Ridder Niels Erlandsen [3387]
(Omkr 1220-Efter 1285)
Elisabeth Pedersdatter [3388]
(Omkr 1220-Efter 1291)
Ridder Jens Nielsen til Näsbyholm [3382]
(Omkr 1250-1320)
Christine [3383]
(Omkr 1250-1285/1320)
Ridder Jep Jensen til Markie [3563]
(Omkr 1295-Efter 1366)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Margrethe [3665]

Ridder Jep Jensen til Markie [3563] 1 2

  • Født: Omkr 1295, "Näsbyholm", Skåne 2
  • Ægteskab (1): Margrethe [3665] før 1345 1
  • Død: Efter 1366, Skåne 1 2

   Et andet navn for Jep var Jep Jensen Galen.2

Billede

  Notater:

Claus' tip-17-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Bopæl: "Stora Markie", Skåne. 2

• Titel: Væbner, 1336. 1

• Titel: Ridder, 1340. 1

• Beskæftigelse: Høvedsmand, 1345, Bornholm. 1

• Ejendom: Solgte herregården til kong Valdemar Atterdag, 1362, "Stora Markie", Skåne. 1


Billede

Jep blev gift med Margrethe [3665] [MRIN: 1258] før 1345.1 (Margrethe [3665] blev født før 1320 3 og døde efter 1345 3.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1893. Tiende Aargang. (Kjøbenhavn. Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).), s.160-163.
Galen. †

Erlandsønnernes Linie.
...
b. Hr. Jens Nielsen til Næsbyholm (Vemmehøg H.), var † 1320 (36); g. m. Christine. Børn:
1) En Datter …
2) Ingeborg
3) Hr. Peder Jensen
4) Hr. Anders Jensen til Næsbyholm, fører Galen-Vaabnet i sit Segl, der findes under et 1349 paa Skaane Landsthing udstedt Thingsvidne, samtykkede 1316 et Gavebrev fra sin Hustrus Moder, Fru Christine, Hr. Jens Sjællandsfar den Ældres Datter, til St. Agnete Kloster i Roskilde (42), beseglede 1320 til Vitterlighed med Broderen Truid (36), var 1336 Vidne ved Skiftet efter Fru Ingeborg af Eljarød (43), levede vist 1351 (44); g. m. en Datter af Torbern Jensen (Galen, jvf. S. 157). Søn:
Hr. Tue Galen til Næsbyholm, som han 1400 solgte til Erkebispen i Lund, Færilde (Ø. Gynge H.), Biersøholm (Herrestad H.), som han og Holger Gregersen Krognos 1363? solgte til Dronning Margrethe (45), og Tustrupsø (Vemmenhøg H.), kaldes af Tale Ulfstand Hr. Peder Holgersen Ugerups Halvbroder, var 1345 alt Ridder (46), trådte 1360 i Kong Valdemars Tjeneste, 1364 Marsk, sluttede sig dog 1368 atter til Kong Albrecht, beseglede 1379 Skiftet mellem Torbern Pedersen (Galen) og hans Søskende (47), 1376-83 Gjældker i Skaane, men blev afsat paa Grund af forræderiske Forbindelser med Meklenborgerne, nævnes 1380 og 1397 blandt Fru Ingeborg Nielsdatter (Galen) og hendes Broders Samfrænder og beseglede 1396 med Marine Jensdatter (Galen) (48), levede endnu 1400 (49); g. før 1345 m. Ingefred Pedersdatter Urup (?) (g. 2. m. Niels Truidsen (Due). Børn: ...
5) Hr. Jep Jensen til Markie (Skyts H.), fører Galen-våbnet i sit Segl, beseglede 1320 til Vitterlighed med Broderen Truid og 1330 sammen med denne til Vitterlighed med Hr. Niels Jakobsen (Galen) (39), var 1336 endnu kun Væbner og beseglede da Skiftet efter Fru Ingeborg af Eljarød (43), men 1340 Ridder og gav da Gods til Lund Domkirke for sin og sin Frues Sjæl til et af dem stiftet Alter (64), var 1345 Høvedsmand paa Bornholm (65), solgte 1354 Gods til Hr. Niels Aagesen (Galen) (66) og 1362 alt sit og sin Frues Gods til Kongen (67); levede end 1366 (68); g. før 1345 m. Margrethe (69). Datter:
Margrethe, g.m. Aage Axelsen Thott.
6) Truid Jensen af Alverslev (Ø. Gynge H.) ….

2 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, Databasen: Jep Jensen Galen.

3 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, Databasen: Margrethe ???datter.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 17 Jul. 2018 med Legacy 9.0 fra Millennia