Jep Jensen [4123]
(-Efter 1402)
Ridder Jakob Bille til Bjergbygård og Ljungby [3897]
(Omkr 1360-Før 1428)
Gyde Torbernsdatter Galen til Ljungby [3898]
(Omkr 1370-Før 1434)
Jens Jepsen til Skarhult [3549]
(Omkr 1380-Før 1460)
Mæritslef Jakobsdatter [3550]
(Omkr 1400-Efter 1473)
Birgitte Jensdatter Rosensparre [3275]
(Omkr 1425-Efter 1486)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Holger Henriksen Ulfstand til Glimminge [3274]

Birgitte Jensdatter Rosensparre [3275] 2

  • Født: Omkr 1425 3
  • Ægteskab (1): Holger Henriksen Ulfstand til Glimminge [3274] 1 2
  • Død: Efter 1486 2
  • Begravet: Vallby kirke, Kristianstads län 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldemor.


Billede

Birgitte blev gift med Holger Henriksen Ulfstand til Glimminge [3274] [MRIN: 1132], søn af Ridder Henrik Gertsen Ulfstand til Glimmingehus [3538] og Kirsten Due [3546].1 2 (Holger Henriksen Ulfstand til Glimminge [3274] blev født omkring 1420,4 døde i 1485 1 og blev begravet i Vallby kirke, Kristianstads län 1.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1896. Trettende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.429-438.
Ulfstand. †
...
D. Hr. Henrik Gertsen til Glimminge, nævnes 1396, var 1401 Ridder og beseglede da Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning Margrethes Testamente, levede 1439 [Tilføjelse i DAA 1906 s. 495; Hr. Henrik Gertsen, udstedte 1402 m. Fl. et Vidne om Kong Olufs Død (Sv. D. IV. 73). Tilføjelse i DAA 1901 s. 559; Hr. Henrik Gertsen, nævnes 1416 sammen med Herman von Oertzen, der ligesom han kaldes Broder til Erkebisp Jakob Gertsen]; g. (1) m. Helle (Ovesdatter Hase ?), (2) m. Kirsten (Due el. Glob) til Skabersø, Bare H.) (4). Børn

af 1. Ægteskab:
1. Store Jep Henriksen til Skabersø og Torup (Bare H.), hvortil han skrives 1445, men 1447 til Togarp, indsattes 1451 med Hustru og Børn til Arvinger til en Gaard i Malmø, som Svogeren Truid Has havde i Leie af Roskilde Kapitel, betænkes 1456 i Hr. Niels Pedersen Gyldenstiernes Testamente [Tilføjelse i DAA 1901 s. 559: Jep Henriksen, var † 13 Mai 1469 (Sv. R. A.)]; g. m. Kirsten Jensdatter (Due), var Enke 1471, da hun med sin Søn Jens Jepsen og flere Medarvinger efter sin Broder Truid oplod Gods til Helligaandshuset i Malmø (5). Børn:
a. Henrik Jepsen
b. Jens Jepsen
c. Gregers Jepsen til Torup og Toftholm (Tudse H.), beseglede 1484 til Vitterlighed med Holger Henriksen Ulfstand, og 1487 Hyldingen i Lund, tilskjødede 1492 Peder Bille den sin Hustru tilfaldne Part i Svanholm, var 1502-6 Lehnsmand paa Annæs, levede 2 Nov. 1510, begr. i Lund Domkirke; g. (1) m. Else Bille Torbernsdatter, (2) m. Johanne Brahe Pedersdatter; levede Enke 1506 (6). Børn (af 1. Ægteskab): ...

d. Truid Jepsen
e. Christence til Svendstrup (Torne H.) …

af 2. Ægteskab:
2. Helle
3. Christence
4. Lille Jep Henriksen
5. Holger Henriksen til Glimminge, nævnes 1435, betænkes 1456 i Hr. Niels Pedersen Gyldenstiernes Testamente, var 1470 Rigsraad [rettelse i DAA 1911 s. 571: Holger Henriksen, var ikke Rigsraad.], 1473-74 Høvedsmand paa Varberg, mageskiftede 1484 til Hr. Johan Oxe sin Husfrues Arvepart i Bjergbygaard efter Erik Bille, gav 23 Okt. 1485 Sjælegave til Tommerup Kloster, † s. A., begr. i Valby Kirke; g. (1) m. Sidsel Flemming Pedersdatter, (2) m. Ellen Saxtrup Axelsdatter, (3) m. Birgitte Jensdatter (Rosensparre), mødte 1472 for sin Husbond i en Sag paa Albo Herredsthing, levede 1486, begr. i Valby Kirke (35). Børn
af 1. Ægteskab:
a. Hr. Oluf Holgersen Ulfstand til Bønnet (Sønder H. Falster) og Ørup (Ingelstad H.) …
b. Ingeborg
af 3. Ægteskab:
c. Hr. Jens Holgersen Ulfstand til Glimminge, hvor han 1499 opførte det mærkelige Stenhus, og Lyngbygaard (Villands H.), som han kjøbte 1509-15 af Axel Brostrup og Flere, Lehnsmand paa Gladsaxe, 1487-1509 Lehnsmand paa Gulland, var 1505 Rigsraad, førte sammen med Anders Bille den danske Flaade, 1510-23 forlehnet med Villands Herred, 1511 anfører for den Flaade, der hærgede Wismar, Warnemünde og Rügen, og kæmpede hæderligt med den lybske Flaade ved Bornholm og ved Travemünde, hvorfor han af Kongen og sin Samtid høstede stor Ros, 1517-19 Lehnsmand paa Sølvitsborg, var 1518 Ridder, 1520-23 forlehnet med Bursø, havde endvidere Gnested og Høgby, † 6 Febr. 1523 paa Høgby, begr. i Valby Kirke; g. (1) m. Holger Axelsdatter (Brahe), † 18 Nov. 1495 paa Visborg, begr. i Tommerup Kloster, (2) 29 Juli 1498 paa Visborg m. Margrethe Trolle Arvidsdatter, f. 21 Mai 1475 paa Ed, † 1522 ? paa Glimminge (37). Børn ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1899. Sextende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.371-372.
Rosensparre. †
...
1. Jens el. Niels Jepsen i Skarholt, nævnes 1410, beseglede 1421 Vidnet af Skaane Landsthing, at Sønderjylland hører til Danmark, 1427-46 Landsdommer i Skaane, gjorde 1434 med sin Hustrus Søskende Skifte med Bent Bille og hans Børn (6) og skjødede 1450 Gods til Hr. Torbern Bille (7), var † 5 Juni 1460; g. (1) m. N. N. Due, (2) før 1434 m. Mæritslef Jakobsdatter (Bille), levede 2 Aug. 1473. Børn
af 1. Ægteskab:
a. Jep Jensen til Skarholt …
af 2. Ægteskab:
b. Birgitte, levede 1486; g. m. Rigsraad Holger Henriksen (Ulfstand) til Glimminge, † 1485 (g. (1) m. Sidsel Flemming, (2) m. Ellen Saxstrup), begr. i Valby Kirke.
c. Torbern Jensen til Skarholt ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Rosensparre), Birgitte Jensdatter (ca 1425 - 1486 -).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Ulfstand), Holger Henriksen (ca 1420 - 1485).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Feb. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk