Allindemagle sogn, Ringsted herred, Sorø amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 2.10.2022

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 3. Deel s. 434: Allindemagle Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 2. Bind s. 646: Allindemagle Sogn (Project Runeberg).

Trap 5 online: Allindemagle sogn.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Allindemagle kirke

Position:
- Legacy: N: 553011.4 Ø: 0114303.8
- GST: 671643 6154143
- Google Earth: 55 30' 11.4"N, 011 43' 03.8"E
Forklaring

Allindemagle kirke Allindemagle kirke Allindemagle kirke Allindemagle kirke
Adresse: Øvej 5, Allindemagle, 4100 Ringsted.

Oplysninger om kirken:

Allindegård

Position:
- Legacy: N: 553010.4 Ø: 0114310.6
- GST: 671765 6154115
- Google Earth: 55 30' 10.4"N, 011 43' 10.6"E
Forklaring

Ovenstående angiver gårdens omtrentlige position. Den eksisterer ikke længere.

Ejere af gården var bl.a.:

Trap Danmark, 5. udgave, Sorø amt, bind III, 3 (1954), side 763-764:
I sognet har tidl. ligget en hovedgd., Allindegd., der i 2 årh. var stamsæde for en gren af den store Bille-æt. Den første ejer af denne slægt var væbn. Bent Jonsen Bille († o. 1441), derefter fulgte, i arv fra fader til søn, rigsråd hr. Torbern Bille († 1465), rigsråd, landsdommer i Skåne hr. Steen Basse Bille († o. 1520), hr. Claus Bille († 1558), hvis søn, lensmand på Gulland Jens Bille til Billesholm († 1575), 1575 mageskiftede A. m. fri birkeret til Fr. II mod Vrejlevkloster. Hovedbygn. havde da længe været ubeboet og var stærkt forfalden. Efter at være kommet under kronen blev A. nedbrudt og jorden delt ml. to fæstegde, der 1664 tillige med de øvr. gde i byen blev udlagt til en af kronens største kreditorer, rentemester Henrik Müller, der lagde dem under Skjoldenæsholm, som han havde erhvervet 1662. 1721 fik F. A. greve Danneskiold-Laurvig til Skjoldenæsholm mod al opgive visse fordringer til kronen af Fr. IV tilsagt fri hovedgårdstakst for 100 tdr. hartk. af sit fæstegods. På grundlag af denne bestemmelse lykkedes det en sen. ejer, kmhr. Johan Andreas Bruun de Neergaard († 1846) 1831 at opnå tilladelse til, fæsterne var døde el. udakkorderede, at oprette en ny hovedgd., den nuv. Allindemaglegd., hvis opførelse beg. 1839. Gradvis nedlagdes byens gde, kun én, Nordgd., blev tilbage. Den ny hovedgd. blev 1844 tillige med Skjoldenæsholm gjort til et fideikommisgods. 1926 overgik den til fri ejendom efter at være blevet reduceret med 207 ha. til udstykning. 1941 solgtes den til den nuv. ejer Henrik Ludvig Erdman Georg lensgreve Haugwitz Hardenberg Reventlow til Krenkerup for 725.000 kr.
Arkivar, cand. mag. Jens Holmgaard

...

Den gl. hovedgd. Allindegård har ligget nær det næs, hvorpå kirken er bygget. Voldstedet består nærmest kirken af en større vestlig borgbanke, der har båret et kort svært stenhus, samt af en østl. mindre, rund banke, der har været omgivet af grave. Der er på stedet opgravet grundsten af kamp samt munkesten og gulvfliser af tegl. Den større holm er nu optaget af moderne bebyggelse, mens den mindre er overpløjet.
Cand. mag. Hans Stiesdal

Mere om Allindegård:


Fotos på denne side er egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning