Ingefred [4263]
(-Mellem 1299/1307)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Jon Jonsen Litle til Tomarp og Hørningsholm [4245]

  • Peder Jonsen [4264]
  • Cecilie Jonsdatter [4272]+
  • Jakob Jonsen Væbner [5836]
  • Johannes Jonsen [5835]
  • Torbern Jonsen [3384]+

Ingefred [4263]

  • Ægteskab (1): Jon Jonsen Litle til Tomarp og Hørningsholm [4245] 1
  • Død: Mellem 1299 og 1307 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-19-oldemor. Claus' tip-20-oldemor.


Billede

Ingefred blev gift med Jon Jonsen Litle til Tomarp og Hørningsholm [4245] [MRIN: 1606], søn af Jon Reymote [3912] og Cecilie Ebbesdatter [4265].1 (Jon Jonsen Litle til Tomarp og Hørningsholm [4245] blev født omkring 1230,2 døde den 4 Aug. 1307 i "Hørningsholm", Hørsholm sg 3 og blev begravet i Esrum klosterkirke 3.)


Billede

Kilder


1 Lars Bisgaard og Mogens Kragsig Jensen, Danmarks Adels Aarbog 2009-2011. Nioghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Syddansk Universitetsforlag. 2012.), s.587-588, 591-596, 602.
Skjalm Hvides efterslægt

II
Ebbe-linjen


Fjerde (femte) slægtled

IV
Margrethe Sunesdatters børn (se nr. 17):

25. Cecilie - Gift med Erland, formentlig skånsk stormand, da sønnerne alle synes at have skånsk tilhørsforhold. I DAAs stamtavle Erlandssønnerne under Galen fra 1893 stamfar til denne gren. - Med Erland sønnerne Jakob, Niels, Andreas, Johannes, Erland og måske Peder, som her tøvende er antaget (se note). Formodentlig også med Erland datteren Margrethe. - 7 børn: Femte (sjette) slægtled IV, nr. 47-53.
26. Sune
27. Peder
28 Stig? …

V
Ebbe Sunesens børn (se nr. 18):

29. Cecilie, † senest 1248. - Arvede sammen med sønnen Jon gods i Lille Værløse (Kirke Værløse S., Smørum H.). - Gift med Jon Reymote, formentlig skånsk stormand, nævnt 1224 i den svenske konges følge, død før Cecilie. I DAAs stamtavle Litle under Galen fra 1893 stamfar til denne. Børnene Jon Lille, Cecilie og Tore? (se note). - 3 børn: Femte (sjette) slægtled VI, nr. 56-58.
30. Kristine
31. Peder
32. Dronning Benedikte af Sverige
33. Johannes
34. Datter
...
Femte (sjette) slægtled

IV
Cecilie Margrethesdatters børn med Erland (se nr. 25)
47. Niels - Nævnt 1251-85. - Omtalt som gældker i Skåne/Lund fra 1251 til marts 1282, fra juni 1283 benævnt som forhenværende. Vidne for kongerne Abel 1251, og Kristoffer I 1255 og medbesegler for broderen Erland i 1269. Tre gange vidne for kong Erik V Klipping 1265, -68, -72. Ikke nævnt 1273-81. 1282-85 fire gange vidne for Erik V Klipping. 1285 med til at tildømme kongen Als. Omtalt flere gange i.f.m. broderen Jakobs tiltræden og første tid som ærkebiskop. 1254 tilkaldt af denne for at ændre den skånske kirkelov, af Jakob senere anklaget for ikke at ville hjælpe sig og for at skylde sig penge, der ikke blev tilbagebetalt, begge dele i perioden 1254-56. Forhandlede under den skærpede konflikt på kongens vegne over for broderen 1256-57. Af den senere ærkebiskop Johannes Grand kaldt en af landets store baroner og anklaget for at have svigtet Jakob og stillet sig imod ham pga. frygt for og løfter fra kongen. Segl 1285 med 3 bjælker, ranker og roser. - Kan være den Niels Erlandsen der ifølge Genealogien var gift med Esbern Snares datterdatter Elisabeth af Asser-linjen (se I, 16) hvilket her er antaget. - Døtrene Marianne og Cecilie samt muligvis endnu to døtre (se note). Sønnerne Johannes og Peder. DAAs sønner ?Offe, Andreas, Åge og Jakob er ikke antaget. - 6 børn: Sjette (syvende) slægtled V, nr. 88-93.
48. Jakob
49. Johannes
50. Andreas
51. Margrethe
52. Peder? …
53. Erland
...
VI
Cecilie Ebbesdatters børn med Jon Reymote (se nr. 29):

56. Jon Lille, † 4. aug. 1307, begr. i Esrum. - Arvede 19 øre og 1 ørtug skyldjord i Lille Værløse (Kirke Værløse S., Smørum H.) med sin mor Cecilie, som han 1248 mageskiftede med Esrum Kloster mod 1 mark og 2 ørtug skyldjord i Langerød (Asminderød S., Lynge Kronborg H.) og 1 mark skyldjord i Ordrup (sandsynligvis Gentofte S., Sokkelund H.) samt en gård i København Vor Frue sogn. Skænkede 1285 Esrum Kloster jord til ½ mark skyld i Kollerød (Lynge S., Lynge-Frederiksborg H.) samt 1299 til mindemåltid alt sit gods i Langerød og Vejby (Vejby S., Holbo H.), 1306 til årlige messer for sig og sin familie hele Uvelse (Uvelse S., Lynge-Frederiksborg H.). Skænkede 1285 gods i Kirkelte (Karlebo S., Lynge-Kronborg H.) og Vassingerød (Uggeløse, Lynge-Frederiksborg H.) til Kbh. Vor Frue. Ejede formentlig også gods i Tommarp (Östra Tommarp S., Järestad H. eller Kvidinge S. Åsbo H.), som han synes at repræsentere i begyndelsen af 14. årh. Afgav 1300 patronatsretten til Väsby Kirke (Väsby S., Luggude H.), det vides ikke om han ejede jord her. - Underskrev sig selv Jon Lille. En enkelt gang (1272) Jon Lille af Skåne. Der er også skånsk tilknytning i dokumenter fra 1262, -64, -82/83, men altid embedsmæssigt, mens de mange private dokumenter næsten udelukkende er sjællandske. 1285 imidlertid udtrykkeligt deltager fra Skåne i en regionalt sammensat voldgiftskommission. Konsekvent på Kristoffer-linjens side i tidens mange konflikter. Adskillige kongelige nøgleopgaver og tillidshverv. 1262 fandt Lundekapitlet ham ansvarlig for den kongeligt iværksatte konfiskering af Roskilde- og Lundekirkens værdier samt fængsling af gejstlige. 1264 gældker i Lund, et hverv der ellers i perioden blev varetaget af slægtningen Niels Erlandsen (se denne). Vidne 1264 i Roskilde for enkedronning Margrethe Sambiria, for kong Erik V Klipping 1268 i Roskilde, 1268 i Slagelse, 1271 på Amager, 1271 på Søborg, 1277 i Malmø, 1282 på Vordingborg, 1283 i Lund, for kong Erik VI Menved 1288 i Helsingborg, 1288 Helsingborg, 1289 på Søborg, 1290 på Nyborg, 1293 i Næstved, 1295 i Roskilde, 1297 i Slagelse, for enkedronning Agnes 1288 i Skælskør. 1271 i kongens råd. 1272 en af garanterne i Lübeck for kong Erik V Klippings lån. 1282/83 med bl.a. Niels Erlandsen sendt til Bara H. for at dømme og rydde op i retsfejder. 1284 en af voldgiftsdommerne i rigssagen vedr. kong Erik IV Plovpennings døtres gods. 1285 en af voldgiftsdommerne i en sag om sønderjyske forhold mellem kong Erik V Klipping og hertug Valdemar IV af Sønderjylland. 1285 forhandler på Erik V's og fyrst Vizlav af Rygens vegne over for kong Magnus af Sverige. 1295 en af 5 stående dommere (mæglere) i sagen mellem kongen og hertug Erik af Sønder Halland. 1303 en af voldgiftsdommerne i sagen om Lundekirkens gods mellem kong Erik VI Menved og ærkebiskop Isam af Lund. 1303 sendt til Rom i.f.m. forsøget på at få ophævet interdiktet over Danmark. 1299 medunderskriver på Johannes Grands lejdebrev, august 1300 medudsteder af lejdebrev for kong Håkon V af Norge, 1306/07 vidne for kong Erik VI Menved i Lund. Vidne 1256 samt udateret (1257/68) for Jakob Erlandsen (se II, 48), 1262 eksekutor bl.a. med Jakob Erlandsen på Estrid Nielsdatters (se I, 43) testamente. 1263 vidne på Erik IV's døtres arveudlæg. Beseglede 1269 (21. okt.) Erland Erlandsens (se II, 53) testamente i Lund. Beseglede 1274 i Langesøhus Cecilie Pedersdatters (se II, 87) gave til Esrum Kloster. Beseglede 1278 i Næstved Jakob Nielsens (se II, 87) mageskifte med Niels Mandrup. Beseglede 1279 (11. nov.) Olaf Haraldsens (se II, 59) testamente. Sendte 1283/85 en borger i Lund, ved navn Hartlev, til Norge for at handle på sine vegne. 1284 vidne på Peder Olafsens forlig med Sorø Kloster, nok på Ringsted Herredsting. 1289 vidne i Roskilde på Niels Absalonsens (se IV, 22) pantsættelse af Knapstrup. Beseglede 1291 Knud Røds hustru Margrethes gave til Esrum Kloster. 1299 udpeget til eksekutor på Lundekanniken Kristians testamente. Forhandlede omkring 1303 Tommarp-beboernes interesser over for kong Erik VI. Segl 1285 og 1293 tre bjælker med ranker, i 1264 med ruder. - Gift med Ingefred, † 1299/1307. - Den Jon Lille, der af greve Niels II af Hallands sønner anklages for at have fusket med deres arv, er Jakob Sunesens sønnesøn Johannes (se II, 45). Den Jon Lille, der 1295 vidnede med sin bror, Tøre af Vejlby, kunne være denne Jon, hvilket her er antaget. - 5 børn: Sjette (syvende) slægtled IX, nr. 104-108.
57. Cecilie
58. Tøre af Vejlby? …
...
Sjette (syvende) slægtled

IX
Jon Jonsen Lilles børn med Ingefred (se nr. 56):
104. Torben - En Torben Jonsen frasolgte før 1306 gods i Vindinge (Sværdborg S., Hammer H.). - Beseglede 1299 faderens gave til Esrum Kloster. Den Torben Jonsen, der vidnede på Jon Lilles skødning til Esrum 1248, må af kronologiske årsager næsten være en anden (se note).
105. Peder
106. Cecilie, † 29. dec. 1307, begr. i Esrum ved siden af sin far. - Gård i Smørum (Smørum S., Smørum H.) omtalt i hendes testamente 1307 (9. okt.). - Beseglede sin fars testamente 1306 (25. juli). Hendes eget testamente vidner om omfattende rigdom, blandt andet en stor mængde jysk gods, der ikke er nærmere beskrevet. - Gift med Tyge Jurisen (se II,73) og Peder Ebbesen. - Børnene Niels, Peder, Margrethe og endnu en datter, vi ikke kender navnet på, men formodentlig ikke datteren Ingefred. (Se note samt under Tyge Jurisen).
107. Johannes
108. Jakob ….

2 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste, Litle, Jon Jonsen (ca 1230 - 1307).

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1893. Tiende Aargang. (Kjøbenhavn. Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).), s.156-158.
Galen. †

Litle-Linien.

Jon Reimatsen, var † 1275; g. m. Cecilie Ebbesdatter (jvf. S. 155), var † 1248, da Sønnen gav noget efter hende arvet Gods til Esrom Kloster (1). Børn:
1. Cecilie
2. Jon Litle til Tommerup (S. Asbo H.) og Hørningsholm (Lynge-Kronborg H.), var 1262 Hertug Albrecht af Brunsvigs fornemste Raadgiver som Rigsforstander i Danmark (4), 1264 Gjældker i Lund (5), nævnes 1271 i et Brev foran Drosten (6), 1275 Sendebud til Paven for at udvirke Rigets Løsning af Ban (7), var 1278 Ridder og beseglede da atter foran Drosten et af Grev Jakob udstedt Mageskiftebrev (8), beseglede 1285 Vidnesbyrdet om, at Als hører til Danmark, og kaldes da "dns. Joon Litlæ de Scania" (9) og beseglede 1293 foran Drosten det Sorø Kloster af Kong Erik givne Gavebrev paa Lage Lagesens forbrudte Gods (10), begge Steder vise hans endnu bevarede Segl Galenvaabnet, var 1298 Drost (11), men ikke 1299, da han med sin Hustru gav Gods i Langerød til Esrom Kloster (12), 1303 paany Sendebud til Rom (13), gav atter 1306 Gods til Esrom Kloster (14), samtykker endnu 1307 i Hertug Christoffers Forlehning med Sønderhalland (15), men † 4 Aug. 1307 paa Hørningsholm, begr. i Esrom Kloster (16); g. m. Ingefred, levede 1299, var † 1306 (17). Børn:
a. Torbern Jonsen, beseglede 1299 med Faderen, eiede Gods i Vindinge (Hammer H.), som han 1306 havde solgt til Johannes Franz (18); g. (1) m. en Datter af Niels Peck (19), (2) m. Christine Jensdatter (Sjællandsfar), gav 1316 sit Gods i Vindinge til St. Agnete Kloster i Roskilde med Samtykke af sin Søn Peder Torbernsen og sin Svigersøn Anders Jensen (20), indgav sig selv senere i dette Kloster (21). Børn: ...
b. Peder Jonsen
c. Johannes Jonsen
d. Jakob Jonsen
e. Cecilie, beseglede 1306 Faderens gavebrev til Esrom Kloster, gjorde 1307 Testamente og † 29 Dec. s. A., begr. i Esrom Kloster (37); g. m. Toke Jurissen (jf. S. 156).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 22 Mar. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk