Bodil [3376]
(Omkr 1360-Mellem 1400/1433)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Claus Lang [3375]

Bodil [3376] 1

  • Født: Omkr 1360, Skåne 2
  • Ægteskab (1): Claus Lang [3375]
  • Død: Mellem 1400 og 1433, Skåne 1 2
  • Begravet: Lund domkirke 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-14-oldemor. Claus' tip-16-oldemor.

  Dødsnotater:

Dødsdato var 7. august i første tredjedel af 1400 tallet.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

1. Diverse: Hun gav en gård til Lunds Domkirke, for at munkene skulle afholde en messe på hendes dødsdag d. 7/8: Härslöv socken, Rönnebergs härad, Skåne. 1


Billede

Bodil blev gift med Claus Lang [3375] [MRIN: 1168]. (Claus Lang [3375] blev født omkring 1360 i Skåne 3 4 og døde efter 1392 i Skåne 4 5.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: "Turestorp", Skåne. 4

2. Ejendom: De havde gods både i Skåne og på Bornholm. 1


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Turestorp.

Billede

Kilder


1 Sigvard Mahler Dams Slægtsside, Hvideslægten: Tue Galen & Elsebeth Lang.

2 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, Bodil ???datter.

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Lang, Claus (ca 1360 - 1392 -).

4 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, Databasen: Claus Lang.

5 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, "Danmarks Adels Aarbog 1901. Attende Aargang." (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.233-234.
Lang.

Denne gamle skaanske Slægt førte i sit Vaaben tre Egeblade samlede i Skjoldets Midte og paa Hjelmen to Vesselhorn. Efter Fru Bente Urnes Ahner i Klevenfeldts Saml. ere Farverne Grønt og Sølv. Da Bladene i enkelte af Slægtens Sigiller nærme sig Søblade, er Slægten sandsynligvis af samme Oprindelse som den skaanske Slægt Falk (jf. D. A. A. 1892 S. 121 f.), hvis Sigiller snart vise Søblade, snart Ege- og Kløverblade, samlede paa samme Vis som Slægten Langs.
Ordet Lang er et saa almindeligt Tilnavn i forrige Tider, at kun det 18. Aarhundredes Genealogers dristige Fantasi turde henregne den berømte Saxo Grammaticus til denne skaanske Slægt, alene fordi han i et gammelt Haandskrift kaldes "cognomine Longus". Det er vel tvivlsomt nok, om den fra Kong Erik Menveds Historie bekjendte Domprovst i Lund Jakob Lang, † 17 Okt. 1297, hører til Slægten. Maaske tør man dog til den henregne Kanniken i Lund Hartvig Lang, der nævnes 1396 og 1407 og var Degn paa Bornholm (1).

Claus Lang, var 1392 Høvedsmand paa Turestorpsø og Foged i Vemmenhøg Herred (2). Børn:
1. Jes Lang ...
2. Elsebe, levede Enke 1448 og fører de tre Egeblade; g. m. Tue Galen.
3. Jep Lang, nævnes 1429, fik 1441 af Knud Nielsen i Bosø Kvittering for al Gjæld, Krav og Tiltale (4), holdt 1448 Skifte med sin Søster Elsebe Clausdatter om Gods paa Bornholm og i Skaane, som dem tilfaldt efter deres Forældre og deres afg. Broder Jes Lang (5), skiftede 1451 paa sin Hustrus Vegne med Aage Nielsen (Sparre) i Øster Marie Sogn paa Bornholm paa hans Børns Vegne om deres mødrene Arv og betegner da Aage Nielsen Jep Langs Hustru som sin Fosterdatter og Jep Lang som sine Børns Svoger, levede vist endnu 1453 (6); g. m. Karine, Peder Laurensen (Giedde)s Datter af Røgle, der 1457 fik Røgelundgaard paa Bornholm i Mageskifte af nysnævnte Aage Nielsen (7). Børn: ...


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 18 Feb. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk