme Simonsson (handlande i Ystad; † af pesten 1712), som skulle inflyttat från Holland. Denne Palme S. efterlemnade en gård på Vestergatan i Ystad "mellan det s. k. lybska herberget och rådman Göran Langes bakgård". Till denne är han emellertid icke son; Palme egde verkligen en son Simon Palm, men denne dog 1709 som handlande i Ystad, efterlemnande i tvenne äktenskap 8 barn, deribland sonen Håkan (f. 1699; handlande i Ystad; † 1762). Möjligen är dock, att döma af förnamnet, den ifrågavarande af samma slägt som de ofvannämnda. Helt visst är han också beslägtad med Simon Jacobsson (arrendator på Smedstorp), som hade sonen Jacob Simonsson (kyrkoh. i Efveröd; † 1699), hvilkens efterkommande kallade sig Ingelotz (deribland 617). Efter Jacob Simonssons död blef nemligen ifrågavarande Simon Palm förmyndare för sonen Simon, hans svåger Johannes Jacobæus för sonen Jöns, prosten Achtscheldings enka Margreta Simonsdotter (den dödes syster; † 1705) för dottren Helena o. s. v., alltså säkerligen alla nära anförvandter till sterbhuset. Vi antogo som ganska säkert att han var son af ofvannämnde arrendator, men rubbades i denna vår tro, då vi funno att han i vigselboken i Löderup benämnes Simon Jacobsson Palm, hvadan väl hans fader hetat Jacob. - Gift i Löderup 1689 med Margreta Aquilonius († 1725), syster till 6. Söner: 616, 618, 802 och 803. Svärsöner: 307 och 647. Se vid 166. Vi kalla denna slägt "Palm från Sallerup". - En annan slägt, "Palm från Krapperup", härstammar från 310. - En tredje Palm slägt "Palm från Möllared", representeras af 1714. - En fjerde slägt "Palm frän Arkilstorp" är i vår nation företrädd af 2701. - En femte slägt "Palm från Odarslöf", se vid 2921.

2 rossi.se, Simon Palm.

3 rossi.se, Margreta Aquilonia.

4 Severin Cavallin, Lunds Stifts Herdaminne (Udgivet i Lund 1854-1858. Findes på Project Runeberg.), Tredje delen s.5: 8. Simon Palm.
Frosta härad
...
Kyrkoherrdar i Östra Sallerup och Långaröd
...
8. Simon Palm. Enligt sägen härstammede han från en fransman, som i anledning af religionsförföljelser utwandrat från sitt fädernesland. Dennes hustru säges på en Palmsöndag hafwa aflidit i hafwande tillstånd, men barnet skall blifwit lefwande uttaget och sedermera, till minne af sin födelse på Palmsöndagen, kallat sig Palm. I Ystad bodde i början af 1700-talet en borgare wid namn Simon Palm, som måhända war fader till den lika benämnde pastorn härstädes. Denne rekommenderades 1687 af Arel Rosencranz till at blifwa pastor i Öfraby, men erhöll likwäl ej pastoratet, som det will synas derföre att han icke war benägen att gifta sig med prest-enkan derstädes. 1688 omnämnes han såsom hofpredikant hos general-guvernören Ascheberg. 1689 5/7 prestwigdes han till pastor härstädes samt blef 1719 vice och 1720 ordinarie prost i Frosta härad. I anseende till sin ålder och sjuklighet begärde han 1725, att hans medhjelpare M. Sundius måtte utnämnas till hans efterträdare, hwilket domkapitlet tillstyrkte.
P. dog 20/7 1726. - Gift med Margreta Aquilonius, dotter af Prosten Olof A. i Löderup; hon dog 1725 och hade åt P. födt 9 barn. Af desse äro endast 6 kända, nemligen Olof, past. i Frenninge, Jakob, past. i Efweröd, Petrus, past. i Lövestad, Rutger, past. i Barkåkra, Ingrid, g. m. fadrens efterträdare, och en dotter som war gift med N. Robelius, past. i W. Wram.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 11 Jul. 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia