Jakob Ebbesen Lange [6552]
(ansl 1285-)
Ridder Jens Nielsen Rosenkrantz [3746]
(Omkr 1315-Efter 1377)
Margrethe Timmesdatter [3747]
(Omkr 1340-Før 1429)
Ridder Jon Jakobsen Lange til Nørholm [6555]
(ansl 1350-1404)
Elsebe Jensdatter Rosenkrantz [3752]
(Omkr 1360-Efter 1433)
Claus Jonsen Lange til Nørholm [6313]
(Omkr 1390-Efter 1423)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Gertrud Mogensdatter Munk [3543]

Claus Jonsen Lange til Nørholm [6313] 2

  • Født: Omkr 1390 3
  • Ægteskab (1): Gertrud Mogensdatter Munk [3543] 1 2
  • Død: Efter 1423 2

   Et andet navn for Claus var Claus Jonsen.

Billede

  Notater:

Ullas tip-14-oldefar.

Uddrag af DAA 1901:
Claus Jonsen til Nørholm, beseglede 1417 Forliget med Hertugdømmerne og 1419 Forbundet med Kongen af Polen, var da Høvedsmand paa Koldinghus, beseglede 1421 Jydernes Vidne om, at Sønderjylland hører til Danmark, og 1423, endnu Høvedsmand paa Koldinghus, Forbundet med Hansestæderne.

Link til siden om Thorstrup sogn.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af herregården: "Nørholm", Thorstrup sg, Ribe amt. 2

2. Titel: HøvedsmandKoldinghus, 1419-1423. 2


Billede

Claus blev gift med Gertrud Mogensdatter Munk [3543] [MRIN: 2335], datter af Ridder Mogens Munk til Boller [3954] og Kirsten Pedersdatter Thott [3953].1 2 (Gertrud Mogensdatter Munk [3543] blev født ansl 1400 4.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1905. Toogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.297-298 (opslag 337).
Munk.
Bjelke og Vinranke.

De Bjelke-Munk'er.

2.Hr. Mogens Munk til Boller (Bjerge H.), nævnes 1394 som Væbner, blev 1397 Ridder ved Kroningsfestlighederne i Kalmar, solgte s. A. med sine Svogre Hr. Axel Pedersen (Thott) og Niels Svendsen (Sparre) Skullerupholm til Hr. Johan Olsen (Bjørn), var 1401 Høvedsmand paa Aalborghus, men mistede s. A. Beritzholm og Fers Herred i Skaane, som Dronningen indløste fra ham (9), nævnes i de følgende Aar atter og atter som Dronning Margrethes betroede Mand, havde til 1406 Galten Herred i Pant og fik da Livsbrev paa Bygholm og i Forlehning Kolding og Rosborg, solgte s. A. Mølgaard (Hornum H.) til Dronningen, beseglede 1409 som Rigsraad Forbundet med Ditmarskerne, sendtes 1410 sammen med Hr. Lyder Kabel med en Hær ind i Sønderjylland, men faldt 12 Aug. s. A. i Slaget ved Sollerup; Dronning Margrethe beskyldtes siden for at have bemægtiget sig hans Bohave og Løsøre paa Bygholm og Boller, men det vidnedes, at hun havde givet det tilbage til hans Broder Hr. Stig Munk; g. før 1396 m. Kirsten Pedersdatter (Thott), som efter Slægtebøgernes Beretning var ham tilsagt, men saa af Dronning Margrethe blev tvungen til at ægte Hr. Jep Mus (Thott), hvem Mogens Munk derfor dræbte (g. (1) m. Hr. Jep Mus, † 14. Sept. 1394). Døtre:
a. Gertrud "den ildonde", g. (1) m. Claus Jonsen (Lange) til Nørholm 1417-23, (2) m. Rigsraad Hr. Anders Hak til Hikkebjerg, 1421-1460.
b. Pernille "den gode" til Markie …
c. Anne, "den hofmodige" til Boller, levede 1461; g. m. Rigsraad Hr. Henrik Knudsen (Gyldenstierne) til Restrup.

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1901. Attende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.240-241 (opslag 273).
Lange - Munk.
(Frost - Bomøve - Friis).

2. Hr. Jon Jakobsen til Nørholm (Ø. Horne H.), var 1389 sammen med (sin Fætter) Thomes Iversen og (dennes Søn) Iver Thomesen nærværende paa Skads Herredsthing (29), beseglede 1392 Dagtingningen i Vordingborg, 1395 Forliget paa Lindholm, var 1397 nærværende ved Kongevalget i Kalmar og var da Ridder (30), beseglede 1401 i Helsingborg Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning Margrethes Testamente (31), stiftede et Alter i Ribe Domkirke, † 18 Mai 1404 (32); g. m. Else Jensdatter (Rosenkrantz), der 1406 med sin Søn Jens Jonsen paa Kongens Retterthing i Varde blev dømt at nedbryde Nørholm, fordi den var bygget paa Kronens og Kirkens Grund, men synes at være sluppen med at udstede en Erklæring om, at naar Gaarden vedblivende stod der, skyldtes det ikke nogen Ret, men ene Dronning Margrethes Naade (33), bekostede 1433 en Sjælemesse ved det af Hr. Jon stiftede Alter i Ribe Domkirke. Sønner:
a. Jens Jonsen
b. Claus Jonsen til Nørholm, beseglede 1417 Forliget med Hertugdømmerne og 1419 Forbundet med Kongen af Polen, var da Høvedsmand paa Koldinghus, beseglede 1421 Jydernes Vidne om, at Sønderjylland hører til Danmark, og 1423, endnu Høvedsmand paa Koldinghus, Forbundet med Hansestæderne (34); g. m. "den ildonde" Gjertrud Mogensdatter Munk (g. (2) m. Rigsraad Hr. Anders Hak til Mogenstrup). Datter:
Anne til Nørholm; g. m. Rigshofmester Hr. Strange Nielsen (Bild).
c. Timme Jonsen
d. Peder Jonsen.

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Lange), Claus Jonsen (ca 1390 - 1423 -).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Munk, Gertrud Mogensdatter (caca 1400 - ).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 10 Aug. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk