Grædstrup sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 26.7.2022

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 6. Deel s. 138: Grædstrup Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 5. Bind s. 219: Græstrup Sogn (Project Runeberg)

Salomon J. Frifelt: Vort Sogns Historie i 100 Aar, Bind 3 (1950-1958) side 102 (opslag 88): Græstrup sogn.

Sognegrænser kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.

Grædstrup kirke

Position:
- Legacy: N: 555842,8 Ø: 0093238,4
- GST: 533947 6203826
- Google Earth: 55 58' 42.8"N, 009 32' 38.4"E
Forklaring


Adresse: Grædstrupvej 57, 8740 Brædstrup.

Kirken menes opført o. 1160.

Mere om kirken:

Grædstrup kirkes kirkegård

Else Kirstine Jensen (1828 - 1879) blev begravet på kirkegården.


Niels Ballum Nielsens familiegravsted (foto 6/2 2005)
Niels Ballum Nielsens familiegravsted. Her er flg. begravet/bisat:
Niels Nielsen Ballum (1817 - 1876) & Bodil Marie Rasmussen (1821 - 1902) (formodentlig)
Rasmus Peter Nielsen (1850 - 1894) & Andrea Emanuele Johnsen (1862 - 1900) (formodentlig)
H.P. Hansen (1875 - 1967) & Marie Ballum Nielsen (1886 - 1971)
Else Ballum Nielsen (1888 - 1984)


Nygård i Dauding

Position:
- Legacy: N: 555824.78 Ø: 0093450.17
- GST: 536220 6203336
- Google Earth: 55 58' 25.57"N, 009 34' 49.12"E
Forklaring

Adresse: Grædstrupvej 27B, 8740 Brædstrup.

Nygård i Dauding
Nygård i Dauding, hvor bl.a. flg. har boet:
Niels Hansen Ballum (1742 - 1830) & Kirsten Pedersdatter (1773 - 1848),
Niels Nielsen Ballum (1817 - 1876) & Bodil Marie Rasmussen (1821 - 1902),
Rasmus Peter Nielsen Ballum (1850 - 1894) & Andrea Emanuele Johnsen (1862 - 1900),
Marie Ballum Nielsen (1886 - 1971) samt Else Ballum Nielsen (1888 - 1984).


Overgård i Dauding

Position:
- Legacy: N: 555836,4 Ø: 0093508,8
- GST: 536556 6203650
- Google Earth: 55 58' 36.4"N, 009 35' 08.8"E
Forklaring

Adresse: Grædstrupvej 15, 8740 Brædstrup.

H.P. Hansen (1875 - 1967) og Marie Ballum Nielsen (1886 - 1971) boede en overgang på gården.


J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, III. Samling, Første Bind (1919) s. 406-407 (opslag 406):

Dauding Overgaard, Grædstrup Sogn. Postforb. og St.: Brædstrup, hvortil c. 1½ Km. Gaarden ligger c. 23 Km. fra Horsens. Ejer: Marius Nielsen. som overtog Gaarden i 1913, er født i Rye Sogn 10. Maj 1880, og gift med Else Sørensen, født i Grædstrup Sogn 7. Decbr. 1884.
Matr.-Nr. 2a m. fl. af Dauding. Hartkorn 2 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdkr. 2 ¼ Alb. Ejendomsskyld 28,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne c. 20,000 Kr. Areal 57 Tdr. Ld., deraf Ager 54, Mose 2, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 9 Marksdrift: Havre, Roer, Blandsæd, 1aars Græs med Halvbrak, Rug, Roer, Havre og 2aars Græs. Jordens Bonitet er hovedsagelig Lermuld paa Lerunderlag. Der holdes 18 Køer, 10 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 1 Tyr af jysk sortbroget Race, 4 Heste og 2 Plage. Sidste Aar solgtes c. 80 Fedesvin.
Dauding Overgaard ligger, omgivet af en stor Have med smukke, gamle Træer, tæt ved Vejen til Brædstrup c. ¼ Km. Ø. for Dauding. I sin Tid tilhørte den gennem mange Aar Familien Overgaard, og da var den betydeligt større end nu. Men senere kom den i Hænderne paa Martin Hvam, der bortsolgte c. 40 Tdr. Ld. af Arealet, og derefter solgtes den flere Gange, indtil den nuv. Ejer købte den af H. P. Hansen.
Hovedb. har Tegltag; den ligger mod Ø. og er af Grundmur ligesom de to straatækkede Sidelænger. Den v. Længe er af Bindingsværk, ligeledes med Straatag. - De jævne, gode Jorder ligger godt samlede omkring Gaarden.


Slagballegård

Position:
- Legacy: N: 560011,3 Ø: 0093347,7
- GST: 535125 6206572
- Google Earth: 56 00' 11.3"N, 009 33' 47.7"E
Forklaring

Adresse: Slagballe Banke 6, 8740 Brædstrup.

Søren Johnsen (1833 - 1912) og Else Kirstine Jensen (1828 - 1879) boede på Slagballegård.


J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, III. Samling, Første Bind (1919) s. 410-411 (opslag 410):

Slagballegaard, Grædstrup Sogn. Postforb. og St.: Slagballe, hvortil c. 2 Km. Gaarden ligger c. 25 Km fra Horsens. Ejer: Anders Jensen Andersen, som overtog Gaarden i 1909, er født i Vindinge Sogn 27. Maj 1885 og gift med Bolette Jensen, født i Hammel 12. Decbr. 1883.
Matr.-Nr. 1a m. fl. af Slagballe. Hartkorn 4 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 1 1/4 Alb. Ejendomsskyld 30,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne 20,200 Kr. Areal 98 Tdr. Ld., heraf Ager 67, Plantage 30, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 8 Marksdrift: Havre, ½ Brak ½ Roer, Vintersæd, Roer, Byg, Havre og 2aars Græs. Jordens Bonitet er overvejende Lermuld paa Lerunderlag. Der holdes 18 Køer, 17 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 1 Tyr af rød dansk Race, 4 Heste, 2 Plage og 4 Faar. Sidste Aar solgtes c. 70 Fedesvin.
Slagballegaard ligger c. 1/4 Km V. for Slagballe. Den nuv. Ejer har købt den af Søren Sørensen, der c. 1895 havde købt den ved Auktion.
Den grundmurede, teglhængte Hovedb. er opført 1913 i den s. Side af Gaardspladsen. Den v. Længe er af Grundmur og den n. Længe af Granit, begge med Paptage, og den ø. Længe af Bindingsværk med Straatag.
Jorderne strækker sig navnlig mod N. og V. over et noget bølgeformet Terræn.Foto fra gården på Horsensbilleder.dk.

Fotos på denne side er egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning