Ingeborg [3726]
(-Efter 1432)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Henrik Jensen Reventlow [3725]

Ingeborg [3726] 1

  • Ægteskab (1): Ridder Henrik Jensen Reventlow [3725] 1
  • Død: Efter 1432 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-16-oldemor.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

1. Ejendom: Hun solgte jord til Hr. Steen Basse, 1432. 2


Billede

Ingeborg blev gift med Ridder Henrik Jensen Reventlow [3725] [MRIN: 1324].1 (Ridder Henrik Jensen Reventlow [3725] blev født omkring 1330 3 og døde efter 1363 1.)


Billede

Kilder


1 W. Haxthausen og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog. 1939. Seks og halvtredsindstyvende Aargang. (København. A/S J. H. Schultz Forlagsboghandel A/S. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.4, 87.
Reventlow.

Den fyenske Linje paa Søbo (IV), hvis ældste kendte Stamfader er Henrik Jensen (1358), fører Reventlowernes Murtinde i Vaabenet, men et helt andet Hjelmtegn (to med Blomster besatte Tidselstilke). Efterkommere af Henrik Jensen, der synes at have hørt hjemme paa Als, har lejlighedsvis ført Reventlow-Navnet, og vides de at have regnet sig som hørende til Slægten Reventlow, men om den fyenske Linjes Samhørighed med de holstenske og meklenborgske Reventlower kan intet oplyses. En Gren af Slægten Kaas, der kalder sig Kaas- Reventlow og fører samme Vaaben og Hjelmtegn som den fyenske Linje, kommer ikke i Betragtning i denne Forbindelse, hvilket ogsaa gælder Familien Emmiksen (se Aarb. X, 360).


VI.
Den fynske Linje.
(S. 4)

Første Slægtled
Hr. Henrik Jensen, beseglede 1358 som Forlover for Hertuginde Rikarda Forliget m. Kong Valdemar og hende om Als, var 1363 Ridder, siges at have ejet Søbo; gift m. Ingeborg, der endnu levede 1432, da hun solgte Gods til Hr. Steen Basse. - Børn:

Andet Slægtled.
1. Jens Henriksen
2. Hr. Tage Henriksen
3. Anna; g. m. Niels Thomsen (Lange) til Lydom.
4. Hr. Joachim Henriksen til Søbo og Krengerup (Baag H.) ….

2 Diplomatarium Danicum, nr. 14320000019.
Ingeborg her Henndrick Jenssøns effterleffuersche aff Syøby solde och schiødte her Steen Basse ald then jord som hun haffde i Oreby, saa och thoe schouff wongsgange, som hun haffde paa Eblø skouff.
Ref.: Diplomatarium Danicum nr. 14320000019, online siden: 2020, besøgt: 2022-08-05+02:00.

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Reventlow), Henrik Jensen (ca 1330 - 1363 -).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 5 Aug. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk