Varde købstad og landsogn, Vester Horne herred, Ribe amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 9.11.2017

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 6. Deel s. 450: Varde købstad. S. 457: Varde Sogns Landcommune (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. bind s. 700: Varde købstad. S. 721: Varde Landsogn (Project Runeberg).

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Varde kirke (Sct. Jacobi kirke)

Position:
- Legacy: N: 553713,1 Ø: 0082846,0
- GST: 467217 6163944
- Google Earth: 55 37' 13.1"N, 008 28' 46.0"E
Forklaring

Adresse: Torvet 13, 6800 Varde.

Link til Nationalmuseet: Danmarks kirker: Skt. Jacobi Kirke, kort over Vester Horne herred o. 1800.

Indtil kirkens ombygning 1809-12 fandtes østligst i skibet bænke udsmykket med våben for Lunderups ejer Bendix Norby og hustru Dorte Hansdatter Lange.Lunderup

Position:
- Legacy: N: 553823,5 Ø: 0083137,6
- GST: 470233 6166100
- Google Earth: 55 38' 23.5"N, 008 31' 37.6"E
Forklaring

Adresse: Lundvej 176, 6800 Varde.

Bendix Norby (? - 1665) og Dorte Hansdatter Lange (1607 - 1643) var ejere af herregården.
Sønnen Christen Norby (1635 - 1667) og senere hans enke Helle Christoffersdatter Mormand (1635 - 1720) overtog gården.

Gårdens historie m.m. kan ses på danskeherregaarde.dk: Lunderup samt Ribewiki: Lunderup Hovedgård.J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, I. Samling, I. Bind (1906-1908) s. 1252:
Lunderup i Varde Landsogn, Vester-Horne H., Ribe A. Postforb., og nærmeste St.: Varde, hvortil der er ½ Mil. Gaarden hører under Stamhuset Nørholm. Dens nuv. Besidderinde er Frk. J K. Rosenørn-Teilmann, som overtog den 1879.
Matr.-Nr. 1 a m. fl. af Lunderup. Hartk.: 16 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. 3/4 Alb. Tiendefri Hovedgaardsjord. Ejendomsskylden er 90,000 Kr., Brandassurance for Hovedbygning 20,400 Kr., for Avlsbygninger 41,900 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 99 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 236,80. Bygningerne er forsikrede i ”Den alm. Brandf. f. Landb.”. Det samlede Areal udgør 340 Tdr. Ld., deraf Ager 240 og Eng 100 Tdr. Ld. Avlsgaarden er bortforpagtet til Hr. Hans Anthoniesen, der er født i Vilslev v. Græstedbro 1867. Forpagtningen, der er 7-aarig, omfatter hele Gaardens Areal. Agermarken drives i en 7 Marksdrift med: 1. Halvbrak, 2. Roer eller Blandsæd, 3. Havre, 4. Rug, 5. Havre, 6. og 7. Kløver og Græs. C. 60 Tdr. Ld. er vedvarende Græsgang. Staldg. anvendes til Roer, Blandsæd og Udlæg. Til Rug gives dels Staldg., dels Kunstg. Besætn. bestaar f. T. af c. 70 Fedekreaturer, 12 Heste, 14 Plage og Føl samt 20 Faar. Mælken sælges til Varde. Det norm. Folkehold er 2 Fodermestre, 1 Forkarl, 4 Karle, 2 Piger og om Sommeren 4 Mand ekstra.
Gaardens faste Maskiner drives ved Vindmotor.
Lunderup teglhængte Hovedbygning er opført af gule Mursten i 1 Stokværk. Den rummer en Lejlighed paa 7 Værelser i Stueetagen. Alle Avlslænger er af Grundmur med Straatage. Lunderup er ombygget c. 1780. Lunderup ejedes i det 17. Aarh.s Beg. af Otte Krag og derpaa af Joh. Brockenhuus, Hans Lange, Bendix Norby, Christen Norby, Peder Nielsen, Stefan Pedersen til 1695, Ulr. Chr. Schultz, Laur. Toerdsen, Peder Lauridsen, Peder Pedersen Baggis til 1716, Niels Christensen Tonbo til 1717, Joh. Møller til 1718 og Steffen Nielsen, der blev adlet under Navnet Ehrenfeld. Dennes Enke ægtede Amtmand Chr. Teilmann, efter hvis Død Gaarden 1749 gik over til Sønnen, Amtmand Andr. Charles Teilmann, som 1790 oprettede Stamhuset Nørholm, i hvilket Lunderup indlemmedes. Den nuv. Ejerinde overtog Gaarden efter Kammerherre Rosenørn-Teilmann.

Til Slægtsforskning