Ridder Niels Strangesen Bild til Norringtoft [3219]
(Omkr 1350-1424)
Ingeborg Follertsdatter [3819]
(Omkr 1380-1440)
Claus Jonsen Lange til Nørholm [6313]
(Omkr 1390-Efter 1423)
Gjertrud Mogensdatter Munk [6314]
(ansl 1400-)
Ridder Strange Nielsen Bild til Nørholm [3208]
(Omkr 1420-1490)
Anne Clausdatter Lange til Nørholm [3209]
(Omkr 1425-Efter 1490)
Claus Strangesen til Nørholm [3200]
(ansl 1460-Før 1513)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Karine Pedersdatter til Nørholm [3201]

Claus Strangesen til Nørholm [3200] 2

  • Født: ansl 1460 3
  • Ægteskab (1): Karine Pedersdatter til Nørholm [3201] 1 2
  • Død: Før 1513 2

   Et andet navn for Claus var Claus Strangesen Bild.

Billede

  Notater:

Ullas tip-12-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af herregården: "Nørholm", Thorstrup sg. 2


Billede

Claus blev gift med Karine Pedersdatter til Nørholm [3201] [MRIN: 1091], datter af Peder Terkelsen til Føvling [3210] og Anne Ovesdatter Skale til Ørumgård [3211].1 2 (Karine Pedersdatter til Nørholm [3201] blev født omkring 1480 4 og døde efter 1524 1.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Thorstrup sogn.

Billede

Kilder


1 Lars Bisgaard og Mogens Kragsig Jensen, Danmarks Adels Aarbog 2009-2011. Nioghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Syddansk Universitetsforlag. 2012. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.782-783.
VÆBNER (†)

Andet slægtled
Terkil Pedersens søn (se nr. 1 ):
2. Peder Terkilsen af Føvling, † 1502/03. - Fik 1458 (19. okt.) Buskmark, øde jord i Føvling H. i afgiftsfri forlening af kongen for troskab og villig tjeneste, træffes 1474, 1488, 1489, 1494 og 1497 på herredstinget, betegnes for det meste "af Føvling" som har været hovedsædet blandt andet gods, og skylder måske kongens gunst denne velstand, 1466 forlenet med *Kempisgård og *Kempislund fra Mariager Kloster, og to dokumenter fra 1482 fortæller desuden, at han fra Peder Madsen havde overtaget en gård i Stenderup (Hatting H.), erklærede sig i tingsvidne 1491 (6. marts) i en strid angående Peders gård i Barrit (Bjerre H.), fik 1490 (3. juni) bemyndigelse af Thomas Krabbe til Herpinggård (Vandfuld H.) til at varetage dennes anliggender i forbindelse med indløsning af en række gårde, erklærede s.å. (19. maj) på vegne af arvingerne efter Ove Skale til Ørum og påberåbte sig retten til gods i Løsning og Stubberup (Hatting H.), indgik 1491 en aftale med Voer Kloster om at det skulle betale skyldige afgifter, fra 1496 findes et forligelsesbrev i hans navn, sandsynligvis omkring grænsespørgsmål i Tyrsting H., overdrog 1504 gods i Grættrup (Nørre Snede S., Vrads H.) til samme kloster, et dokument fra 1549 (30. marts) omtaler et brev fra 1502 der beretter at han dette år havde erhvervet sig Ørum Skov, 1512 var skoven i Anne Ovesdatters besiddelse (sandsynligvis Peder Terkilsens enke), dermed bekræftes i 1549 Peders søn Svends rettigheder til skoven. - Gift med Anna Ovesdatter Skale (F.: Ove Gerlufsen S. til Ørum), der endnu levede 1525. - 1503 bekræftes det at de unavngivne arvinger efter Peder Terkilsen, efter Ove Skale havde arvet Høvelskær Bjerg og Høvelskær Fang (Bjerre H.), til dette skovområde hørte desuden Toltingskrog (Bjerre H.), mens to landområder i Hyrup Lysse (Stouby S.) blev undtaget fra arvelodden, Ove Skale var indehaver af disse besiddelser i 1468 hvor han erhvervede dem på grund af forældelse, en stævning 1506 (2. marts) på rettertinget vedrørende arven efter Mandrup Holck og et vidnesbyrd fra et tingsvidne til fordel for Terkil Pedersen af 1510 (29. juni) viser med al tydelighed de vedvarende grænseproblemer angående disse besiddelser, 1510 (4. febr.) holdtes skifte efter Peder Terkilsen, og arven blev fordelt på den måde at sønnen Ove Pedersens arvelod blev adskilt fra hovedlodden således at hans arv udover den fælles arv med de øvrige børn omfattede Søndergaard i Føvling, fire gårde i Bredlund (Vrads H.) og et hus i Grædstrup (Tyrsting H.), årsagen til denne fordeling kendes ikke. - 7 børn, tredje slægtled nr. 3-9.

Tredje slægtled
Peder Terkilsens børn med Anna Ovesdatter Skale (se nr. 2):
3. Ove Pedersen
4. Gerlof Pedersen
5. Terkil Pedersen til Føvling
6. Svend Pedersen til Ørum (Ørum S., Bjerre H.) …
7. Karine Pedersdatter til Nørholm (Torstrup S., Øster Horne H.) (-1522- -1524-), nævnes 1510 (4. febr.) på skiftet efter sin far, solgte 1513 (9. febr.) til kong Hans 3 ½ ørtug korn i Bølling H. fra arven efter hendes mand, solgte 1522 (6. april) gods i Børglum H. kaldet Torbenfeldt-godset til herr Mogens Gøye, mageskiftede s.m. sønnerne Niels og Torkil Clausen og andre børn 1524 (23. nov.) gods i nærheden af Nørholm med Kronen. - Gift med Claus Strangesen [Bild] til Nørholm (DAA 1888, 69) (F.: Rigshofmester, rigsråd, lensmand, herr Strange Nielsen [B.] til Nørholm og Anne Clausdatter [Lange] til Nørholm), † 1510-13.
8. Kerstine Pedersdatter
9. Anne Pedersdatter ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1888. Femte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Findes på Project Runeberg), s.64-65, 69-70.
Bild.
Frost, Strangesen.

(3 Hr. Strange Nielsen til Nørholm (Øster Horne H.) gav 1440 Gods til Vestervig Kloster (40), Lehnsmand paa Ørum, deltog 1449 i Gullandstoget og var da Rigsraad og Ridder (41), var 1450 nærværende paa Mødet i Bergen (42), 1472- 74 Sendebud til de aarlige Møder i Kalmar (43), var 1474 Lehnsmand i Thy (44), 1480 Rigshovmester og nærværende paa Landemøde i Odense (45), forseglede Haandfæstningen 1483 (46) og var nærværende ved Mødet i Halmstad (47), forseglede Hyldingen 1487 (48), levede endnu 1498 [skal være 1488 iflg. rettelse i DAA 1897 s. 489] og forseglede da til Vitterlighed med Axel Olufsen (49) [tilføjelse i DAA 1923 s. 64: Skifte efter ham holdtes 1490]; g. m. Anne Clausdatter (Lange) til Nørholm. Børn:
(a Claus Strangesen se den nyere Slægt Strangesen.
(b Niels Strangesen
(c Ebbe Strangesen til Nørholm …
(d Strange Strangesen
(e Otte Strangesen
(f Ingeborg

Den nyere Slægt Strangesen.

Claus Strangesen til Nørholm og Holm (Bølling H.), forseglede 1497 til Vitterlighed med Fru Elsebe Godske Barsebeks (1), pantsatte 1509 Gods i Rugsø Herred til Fru Anne Friis (2), holdt 1510 Skifte med sin Husfrues Søskende (3), var † 1513; g. m. Karine Pedersdatter (Væbner), der 1513 som Enke tilskjødede Kongen Gods i Skjern og Bølling Sogne (4), 1522 blev Nørholm af ukjendt Aarsag hende fradømt, men hun fik af Kongen Tilladelse til at beholde Gaarden mod at betale 1000 Gylden (5), fik 1524 med sine Sønner ved Mageskifte med Kronen al Kirkens Rettighed i Nørholm (6). Sønner:
1. Niels Clausen til Nørholm og Holm …
2. Terkel Clausen
3. Otte Clausen til Nørholm, nævnes 1536 i Recessen, taxeredes 1558 til at stille otte Karle (10), klagede 1563 over, at hans Hustru og Børn var forgjorte (11), † 7 Sept. 1571 i Ribe, begr. i Tistrup Kirke, hvor hans Ligsten ses; g. m. Dorte Daa Clausdatter. [Tilføjelse i DAA 1901 s. 539: Otte Clausen, var formodentlig ogsaa Fader til den Margrethe Strangesen, som 1546 var Priorinde i St. Johannes Klostret i Slesvig (Ulrik Petersens Sml. i R.-A.).] Børn:
4. Anne til Rindumgaard (Hind H.) …
5. Maren ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Bild), Claus Strangesen (caca 1460 - senest 1513).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Væbner), Karine Pedersdatter (ca 1480 - 1524 -).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 28 Sep. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk