Peder Nielsen Nedenskov [2374]
(Omkr 1740-1806)
Kirsten Pedersdatter [2376]
(Omkr 1735-1812)
Kirsten Pedersdatter [299]
(1773-1848)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Niels Hansen Ballum [298]

Kirsten Pedersdatter [299] 2

  • Født: 3 Mar. 1773, Burgårde, Grædstrup sg 3
  • Døbt: 3 Mar. 1773, Burgårde, Grædstrup sg 3
  • Ægteskab: Niels Hansen Ballum [298] 16 Mar. 1811 i Grædstrup kirke 1
  • Død: 15 Okt. 1848, Dauding, Grædstrup sg i en alder af 75 år 4
  • Begravet: 23 Okt. 1848, Grædstrup kirke 4
Billede

punkttegn  Notater:

Som enke overdrog Kirsten i 1844 gården til sønnen Niels.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

• Fremstillet i kirken, 8 Apr. 1773, Grædstrup kirke. 3

• Bopæl, 1787, Burgårde, Grædstrup sg. 5

• Beskæftigelse: Enke, gårdfæster, 1834, Dauding, Grædstrup sg. 6 En gård i Dauding by

• Beskæftigelse: Gårdbrugende enke, 1840, Dauding, Grædstrup sg. 7 En gård i Dauding by

• Ejendom: Overdrager gården til sønnen Niels, 17 Aug. 1844, Dauding Nygaard, Grædstrup sg. 8

• Bopæl, 1845, Dauding, Grædstrup sg. 9 En gård i Dauding by. Enke. Inderste og aftægtsenke


Billede

Kirsten blev gift med Niels Hansen Ballum [298] 16 Mar. 1811 i Grædstrup kirke.1 (Niels Hansen Ballum [298] blev født omkring 1742-1744,10 11 døde 21 Jan. 1830 i Dauding, Grædstrup sg 10 og blev begravet 31 Jan. 1830 i Grædstrup kirke 10.)

punkttegn  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl: Dauding Nygaard, Grædstrup sg.


punkttegn  Ægteskabsnotater:

Foto af Dauding Nygård på siden om Grædstrup sogn.

Billede

Kilder


1 Kirkebog for Klovborg-Tyrsting-Grædstrup sogne (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1759-1813 s.174a.
Copulerede
Anno 1811.
No. 1
D. 16. Marts copuleret Gaardmand Niels Ballum af Dauding og Pigen Kirsten Pedersdatter af Buurgaarde.
Opslag 323. (Niels Ballum & Kirsten Pedersdtr vielse).

2 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1814-1858 s.7.
Fødte Mandkjøn
Aar 1817
No. 5
Ægte
2. Maj
Niels Nielsen
Niels Hansen Ballum, Gaardmand i Dauding, og Hustru Kiersten Pedersdatter
26. Maij
Faddere: Michel Chrestensens ældste datter Dorthe af Dauding. Peder Pedersen og hustru, Svend Chrestensen, alle af Buurgaarde. Jens Pedersen af Slauballe.
Opslag 11. (Niels Nielsen dåb).

3 Kirkebog for Klovborg-Tyrsting-Grædstrup sogne (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1759-1813 s.123.
Opslag 222. (Kirsten Pedersdtr dåb).

4 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1814-1858 s.208a.
Opslag 272. (Kirsten Pedersdtr begr.).

5 Folketælling 1787 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.14. Opslag 7.

6 Folketælling 1834 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.26.
Opslag 7. (Kirsten Pedersdtr husstand, en gård i Dauding by).

7 Folketælling 1840 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.161.
Opslag 6. (Kirsten Pedersens husstand, en gård i Dauding by).

8 Dokument, Skøde, Dauding Nygård, 17/8/1844.
S k j ø d e
------------
Underskrevne Kirsten Pedersdatter, Enke efter Gaardmand Niels Hansen af Dauding med Lavværge min Søn Gaardmand Hans Peter Nielsen af Buurgaarde, tilstaaer at have solgt, ligesom jeg herved skjøder og aldeles overdrager til min Søn, Ungkarl Niels Nielsen, den mig efter Skjøde af 8. juni 1839 tilhørende gaard paa bemeldte Dauding Mark, Grædstrup Sogn, Thyrsting Herred, med dens Bygninger og tilliggende Jordejendomme, der nu efter justeret (-----------------) staar for gammelt Matrikuls Hartkorn 2 Tønder og 1½ Album Ager og Eng og nyt Matrikuls Hartkorn 4 Tønder, 2 Skjæpper, 3 Fjerdingkar, 1½ Album ligeledes Ager og Eng, samt endvidere al min Besætning, Indbo og Udbo af ethvert navnlig Slags og følgelig Intet deraf undtaget, alt for den anordnede Kjøbesum 1450 Rigsbankdaler, skriver Eet Tusinde, Fire Hundrede og Halvtredsindstyve Rigsbankdaler i Sedler.

Da nu Kjøbesummen er leveret og Ejeren desuden har paataget sig at tilsvare og forrente de i Ejendommen staaende kongelige Penge til Beløb 88 Rigsbankdaler Sølv, da skal den herved solgte Gaard med alt dens rette tilliggende fra nu af tilhøre fornævnte min Søn Niels Nielsen og hans Arvinger med alle de Herligheder og Rettigheder samt Forpligtelser og Byrder, hvormed jeg selv samme efter det ovennævnte Skjøde har været ejende, i hvilken Henseende herved bemærkes, at Jagten paa den solgte Gaards Marker ere reserveret Overkrigskommissair Holst til Ejendom, fri og uindskrænket Udøvelse og at saa længe Overkrigskommissairen og Hustrue lever, er Kjøberen og efterkommende Ejere pligtige strax og saa ofte (……..) at bistaae med Klappere ved Jagterne, samt fra hvilken som helst Skov af de Ejendomme, der have været underlagt det forrige Stamhuus Mattrup, aarlig ved Tilsigelse derom at befordre 1 Favn Brænde til Horsens, alt uden Betaling

Iøvrigt hjemler jeg Kjøberen det solgte fri imod Enhvers retmæssige Paatale.

Til Bekræftelse med min og min Lavværges Underskrifter i tvende Vitterlighedsvidner deres Nærværelse.

Dauding Mark den 17. August 1844

K i r s t e n P e d e r s d a t t e r, med paaholdt Pen

Som Lavværge H a n s P e t e r N i e 1 s e n

Til Vitterlighed

Høst Schmidt

Læst for Thyrsting og Wrads Herreders Ret den 12. Marts 1845.

9 Folketælling 1845 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s. 215.
Opslag 16. (Niels Nielsen husstand, en gård i Dauding by).

10 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1814-1858 s.187.
Opslag 149. (Niels Hansen Ballum begr.).

11 Folketælling 1787 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.16.
Opslag 9. (Niels Ballums husstand, Dauding by).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 19 Aug. 2013 med Legacy 7.5 fra Millennia