Ridder Jens Nielsen Galen til Näsbyholm [3382]
(Omkr 1250-1320)
Christine [3383]
(Omkr 1250-1285/1320)
Torbern Jonsen [3384]
(Omkr 1265-Efter 1307)
Christine Jensdatter [3385]
(Omkr 1270-Efter 1316)
Ridder Anders Jensen til Näsbyholm [1860]
(Omkr 1285-Efter 1350)
Torbernsdatter [1861]
(Omkr 1290-Efter 1320)
Ridder Tue Galen til Turestorpsö og Näsbyholm [3378]
(Omkr 1316-1401)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ingefred Pedersdatter til Färlöv [3379]

Ridder Tue Galen til Turestorpsö og Näsbyholm [3378] 1 3

  • Født: Omkr 1316, "Näsbyholm", Skåne 1 4
  • Ægteskab (1): Ingefred Pedersdatter til Färlöv [3379] omkring 1345 i Skåne 1 2
  • Død: 18 Maj 1401, "Färlöv", Skåne i en alder af ca. 85 år 1

   Et andet navn for Tue var Tuve Andersen Galen.5

Billede

  Notater:

Claus' tip-17-oldefar.

Da Valdemar Atterdag efter mordet på "den kullede greve" blev konge i 1340, gik han straks i gang med at samle Danmark, og i 1360 var turen kommet til Skåne. Tue Galen trådte i Valdemars tjeneste, og efter kongens død i 1375 gjorde Margrethe 1. ham til gælker i Skåne. Tue Galen var dog ikke ubetinget loyal mod Margrethe, der i 1382 indtog hans borg Turestorpsö. Inden sin død havde han mistet næsten alle sine besiddelser.

Beskrivelser af Tue Galen findes bl.a. i Dansk biografisk Lexikon (1887-1905), Dansk Biografisk Leksikon (1979-84) og Sydsvenskan.

Link til siden om Turestorp.

Tue Galen tog som den første i slægten navnet Galen, der stammer fra moderens første mand, Tue Galle, af slægten Krognos. 1

  Forskningsnotater:

Steen Thomsen har flere bemærkninger til DAA 1893 s, 161's omtale af Tuve Galen.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Bopæl: "Näsbyholm", Skåne. 4

• Titel: Ridder, 1345. 3

• Titel: Marsk, 1364-1365. 6

• Titel: Gælker, 1376-1383, Lund, Sverige. 7

• Ejendom: Tvunget til at afstå borgen til Dronning Margrete, 1382, "Turestorp", Skåne. 8 9

• Ejendom: Solgt til ærkebiskop Jakob Gertsen Ulfstand i Lund, 1400, "Näsbyholm", Skåne. 5 8


Billede

Tue blev gift med Ingefred Pedersdatter til Färlöv [3379] [MRIN: 1169], datter af Peder Nielsen [3380] og Palnesdatter [4730], omkring 1345 i Skåne.1 2 (Ingefred Pedersdatter til Färlöv [3379] blev født omkring 1325 i Skåne 2 og døde efter 1400 i "Färlöv", Skåne 2.)


Billede

Kilder


1 Sigvard Mahler Dams Slægtsside, Hvideslægten: Tue Galen & Ingefred Pedersdatter.

2 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, Databasen: Ingefred Pedersdatter.

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1893. Tiende Aargang. (Kjøbenhavn. Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).), s.160-162.
Galen. †

Erlandsønnernes Linie.
...
4) Hr. Anders Jensen til Næsbyholm, fører Galen-Vaabnet i sit Segl, der findes under et 1349 paa Skaane Landsthing udstedt Thingsvidne, samtykkede 1316 et Gavebrev fra sin Hustrus Moder, Fru Christine, Hr. Jens Sjællandsfar den Ældres Datter, til St. Agnete Kloster i Roskilde (42), beseglede 1320 til Vitterlighed med Broderen Truid (36), var 1336 Vidne ved Skiftet efter Fru Ingeborg af Eljarød (43), levede vist 1351 (44); g. m. en Datter af Torbern Jensen (Galen, jvf. S. 157). Søn:
Hr. Tue Galen til Næsbyholm, som han 1400 solgte til Erkebispen i Lund, Færilde (Ø. Gynge H.), Biersøholm (Herrestad H.), som han og Holger Gregersen Krognos 1363? solgte til Dronning Margrethe (45), og Tustrupsø (Vemmenhøg H.), kaldes af Tale Ulfstand Hr. Peder Holgersen Ugerups Halvbroder, var 1345 alt Ridder (46), trådte 1360 i Kong Valdemars Tjeneste, 1364 Marsk, sluttede sig dog 1368 atter til Kong Albrecht, beseglede 1379 Skiftet mellem Torbern Pedersen (Galen) og hans Søskende (47), 1376-83 Gjældker i Skaane, men blev afsat paa Grund af forræderiske Forbindelser med Meklenborgerne, nævnes 1380 og 1397 blandt Fru Ingeborg Nielsdatter (Galen) og hendes Broders Samfrænder og beseglede 1396 med Marine Jensdatter (Galen) (48), levede endnu 1400 (49); g. før 1345 m. Ingefred Pedersdatter Urup (?) (g. 2. m. Niels Truidsen (Due). Børn:
(1 Anders Galen, beseglede 1383 og 1399 til Vitterlighed nogle af Faderen udstedte Skjøder (50). Børn: ...
(2 Peder Galen
(3 Ingefred
(4 En Datter ….

4 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, Databasen: Tue Galen.

5 Wikipedia, Tuve Andersen (Galen).

6 Bernhard Linder. Med tegninger af Christian Christiansen og billedtekster af Flemming Jerk, Adelsleksikon: Adel og godseje, bind I (Aschehoug 2004. ISBN 87-11-22249-2.), s.420-421.
Marsk (marscalcus)
Jens Esbernsen (Hvide) 1213-
Johannes (Jens) Ebbesen (Galen Hvide) -1232
Ebbe Vognsen v.1240
Anders Pedersen Ulfeldt 1250-1255
Jens Kalv 1255-1271/72
Laurids Thygesen Abildgaard 1283-84 / 1289-1302
Stig Andersen Hvide 1284-86/87
Niels Bild 1313-1318
Ludvig Eberstein 1319-21 / 1326-28
Peder Vendelbo 1321-1326
Erik Nielsen Banner 1340-1345
Erik Gyldenstierne 1347-1354
Palne Munk 1354-1364
Tue Galen 1364-1365
Lave Aagesen Panter v. 1368
Evert Moltke 1375-1377/80
Oluf Axelsen Thott 1443-1448
Claus Rønnow 1448-1481
Benedict von der Wisch 1528-1530
(Knud Gyldenstierne v.1536).

7 Bernhard Linder. Med tegninger af Christian Christiansen og billedtekster af Flemming Jerk, Adelsleksikon: Adel og godseje, bind I (Aschehoug 2004. ISBN 87-11-22249-2.), s. 420.
Gældker (prefectus Lundensis, prefectus Scanie)
Toke 1171
Aage (foged i Skåne) 1180-1188
Niels Erlandsen (Galen) 1251-58/-1282
Johannes (Jens) Erlandsen (Galen) 1258-1272
Jon Jonsen Litle v. 1264
Peder Jonsen (Galen) 1295-1302
Morten (Martin) Due 1340-1345
Fikke Moltke v. 1364
Henning Podebusk 1365-1375/76
Tue Galen 1376-1383.

8 Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi, Tue Galen.

9 Wikipedia, Turestorpsö.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 29 Jun. 2018 med Legacy 9.0 fra Millennia