Thomas Tychsen [5155]
(Omkr 1610-1684)
Christine Rasch [5160]
(Omkr 1610-1687)
Caspar Tamm [5156]
(Omkr 1625-1700)
Anna Margaretha Pauli [5157]
(Omkr 1625-Efter 1711)
Tycho Thomæus Tychsen [5078]
(1652-1708)
Dorothea Catharina Tamm [5079]
(1663-1734)
Catharina Hedwig Tychsen [5056]
(1686-1770)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Christian Lorentzen [5055]

 • Tycho Thomæus Lorentzen [5042]+
 • Nicolaus Lorenzen [5080]
 • Lorentz Lorenzen [5082]
 • Hector Gottfried Lorenzen [5083]
 • Johan Stephan Lorentzen [5081]
 • Peter Lorenzen [5084]
 • Hedwig Maria Lorentzen [5071]
 • Dorothea Cathrine Christiansdatter [5087]
 • Caspar Lorentzen [5089]
 • Christian Lorentzen [5090]
 • Hector Gottfried Lorentzen [5091]
 • Thomas Lorentzen [5092]

Catharina Hedwig Tychsen [5056] 2

 • Født: 1686, Ravsted sg, Tønder amt 3
 • Dåb: 13 Okt. 1686, Ravsted kirke, Tønder amt 4
 • Ægteskab (1): Christian Lorentzen [5055] den 9 Jul. 1709 i Oksenvad kirke, Haderslev amt 1
 • Død: 6 Mar. 1770, "Kalhauge", Oksenvad sg, Haderslev amt at age 84 5
 • Begravet: 15 Mar. 1770, Oksenvad kirke, Haderslev amt 5

   Et andet navn for Catharina var Catharina Hedewig Lorentzen.5

Billede

  Notater:

Ullas tip-5-oldemor.

Catharina var præstedatter fra Ravsted.


Billede

Catharina blev gift med Christian Lorentzen [5055] [MRIN: 1996], søn af Nicolaus Lorentzen [5073] og Hedwig Maria Laurentiusdatter Pors [5074], den 9 Jul. 1709 i Oksenvad kirke, Haderslev amt.1 (Christian Lorentzen [5055] blev født den 26 Jun. 1681 i Oksenvad sg, Haderslev amt 6 7, dåb den 4 Jul. 1681 i Oksenvad kirke, Haderslev amt,6 7 døde den 12 Sep. 1752 i Oksenvad sg, Haderslev amt 8 og blev begravet den 20 Sep. 1752 i Oksenvad kirke, Haderslev amt 8.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Oksenvad sogn.

De fik 12 børn (transskriptionerne hidrører fra Tom Smidth i Danske Slægtsforskeres forum): 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Billede

Kilder


1 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet: Arkivalieronline: Kirkebøger fra hele landet), 1648-1763 s.11.
Anno 1709
6.
D. 9. Julij blef Jeg Christian Lorentzen, Pastor loci och Jomfr. Cathrina Hedwig Tychsin, sl Tychos Thomæi Tychsens, Pastoris til Rabsted 3die Datter af Hr. Præposito, Stichelio, copulerede.
Opslag 7. (Christian Lorenzen & Cathrina Hedwig Tychsin viet).

2 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet: Arkivalieronline: Kirkebøger fra hele landet), 1783-1860 s.25.
Series Denatorum
1797
7.
28. Marts
4. Apr
Mad. Maria Elisabeth Bøhme, sal. Anthoni Bulduin Kling, Sognepræst i Hvonsbeck og sal. Mad. Giertrud Musmanns ægte Datter, var gift første Gang med sal. Hr Tycho Thomæus Lorentzen, Sognepræst for Oxenvadt og Jels Menigheder, sal. Hr Christian Lorentzens, Sognepræst for Oxenvadt og Jels Menigheder og Mad. Catharina Hedewig Tychsens ægte Søn, de aulede med hverandre en Søn, naunl Christian Antoni Lorentzen, som er gift med Maren Peders Datter, og har haft med hende 6 Børn, af hvilke 2, navnlig Maria Elisabeth og Anna Elisabeth ere døde, og 4, og navnlig Anna Maria, Anna, Tycho og Peder er i Live. - Anden Gang har hun været gift med sal. Hr Matthias Christian Bøhme, Sognepræst for Oxenvadt og Jels Menigheder, sal. Herr Christian Ehrenfried Bøhme paa den Tid Bye Skriver og tillige Advocat i Sønderborg paa Alsøe og sal. Mad. Sophia Steenlos ægte Søn, som har aulet med hende 1 Søn og 1 Datter. Sønnen Christian Ehrenfried døde i Barndommen. Datteren Giertrud er gift med Mathias Christian Jørgensen og har haft 3 Børn, hvoraf ikkun 2, naunlig Maria Elisabeth og Jørgen Christian er i Live. Hun var gammel 76 Aar mindre 19 Dage.
Opslag 49-50. (Maria Elisabeth Bøhme begr).

3 S. V. Wiberg, Netudgave af Wibergs præstehistorie (S. V. Wiberg: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878. Med tillæg af hans egne rettelser og tilføjelser bag i de enkelte bind og i supplementsbindet, og fra Erh. Qvistgaards bog: Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie, København 1934, Repro 1977.), No 1452. Oxenvad og Jels, nr. 8.

4 Kirkebog for Ravsted sogn (Rigsarkivet: Arkivalieronline: Kirkebøger fra hele landet), 1682-1761 s.19.
Anno 1686
October
13. Hl Tycho T L Seine Tochter getauft Cathrin Hedwig. Gevatter: Fr. Cathrine thor Möhlen, Jfr. Anna Lorentzen, Thomas Tychsen.
Opslag 14. (Cathrin Hedwig Tychsen dåb).

5 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet: Arkivalieronline: Kirkebøger fra hele landet), 1763-1783 opslag 270-271.
Series Denatorum
Anno 1770
Numerus Denatorum: 3.
Dies emortualis: 6te Mart.
Dies Sepulturæ: 15 ejusd.
Mad. Catharina Hedewig Lorentzen i Kalhauge, gl. 83 ½ Aar. Hun var barnefød i Rabsted af fader Herr Tycho Thomæus Tychsen og Moder Dorothea Catharina Tham; gift med min Præantecessore Herr Pastor Christian Lorentzen, Sogne-Præst for Oxenwadt og Jels Meenigheder siden 1710, og avlet med ham 12 Børn, 10 Sønner og 2 Døttre, af hvilke 6 allereede ere døde, nemlig a. min Herr antecessor Herr Tycho Thomæus Lorentzen, som var gift med min Hostru Maria Elisabeth Kling, Herr P. Anthoni Balduin Klings i Wonsbeck og Mad. Giertrud Musmanns ægte datter, der fødde ham een Søn, navnlig Christian Anthony til Verden, der endnu er ugift, b. Dorothea Catharina, som var gift i Hierndrup Gaard med Troels Nissen, og avlet med ham 4 Børn, 3 Sønner og een Datter, af hvilke to Sønner Claus og Christian døde i Barndommen, og Niss og Catharina Hedevig endnu leve. Catharina Hedevig er endnu ugift, men Niss er gift paa Hierndrup-Gaard med Anna Catharina Berthelsens, og til denne dag kun har en liden Datter, navnlig Dorothea Catharina. c. Lorentz, d. og e. tvende med det Navn Hector Gottfried, og f. Christian som alle ere døde i leedig Stand. Og 6 Børn leve endnu a. Herr Nicolaij Lorentzen, Præst i Sommersted, som er gift med Catharina Maria Bruns, Sogne-Præstens Herr Christopher Bruns i Jordkirke og Dorothea Biørnsens ægte Datter, men hvilken hand hidindtil har avlet 8 Børn, sc. a. Christian, b. Christopher, c. Johannes Lorentz, d. Friderich, e Catharina Hedevig, f. Dorothea, g. Catharina Maria h. Margarethe Friderica, som alle endnu er ugifte, b. Mad. Hedewig Maria, som første gang var gift med Sal. Hans Lorentzen Møller i Touskov- og Aller-Mølle, og avlet med ham 6 Børn, af hvilke 3 ere døde, nemlig: Lorentz Peter og 2de med det Navn Catharina Hedevig ere døde i Barndommen, og 3 andre leve i ledig Stand, nemlig Christian, Jørgen og Anna Elisabeth, anden gang blev hun gift med Johan Bohnsen, med hvilken hun ingen Børn har. c. Carsten som er gift i Tranqvebar i Indien, hans Hustrue er mig ikke bekiendt, ikke heller, om hand endnu lever, men saa meget veed ieg, at hand for nogle Aar skrev hiem, at hand med hende havde avlet een Søn, med navn Christian. d. Thomas, som er Holtzforster i Norge, og har været gift med Ingeborg Troelsdatter Schow, Troels Pedersens Skovs, Møllers i Tørning- og Touskov-Møller og Mariæ Christian Møllers ægte Datter, og avlet med hende 3 Børn, sc Troels, som døde i Barndommen, og Christian og Troels, som endnu leve og ere smaae, e, Johannes, som har været Præst ved Qvæsthuuset, hvorfra hand ab adulterium blev removeret, og nu ikke viides, hvor hand er - og f. Peter, som er Tolder i Nackskow i Lolland, og endnu, saa viidt man veed er ugift.
(Catharina Hedewig Lorentzen begr.).

6 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet: Arkivalieronline: Kirkebøger fra hele landet), 1648-1724 s.80.
Anno 1681
DOMINICA 4.p.TRINITATIS bleff min kiere hr. Sviegersøns Søn hen ved trei slet om Eftermiddag fød, oc aff voris høyærverdig hr. Probst den 4. Julij christnet oc kaldet Christian, oc ieg u-verdige holt hand til Daaben; Gud lade hand fremvoxe som i alder saa oc i vijsdom oc naade hos Gud oc M.
Opslag 30. (Christian Lorentzen dåb).

7 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet: Arkivalieronline: Kirkebøger fra hele landet), 1648-1763 s.45.
Døbte.
Anno 1681
7.
D. 4. Julij min Sviegersøns Søn Christian. Susc Jeg Lauritz Pors. Hand blef fød Dnica 4 post Trin hen ved 3 slet om Eftermiddag.
Opslag 21. (Christian Lorentzen dåb).

8 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet: Arkivalieronline: Kirkebøger fra hele landet), 1648-1763 s.158.
Opslag 75. (Christian Lorentzen begr).

9 Kirkebog for Ravsted sogn (Rigsarkivet: Arkivalieronline: Kirkebøger fra hele landet), 1682-1761 s.133.
Anno 1710
Die Martis p. Dom XVI p. Trinitatis
hat Herr Christian Lorentzen Pastor zu Oxenvatt und Jels (da s. ehe Liebste hier unvermuthet doch glücklich d. 30 septembr des Nachts zwischen 11 und 12 Uhr ent-? bunden, und eines wohlgesch... Söhnleins erfreuet worden) diesen seinen Sohn d. 7. Octr darauff tauffen lassen, und ist ihm der Nahme Tycho Thomaus nach dem Gr.Vatter Mütterl. Seite beygelegt worden.
Gevatter:Herr Lorentz Tychsen, Bürgermeister in Tundern, Hl. Friederich Langheim Rathsverwandter und Kauffmann in Tundern. Frau Dorothea Catharina Tÿchsen verwittwete Pastorin hieselbst.
(Efter Tom Smidths transskription i Danske Slægtsforskeres forum. Tak!).
Opslag 71. (Tycho Thomæus Lorentzen dåb). .

10 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet: Arkivalieronline: Kirkebøger fra hele landet), 1648-1763 s.62.
Anno 1712
20.
Tirsdagen d. 8 Novembris min anden søn Nicolaus. Susc (dåbsvidne) Hr Johannes Ægidii Pastor Rapsted, Comp (med-faddere) Fens (?) Jensen paa min broder Mag Lorentzens Pastoris til Carlslund i Siæland, hans Vegne, Mad Hedwig Legatie Leutnantsfr.
Opslag 30. (Nicolaus Lorentzen dåb).

11 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet: Arkivalieronline: Kirkebøger fra hele landet), 1648-1763 s.63.
Anno 1714
3.
Mandagen d 7 May min 3die søn Lorentz. Sufc Hr Wilhelm Henrich Schumacher, Past Stepping, Comp Hr Johannes Stephano Tychsen 1 u stud, Jomfru Elisabeth Tychsen af Rapsted.
Opslag 30. (Lorentz Lorentzen dåb).

12 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet: Arkivalieronline: Kirkebøger fra hele landet), 1648-1763 s.64.
Anno 1716
7.
torsdagen d. 14 may min 4de søn Hector Gottfried. Sufc Hr Christian Riese Pastor et præposty Aggerskou, Comp Lorentz Tychsen af Ravsted, Jomfru Hanna Bahnsin Apenrade.
Opslag 31. (Hector Gottfried Lorentzen dåb).

13 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet: Arkivalieronline: Kirkebøger fra hele landet), 1648-1763 s.65.
Anno 1717
12.
torsdagen d. 22 Octobris hiemmedøbt min 5te søn Johannes Stephanus ført til kirken Domin II Adventus (5. dec). Suhc Hr Christian Claudi, Regiments Quartermester paa Østerbygaard, Comp. Mon Thomas Caspar Tychsen, Theol Stud, Anna Niss Thrueldatter paa Hierndrup Gaard.
Opslag 31. (Johannes Stephanus Lorentzen dåb).

14 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet: Arkivalieronline: Kirkebøger fra hele landet), 1648-1763 s.67.
Anno 1720
1.
Onsdag d. 3 January min 6te søn Peter. Suhc Hr Peter Wöldik Pastor Sommersted, comp: Caspar Tychsen min Xxxxrid Broder, Jomfru Maria Elisabetha Wedelin af Xxxstrup.
Opslag 32. (Peter Lorentzen dåb).

15 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet: Arkivalieronline: Kirkebøger fra hele landet), 1648-1763 s.68.
Anno 1722
3.
Torsdagen d. 26 Febr. hiemmedøbt min Datter Hedwig Maria som blev ført til Daaeben Torsdagen d. 16 April. Sufc. Min broder Henrich af Kavlslund i Sæland. Comp. Nicolai Tychse min Denixxxd?? broder, Jomfr: Antoneta Margaretha af Aggerskov.
Opslag 33. (Hedwig Maria Lorentzen dåb).

16 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet: Arkivalieronline: Kirkebøger fra hele landet), 1648-1763 s.70.
Anno 1724
1.
Torsdagen d. 24 Febr. min anden datter Dorthe Cathrine. Sufc. Anna Magrethe Ægidii af Rapsted, Comp. Friederich Tychsen min skrifsbroder?? Fr. Christina Mummin af Haderslefs.
Opslag 34. (Dorthe Cathrine Lorentzen dåb).

17 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet: Arkivalieronline: Kirkebøger fra hele landet), 1648-1763 s.72.
Anno 1726
10.
Onsdagen d. 30 Octobris min sivende?? Søn Caspar hiemmedøbt for svaghed af Hr Peter Vøldike. Ført til Kierrken Onsdagen d. 11 December. Suscept Hr. Claus Schumacher af Stepping, Comp Hr. Claus Clauÿ paa Østerbygaard??, Hr Caspar Tychsen Kieriste af Tønder.
Opslag 35. (Caspar Lorentzen dåb).

18 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet: Arkivalieronline: Kirkebøger fra hele landet), 1648-1763 s.74.
Anno 1730
4. 5.
Torsdagen d. 23 Februar mine sønner hiemmedøbte af Hl Wøldike i Sommersted og ført til kirke torsdagen 13 april, kaldet den første Christian, (den) yngste Hector Gottfried. Sufc Hl Matthias Zöega Pastor Wilstrup Assessor Consistorie Præp??, Hr Peter Wøldike, Pastor Sommersted. Comp. Mons Runchel, Thel Stud. et Isaac Xxurt JagtbXt??. Jomf Mette Margrete Ægidien af Rapsted, Jomf. Trouelsens af Hierndrup Gaard.
Opslag 36. (Christian og Hector Gottfried Lorentzen dåb).

19 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet: Arkivalieronline: Kirkebøger fra hele landet), 1648-1763 s.76.
Anno 1731
10.
Dominica VII post Trin (8 juli 1731) min Søn Thomas hiemmedøbt ført til kirken tirsdagen d. 21 august. Sufc. Hr. Ehwald Ægidij sognepræst til Bylderup Menighed i Tønder Amt. Comp Johannes Zoëga Juris Studichus, Jomfr. Dorthea Catharina Ægidien.
Opslag 37. (Thomas Lorentzen dåb).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 12 Okt. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk