Christen Høg til Tanderup [3827]
(Omkr 1365-Før 1424)
Kirsten Mogensdatter Glob [3828]
(-Efter 1432)
Bo Høg til Tanderup og Astrup [3660]
(Omkr 1400-Før 1485)
Bege Eriksdatter Rosenkrantz [3661]
(Omkr 1420-)
Margrethe Bosdatter Høg [3643]
(Omkr 1445-Efter 1523)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Christoffer Lykke til Stadsgaard [3642]

2. Erik Timmesen Rosenkrantz til Engelsholm [3662]
  • Karen Eriksdatter Rosenkrantz [6145]
  • Bege Eriksdatter Rosenkrantz [3663]

Margrethe Bosdatter Høg [3643] 1

  • Født: Omkr 1445 4
  • Ægteskab (1): Ridder Christoffer Lykke til Stadsgaard [3642] 1 2
  • Ægteskab (2): Erik Timmesen Rosenkrantz til Engelsholm [3662] før 1480 1 3
  • Død: Efter 1523 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldemor.


Billede

Margrethe blev gift med Ridder Christoffer Lykke til Stadsgaard [3642] [MRIN: 1288], søn af Peder Eriksen Lykke til Stadsgaard [3657] og Johanne Nielsdatter Bild [3658].1 2 (Ridder Christoffer Lykke til Stadsgaard [3642] blev født omkring 1425 5 og døde før 1480 2.)


Billede

Margrethe blev derefter gift med Erik Timmesen Rosenkrantz til Engelsholm [3662] [MRIN: 1299], søn af Ridder Timme Nielsen Rosenkrantz til Engelsholm og Stensballegård [3753] og Abel Madsdatter [3755], før 1480.1 3 (Erik Timmesen Rosenkrantz til Engelsholm [3662] blev født omkring 1435 6 og døde før 1523 3.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1898. Femtende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.245-246.
Høg †.

1) Bo Høg til Tanderup og Astrup (Nørre H., Salling), skiftede 1424 med sine Brødre (23), afhændede 1449 Gods i Javngyde (24), var Værge for sine Datterbørn, Hr. Christoffer Lykkes Børn (25), levede 1478 (26), men var † 1484, da hans Børn krævede Arv efter Mogens Nist til Toftum (27), var vistnok Slægtens sidst Mand; [rettelse i DAA 1901 s. 563: Høg. (S. 245) Bo H., var 1439 Lehnsmand paa Kalø. Om ham beretter Lisb. Bryske, "at han blev slagen i en Krig og havde ingen Sønner, men Døtre; to af hans Døtre satte en stor Skat ned ved Tanderup i Thy i en Abildhave og er tidt ledt efter den; de have set Tegn til, at den har været der".] g. (1) m. Begge Eriksdatter (Rosenkrantz), (2) m. Anne Tornekrands. Døtre:
a) Karine til Tanderup ...
b) Kirsten til Tanderup og Hasselholt (Ginding H.) …
c) Margrethe, levede 1523; g. (1) m. Hr. Christoffer Lykke til Stadsgaard, var † 1480, (2) m. Erik Timmesen (Rosenkrantz) til Engelsholm, var † 1523 (g. (1) m. Helvig Eriksdatter Banner).

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1903. Tyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.264-266.
Lykke †
(Munk).

b. Peder Lykke til Stadsgaard, f. ca. 1382, fik 1415 Starkjær (Hovlbjerg H.) i Pant og 1419 til Kjøbs af Henrik Langelow (9), var 1417 Forlover for Kongen ved Forliget med Hertugdømmerne (10), solgte 1419 Starkjær til Biskop Bo, var 1419 og 1429 Høvedsmand paa Torup (11), aflagde 1424 Vidne i Striden om Sønderjylland og sagde sig da at være 42 Aar gl. (12), var i 1432 Forlover ved den med Hertugdømmerne sluttede Stilstand i Horsens (13), var 1433 og 1438 Landsdommer i Nørrejylland (14), 1438 og formodenlig længe før Rigsraad, deltog i Indkaldelsen af Kong Christoffer og Opsigelsen 1439 til Kong Erik (15), var 1440 ved Forlehningen i Kolding kun Væbner (16), men 19 Juni 1444 Ridder (17), han havde vist en tid Byfogodiet i Randers (18); g. (1) m. Kirsten Christensdatter Skram, (2) m. Johanne Nielsdatter (Bild) til Skovsbo (Bjerre H.), der 1461 som Enke solgte Gods i Ullerslev til Hr. Eggert Frille, som Aaret efter tilskjødede hende et Enemærke ved Skovsbo (19), levede 21 Jan. 1464 (20). Børn (vistnok af 2. Ægteskab):
1) Hr. Christoffer Lykke til Stadsgaard, fik 27 April 1451 Gods i Pant af sin Mormoder Fru Tove Andersdatter (Hvide) af Skovsbo, Tue Gummesens Efterleverske (21), var 1458 Ridder og trættede da sammen med sine Brødre mod Hr. Eggert Frille om en Jord ved Skovsbo (22), samtykkede 1461 i Moderens Skjøde til samme Hr. Eggert, fik 21 Jan. 1464 Stadsgaard paa Skifte med sine Søskende (21), sluttede 1469 en Overenskomst med Oluf Lunge til Odden, der kalder ham sin Svoger og hans Hustru sin Søster (23), synes endnu at have levet 1473, men var død 1480 (24); g. m. Margrethe Bosdatter Høg, levede 1523, (g. (2) før 16 Mai 1486 (21) m. Erik Timmesen (Rosenkrantz) til Engelsholm). Døtre:
a) Johanne til Stadsgaard …
b) Anne, g. før 1511 m. Manderup Holck til Barritskov.
2) Niels Lykke til Skovsbo …
3) Hans Lykke til Havnø (Hindborg H.) og Rugaard (Sønderhald H.) …
4) Birgitte
5) Karen ….

3 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.681-682.
SLÆGTEN ROSENKRANTZ
LINJE I
DEN ÆLDSTE LINJE (HEVRINGHOLM-LINJEN)

...
Sjette slægtled
II.
Hr. Timme Nielsens børn (se nr. 16):
27 a. Erik Timmesen til Engelsholm - hofsinde, fik 1465 brev på alle 40 marks bøder på sit gods og af sine vornede, 1511 holdt sammen m. sin hustru, Margrethe, skifte m. dennes døtre af første ægteskab, fru Anne Lykke og jomfru Johanne Lykke, var † 1523. - G. (1) m. Helvig Eriksdatter Banner (F.: rigsråd Brune Erik Eriksen til Vinstrup og Hedegård), levede 1469 (DAA 1949,II,5f.). (2) før 1480 m. Margrethe Bosdatter Høg (F.: Bo H. til Tanderup og Astrup), levede 1523 (g. (1) m. hr. Christoffer Lykke til Stadsgård, var † 1480) (DAA 1898,254f.). - 2 døtre: Syvende slægtled II, nr. 70-71.
….

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Høg), Margrethe Bosdatter (ca 1445 - 1523 -).

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Lykke, Christopher (ca 1425 - før 1480).

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Rosenkrantz), Erik Timmesen (ca 1435 - før 1523).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 23 Apr. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk