Peder Raale til Store Velling [6338]
(Omkr 1440-Efter 1480)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt

Peder Raale til Store Velling [6338] 1

  • Født: Omkr 1440 2
  • Ægteskab (1): Ukendt
  • Død: Efter 1480 3
Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldefar - måske.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af hovedgården: "Vellinggård", Smidstrup sg. 1 3 Gården hed dengang Store Velling.


Billede

Peder blev gift med.


Billede

Kilder


1 Lars Bisgaard og Mogens Kragsig Jensen, Danmarks Adels Aarbog. 2006-08. Otteoghalvfemsindstyvende årgang. (Syddansk Universitetsforlag. 2009. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.645, 674-675.
Vind
af Poul Holstein

Slægten Vind, som i sit skjold fører et sort hestehoved med sølv bidsel og tømme i guld og på hjelmen en af en naturligt farvet skansekurv opvoksende sort hest med sølv bidsel og tømme, hører til de få endnu levende danske uradelsslægter. Selvom slægtens sikre stamrække først begynder med Iver Vind (1502-1586) (I, 3), forekommer navnet allerede i 1100-tallet med en Ove Vind.

I.
Den adelige linje

Første slægtled
1. Christen Vind - formentlig slægtens stamfar - 1500 (1. april) tilstede ved berigtigelsen af skelsrettigheder i Horsted i Højen Sogn, havde (uden tidsangivelse) pantsat Rollesmølle i Andst H. til (svigersønnen?) Niels Skeel, der 1544 (11. maj) fik stadfæstelse på to breve herom, havde før 1529 givet en halv otting jord på Starup Mark til Niels Glambek. - Måske gift før 1502 med Barbara Pedersdatter Raale til Store Velling (Vellingggård, Smidstrup S., Holmans H.) (DAA 1896,136) (F: Peder R. til Store Velling og NN), hvis våben forekommer på sønnen Iver Vinds gravsten og hvis navn forekommer i ligprædikenen 1633 over Henrik Jacobsen Vind (I, 25). - ? 3 børn: Andet slægtled, nr. 2-4.

Andet slægtled
Christen Vinds (?) børn med Barbara Pedersdatter Raale (se nr. 1):

2. Henrik
3. Iver, * ca. 1502, † 1586, 84 år gammel, bisat i Hornstrup K., hvor gravsten over ham og hustruen endnu ses med indskrift og deres fædrene og mødrene (Raale og Emmiksen) våbener. - Ejer af Starupgaard (-1541-1578), Store Grundet (1578-†) (Hornstrup S., Nørvang H.) og Mølbygaard (1578-†) (Ansager S., Øster Horne H.). - Opføres 1536 i recessen, forholdt 1539 Ribe Domkapitel en gård i Hornsted i Højen Sogn, udtog 1541 (15. aug.) stævning vedrørende et markskel ved Starup Mark, sagsøgte s.å. (8. okt.) med andre Peder Jensen i Øster Starup angående et markskel mellem Øster Starup og Fredsted, der tilkendtes sagsøgerne, var samme dag meddommer i en sag om arv tilfaldet Jørgen Prips mor, 1542 (3. maj) stævnet af Peder Jensen i Øster Starup vedrørende et markskel mellem Fredsted og Starup Mark, stævnede s.å. (10. juni) Jørgen Nielsen i Alling vedrørende gods sst., der tilkendtes sagsøgeren, opføres 1543 i taksationslisten til Starupgaard, var s.å. (19. nov.) bl.a. med broderen Henrik ridemand for Oluf Hansen vedrørende gods i Eltang, 1549 (efter 25. jan.) stævnet med Henrik Vind og flere andre for et markskel ml. Bramdrup og Dons, skrives til Starupgaard, 1554 (sept.) domsmand vedrørende en bondegård i Bjert, førte 1555 proces mod Hans Skovgaard om rettigheder i Starup, som ved dom af s.å. (6. maj) gik ham imod, kaldes her bror til Henrik Vind (I, 2), førte 1564 proces med Christen Lange om et kannikedømme i Ribe, som denne nu havde, men hans afdøde bror Henrik Vind før havde haft, førte en langvarig trætte med Claus og Mads Skeel om en gård i Hesselballe og en halv gård i Tudved i Østed Sogn, hvorover kong Frederik II 1569 (9. aug.) tilskrev parterne at søge afgørelse, 1570 stævnet af Claus Skeel til kongens retterting vedrørende samme gods, men dommen synes at være gået Skeel imod, da Vind 1578 ejede en gård i Hesselballe og en gård i Tuvad, mageskiftede 1578 (7. juli) Starupgaard med kronen for gods i Nørvang Herred, nemlig Grundet By (syv gårde) og Birk, i Hornstrup (to gårde) og gods i Ansager Sogn, og oprettede af det samlede gods hovedgården Store Grundet, hvortil han skrev sig, da han s.å. (1. sept.) fik skøde på tre gadehuse i Hornstrup, hyldede 1580 i Odense, skrev 1583 (dec.) eller 1584 (jan.) til kong Frederik II om de gejstlige forhold i Hornstrup Sogn. - Gift før 1544 med Anne Henriksdatter [Sandberg] (DAA 1891, 162) (F.: Henrik Christensen [S.] og Berte Albrechtsdatter [Emmiksen]), * ca. 1516, † 1579, 63 år gammel, bisat i Hornstrup K. - 8 børn: Tredje slægtled II, nr. 9-16.
4. Berete ….

2 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Glambek), Peder Raale (ca 1440 - ).

3 Trap Danmark, femte udgave (Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Udgivet 1953-1972), Vejle amt, bind VIII, 3 (1964), s. 1175.
I Store Velling lå en hovedgd., som 1469 og 1480 tilhørte Peder Raale, 1483 og 1501 Mads Raale, 1548 hans svigersøn Henrik Vind, hvis søn Christen Vind 1575 mageskiftede den til kongen … CJ.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 20 Nov. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk