Ridder Jon Ranisen [3568]
(Omkr 1210-Efter 1267)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Elisabeth Nielsdatter [3569]

Ridder Jon Ranisen [3568] 1

  • Født: Omkr 1210, Sjælland 2 3
  • Ægteskab (1): Elisabeth Nielsdatter [3569]
  • Død: Efter 1267, Sjælland 3 4

   Et andet navn for Jon var Johannes Ranesen.4

Billede

  Notater:

Claus' tip-20-oldefar.


Billede

Jon blev gift med Elisabeth Nielsdatter [3569] [MRIN: 1262], datter af Niels Alexandersen Falster [3581] og Ukendt. (Elisabeth Nielsdatter [3569] blev født omkring 1220 i Danmark 5 og døde efter 1255 i Danmark 5.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1910. Syvogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.340-346.
Rani. †
Denne gamle Slægts Vaaben var et delt Skjold, (1) en Guld-Hjortevie i rødt, (2) fem Gange tværdelt af Guld og Blaat, paa Hjelmen Hjortevien og det tværdelte Felt, men det sidste nedadvendt. Dog angives ogsaa under Navnet Egeteside en rød Hjortevie i Guld og tre røde Bjelker i Sølv, paa Hjelmen to Sølv Vesselhorn, hvert med tre røde Bjelker; men Ekeside-Slægten synes ellers at have ført Hak-Vaabnet. Fru Jytte Gyldenstierne siger: en hvis Hjortevie i rødt og to sorte Bjelker i hvidt Felt. Vaabnet skal ogsaa være blevet ført af Esbern Snares Søn Niels Mule og ifl. Hamsfort af en vis Poul Jensen og Poul Petersen af "Annalikæ". Slægten uddøde alt i Midten af det 15. Aarh. og var udelukkende knyttet til Sjælland og Skaane.
Rani N. N. Sønner:
A. Hr. Jon Ranisen, trættede 1260 med Sorø Kloster om Gods i Gydemath og Windethorp (1), kaldes Hr., var 1261 med sin Broder Hr. Oluf Ranisen Exekutorer af deres Frænde Peder Olsen af Kalveris' Testamente (2), havde før 1267 givet Gods til St. Clare Kloster i Roskilde, men Hr. Peder Olsen havde tilegnet sig det (3); g. m. Elisabeth, Niels Falsters Datter. Sønner:
1. Rane Jonsen til Gjorslev (Stevns H.) …
2. Hr. Peder (Jonsen) …
3. Hr. Niels Rani, mageskiftede 1279 Gods i Værløse til Bispen i Roskilde mod Gods i Skørpinge, Uglerup og Klinteskov (6), nævnes 1302 blandt de første af Kong Eriks talrige Forlovere i Gjældsbrevet til Staden Rostock (7), kjøbte 1306 Gods i Øster Jernløse af Søstrene i St. Clare Kloster i Roskilde, hvilket de havde faaet med honesta domicella Margarethe Jakobsdatter (8), var 1308 en af Exekutorerne af sin Hustrus Moder Fru Christines Testamente (9), var s. A. Kong Eriks Raad (10) og 1314 en af Dommerne over de oprørske (11), blev selv 1315 sammen med Hertug Christoffers forrige Drost Anders Høiby steilet ved Vordingborg som Tilhænger af Hertug Christoffer (12), men nævnes dog endnu 1316 sammen med sin Søn Jakob blandt Erkebisp Esges Forlovere i Helsingborg (13); g. (1) m. Edle Anders Nielsens Datter, der 1306 betænkes i sin Frænke Cecilie Jonsdatter Lilles Testamente (14), (2) før 1308 m. Margrethe, Hr. Jakob Blaafods Datter. Børn: ...
B. Hr. Oluf Ranisen
C. Hr. Herlogus (Ranisen) ….

2 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Rani), Jon Ranesen (ca 1210 - 1267 -).

3 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, Databasen: Jon Ranisen Rani.

4 Lars Bisgaard og Mogens Kragsig Jensen, Danmarks Adels Aarbog 2009-2011. Nioghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Syddansk Universitetsforlag. 2012.), s.571-576.
Skjalm Hvides efterslægt

I
Asser-linjen

Fjerde (femte) slægtled
IV
Aleksander Pedersens børn (se nr. 10)

24. Aleksander
25. Niels - Evt. den Niels Aleksandersen, der ifølge Falsterlisten ejede jord i Tingsted (Tingsted S., Falster Nørre H.), men forholdet er helt usikkert. - I Genealogien nævnes børnene Gunhild, Andreas, Estrid, Elisabeth samt en datter gift med Stig Hvide. 1268 nævntes, at en søster til Niels Aleksandersen's datter Estrid er gift med Andreas Erlandsen. Hun er antageligt da datter af Niels og antagelig den Ingefred, der nævnes senere som enke efter Andreas. Der kan så være tale om at Ingefred er Genealogiens unavngivne datter af Niels, gift (første gang) med Stig Hvide, eller Ingefred kan være udeladt i Genealogien. Her er antaget det sidste, at Ingefred er et sjette barn af Niels. - 6 børn: Femte (sjette) slægtled nr.42-47.
26. Absalon - Nævnt på 1515-frisen og på Kornerups frise som Absalon Rød.

Femte (sjette) slægtled
IX
Niels Aleksandersens børn (se nr. 25):
42. Andreas
43. Estrid
44. Elisabeth - Gift med Johannes Ranesen, nævnt 1261-67. Johannes Ranesen indgår som 2. led i DAAs stamtavle fra 1910 over slægten Rani. Sønnen Rane Jonsen, antagelig også mor til Ranes brødre Niels Rane og Peder. I hvert fald Niels og Rane må i henhold til deres navne være sønner af Johannes. - Niels Rane og hans efterslægt anvender segl delt på langs med henholdsvis et halvt hjortegevir og bjælker. Det synes umiddelbart at være en sammensmeltning af de to mest anvendte skjold i Ebbe-linjen. Der er imidlertid ingen påviselig sammenhæng. Eneste indicie er, at Ingerd af Regenstein, Jakob Sunesens datter, ejede en del gods i Stevns H., ligesom Johannes Ranesens efterslægt ses at gøre det. Johannes kan altså være i slægt med f.eks. Ingerds far, Jakob Sunesen på Møn, men hvordan slægtskabet har været, er umuligt at påvise. (Se også indledning). - 3 sønner: Sjette (syvende) slægtled VII, nr. 58-60.
45. Datter
46. Ingefred ? …
47. Gunnild

Sjette (syvende) slægtled
VII
Elisabeth Nielsdatters sønner med Johannes Ranesen (se nr. 44):

58. Niels Rane - † (stejlet) 1315 ved Vordingborg. - Gods i Dronningholm (Kregme S., Strø H.). Modtog gods i Skørpinge (Havnelev S., Stevns H.), Uglerup (Sæby S., Løve H.) og Klinteskov mod gods i Værløse (Fakse S., Fakse H.) ved mageskifte med Stig af Roskilde 1279. Købte 1306 gård i Sønder Jernløse (Sønder Jernløse S., Merløse H.) for 300 mark gængs. Modtog 1308 gård i Havnelev (Havnelev S., Stevns H.) ved Jakob Blåfods enke Kristines testamente. - 1282 kaldt væbner. På hof i Vordingborg i 1282 medgarant for Olaf Tagesen. 1291 (30. aug.) i København gjort til medeksekutor på Peder Uds testamente. 1302 (20. nov.) vidne for kong Erik VI Menved i Odense og 1306/07 i Lund. Nævnt i Jon Jonsens datter Cecilies (se II, 106) testamente 1307 (9. okt.). 1308 (23. maj) eksekutor på sin svigermor, Jakob Blåfods enke Kristines testamente. 13[13] vidne på kongens forhandlinger med de jyske oprørere. 1314 (19. april) garant for Esger Juul på denne forlig med kongen. Et brev af 1307 (25. juli), angiveligt fundet i begyndelsen af 1315 og videregivet til kongen, skulle røbe Niels som konspirator mod kongen i fællesskab med Tue Vindsen. Segl 1306 delt på langs med hjortehorn og bjælker. - Gift med Edel (F: Kristine og Jakob Blåfod (se note)). - Sønnerne Ove, Jakob, Jon og Peder. Døtrene Elene og Cecilie. Den mulige søn, Bo, er ikke antaget her (se note). - 6 børn: Syvende (ottende) slægtled II, nr. 63-68.
59. Peder
60. Rane ….

5 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, Databasen: Elisabet Nielsdatter.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 6 Aug. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk