Peder Raale til Store Velling [6338]
(Omkr 1440-Efter 1480)
Christen Vind [6156]
(Omkr 1460-Efter 1500)
Barbara Pedersdatter Raale til Store Velling [6157]
(Omkr 1470-)
Iver Vind til Starupgård og Store Grundet [3159]
(Omkr 1502-1586)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anne Henriksdatter Sandberg [3158]

 • Albert Iversen Vind til Ullerup [6158]
 • Henrik Iversen Vind [6159]
 • Ingeborg Iversdatter Vind [6160]
 • Birgitte Iversdatter Vind [6161]
 • Jacob Iversen Vind til Store Grundet [6162]
 • Christen Iversen Vind [6163]
 • Barbara Iversdatter Vind [3079]+
 • Anne Iversdatter Vind [6164]

Iver Vind til Starupgård og Store Grundet [3159] 1

 • Født: Omkr 1502 1
 • Ægteskab (1): Anne Henriksdatter Sandberg [3158] før 1544 1 2
 • Død: 1586 about age 84 1
 • Begravet: Hornstrup kirke, Vejle amt 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-11-oldefar.

Iver Vind er beskrevet af Marius Hansen i bogen Hornstrup Sogn (1949) side 233 ff.

Link til siden om Øster Starup sogn.

Link til siden om Ansager sogn.

  Begravelsesnotater:

Gravsten findes i Hornstrup kirke.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer, til 1578, "Starupgård", Ø. Starup sg, Vejle amt. 1

2. Ejendom: Ejer, fra 1578, "St. Grundet", Hornstrup sg, Vejle amt. 1 Han mageskiftede Starupgård med kronen for gods, hvoraf han oprettede hovedgården Store Grundet.

3. Ejendom: Ejer af gården, fra 1578, "Mølbygård", Ansager sg, Ribe amt. 1 3 Han fik gården ved mageskifte med kronen.


Billede

Iver blev gift med Anne Henriksdatter Sandberg [3158] [MRIN: 1070], datter af Henrik Christiernsen Sandberg til Højrup [3113] og Berte Albrechtsdatter Emmiksen [3114], før 1544.1 2 (Anne Henriksdatter Sandberg [3158] blev født i 1516,2 døde i 1579 2 og blev begravet i Hornstrup kirke, Vejle amt 2.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Diverse: De skænkede altertavlen til kirken: Hornstrup kirke, Vejle amt. 4


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Hornstrup sogn.

Billede

Kilder


1 Lars Bisgaard og Mogens Kragsig Jensen, Danmarks Adels Aarbog. 2006-08. Otteoghalvfemsindstyvende årgang. (Syddansk Universitetsforlag. 2009. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.674-675, 676-677.
Vind.

I.
Den adelige linje

Første slægtled
1. Christen Vind - formentlig slægtens stamfar - 1500 (1. april) tilstede ved berigtigelsen af skelsrettigheder i Horsted i Højen Sogn, havde (uden tidsangivelse) pantsat Rollesmølle i Andst H. til (svigersønnen?) Niels Skeel, der 1544 (11. maj) fik stadfæstelse på to breve herom, havde før 1529 givet en halv otting jord på Starup Mark til Niels Glambek. - Måske gift før 1502 med Barbara Pedersdatter Raale til Store Velling (Vellingggård, Smidstrup S., Holmans H.) (DAA 1896,136) (F: Peder R. til Store Velling og NN), hvis våben forekommer på sønnen Iver Vinds gravsten og hvis navn forekommer i ligprædikenen 1633 over Henrik Jacobsen Vind (I, 25). - ? 3 børn: Andet slægtled, nr. 2-4.


Andet slægtled
Christen Vinds (?) børn med Barbara Pedersdatter Raale (se nr. 1):

2. Henrik
3. Iver, * ca. 1502, † 1586, 84 år gammel, bisat i Hornstrup K., hvor gravsten over ham og hustruen endnu ses med indskrift og deres fædrene og mødrene (Raale og Emmiksen) våbener. - Ejer af Starupgaard (-1541-1578), Store Grundet (1578-†) (Hornstrup S., Nørvang H.) og Mølbygaard (1578-†) (Ansager S., Øster Horne H.). - Opføres 1536 i recessen, forholdt 1539 Ribe Domkapitel en gård i Hornsted i Højen Sogn, udtog 1541 (15. aug.) stævning vedrørende et markskel ved Starup Mark, sagsøgte s.å. (8. okt.) med andre Peder Jensen i Øster Starup angående et markskel mellem Øster Starup og Fredsted, der tilkendtes sagsøgerne, var samme dag meddommer i en sag om arv tilfaldet Jørgen Prips mor, 1542 (3. maj) stævnet af Peder Jensen i Øster Starup vedrørende et markskel mellem Fredsted og Starup Mark, stævnede s.å. (10. juni) Jørgen Nielsen i Alling vedrørende gods sst., der tilkendtes sagsøgeren, opføres 1543 i taksationslisten til Starupgaard, var s.å. (19. nov.) bl.a. med broderen Henrik ridemand for Oluf Hansen vedrørende gods i Eltang, 1549 (efter 25. jan.) stævnet med Henrik Vind og flere andre for et markskel ml. Bramdrup og Dons, skrives til Starupgaard, 1554 (sept.) domsmand vedrørende en bondegård i Bjert, førte 1555 proces mod Hans Skovgaard om rettigheder i Starup, som ved dom af s.å. (6. maj) gik ham imod, kaldes her bror til Henrik Vind (I, 2), førte 1564 proces med Christen Lange om et kannikedømme i Ribe, som denne nu havde, men hans afdøde bror Henrik Vind før havde haft, førte en langvarig trætte med Claus og Mads Skeel om en gård i Hesselballe og en halv gård i Tudved i Østed Sogn, hvorover kong Frederik II 1569 (9. aug.) tilskrev parterne at søge afgørelse, 1570 stævnet af Claus Skeel til kongens retterting vedrørende samme gods, men dommen synes at være gået Skeel imod, da Vind 1578 ejede en gård i Hesselballe og en gård i Tuvad, mageskiftede 1578 (7. juli) Starupgaard med kronen for gods i Nørvang Herred, nemlig Grundet By (syv gårde) og Birk, i Hornstrup (to gårde) og gods i Ansager Sogn, og oprettede af det samlede gods hovedgården Store Grundet, hvortil han skrev sig, da han s.å. (1. sept.) fik skøde på tre gadehuse i Hornstrup, hyldede 1580 i Odense, skrev 1583 (dec.) eller 1584 (jan.) til kong Frederik II om de gejstlige forhold i Hornstrup Sogn. - Gift før 1544 med Anne Henriksdatter [Sandberg] (DAA 1891, 162) (F.: Henrik Christensen [S.] og Berte Albrechtsdatter [Emmiksen]), * ca. 1516, † 1579, 63 år gammel, bisat i Hornstrup K. - 8 børn: Tredje slægtled II, nr. 9-16.
4. Berete

Tredje slægtled
II
Iver Vinds børn med Anne Henriksdatter [Sandberg] (se. nr. 3):

9. Albert
10. Henrik
11. Ingeborg
12. Birgitte
13. Jacob
14. Christen
15. Barbara, † 14. dec. 1609, bisat i Harring K. - Ejer af Mølby, medejer af Lydum-gaard (-1687). - Gift 5. nov. 1570 med kannik og kantor ved Ribe Domkapitel, stiftsskriver i Ribe Stift Christen Nielsen Lange til Bramminge (DAA 1902, 220) (F.: Niels L. til Kærgaard og NN), var 1561 sekr. i Kancelliet, adlet 17. juni 1572, † 3. juni 1604 i Ribe.
16. Anne ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1901. Attende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.448-449.
Skeel - Stangeberg - Sandberg - Viffert.

3. Sandberg.

2. Henrik Christiernsen til Høirup, nævnes 1486 (64), skal have mistet sit ene Øie i slaget på Brunkebjerg, beseglede 1507 et Vidne af Holmans Herredsthing (65), levede endnu 1511 (66); g. m. Berte Albrechtsdatter (Emmiksen). Børn:
a. Eggert Henriksen til Vestergaard (Salling H.) …
b. Niels Henriksen til Tøistrup (Gudme H.) …
c. Per Henriksen
d. Anne, f. 1516 † 1579; g. m. Iver Vind til Grundet, f. 1502 † 1586, begge begr. i Hornstrup Kirke.
e. Maren, † 14 April 1585 paa Skovgaard; g. m. Oluf Norby til Skovgaard og Urup.

3 Trap Danmark, femte udgave (Udgivet 1953-1972), Ribe amt, Bind IX, 2 (1965) s. 850.
Mølbygård var 1666 (8 tdr. hartk.) en selvejergd., der tilhørte Christoffer Philip Kurtzer, g. m. Barbara Lange, hvis faders morfader Iver Vind 1578 havde fået den ved mageskifte m. kronen. Som enke overdrog hun den (1688: 7 tdr. hartk.) 1693 for en gæld på 160 rdl. til borgm. i Ribe Christoffer Carstensen, som 1694 skødede den (7 tdr. hartk.) til Christen Jørgensen på Nørholm, efter hvis død hans broder Mikkel Jørgensen, der havde udkøbt de øvr. arvinger, 1706 skødede den til rådmand i Varde, Lars Tarm († 1721), som 1720 atter skødede den til Mikkel Jørgensen. HL.

4 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Hornstrup Kirke s.2006.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 17 Maj 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk