Niels Eriksen Gyldenstierne [6410]
(ansl 1260-Efter 1310)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt

Niels Eriksen Gyldenstierne [6410] 1 2

  • Født: ansl 1260 3
  • Ægteskab (1): Ukendt
  • Død: Efter 1310 2
  • Begravet: Sønderholm kirke, Hornum hd, Ålborg amt 2
Billede

  Notater:

Ullas tip-18-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Måske ejer af hovedgården, 1314, "St. Restrup", Sønderholm sg, Ålborg amt. 4


Billede

Niels blev gift med.


Billede

Kilder


1 lex.dk, Enemark, Poul: Gyldenstierne i Den Store Danske. Hentet 10. januar 2022.
Gyldenstierne, dansk adelsslægt. Erik Nielsen Gyldenstierne (nævnt 1328 og 1365) førte som Valdemar 4. Atterdags marsk i 1340'erne slægten frem i rigets første række. Hans søn Niels Eriksen Gyldenstierne (nævnt 1360 og 1377) tilhørte den oprørske jyske adel, der i 1368 gik i forbund med holstenerne mod Valdemar. Fra ham nedstammer slægtens tre hovedlinjer, Ågård-, Tim- og Restruplinjen. Peder Nielsen Gyldenstierne til Ågård (d. ca. 1410) beseglede Kalmarbrevet i 1397 og var slægtens leder under Margrete 1. Ågård blev brændt af under bondeoprøret i 1441, men genopbygget af den yngste søn, Niels Pedersen Gyldenstierne (nævnt 1441 og 1456), og blev under Ågårdlinjens sidste mandlige arving, Mouritz Nielsen Gyldenstierne (d. 1503), et af Jyllands største godser med 344 fæstegårde.

Efter Peder Nielsens død blev broderen Erik Nielsen Gyldenstierne til Tim slægtens leder. Han var hofmester under Christoffer 3. af Bayern, og hans ene søn, Niels Eriksen Gyldenstierne, var hofmester under Christian 1., den anden søn, Erik Eriksson Gyllenstierna, svensk hofmester under Karl 8. Knutsson. Knud Pedersen Gyldenstierne var sønnesøn af Niels Eriksen og far til rigsmarsk Peder Gyldenstierne til Tim og til statholder i Norge Axel Gyldenstierne.

Peder og Erik Nielsens brodersøn Henrik Knudsen Gyldenstierne til Restrup og Boller (d. 1456) støttede Erik 7. af Pommerns Slesvigpolitik, men brød efter 1436 med kongen. Slægten støttede ikke Christian 1.s valg i 1448, men Henrik Knudsen var hovedaktør bag unionsmødet i Halmstad i 1450. Sønnen Knud Henriksen Gyldenstierne (d. 1467) hævdes i en slægtstradition at have været tronemne i 1448. Knud Henriksens søn Henrik Knudsen Gyldenstierne (d. 1517) var far til biskop i Odense Knud Henriksen Gyldenstierne og til statholder Mogens Gyldenstierne. Bispens søn rigsråd Preben Gyldenstierne til Vosborg (1548-1616) var far til rigsråd og landkommissær Henrik Gyldenstierne til Vosborg (1594-1669). Slægten uddøde 1729 i Danmark, men lever stadig i Sverige.

2 G.O.A. von Irgens-Bergh og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog 1926. Tre og fyrretyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.3-4, 6-7.
Gyldenstierne i Danmark. †

Den uafbrudte, historisk efterviselige Stamrække begynder med Niels Eriksen, der tidligst forekommer 1310 og som ifølge den førnævnte opdigtede Stamrække skulde være Søn af Hr. Erik Knudsen.

Første Slægtled.
1. Erik Eriksen
2. Niels Eriksen, maaske den Hr. Niels Eriksen, der 1310 omtales i Provst Kristjern i Hardsyssels Testamente som havende ejet Gods i Nørre Bork (Nørre Horns Herred); skal være begravet i Sønderholms Kirke, hvor hans Ligsten med fædrene og mødrene Vaaben saas; angives gift med Edel Saltensee. - Børn:

Andet Slægtled.
1. Hr. Erik Nielsen
2. Hr. Jakob Nielsen
3. Susanne, g. m. Niels Iversen Rosenkrantz, der kun nævnes 1308, men var død 1355, da Enken (af Odense Stift) med sine 3 Sønner af Paven fik Lov at vælge sin Skriftefader.
4. Datter ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Gyldenstierne), Niels Eriksen (caca 1260 - 1310 -).

4 Trap Danmark, femte udgave (Udgivet 1953-1972), Ålborg amt bind VI, 3 (1961) side 1038.
Store Restrup er en gl. hovedgd; at dømme efter et tingsvidne af 1477 tilførte den "fra arilds tid" fam. Gyldenstierne. Allr. 1314 skal Niels Eriksen (Gyldenstierne) have ejet den, og 1426 ejedes den af rigsråd hr. Henrik Knudsen (Gyldenstierne). Efter hans død 1456 gik den i arv fra far til søn: rigsråd hr. Knud Henriksen (Gyldenstierne) († 1467), rigsråd hr. Henrik Knudsen (Gyldenstierne) († 1517, hvorefter enken Karen Bille besad gden til 1530), Gabriel Gyldenstierne († 1555), hvis enke Kirstine Friis (af Haraldskær) besad den til sin død 1565. …
Carl Jørgensen.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 11 Jan. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk