Niels Andersen [3136]
(-Efter 1397)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt

Niels Andersen [3136] 1 2

  • Ægteskab (1): Ukendt
  • Død: Efter 1397 2

   Et andet navn for Niels var Nicolaus Andersen Pihl.3

Billede

  Notater:

Ullas tip-14-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Titel: Proconsul (Borgmester), 1397, Assens. 3


Billede

Niels blev gift med.


Billede

Kilder


1 Roskildes historie, Pil (Overgård).

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1909. Sexogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.352.
Pil †.
En i Fyn bosat, fra Assens stammende gammel, alt ved Aar 1500 uddød Slægt, der ikke selv vides at have ført noget Slægtnavn, men nu tillægges Navnet Pil efter sit Vaaben, som var en skraatstaaende Pil i Skjoldet og to krydslagte Pile paa Hjelmen. I Lund Domkirke holdtes Aartid for Bertholdus Piil, Borgermester i Helsingborg, og hans Hustru Fru Benedicte, Hr. Svend Saxtorps Søster, de levede ved 1404 (1), men vare formodenlig af en anden Slægt.
Niels Andersen, Borgermester i Assens, var 1397 Medudsteder af et Vidne af Baag Herredsthing og fører det oven beskrevne Vaaben (2). Søn:
Peder Nielsen, Raadmand i Odense, nævnes 1435 i et Vidne af Fynbo Landsthing, og atter 1438, er maaske den Petrus Lidle Nilsson, der 1435 nævnes vel fortjent af Franciskanerne og Prædikebrødrene i Odense (3), kaldes 1446 Væbner i et Vidne af Fynbo Landsthing og besegler da med Skjold og Hjelm, levede endnu 1459, da han og hans Søn Verner fik pavelig Bevilling at have Reisealter (4); g. 1) m. N. N. Satzleff, 2) m. en Datter af Raadmand i Odense Jep Pabe, hvis Vaaben var to Vinger. Sønner ...

3 Lauritz Maaløe, Assens gennem 700 Aar (Udgivet af Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, i Kommission hos Hempelske Boghandel, Odense 1936 (findes på Slægtsforskernes Bibliotek)), s.188.
...
Consules, der forekommer sidst, nævnes i flere Byer i Løbet af det 13de Aarhundrede og maa have udgjort Styrelsen ogsaa i vor By, hvor en Proconsul, altsaa en Raadsformand, noget lignende som de senere Borgmestre, forekommer i 1397. Han er den første, vi hører om, og han nævnes Nicolaus (Niels eller Nis) Andersen Pihl, proconsul in Asnæs.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 25 Mar. 2018 med Legacy 9.0 fra Millennia