Kong Valdemar II Sejr af Danmark [3419]
(1170-1241)
Helene Guttormsdatter [3400]
(Omkr 1170-Efter 1211)
Hertug Svantepolk af Pommerellen [4273]
(ansl 1190-1266)
Euphrosyne [4274]
(Omkr 1190-1235)
Hertug Knud Valdemarsen af Lolland [3420]
(Omkr 1205-1260)
Hedevig Svantepolksdatter af Pomerellen [4270]
(Omkr 1210-1266)
Hertug Erik Knudsen af Sønderhalland [4267]
(Omkr 1245-1304)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Elisabeth [4268]

Hertug Erik Knudsen af Sønderhalland [4267] 1 2 3

  • Født: Omkr 1245 4
  • Ægteskab (1): Elisabeth [4268] 1
  • Død: 1304 i en alder omkring 59 år 1
  • Begravet: Sct. Bendts kirke, Ringsted 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-18-oldefar.

Fra Salmonsens Konversationsleksikon:
Erik, Hertug af Sønderhalland 1284-1304, var en Søn af Valdemar Sejr's uægte Søn Knud. Ligesom fl. af sine Frænder maatte han i Erik Klipping's Tid længe vente paa den Udstyrelse med Len, hvorpaa han mente at have Krav; men da Oppositionen mod Kongen fik Overhaand, blev E. først gjort til Drost (1283), og Aaret efter forlenedes han med de 4 sydligste Herreder i Halland under Navn af Hertugdømme. 1285 blev han slaaet til Ridder af den sv. Konge Magnus Ladelaas; ellers nævnes han næsten ikke under de flg. urolige Tider, hvor de andre Kongefrænder laa i Strid med Kronen. Hans Efterkommere opnaaede ikke fyrstelig Stilling, men de førte i deres Skjold ligesom E. en kronet Løve, omgivet af Hjerter, og en Sønnesønssøn af ham, Barnum Eriksen, overlevede Valdemar Atterdag og var saaledes den sidste mandlige Ætling af det danske Kongehus.
Erslev, Kr., Professor, Rigsarkivar 5

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Titel: Domicellus (= junker), 1277. 1

2. Titel: Drost, 1283-1284. 1

3. Titel: Hertug af Sønderhalland, fra 1284. 1

4. Titel: Ridder, 1285. 1


Billede

Erik blev gift med Elisabeth [4268] [MRIN: 1611].1 (Elisabeth [4268] blev født ansl 1245 og døde efter 1317 1.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1916. Tre og tredivte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.422-424.
Skarsholm Slægten. †

Valdemar Seirs Linie.

1. Knud, blev 1216 Hertug af Laaland (9), 1219 Hertug af Estland, blev 1222-23 beleiret i Lyndanise af Esterne, 1227 fordrevet fra Estland, 1232 Hertug af Bleking, deltog 1246 i Oprøret mod Kong Erik Plovpenning, blev 1247 sat i Fængsel på Stegehus, men blev Aaret efter befriet af Lybækkerne, stadfæstede 1250 sin Halvsøster Fru Ingeborgs Gaver til Sorø Kloster, hvortil han selv s. A. gav Gods i Sørninge, ombyttede atter sit blekingske Hertugdømme med Laaland, † 15 Okt. 1260, begr. i Ringsted Kirke; g. m. Hedevig, Hertug Svantepolk af Pommerns Datter. Børn:
a. Erik, kaldes 1277 domicellus og beseglede da og 1280 sammen med domicellus Jacobus, førte 1279 Forsædet paa Sjællands Landsthing, 1283-84 Drost, 1284 Hertug af Sønder-Halland, blev 1285 slaaet til Ridder af den svenske Konge, fik 1295 tilsikret sit Gods ved Forliget paa Hindsgavl mellem den danske og den norske Konge, beseglede 1298 det de norske givne Leide (10), var 1302 en af Kongens Forlovere overfor Rostockerne, † 1304, begr. i Ringsted Kirke; g. m. Elisabeth, kaldes 1317 fordum Hertuginde af Halland, Hertug Eriks Enke, og gjorde da Mageskifte med Nicolaus Hjort (11). Søn:
Barnim til Skarsholm (Skippinge H.), kaldes 1326 domicellus og beskyldtes for at have uddrevet Munkene af Knardrup Kloster, kaldes atter 1328 i et Vidne af Sjællands Landsthing domicellus, nævnes efter Ridderne, men forrest blandt Væbnerne (12), var † 1329, da hans Enke og Hr. Ingvar Hjort havde taget Knardrup Kloster i Besiddelse (13). Søn: ...
b. Cecilie
c. Hr. Svantopolk Knudsen til Viby ….

2 Charles Cawley, Medieval Lands: Denmark, Kings (Udgivet af Foundation for Medieval Genealogy), C. DUKES of SØNDERHALLAND, SKARSHOLM: 1. ERIK Knudsen.

3 lex.dk, Albrectsen, Esben: Erik - hertug af Sønderhalland i Den Store Danske. Hentet 4. april 2023.
Erik var hertug af Sønderhalland.
Han var søn af hertug Knud Valdemarsen (ca. 1205-1260) og tilhørte kongefamilien. I 1279 førte han forsædet på Sjællands Landsting. Han overtog embedet som drost i 1283, men nedlagde det snart igen, da han vistnok det følgende år overtog Hallands fire sydligste herreder som et hertugdømme, et såkaldt fyrstelen. I 1285 slog den svenske konge ham til ridder.
Hans søn Barnum ejede og skrev sig til Skarsholm på Sjælland.

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Erik (ca 1245 - 1304).

5 Salmonsens Konversationsleksikon, 2. udgave (Kjøbenhavn. A/S J. H. Schultz Forlagsboghandel. Trykt hos J. H. Schultz A/S. MCMXV -- MCMXXX. Digital udgave ved Project Runeberg), Bind VII side 410: Erik, Hertug af Sønderhalland.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 6 Apr. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk