Timme Limbek [4156]
(Omkr 1325-Efter 1365)
Sivert Limbek [5730]
(Omkr 1360-Efter 1416)
Anne Sivertsdatter [3147]
(Omkr 1410-Efter 1494)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Iver Pedersen til Kogsbøl [3146]

Anne Sivertsdatter [3147]

  • Født: Omkr 1410 2
  • Ægteskab (1): Iver Pedersen til Kogsbøl [3146] 1
  • Død: Efter 1494 3

   Et andet navn for Anne var Anne Sivertsdatter Limbek.1 4

Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldemor.


Billede

Anne blev gift med Iver Pedersen til Kogsbøl [3146] [MRIN: 1063], søn af Peder Eriksen til Kogsbøl [3150] og Ukendt.1 (Iver Pedersen til Kogsbøl [3146] blev født omkring 1410 5 og døde efter 1446 3.)


Billede

Kilder


1 Sven Houmøller og Albert Fabritius, Danmarks Adels Aarbog. 1964. Firsindstyvende Aargang. (København. J.H. Schultz Forlag. 1963.), s.131-133.
KONUNG KRISTIAN II:s KANSLER GOTSKALK ERIKSENS (ROSENKRANTZ) SLÄKTFÖRHÅLLANDEN
Av Hans Gillingstam

I svenska Riksarkivet finnes en släktbok med signum Genealogica 2, som på titelbladet bär konung Gustaf I:s systerson Per Brahe d. ä:s namn och årtalet 1544. I en uppsats om "De svenska släktböckerna före Rasmus Ludvigsson" i tidskriften Släkt og Hävd 1951 har jag visat, att denna släktbok är en avskrift efter en numera icke i original bevarad släktbok av den bekante biskopen i Linköping Hans Brask (död 1538).
Nära slutet av Genealogica 2 finnes under rubriken "Generatio Magistri Gotscalci" ett uppslag (p. 184-185; äldre foliering 84v-85) med följande släkttavlor:
(Link til tavlerne)
...
Att Iven Pedersen (Rosenkrantz) hustru, Gotskalk Eriksens farmor, hette Anna, är känt både från en urkund och från den förutnämnda 1700-talsgenealogien, och att hon hette Anna Sivertsdotter, såsom Hans Brask uppger, nämnes även i ett af Barner utan närmare källhänvisning citerat "Svensk Manuscript over Familien Rosenkrantz", i vilket fadern dock kallas "Siewert Lauerhoch" [note: Barner, s. 284]. Namnets lydelse i Genealogica 2, "Siuuordt Limber", tyder snarest på identitet med den i början av 1400-talet levande Sivert Limbek [note: Jfr Danmarks Adels Aarbog 19 (1902), s. 270. Anna Sivertdotters av Brask uppgivne systerson Sivert Split uppträder tillsammans med Hartvig Holck i ett brev av år 1501 (Rep. II: 5, nr 9311)].
...

2 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Limbek, Anne Sivertsdatter (ca 1410 - 1494 -).

3 Knud J. V. Jespersen, "Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang." (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.783-784.
SLÆGTEN ROSENKRANTZ
...
LINJE XI
DEN SØNDERJYSKE LINJE


Første slægtled
1 a. Peder Eriksen til Kogsbøl (se I,48) - var 1393 medudsteder af et vidne på Hviding herredsting og fører skaktavlen, var 1397 tilstede på Urnehoved landsting, beseglede 1415 til vitterlighed m. hr. Erik Krummedige, † 1418, da der af gods i Birkelev blev stiftet årtid for ham, hans hustru og deres sønner. - G. m. N.N., der levede som enke i 1418. - 3 sønner: Andet slægtled, nr. 2-4.

Andet slægtled
Peder Eriksens sønner med N. N. (se nr. 1):
2 a. Claus Pedersen til Kogsbøl …
3 b. Iver Pedersen til Kogsbøl - skal have været amtmand i Tønder, fik efter en stor oversvømmelse af den holstenske greve kirken i anflod, som det eneste, der stod tilbage og lagde den derefter under Kogsbøl, købte af Peder Sture seks gårde og tre huse i Møgeltønder birk og af Mads Gjordsen til Solvig hans gårde i Hjerpsted og Nørre Sejerslev, skødede 1436 m. Godske Eriksen (Rosenkrantz) gods til Haderslev kapitel, beseglede 1446 til vitterlighed m. væbneren Steenfeldt og fører skaktavlen. - G. m. Anne Sivertsdatter (Lauerhoch ?), moster til Erik Henriksen til Kærsgård, der solgte Iver Pedersen alt sit gods i Sønderjylland, levede 1494. - 5 børn: Tredje slægtled II, nr. 6-10.
4 c. Erik Pedersen

Tredje slægtled

II.
Iver Pedersens børn med Anne Sivertsdatter (Lauerhoch ?) (se nr. 3):
6 a. Claus Iversen til Kogsbøl …
7 b. Erik Iversen til Kogsbøl - byggede først Süderhof i Nørre Sejerslev, trættede 1479 forgæves m. Ribe Domkapitel om en gård i Vodder, beseglede 1495 og sammen m. sin broder Iver atter 1496 vidner af Højer herredsting og førte skaktavlen i sit sigil, ligeledes 1496 sammen m. sin broder Claus et vidne af Slogs herredsting, havde før 1501 på sin moder Annes vegne gjort en kontrakt om en Ribe Domk. tilhørende holm Rydvold. - G. m. Karen (eller Dorothea) Bertelsdatter Holck (F: Bertel H. til Rønhave og Karen Henriksdatter Lund (?)) (DAA 1925,II,430f.). - 1 søn: Fjerde slægtled III, nr. 17.
8 c. Iver Iversen
9 d. Movrids Iversen.
10 e. Catharina
….

4 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1902. Nittende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.270.
Limbek
...
h. Timme Limbek, nævnes 1335 sammen med Brødrene, var 1357 Forlover for Broderen Otte Limbek og nævnes 1365 med sine Brødre Emmeke og Otte blandt Grevernes Forlovere ved Forliget i Kolding. Børn:
1) Sivert Limbek, beseglede 1381 til Vitterlighed med Fru Anne, Eler Stampes, og med Drosten Hr. Johan von Thienen, 1388 sammen med sin Søster og Svoger, stod 1404 i Grev Henriks Tjeneste og fik Grevens Forskrift til Borgermester og Raad i Kiel, hvor han da var bosat og var gift, nævnes 1408 til Hertuginde Elisabeths og Greve Henriks tro Haand i disses Orfeide med de Meinstrup'er (90), beseglede 1411 og 1412 paa Hertugindens Side Forligene med Kongen, levede 1416 og var da Forlover for Hr. Reimer Sested til Fru Abel Gert van der Harberges (91).
2) Claus Limbek
3) Otte Limbek
4) Markvard Limbek
5) Berte; g. m. Iver Juel (med skraadelt Skjold); de skjødede 1388 en Gaard i Flensborg til Dronning Margrethe og beseglede da med dem hendes ovennævnte fire Brødre samt Claus Limbek, Lyder Limbek og Gotskalk Godendorp (93).

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Rosenkrantz), Iver Pedersen (ca 1410 - 1446 -).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 3 Apr. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk