Christen Andersen Bechgaard [1]
(Omkr 1685-1753)
Jens Christensen Bechgaard [5]
(Omkr 1715-1805)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Ane Cathrine Christensdatter [51]

Jens Christensen Bechgaard [5]

  • Født: Omkr 1715, "Bækgaard", Nøvling sg 1 2 3
  • Ægteskab: Ane Cathrine Christensdatter [51] 1
  • Død: 1805, Snejbjerg sg i en alder af ca. 90 år 1
  • Begravet: 26 nov. 1805, Snejbjerg kirke 2

punkttegn   Andre navne for Jens var Jens Jensen,4 Jens Smed 2 3 5 6 og Jens Christensen Smed.1

Billede

punkttegn  Notater:

Claus' tip-3-oldefar.
Jens var gårdmandssøn, født på Bækgaard i Nøvling. Han blev smed i Snejbjerg.
I 1787 var han gået på aftægt og boede med konen hos datteren Mette og hendes mand Iver Eriksen i Snejbjerg by.
Mere om Bækgård på siden om Nøvling sogn.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Smed og gårdfæster: Snejbjerg sg. 1 3

• Var fadder: Ved dåben af Dorthe, Christen Østergaards datter af Hoelflod, 15 maj 1739, Nøvling kirke, Hammerum hd. 7

• Diverse: Udsteder fripas, så sønnen Jens kan rejse til København, 12 jul. 1778, Snejbjerg sg. 8

• Tilsynsværge: Indsat som værge for datteren Dortheas børn, 5 jun. 1790, "Pugdal", Vildbjerg sogn. 3 9

• Bopæl, 1801, Sneiberg by. 4 Bor hos svigersønnen Iver Eriksen.
Kaldes her : Jens Jensen.


Billede

Jens blev gift med Ane Cathrine Christensdatter [51] [MRIN: 12], datter af Christen Simonsen [252] og Karen Madsdatter [253].1 (Ane Cathrine Christensdatter [51] blev født omkring 1721-1729 i "Dalgaard", Tjørring sg,1 10 døde i 1800 i Snejbjerg sg 1 og blev begravet den 9 jan. 1800 i Snejbjerg sg 1.)

punkttegn  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl, 1744, Snejbjerg sg. 11

• Bopæl, 1787, Sneiberg by. 10 "Aftægtslemmer, er hos datteren" (Mette)


Billede

Kilder


1 Anetavle for Niels Jensen (Skovmose), # 12-13.

2 Kirkebog for Snejbjerg-Tjørring sogne (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1799-1816 s.16a.
Døde for 1805
Den 26de Nov.begravet Jens Smed i Snejbjerg Bye, gl: 90 Aar.
Opslag 33. (Jens Smed begr.).

3 Peder Skautrup, Hørt og husket (Poul Kristensen, Herning, 1979.), s. 40-41.
(Bemærk: Referencenumre til Peter Skautrups slægtstavle er erstattet af egne ID'er).
Oldemor [Anne Kirstine Larsdatter, ID 320] var altså fra Pugdal i Vilbjerg, og kom hun til et åbenbart velsitueret hjem i Vester Hallundbæk, var hendes barndomshjem dog snarest endnu bedre økonomisk stillet. Vi kan slutte dette ud fra et skifte efter hendes faders død. Pugdal var fæstegods under Møltrup i Timring, og da hendes far, Lars Andersen [ID 53] døde 1789, skulle der jo foretages skifte (indført i Møltrup skifteprotokol). Lars Andersen efterlod sig enke og fire umyndige børn, og da enken, Dorthea Jensdatter [ID 52], var i omstændigheder, kunne der jo nok - efter dødsfaldet 6/11 og den samtidige forseglingsforretning - på 30.-dagen 5/12 1789 foretages en registrering af stervboet, men et endeligt skifte måtte udsættes, til fødselen var overstået. Tre uger efter at Dorthea havde født en datter, navngivet Karen, foretages da 5/6 1790 et endeligt skifte, ifølge hvilket Dorthea fortsætter fæstemålet og - med tilslutning fra lavværge og børnenes formynder og tilsynsværge - deler boet med børnene på behørig vis. Det fremgår af registreringen af den tolængede gård (på 46 fag "uden nogen Brystfældighed") og dens indbo (note: Skifteforretningen trykt i Et Hardsysselmål. I. 53 ff.) og redskaber og besætning, at hjemmet var efter forholdene velsitueret, men tillige, at Lars Andersen må have været en fremmed tilflytter ("da ingen er til paa fæderne side som værgemaal for disse Børn kunde antage"), hvorfor Dortheas fader, Jens Christensen (Smed) [ID 5] fra Bækgård i Snejbjerg by og hendes svoger, Christen Møller fra Sandgård i Avlum bliver henholdsvis værge og formynder for børnene.
Lars Andersens slægtsforhold ligger således i det dunkle, måske er han kommet til egnen med sin første kone, hvis navn vi ikke kender. Tipoldemor Dorthea, hans anden kone, var som nævnt datter af Jens Christensen Smed fra Bækgård i Snejbjerg. Hun var født 1749, gift ca. 1769 og fik med Lars i alt 7 børn, hvoraf de 3 døde som små. Hun gifter sig igen (1791) med ungkarl Christen Sørensen [ID 54] fra Ølgod (1763-1833) og dør 81 år gammel i Pugdal 3/4 1830. Og med tiptipoldefaderen Jens Christensen (Smed) i Bækgård må vi slutte den slægtsgren. - Gamle Dorthe fortalte, at en bror til Dorthea (hendes mormor, efter hvem hun vel var opkaldt) "Jens Bækgaard - han var så rig, at hans Penge blev vejet ud til Slægtningerne, - han var Købmand i København". Måske kan der være lidt om snakken. Hosekræmmere fra Hammerum herred søgte jo i stort antal til København. Blandt de hosekræmmere, som i tiden 1700 - 1799 løste borgerskab i hovedstaden, er der tre med navnet Bækgaard, og en af disse er Jens Jensen Beckgaard [ID 61], der løser borgerskab 10/5 1784. Måske er det ham, Dorthe har hørt om. Rigdommen kan jo let være vokset med afstanden!.

4 Folketælling 1801 (Arkivalieronline: Folketællinger), Snejbjerg s.166.
Opslag 25. (Iver Ericsens husstand, Snejbjerg by).

5 Kirkebog for Snejbjerg-Tjørring sogne (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1750-1799 s.3.
Opslag 10. (Christen Jensen Bechgaard dåb).

6 Kirkebog for Snejbjerg-Tjørring sogne (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1750-1799 s.21.
Opslag 46. (Jens Jensen Bechgaard dåb).

7 Kirkebog for Nøvling-Sinding sogne (Arkivalieronline: Kirkebøger), Opslag 11.
D 15 de May blef Christen Østergaards Daatter af Hoelflod fød og i daaben kaldet Dorthe. Fadderne Christen? Vestergaard og
Kone og Søster i hoelflod. Jens Smed i Bekgaard . Moderen ??.
(Dorthe Christensdatters dåb).
(Tydning fundet på Hammerum Herred
.

8 Dokument, Fripas til Jens Jensen Bechgaard.
Nærværende min Søn Jens Jensen Bechgaard af Sneibierg Bye og Sogn tillades herved at reise til Kiøbenhavn for at besøge sin der værende Broder og Slægtninger, og om Beleilighed maatte falde til nogen Tieneste, tillades ham paa et Aaards Tid at forblive, da han imidlertid tilmelder mig, hvor hand sig opholder, paa det, at han naar maatte forlanges, kand indfinde sig hos mig igien til min og lægets Tieneste. Thi er alle ydmygste begierendes, at alle fore kommende ville behage at lade ham paa denne sin Reise frem og tilbage fri og ubehindret pasere.
Til Stadfæstelse under min Haand og Zigenete
Sneibierg d 12te Julli 1778.
Jens Christensen Bechgaard
Selveier.
Ovenstående er citeret fra Gunner Schaumburg-Müller: "Slægtsbog for Pastor Ferdinand Schaumburg Müller og Hustru Actonia Hass" s. 28.
Supplerende tekst fra samme kilde:
Fra Jens Christensen Bechgaard foreligger et håndskrevet fripas fra 1778 for sønnen Jens. Det var jo i stavnsbåndets tid, hvor ingen mand måtte forlade sin egn uden tilladelse. Disse pas kunne udstedes af myndighederne, af herremændene eller af en fribonde (selvejer). Imidlertid var retten for fribønder til at udstede fripas ophævet i 1774, så det var nok en tilsnigelse af Jens Christensen at udstede et sådant til sin søn. Det har sikkert både far og søn været klar over, for Jens har sørget for at få passet påtegnet (fornyet) hvert år hos myndighederne i København, der har taget passet for gode varer
.

9 Skifteprotokol, Skifte efter Lars Andersen Pugdal, Møltrup gods skifteprotokol 1776-1793, G 434-2, fol. 122, nr. 68.
(Se Erik Brejls hjemmeside, Møltrup gods skifteprotokol 1776-1793, G434-2, nr. 68).

10 Folketælling 1787 (Arkivalieronline: Folketællinger), Snejbjerg s.333.
Opslag 8. (Iver Eriksens husstand i Snejbjerg by).

11 Mandtal ifm. skatteopkrævning, Mandtall for July Termin 1744 Famillie og Folckeskatt i Snejberg og Tiøring Sogner.
(Se hammerum-herred.dk: Mandtal Snejbjerg-Tjørring juli 1744, Sinddinggaards gods ).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 27 jul. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia