Grindsted sogn, Slavs herred, Ribe amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 26.10.2021

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 6. Deel s. 508: Grindsted Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 5. Bind s. 770: Grindsted Sogn (Project Runeberg).

Slavs herred.

Nationalmuseet - Danmarks kirker: Kort over Slavs herred o. 1800.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.

I 2010 blev Nollund og Urup selvstændige sogne.


Grindsted kirke

Position:
- Legacy: N: 554520,2 Ø: 0085553,4
- GST: 495701 6178883
- Google Earth: 55 45' 20.2"N, 008 55' 53.4"E
Forklaring

Grindsted kirke Grindsted kirke Grindsted kirke Grindsted kirke
Adresse: Kirkegade 1, 7200 Grindsted.

Den oprindelige kirke blev opført i 1100 tallet. Den blev ombygget flere gange, senest i 1921-23, hvor den blev kraftigt udvidet. Det meste af kirkens inventar stammer fra den tid. En del af kirkens tidligere inventar findes nu oppe i tårnets mellemstokværk, hvor der er indrettet et lille museum (se længere nede på siden).

Flg. blev begravet fra kirken:

Skibet indvendigt Skibet indvendigt Alter Døbefont Dåbsfad Prædikestol


Stolegavl Stolegavl Præsterækketavle Præsterækketavle


Fra det lille museum i tårnet:

Gammel prædiekstol Gammel prædiekstol Gammel prædiekstol Topstykker fra himmel over gl. prædiekstol

Den tidligere prædikestol bærer navnene på kirkens ejer Bendix Norby, sognepræsten Mads Christensen Harbo og sysselprovsten Clemen Sørensen.
De tre topstykker er fra den daværende himmel. Heraf fremgår bl.a. mesterens initialer HP S (Hans Pedersen Snedker) og fremstillingsåret 1626.


Tidligere altertavle Gamle stolegavle Klingpung o.a. Tinkander Gravminder
Altertavle fra 1740, bekostet af kirkeejeren Gerhard de Lichtenberg. To stolegavle med Lichtenberg og hustrus initialer. Klingpung fra 17-1800 tallet og tavlen til en fattigbøsse fra o. 1900. Dåbs- og vinkander af tin fra 1800 tallet. To kirkegårds- og to støbejernsmonumenter.


Mere om kirken:

Dyvelsrække, matr. 14 Nollund

Position:
- Legacy: N: 554727,4 Ø: 0085037,2
- GST: 490198 6182825
- Google Earth: 55 47' 27.4"N, 008 50' 37.2"E
Forklaring

Adresse: Nollundvej 191, 7200 Grindsted.

Nollundvej 191 Nollundvej 191
Det nuværende stuehus er opført i 1902, de gråhvide bygninger i 1924 (fotos fra 2020).


Slavs herred: Ejendomme: Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie, Bind 1, Sønder Urup, Nørre Urup, Dyvelsrække (1993, Jens Madsen). Link til PDF-fil.

Hans Christopher Jensen (1713 - 1798) flyttede ind på gården o. 1772, da han afstod Nollund Kloster til sønnen Berent Frederich Hansen.


Eg

Position:
- Legacy: N: 554543,9 Ø: 0084802,9
- GST: 487501 6179631
- Google Earth: 55 45' 43.9"N, 008 48' 02.9"E
Forklaring

Adresse: Grindsted Landevej 78, 7200 Grindsted.

Position og adresse gælder en gård i Eg. Hvorvidt netop den gård har spillet en rolle for slægten, er uvist.

Trap Danmark, 5. udgave, Ribe amt, bind IX, 2 (1965), side 915:
Eg havde 1480 ejer fælles m. Urup og beboedes 1586 af jomfru Maren Norby fra Urup. Hendes broderdatter Magdalene Norby († 1601) og dennes mand Mogens Munk, der skrev sig til "Eger", skødede 1597 3 gde i Eg, hvoraf de selv havde beboet den ene, til hendes slægtning Christen Vind til Endrupholm, der 1601 afstod sine ejendomme her til sin broder Albert Vind; men 1608 blev skødet af 1597 kendt ugyldigt, og Eg tilfaldt Magdalene Norbys broder Peder Norbys børn, af hvilke jomfru Maren Norby nævnes som ejer 1609, da Eg kaldes en sædegd. Hun solgte 1627 sin gd. i Eg til sin broder Bendix Norby. 1664 var Eg 3 gde (15 tdr. hartk.), hvoraf de 2 tilhørte Chr. Norby til Lunderup (sen. hans enke Helle Mormand) og den ene Peder Norby til Donslund.


Horsbøl matr. 2a

Position:
- Legacy: N: 554521,0 Ø: 0085351,2
- GST: 493570 6178910
- Google Earth: 55 45' 21.0"N, 008 53' 51.2"E
Forklaring

Adresse: Morsbølvej 62, 7200 Grindsted.

Gården er nu revet ned, og grunden er ubebygget (2020).

Slavs herred: Ejendomme: Et bidrag til Grindsted sogns Gård- og beboerhistorie, Bind 4, Morsbøl, Horsbøl, Sønderby, Utoft (1998, Jens Madsen og Kaj Christensen). Link til PDF-fil.

Niels Nielsen Kloster (1756 - 1849) og Lene Lauridsdatter (1748 - 1836) boede på gården.
Lenes svigersøn Jacob Hansen (1785 - 1849) og datter Johanne Berntsdatter (1781 - 1861) overtog gården i 1811.
Deres datter Mette Jacobsdatter (1814 - 1880) blev født dér.


Nollund kloster

Position:
- Legacy: N: 554724,3 Ø: 0085252,5
- GST: 492554 6182724
- Google Earth: 55 47' 24.3"N, 008 52' 52.5"E
Forklaring

Adresse: Engmosevej 3, 7200 Grindsted.

Engmosevej 3
Det nuværende stuehus er opført i 1965 (foto fra 2020).


Slavs herred: Ejendomme: Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie, Bind 2, Nollund (1994, Jens Madsen). Link til PDF-fil.

Flg. boede på gården:

Urup herregård

Position:
- Legacy: N: 554725,7 Ø: 0084800,1
- GST: 487461 6182778
- Google Earth: 55 47' 25.7"N, 008 48' 00.1"E
Forklaring

Oprindeligt en borg, senere en herregård, senere igen blot en gård beliggende på adressen Herregårdsvej 6, 7200 Grindsted (Urupgård, matr.nr. 1 i Sdr. Urup).

Mindesten for herregården Urup

I 1952 rejstes en mindesten for herregården Urup på stedet.


J. Kierckebye: Om det gamle Urup samt om de sidste Adelsmænd af Slægten Norby, især dog om deres Descendenter i Bondestand (artikel i Det Jydske historisk-topografiske Selskab: Samlinger til Jysdsk Historie og Topografi, III Bind, 1870-1, s. 411-428. (Findes på Claus Rønlev Slægtsforskning).

Slavs herred: Ejendomme: Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie, Bind 1, Sønder Urup, Nørre Urup, Dyvelsrække (1993, Jens Madsen). Link til PDF-fil.

Trap Danmark, 5. udgave, Ribe amt, bind IX, 2 (1965), side 914-915:
Urup, det nuv. Sønder Urup, har været en hovedgd., der i slutn. af 1300t. tilhørte Thomes Iversen (Lange), hvis sønnesøns søn Oluf Lagesen for sig og sin søster og Thomes Iversens arvinger fik en lavhævd på U., som svogeren Henrik Volstrup, g. m. Alhed Lagesdatter, fik bekræftet 1480. Alhed Lagesdatter ejede den endnu som enke 1501. Sen. kom den til slægten Norby af Skovgårde, der også ved ægteskab var kommet i besiddelse af den fynske hovedgd. Urup, som Peder Lauridsen Norby skrev sig til 1546, mens hans brodersøn Peder Olufsen Norby (henrettet 1595) 1588 ejede U. i Grindsted so., som han overdrog til sin hustru Dorte Bendixdatter Rosenkrantz, der sen. ægtede Christen Munk til Ørnhoved, som 1609 nævnes som ejer af U. 1638 tilhørte U. (14 tdr. hartk.) Peder Olufsen Norbys søn Bendix N. til Lunderup, der blev ruineret under krigen 1658-60 og 1663 afstod U. m. 15 gde og bol til sine sønner Christen N. til Lunderup og Peder N. til Donslund og til sin svigersøn Enevold Munk († o. 1680), g. m. Dorte Norby († 1696), der blev eneejer af U., som hun bragte til sin anden mand Christen Krabbe († 1731, g. 2. m. Anne Dorthea Blomme, † 1726). Han gav 1689 afkald på U.s frihed (1688: 8½ tdr. hartk.) og solgte den o. 1722 til Lars Andersen Møller († 1748), g. m. ovenn. Enevold Munks sønnedatter Birgitte Sophie Munk, hvis datter Karen Sophie Møller († 1749) bragte den (8½ tdr. hartk. vurderet til 345 rdl.) og halvdelen af godset (i alt 20 tdr. hartk.) til sin mand fuldmægtig på Nørholm Jens Pedersen († 1750). Efter hans død blev U., hvoraf halvdelen var bortfæstet til Jens Jensen Kastoft, solgt ved auktion 1750 til Thomas Hansen, hvis fam. længe ejede den. HL
Litt.: J. Kierckeby. Om det gamle U., JySaml. III. 1870-71. 411-28. S. K. Hansen. To gamle Skifter fra U. i Grindsted Sogn, AarbRibe. VI. 1923-27. 292-308.

Hovedbygningen skal if. Pont.Atlas have været af ”Brandmuur og Taarne, med Graver om og Vindebroe”, anlagt på en ø i et morads, men afbrændt i svenskekrigene og 1769 ”ikkun en skikkelig Bondegaard”. På det nu kun svagt synl. voldsted nær den nordl. gård i Sdr. Urup er bl.a. optaget kanonkugler.

Ejere af Urup:

Fotos på denne side er udelukkende egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning