Aage Hals [1853]
(Omkr 1320-)
Væbner Peder Hals [1850]
(Omkr 1350-1407)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Marine Clausdatter [1851]

Væbner Peder Hals [1850] 2 3

  • Født: Omkr 1350, Skåne 2
  • Ægteskab (1): Marine Clausdatter [1851] før 1374 1
  • Død: 1407, "St. Halsegård", Østermarie sg i en alder af ca. 57 år 2

   Et andet navn for Peder var Peder Aagesen Hals.1

Billede

  Notater:

Claus' tip-15-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Titel: Frimand, proprietær: "St. Halsegård", Østermarie sg. 2


Billede

Peder blev gift med Marine Clausdatter [1851] [MRIN: 661] før 1374.1 (Marine Clausdatter [1851] blev født omkring 1350 4 og døde efter 1407 på Bornholm 4.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl: "St. Halsegård", Østermarie sg. 2

• Skifte: Efter Peder Hals, 7 Jan. 1407. 5 Hans frigårde i Østermarie blev delt mellem sønnen Ødbern Hals og datteren Catherine.

• Skifte: Efter Peder Hals, 7 Jan. 1407. 6 7 Hans sædegård i Østermarie skødes af enken og sønnen Ødbern til datteren Catherines mand som medgift.


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Østermarie sogn.

Billede

Kilder


1 Roskildes historie, Hals af Bornholm.

2 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, Databasen: Peder Hals.

3 J.A. Jørgensen, Væbnere, Adel og Frimænd paa Bornholm (Forlagt af Frits Sørensens Boghandel, Rønne 1905. (Bogen kan downloades fra Claus Rønlev, Slægtsforskning)), s.5-6.
… Oldtiden saa vel som de første Aarhundreder af den kristne Tid kendte intet til Adel, om der end var Storbondeslægter, som i flere Henseender ragede op over den almindelige Befolkning. Udviklingen har imidlertid vistnok kun gaaet langsomt for sig særlig paa fjærntliggende Steder. Paa Bornholm spores der saaledes intet til Personer, som kunne antages at have hørt til dem, der kom til at indtage en Plads i den nye Stands Rækker, før hen i Begyndelsen af det 15de Aarhundrede. De kendes i Dokumenter fra hin fjærne Tid paa, at de til deres Navn føjede Betegnelsen "a wapn", Væbnere, og af saadanne ses en hel Del at have boet paa Bornholm. Enkelte af disse ere vistnok komne fra det nærliggende Skaane, med hvilket Bornholm allerede i hine Tider stod i livlig Forbindelse. En saadan var Peter Hals, hvis Enke og Søn 1407 havde skødet en Gaard, som den Dag i Dag kaldes Halsegaard, i Østermarie Sogn med tilliggende Mølle, paa hvilken han havde boet, til Ormer Herlugsen, armigero, som Medgift med hans Trolovede, Catharine, Peter Hals's Datter. Medgiften vidner om, at Peter Hals maa have været en velhavende Mand. ….

4 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, Databasen: Marine Clausdatter.

5 Sigvard Mahler Dams Slægtsside, Hvideslægten: Peder Hals & ... Galen.

6 Diplomatarium Danicum, 7/1 1407. Maren Klausdatter og Ødbern Pedersen Hals har skødet en gård i Øster Marie sogn til Orm Herlugsen..

7 J.R. Hübertz, Aktstykker til Bornholms Historie 1327-1621 (Kjøbenhavn, 1852. I Commission i den Gyldendalske Boghandling. Trykt i S.L. Møllers Bogtrykkeri. (Bogen kan downloades fra Claus Rønlev, Slægtsforskning)), s.14.
Nr. 11.
1407. 7 Januar.
Biskops Vidne, at Marine Claus Datter, Peter Hals's Enke og Ødbern Petersen, kaldet Hals, have skjødet den Gaard i Østermariæ Sogn, i hvilken afdøde Peter Hals boede, med den tilliggende Mølle til Ormar Herlugsen, som Medgift med Hans Trolovede Catharine, Peter Hals's Datter.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 14 Jun. 2018 med Legacy 9.0 fra Millennia