Jon Nielsen af Solbjerg [3885]
(Omkr 1310-Mellem 1370/1380)
Pedersdatter [3896]
Ridder Torbern Pedersen Galen til Ljungby [3893]
(Omkr 1330-Før 1400)
Christine Eriksdatter til Skarsholm [3894]
(Omkr 1350-Før 1434)
Væbner Bent Jonsen Bille til Solbjerg [3883]
(Omkr 1365-Omkr 1441)
Inger Torbernsdatter Galen [3884]
(Omkr 1375-Før 1456)
Ridder Torbern Bentsen Bille til Allindemagle og Svanholm [3887]
(Omkr 1400-1465)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Beate Axelsdatter Thott [5936]
2. Sidsel Ovesdatter Lunge til Egede og Nielstrup [3888]

 • Ridder Bent Torbernsen Bille til Egede og Søholm [4993]
 • Erik Torbernsen Bille [4994]
 • Peder Torbernsen Bille til Svanholm og Kærsgård [6101]
 • Maren Torbernsdatter Bille [3926]+
 • Regitze Torbernsdatter Bille [3500]+
 • Ridder Steen Basse Bille til Allinde og Lyngsgård [3531]+
 • Inger Torbernsdatter Bille til Nielstrup [6102]
 • Dorthe Torbernsdatter Bille [6103]
 • Christine Torbernsdatter Bille [6104]
 • Else Torbernsdatter Bille [3493]+

Ridder Torbern Bentsen Bille til Allindemagle og Svanholm [3887] 1

 • Født: Omkr 1400 4
 • Ægteskab (1): Beate Axelsdatter Thott [5936] 1 2
 • Ægteskab (2): Sidsel Ovesdatter Lunge til Egede og Nielstrup [3888] omkring 1440 1 3
 • Død: 25 Nov. 1465 i en alder af ca. 65 år 1
 • Begravet: Antvorskov klosterkirke, Slagelse kd 1 5 6
Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldefar.

Uddrag af DAA 1985-87:
Hr. Torbern Bille til Allindemagle og Svanholm (Horns h., Sjæll.) - nævnes 1423 samt 1434 på skiftet m. faderen og brødrene, var 1440 tilstede i Kolding ved hertug Adolphs forlening m. Sønderjylland, var 1442 ridder og skrives da til Allinde, fik 1446 af sin frues morbroder hr. Steen Basse skøde på hans købe- og pantegods på Sjælland og Fyn, deriblandt Søholm (Stevns h.), Skullerupholm (Volborg h.), hvorimod han skal have forpligtet sig til at opkalde en søn efter hr. Steen, fik 1447 af sin svigerfader skøde på al dennes ret i (Grubbe-) Ordrup, var 1448 rigsråd, deltog 1450 i forhandlingerne i Halmstad m. svenskerne, købte 1452-1454 Svanholm, havde 1453 og til sin død Abrahamstrup som pantelen, gav 1464 gods til opbyggelse af et kloster i Nyborg, var en særdeles driftig godssamler og bestræbte sig som en af de første på at samle strøgods til mere afrundede godskomplekser, † 25. nov. 1465, begr. i Antvorskov kloster. - G. (1) m. Beate Axelsdatter Thott (F.: Axel Pedersen T. og Cathrine Krognos), † i første barselsseng (DAA 1900,416f., 426). (2) m. Sidsel Ovesdatter Lunge til Egede (Fakse h.) og Nielstrup (Musse h.) (F.: Ove Jakobsen L. og Maren Tygesdatter Basse), der 1469 m. sine sønner oplod kongen deres rettighed i Abrahamstrup, var 1490 og 1496 hofmesterrinde hos dronning Christine, † 1503.

Link til siden om Mørkøv sogn.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af herregården, fra 1441, "Allindegaard", Ringsted hd. 1 7 Gården hedder nu Allindemaglegård. Torbern arvede den efter sin far.

2. Ejendom: Han købte herregården af Steen Basse, fru Sidsels morbror, 1446, "Søholm", Magleby Stevns sg, Præstø amt. 1 8 9

3. Titel: Rigsråd, 1448. 1

4. Ejendom: Han havde gården som pantelen, 1453-1465, "Abrahamstrup", Dråby sg, Frederiksborg amt. 1 Gården hedder nu Jægerspris.

5. Ejendom: Han opgøbte herregården 1452-54, fra 1454, "Svanholm", Krogstrup sg, Frederiksborg amt. 1 10

6. Ejendom: Han var ejer af gården (plus flere andre i sognet), 1465, "Toftholm", Mørkøv sg, Holbæk amt. 11

7. Skifte: Efter Torbern Bille, 1492. 11


Billede

Torbern blev gift med Beate Axelsdatter Thott [5936] [MRIN: 2278], datter af Axel Pedersen Thott til Härlöv [3924] og Cathrine Axelsdatter Krognos [5929].1 2 (Beate Axelsdatter Thott [5936] blev født omkring 1400 12 og døde før 1421 12.). Årsagen til hendes død var Død i første barselsseng.


Billede

Torbern blev derefter gift med Sidsel Ovesdatter Lunge til Egede og Nielstrup [3888] [MRIN: 1422], datter af Ridder Ove Jakobsen Lunge til Nielstrup [3889] og Maren Tygesdatter Basse til Basnæs og Nielstrup [3890], omkring 1440.1 3 (Sidsel Ovesdatter Lunge til Egede og Nielstrup [3888] blev født omkring 1410,13 døde i 1503 3 og blev begravet i Antvorskov klosterkirke, Slagelse kd 5 6.)


Billede

Kilder


1 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.496-497, 499-500, 502-504.
BILLE.

LINJE I
DEN ÆLDSTE LINJE

Fjerde slægtled
...
II.
Jon Nielsens sønner med N.N. Pedersdatter (se nr. 6):
11 a. Niels Bille
12 b. Peder Lykke
13 c. Niels Jonsen af Solbjerg …
14 d. Jens eller Niels Jonsen Bille af Solbjerg …
15 e. Bent Jonsen Bille - fik 1392 m. sin broder Peder Lykke tilskødet en gård af deres frænde kanniken Johannes Bosen (Sjællandsfar), var 1395 bispelig lensmand på Dragsholm slot, skrev sig s.å. til Brorup (Slagelse h.), der også var et bispeligt len, fik 1396 af sin frues mormoder fru Gertrud Grubbe gods i Allindemagle (Ringsted h.) i pant for udlæg til datterdatterens brudeudstyr, fik 1398 af samme fru Gertrud skøde på en stor del gods i Skippinge og Merløse h., skrev sig 1401 til Solbjerg, havde 1418 Bøvling slot i forlening af sin broder bispen i Ribe, blev 1424 m. sin hustru optaget i Vadstena kloster og kaldes da "Bent Jonsen", skiftede 1434 sammen m. sine tre sønner m. sin afgangne svoger hr. Jakob Billes tre sønner disses mødrene gods, skrev sig 1436 til Allinde og beseglede da til vitterlighed m. Niels Esbernsen Bille (se nr. 16), levede endnu 1440, da han stredes med Claus Henriksen Skade, men var † 1442, dels ved giftermål dels ved køb samlede han betydeligt jordegods. - G.m. Inger Torbernsdatter Galen (F: Torben Pedersen G. og Christine Eriksdatter af Skarsholmslægten), der var † som enke før 1456 (DAA 1893,157f.). - 3 børn: Femte slægtled II, nr. 20-22.
...
Femte slægtled

II
Bent Jonsen Billes sønner med Inger Torbernsdatter Galen (se nr. 15):
20 a. Hr. Erik Bille til Solbjerg - nævnes 1434 på faderens skifte m. hr. Jakob Billes sønner (se nr. 28-30), skrev sig 1433 til Solbjerg, var 1439 hofsinde, 1440 nærværende i Kolding ved grev Adolphs forlening m. Sønderjylland, var 1452 ridder, levede endnu 11. okt. 1455, men var † 3. febr. 1456. - G. (1) m. Anne Lunge. (2) m. Else Jensdatter Glob (F.: Jens eller Niels Truidsen og Ingefred Pedersdatter (Urup?)), der vistnok var † o. 1455 før manden (DAA 1891,131). - 11 børn: Sjette slægtled II, nr. 35-45.
21 b. Hr. Torbern Bille til Allindemagle og Svanholm (Horns h., Sjæll.) - nævnes 1423 samt 1434 på skiftet m. faderen og brødrene, var 1440 tilstede i Kolding ved hertug Adolphs forlening m. Sønderjylland, var 1442 ridder og skrives da til Allinde, fik 1446 af sin frues morbroder hr. Steen Basse skøde på hans købe- og pantegods på Sjælland og Fyn, deriblandt Søholm (Stevns h.), Skullerupholm (Volborg h.), hvorimod han skal have forpligtet sig til at opkalde en søn efter hr. Steen, fik 1447 af sin svigerfader skøde på al dennes ret i (Grubbe-) Ordrup, var 1448 rigsråd, deltog 1450 i forhandlingerne i Halmstad m. svenskerne, købte 1452-1454 Svanholm, havde 1453 og til sin død Abrahamstrup som pantelen, gav 1464 gods til opbyggelse af et kloster i Nyborg, var en særdeles driftig godssamler og bestræbte sig som en af de første på at samle strøgods til mere afrundede godskomplekser, † 25. nov. 1465, begr. i Antvorskov kloster. - G. (1) m. Beate Axelsdatter Thott (F.: Axel Pedersen T. og Cathrine Krognos), † i første barselsseng (DAA 1900,416f., 426). (2) m. Sidsel Ovesdatter Lunge til Egede (Fakse h.) og Nielstrup (Musse h.) (F.: Ove Jakobsen L. og Maren Tygesdatter Basse), der 1469 m. sine sønner oplod kongen deres rettighed i Abrahamstrup, var 1490 og 1496 hofmesterrinde hos dronning Christine, † 1503. - 14 børn: Sjette slægtled III, nr. 46-59.
22 c. Peder Lykke eller Bille af Solbjerg og Kelleklintegård (Ars h.) …

Sjette slægtled

II.
Hr. Erik Billes børn (se nr. 20)

af første ægteskab med Anne Lunge:
35 a. Margrethe Bille - G. m. Jørgen Urne til Broløkke (F.: Lage Nielsen U. og Alhed Breide (el. Serlin)), † i barselsseng, da sønnen Lave blev skåret ud af hendes side, (g. (1) m. Sidsel Folmersdatter Knob. (3) m. Kirsten Clausdatter Krumstrup, † 21. maj 1480) (DAA 1904,467).
af andet ægteskab med Else Jensdatter Glob:
36 b. Bent Bille
37 c. Torbern Bille
38 d. Jørgen Bille til Solbjerg …
39 e. Jens Bille til Solbjerg …
40 f. Anne Bille
41 g. Ingeborg Bille
42 h. Inger Bille
43 i. Kirsten Bille
44 j. Karen Bille
45 k. Dorte Bille

III.
Hr. Torbern Billes børn (se nr. 21)
af første ægteskab med Beate Axeldatter Thott:
46 a. Tvilling - † spæd sammen m. moderen.
47 b. Tvilling - † spæd sammen m. moderen.
af andet ægteskab med Sidsel Ovesdatter Lunge:
48 c. Hr. Bent Bille
49 d. Erik Bille
50 e. Peder Bille til Svanholm og Kærsgård …
51 f. Hr. Steen Basse Bille til Allinde og Lyngsgård …
52 g. Inger Bille til Nielstrup …
53 h. Maren Bille - G. m. hr. Iver Axelsen Thott til Lillø, (F.: Axel Pedersen T. og Ingeborg Iversdatter (Rød eller Hak)), † 1495 (DAA 1900,418,426f.), ( g. (2) (?) m. Margrethe Poulsdatter Laxmand (DAA 1902,228). (3) 1465 m. Magdalene Carlsdatter Bonde). (Portræt DAA 1902).
54 i. Dorthe Bille ...
55 j. Christine Bille
56 k. Else Bille - G. m. rigsråd Gregers Jepsen Ulfstand til Torup (F.: Store Jep Henriksen U. og Kirsten Jensdatter Ove), var † 1507 (DAA 1896,429f.) (g. (2) m. Johanne Brahe, enke 1507) (DAA 1950,II,9).
57 l. Beate Bille
58 m. Regitze Bille - begr. i Tim k. - G. m. hr. Peder Nielsen Gyldenstierne til Tim (F.: Niels Eriksen G. og Mette Banner), var † 1492 (DAA 1926,II,12,14f.).
59 n. Lisbet Bille ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1900. Syttende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Linket henviser til bogen på Project Runeberg. Den findes endvidere på Open Library)), s.416-431.
Thott.

2) Hr. Axel Pedersen til Herlev og Lillø, gav 1390 Gods i Skalkendrup til Dominikanerne i Odense(129), var 1395 Forlover ved Forliget paa Lindholm (25), gjorde 1396 paa Hr. Jep Mus's Børns Vegne Mageskifte med Mogens Munk om Gods i Skaane (130), beseglede s. A. et Pantebrev fra Søsteren Fru Kirsten til Svogeren Niels Svendsen (131), beseglede i Juli 1397 som Ridder Kongevalgsakten i Kalmar (26), overlod s. A. med sine Svogre til Hr. Johan Olsen (Bjørn) al deres Arv efter deres Mormoder Fru Ingeborg Saxesdatter af Skullerup (132), beseglede 1401 Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning Margrethes Testamente (30), var vel da alt Rigsraad, beseglede 1409 til Vitterlighed med sin Husfrues Moder Fru Catharina Eriksdatter (133), havde 1410-30 Elleholm i Pant af Erkebispen (134), fik 1413 Ordrup og Nyrup i Pant af Jep Jensen (Godov) og hans Husfrue, Jens Grubbe's Enke, bl. A. som Vederlag for hans Arv efter sin Mormoder (135), var 1114 Høvedsmand paa Helsingborg (136), 1415 paa Varbjerg (137), afkjøbte 1417 Anders Jepsen Stygge al hans Ret i Jens Eskildsen Falks Gods (Vallø) (138), var s. A. Voldgiftsmand i Striden mellem Kongen og Bispen om Kjøbenhavn (139), var 1419 Høvedsmand paa Varbjerg, Falkenbjerg, Skanør og Falsterbo (140), fik s. A. halv Vallø i Pant af Hr. Henning Podebusk (141), trættede 1421 med Jørgen Rud og Hr. Anders Jepsen Lunge, der fik Indførsel i Ordrup (142), holdt s. A. Skifte med Hr. Oluf Stigsen, Fru Merete Truidsdatter paa hendes Børns, Hr. Axels Sønnebørns Vegne, Hr. Peder, Oluf, Aage og Kjeld Axelsen efter deres Moders Forældre Axel Kjeldsen og Fru Catharina Eriksdatter(143), skiftede s. A. paa sin Søn Olufs Vegne med Hr. Henning Podebusk om Vallø (144), beseglede 1423 Forbundet med Hansestæderne (145), ledsagede s. A. Kongen udenlands, benyttedes til Sendelser til Keiseren (146), var 1424 med Hofmesteren og Kansleren Kongens Sagførere i Flensborg mod Hertugdømmerne (147), trættede 1425 med Hr. Anders Jepsen Lunge om Ordrup (148), førte 1426 Processen om det bekjendte Sandbarn (149), førte 1428 en Flaade mod Hansestæderne, var 1430 med Kongen i Sverig, forhandlede 1433 i Kalundborg med engelske Gesandter (150), erhvervede s .A. og 1435 Andele i Ordrup (151), overgav 1434 Varbjerg til Engelbrecht mod at faae den halve Indtægt (152), deltog 1435 i Forhandlingerne i Halmstad med de Svenske og var med Kongen i Stockholm, var s. A. nærværende ved Forliget i Vordingborg (153) og 1436 ved Mødet i Kalmar(154), opsagde først 1441 Kong Erik Huldskab og Troskab, fik s. A. Livsbrev paa Varbjerg m. m.(155), sluttede 1442 med sine ni Sønner en Overenskomst om Varbjerg (90), var 1443 sammen med Hr. Eggert Frille Høvedsmand paa Kjøbenhavn (150), var 31 Dec. 1445 nærværende paa Kongens Retterthing i Kjøbenhavn(157), levede 24 Nov. 1446, men var † 25 Jan. 1447 (158), begr. i Gammelby Kirke; siges at have efterladt sig Slegfred-afkom, der førte Thott-Vaabnet, men Sort og Hvidt; g. (1) m. Cathrine Axelsdatter (Krognos) til Hjulebjerg (Aarstad H.), levede 1409, (2) før 26 Marts 1419 m. Ingeborg Iversdatter (Rød el. Hak), skiftede 3 Marts 1447 med sine Stifbørn Hr. Peder, Hr. Oluf, Aage og Kjeld Axelsen, Stig Olsen samt sine Børn Hr. Erik, Hr. Iver, Anders, Philip og Laurens Axelsen (90), levede 18 Aug. 1457, men var † 26 Juli 1466 (39). Børn

af 1. Ægteskab:
a) Hr. Peder Axelsen
b) Hr. Oluf Axelsen til Vallø …
c) Hr. Aage Axelsen til Hjulebjerg …
d) Hr.Kjeld Axelsen til Grubbeordrup …
e) Ellen
f) Karen
g) Beate, † i første Barselsseng; g. m. Rigsraad Hr. Torbern Bille til Allindemagle, † 25 Nov. 1465, begr. i Antvorskov (g. (2) m. Sidsel Ovesdatter Lunge, † 1503).

af 2. Ægteskab:
h) Hr. Erik Axelsen til Lagnø (Nyköpings Lehn) …
i) Hr. Iver Axelsen til Lillø, f. ca. 1420 paa Varbjerg, nævnes ved Skifterne 1442 og 1447, var 1444 Ridder, skrev sig 1447 i Herlev (255), var 1449 Rigsraad (256), havde paa sin Hustrus Vegne stor Trætte med Erkebisp Tue om Arven efter Erkebisp Johannes Laxmand (90), men da Kong Karl 1452 faldt ind i Skaane og bl. A. afbrændte Herlev, sluttede Hr. Iver strax Fred med Erkebispen og de kæmpede saa i Forening tappert mod de Svenske (257), forhandlede 1453 som Sendebud sammen med Hr. Claus Rønnow i Vadstena og Stockholm med Kong Karl, 1454 atter Sendebud til et Møde i Rønneby (258), solgte 1457 sin Part i Grubbeordrup til Hr. Philip Axelsen (249), forpagtede 1458 Ellinge af Fru Karine Claus Nielsens (259), deltog 1459 i Arvetrætten efter Hr. Kjeld Axelsen (181), trættede 1460 med Erkebisp Tue om Aasum Lehn, som hans "Forældre" gav til Domkirken (260), overtog 1464 Gulland efter Hr. Philip Axelsens Død, var 1465 nærværende i Kjøbenhavn ved Forhandlingerne mellem Kongen og Erkebisp Jøns (41), 1466 dansk Sendebud til et Møde i Kalmar, skiftede s. A. i Lund mod sin Broder Hr. Aage efter deres Fader (261), var 1467 dansk Sendebud til et Møde med de Svenske i Nyköping (262), opsagde s. A. Kong Christiern Huldskab og Troskab, dels af Forbitrelse over Inddragelsen af Hr. Philip Axelsens Børns Lehn, dels ogsaa under Indflydelse af sit anseelige svenske Svogerskab, gjorde fra Gulland Indfald i Sverig og undsatte sin paa Stockholm beleirede Broder Hr. Erik, hvorimod Kongen i Sept. indtog hans Lehn Sølvitsborg og beleirede Lillø, som Hr. Iver 1468 undsatte efter at have slaaet en af Hr. Johan Oxe og Hr. Oluf Ged anført dansk Hær, sluttede derefter i Tofte et Forlig med Anførerne for Beleiringshæren Hr. Ture Turesson og Hr. Mogens Gren, hvilket dog ikke blev godkjendt af Kongen (263); ved et Møde i Halmstad vedtoges, at Hr. Iver skulde opgive Gulland og pleie Kongen Ret, fik s. A. Tilsagn om at blive Sverigs Rigsforstander efter Kong Karls Død, hvorimod Kong Christiern beslaglagde hans danske Gods, var da svensk Rigsraad og havde det Hverv at beleire de i Kong Christierns Magt værende Slotte, men denne undsatte dem. 1471 rustede Kongen sig til Gullandstog, et Møde i Djurshamn mellem Kongen, Hr. Iver, Hr. Aage og Hr. Laurens Axelsen bestemtes, men først paa Kalmar-Mødet 1472 kom det til en Art Forlig, hvor Hr. Iver fik Løfte om at beholde Villands og Gærs Herreder og Væ, hvorimod 24 Mænd skulde dømme om Varbjerg, Sølvitsborg og Tranekjær (264), fik dog s. A. Stekeborg og Gods paa Øland i Forlehning af Hr. Sten Sture (265), var 1473 svensk Sendebud til Mødet i Kalmar, hvor Kongen bød sig i Rette med de Axelsønner (266), trættede 1474 med Hr. Ture Turesson om det 1468 sluttede Forlig (267), var kort efter atter Sendebud til et Møde i Kalmar (268), krigede 1471-74 mod de liflandske Ordensherrer (269), paa et Møde i Aahus i Jan. 1476 med Kongen forpligtede Hr. Iver sig med Hr. Gustaf Karlsen at holde Visborg til Kongens Haand, var i Aug. s. A. endnu svensk Fuldmægtig paa et Kalmar-Møde og et Møde i Rønneby (270), men sluttede sig ellers nu til Kong Christiern, trættede 1479 angaaende Fru Birgitte af Hammerstads falske Breve (271), blev 1481 uenig med Hr. Sten Sture om Finland, som han havde overtaget efter Hr. Erik Axelsens Død, var dog 1482-83 svensk Sendebud til Kalmar-Møder (272), forligtes ogsaa 1483 ved et personligt Møde paa Gulland med Hr. Sten Sture, der forlenede ham med Rasaborg Slot og Lehn samt Borgholm paa Øland m. m., mod at Hr. Iver afstod sine finske Slotte (273); men Venskabet varede paa Grund af Hr. Ivers Sørøverier kun kort, var vel endnu 1484 svensk Fuldmægtig ved et Kalmar-Møde (274), men efter at de t danske Rigsraad 1483 og 1485 havde afæsket ham Slotsloven paa Gulland (275) oplod han 1486 Øen til Danmark mod at faae alt sit Gods i Danmark tilbage (276), blev 1487 beleiret paa Borgholm af Hr. Sten Sture, men undslap, overladende Borgholms Forsvar til sin Frue, skikkede fra Gulland Bud efter Kong Hans, som saa med en Flaade satte sig i Besiddelse af Gulland og seilede til Øland, hvor Kongen sluttede Forlig med Hr. Sten Sture bl. A. paa Vilkaar, at Hr. Iver opgav Øland, men fik alle sine Godser i Skaane (277), † 1 Okt. s. A. paa Gulland (278) (efter Andre paa Lillø eller først † 1495 paa Haraldskjær); g. (1) m. Margrethe Poulsdatter Laxmand til Knabstrup (Merløse H.), (2) m. Maren Torbernsdatter Bille, (3) 22 Sept. 1466 i Nyköping m. Kong Karls Datter Magdalene (Bonde), der 1469 blev fangen i Vadstena af nogle dansksindede svenske Herremænd, men snart kom løs (279), 1479 fik Livsbrev paa Svartsjö Lehn og 1481 paa Åkerbo Herred, † 24 Aug. 1495 paa Bosgaard ved Söderköping [note: Originalmalerierne til Hr. Ivers og Fru Magdalenes hosstaaende Billeder findes paa Gaunø]. Børn
af 1. Ægteskab:
(1 Oluf Iversen, † lille.
(2 Ingeborg, † 1464 af Pest.
(3 Lisbet, † 1464 af Pest.
(4 Beate til Lillø (var efter Otto Brahes Ahner af 2. Ægteskab), † 4 Dec. 1487 i Effrid i Trøid Sogn af Pest, begr. i Lund Domkirke; g. (1) med Hr. Truid Pedersen (Galen) til Alverslev, levede 1458, (2) 22 Sept. 1466 i Nyköping m. Sverigs Riges Raad, Hr. Arvid Trolle til Bergqvara, sluttede 9 April 1488 Forlig med Hr. Poul Laxmand om dennes fædrene Arv, som Hr. Iver Axelsen i sin Tid havde taget til sig med sin første Hustru, gav 1495 Hr. Oluf Stigsen (Krognos) Fuldmagt at indkræve al Hr. Ivers Arv efter sin Datter, han fik med Fru Marine, Hr. Torbern Billes Datter(280), † 19-20 Febr. 1505 paa Lillø (g. (1) ca. 1460 m. Christina Johansdattcr Gädda til Fånö, (3) 25 Sept. 1488 m. Birgitte Turesdatter (sv. Bielke), † 5 Aug. 1515).
af 2. Ægteskab :
(5 En Datter, † før 1495.
af 3. Ægteskab :
(6 Margrethe, † 10 Nov. 1473.

k) Anders Axelsen
l) Hr. Philip Axelsen
m) Hr. Laurens Axelsen til Næsbyholm (Tybjerg TI), Djursholm (Stockholms Lehn), Edeby (Sødermanland), Traneberga og Årstad ….

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1902. Nittende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.310-311.
Lunge.

g. Hr. Ove Jakobsen Lunge til Nielstrup (Musse H.), var 1387 umyndig under Hr. Folmer Jakobsens Værgemaal, men fik paa Skiftet kun udlagt Bøndergods (12), fik 1388 en Hovedgaard i Tjæreby i Pant af Hr. Benedict Biug (54), deltog 1396 i Stiftelsen af Slægt-Vikariet i Roskilde (20), nævnes 1401 som Forlover for Broderen Hr. Anders (55), fik 1407 af Niels Hak i Assendrup, der kalder ham sin Søstersøn, Fuldmagt at skifte med Fru Merde i "Ennelungisøø" alt det Gods, de havde at skifte i Hadsten i Jylland (56), beseglede 1421 til Vitterlighed med sin "Fædder" Jes Lunge i Skafterup, stiftede 1432 begængelse for Jep Ebbesen (Lunge) (57), beseglede 1435 Forliget i Vordingborg, havde s. A. været i Stockholm og nævnes i det der afsluttede Forlig først af de beseglende Væbnere, var 1438 med at indkalde Hertug Christoffer (58) og 1439 at opsige Kong Erik Huldskab og Troskab (59), beseglede i 1440 i Kolding Hertug Adolphs Lehnsbrev (60), kjøbte 1443 Parter i Ordrup af Arild Svendsen og Niels Andersen (61), tilskjødede 1447 Hr. Torbern Bille, sin kjære "Svoger", den del af Ordrup, som han arvede efter sin Broder Hr. Anders, var 6 Juli 1447 endnu kun Væbner, men 3 Nov. 1449 Ridder (62), laa 20 Dec. 1450 paa sin Sotteseng, hvorfor Sønnen mødte for ham i en Retssag, han havde med Hr. Niels Knudsen (Panter) om Ordrup, levede dog 23 Nov. 1451 og var da Rigsraad (63), var Halvbroder til Hr. David Hak og Fru Ingeborg Hak, Arild Madsens, begr. i Antvorskov, Skifte efter ham holdtes 6 Juli 1458 (64); g. m. Maren Tygesdatter Basse til Basnæs (V. Flakkebjerg H.) og Nielstrup. Børn:
1) Hr. Tyge Lunge til Basnæs …
2) Sidsel til Egede og Nielstrup, var 1490-96 hofmesterinde hos Dronning Christine, † 1503; g. m. Rigsraad Hr. Torbern Bille til Allindemagle, Svanholm, Søholm osv., † 25 Nov. 1465, begr. i Antvorskov Kloster (g. (1) m. Beate Axelsdatter Thott).
3) Ellen ….

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Bille, Torbern Bendtsen (ca 1400 - 1465).

5 Poul Grinder-Hansen, Søren Abildgaard (1718-1791). Fortiden på tegnebrættet. (© Poul Grinder-Hansen og Nationalmuseet 2010. ISBN 978-87-7602-135-1), s.321, lbnr. 183.
...
Denne Grav-Steen, af rødagtig Ølandsk Fliis Marmor, ligger i Gangen i Antvorskou Slots-Kirke, blv aftegnet 1756 af S: A:
...
(Gravstenen eksisterer ikke længere).

6 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Antvorskov Klosterkirke s.622-624.
...
"Hic iacet nobilis vir d(omi)n(u)s Thorbern(us) Bille, miles, de Syøholm, q(u)i obiit anno D(omi)ni mcdlxviii die b(ea)te Katrine virgi(ni)s cu(m) uxo(r)e sua p(er)dilecta d(omi)na Cecilia Auesdotter" ( "Her hviler den ædelbaarne Mand, Hr. Thorbern Bille, Ridder, til Søholm, som døde i Herrens Aar 1468 paa den hellige Jomfru Katrines Dag [25. Nov.], med sin højtelskede Hustru, Fru Cecilie Ovesdatter").
...

7 Dansk Center for Herregårdsforskning, Danske Herregårde, Allindemaglegaard.

8 Trap Danmark, femte udgave (Udgivet 1953-1972), Præstø amt, bind IV, I (1955) s.162-163.
Søholm tilhørte 1346 væbn. Niels Eriksen (Saltensee af Linde), men skødedes s.å. på hans vegne af hr. Jakob Nielsen (Saltensee af Linde) m. byen Sørup, en vandml. og en vindml. ved gden samt mere gods til hr. Niels Knudsen (Manderup) af Svanholm († 1365-66), utvivlsomt i forb. m. dennes ægteskab m. ovenn. Niels Eriksens datter Cecilie. Efter Niels Knudsens død kom S. tilbage til Saltensee'rne og ejedes af fru Cecilies broder hr. Erik Nielsen († før 1380). Hans enke Ingeborg Pedersdatter Grubbe bragte den o. 1380 til sin anden mand Johan (også kaldet Henneke) Olufsen (Bjørn) († o. 1412-16), der 1382-97 skrev sig til S., som han, der ejede mange andre hovedgde, synes at have været særligt knyttet til. 1400 skal han have skødet sin hustrus arv efter hr. Erik Nielsen til dronn. Margrete, ikke desto mindre må han dog ved sin død have været i besiddelse af S., der med andet gods tilfaldt hans to døtre: Hille († før 1423) g.m. hr. Axel Andersen (Mule) til Kærstrup på Lolland, og Helene († 1451) g.m. hr. Steen Basse til Tybjerg († 1448). Sidstn. erhvervede S. bl.a. ved at afkøbe svogeren og dennes afdøde søn Jens Axelsen (Mule) deres rettigheder i Søholm m.v. Steen Basses ægteskab var barnløst, og han skødede da - som sin slægts sidste mand - 1446 S. og meget andet gods til søsterdatteren, den sen. hofmesterinde hos dronn. Christine, Sidsel Ovesdatter Lunge († 1503) og hendes ægtefælle den sen. rigsråd hr. Torbern Bille, der 1447 fik rettertingsdom for lovlig besiddelse af S. 1464 synes Torbern Bille at have overladt S. (endeligt skifte først 1492, hvorfor også broderen Hans B. (†1542) en tid skrev sig til S.) til sin ældste søn Bent Bille († 1494). Hans enke Ermegård Eggertsdatter Frille blev boende pa gden sa.m. sønnen Anders Bille, der allr. 1506 skrev sig til S., men først lidt efter lidt udkøbte sine 4 søskende af gden. 1523 blev han rigsråd og fik Stevns hrd. som pantelen. Ved grevefejdens udbrud tog han parti mod grev Christoffer, men indesluttedes af denne på S. Efter voldsom beskydning overgav Anders Bille sig og blev nu grevens mand, hvorfor Chr. III 1535 gav Sivert Grubbe følgebrev på S., hvis bygninger på denne tid skal have været jævnet med jorden. …

C. Rise Hansen.

9 Dansk Center for Herregårdsforskning, Danske Herregårde, Søholm (Sjælland).

10 Dansk Center for Herregårdsforskning, Danske Herregårde, Svanholm.

11 Trap Danmark, femte udgave (Udgivet 1953-1972), Holbæk amt, bind III, 2 (1954), side 452 (om Toftholm).
(Kilden er citeret på siden om Mørkøv sogn).

12 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Thott), Beate Axelsdatter (ca 1400 - før 1421).

13 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Lunge, Cecilie (ca 1410 - 1503).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 17 Feb. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk