Ridder Arvid Birgersson Trolle til Bergkvara [3245]
(Omkr 1440-1505)
Beate Iversdatter Thott [3246]
(Omkr 1440-1487)
Herluf Skave til Eskildstrup [3253]
(Omkr 1440-Efter 1505)
Øllegaard Henningsdatter Walkendorff [5909]
(Omkr 1440-1505)
Ridder Jakob Trolle til Lillö og Knabstrup [3240]
(1475-1546)
Kirsten Herlufsdatter Skave [3241]
(1481-1534)
Margrethe Jakobsdatter Trolle [3234]
(1511-1551)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Claus Urne til Bälteberga og Vollsjö [3233]

 • Sidsel Clausdatter Urne [5782]
 • Johan Urne til Vollsjö [5783]
 • Kirsten Clausdatter Urne til Bjørnerød [3083]+
 • Beate Clausdatter Urne [5784]
 • Anne Clausdatter Urne [5785]
 • Augustinus Urne [5786]
 • Jakob Urne [5787]
 • Jørgen Urne til Vollsjö [5788]
 • Lage Urne til Bälteberga [5789]
 • Beate Clausdatter Urne [5795]

Margrethe Jakobsdatter Trolle [3234] 2

 • Født: 22 Sep. 1511, "Herlevgård" 2
 • Ægteskab (1): Claus Urne til Bälteberga og Vollsjö [3233] 1
 • Død: 1551, "Bälteberga", Ottarp socken, Luggude härad, Skåne i en alder af 40 år 2
 • Begravet: Ottarp kirke, Luggude härad 2
Billede

  Notater:

Ullas tip-11-oldemor.


Billede

Margrethe blev gift med Claus Urne til Bälteberga og Vollsjö [3233] [MRIN: 1109], søn af Ridder Lage Urne til Boserup [3238] og Signe Jepsdatter Lang [3239].1 (Claus Urne til Bälteberga og Vollsjö [3233] blev født omkring 1500,3 døde mellem 30 Jun. 1561 og 4 Jul. 1561 1 og blev begravet i Ottarp kirke, Luggude härad 1.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Ottarp socken.

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, "Danmarks Adels Aarbog 1904. Enogtyvende Aargang." (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.469-475.
Urne.

H. Hr. Lage Urne til Boserup (Luggude H.), blev efter sin Moders Død skaaren ud af hendes Side og mistede derved sit ene Øie, beseglede 1494 Sonen for Jep Bagges Drab (36), deltog 1500 med sin Hustru, sine Børn, sin Hustrus Moder og dennes Brødre og mange andre Danske i en Pilgrimsreise til Rom, hvor de 31 Dec. bleve indskrevne i den Helligaands Broderskab, betænkes 1503 i Hans Urnes Testamente, var alt 1509 Landsdommer i Skaane (37), maatte 1523 med en stor Del andre skaanske Adelsmænd paany tilsværge Kong Christiern Huldskab og Troskab (38), † 9 Okt. 1530 i Roskilde, begr. i Roskilde Domkirke, hvor han paa Gravstenen kaldes Ridder, hvad han dog først kan være bleven s. A., ialtfald efter 3 Juni; g. m. Sidsel Jensdatter Ribbing til Boserup. Sønner:
1. Jørgen Urne til Boserup …
2. Mag. Claus Urne til Beltebjerg (Luggude H.) og Valsø (Færs H.), blev 1520 immatr. ved Universitetet i Wittenberg (44), før 1526 Domprovst i Lund, var 1529 Rektor ved Kjøbenhavns Universitet, opholdt sig 1532 i Paris, deltog 1537 i Forhandlingerne med de Svenske i Halmstad, 1546-61 forlehnet med Espholt, var 1547 ved et Grændsemøde i Varbjerg, ledsagede 1548 Hertug Frederik til Norge (45), 1549 Landsdommer i Skaane, Rigsraad og fik Tilladelse til at indløse Barkager m. m. af Broderen, mistede det 1555, var 1554 nærværende ved Mødet i Elfsborg med de Svenske, stod 1558 i Spidsen for et Gesandtskab til Rusland (46), synes at have taget sin Afsked af Rigsraadet 1559, berømmes for sin Lærdom, vist † mellem 30 Juni og 4 Juli 1561, begr. i Ottarp Kirke; g. (1) m. Margrethe Jakobsdatter Trolle, f. 22 Sept. 1511 paa Herlev, † 1551 paa Beltebjerg, begr. i Ottarp Kirke, (2) 28 Juni 1556 paa Kjøbenhavns Slot m. en af Dronningens Jomfruer Anne Sivertsdatter Grubbe. Børn:
af 1. Ægteskab:
a. Sidsel
b. Johan Urne til Valsø …
c. Kirsten til "Bjørnerød", var 1563 i Huset hos Fru Birgitte Gøye (74); g. m. Christoffer Eriksen (Mormand) til Esperød, som levede 1554 og 1591.
d. Beate
e. Anne
f. Beate
g. Augustinus Urne
h. Jakob Urne
i. Jørgen Urne til Valsø …
k. Lage Urne til Beltebjerg …
af andet Ægteskab:
l. Claus Urne.
m. Margrethe.
n. Lage Urne til Sellebjerg (Bjerre H.) ...

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1891. Ottende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.415-417.
Trolle.

(6 Margrethe, f. 21 Mai 1475 paa Ed, † 1502 (?) paa Glimminge, g. 29 Juli 1498 paa Visborg m. Rigsraad Hr. Jens Holgersen (Ulfstand) til Glimminge, † 6 Febr. 1523, begr. i Glimminge Kirke (g. (1) m. Holger Brahe Axelsdatter, † 18 Nov. 1495).
(7 Hr. Jakob (Joakim) Trolle til Lillø, Gers H., f. 21 Mai 1475 paa Ed, Tvilling, 1503 Ridder, 1505 Lehnsmand paa Kalmar, 1517 Admiral (14), beseglede 1523 Kong Frederik I' Haandfæstning (15), fik 1527 sit svenske Gods (Ed etc.) tilbagegivet (16), skulde 1535 tilligemed Hr. Knud Bille modtage Hyldingen i Skaane (17), var 1536 en af den skaanske Adels Ordførere paa Herredagen i Kjøbenhavn, havde Gers Herred i Forlehning til sin Død 26 Febr. 1546 paa Lillø, Skifte efter ham holdtes 20 Juli 1548 (18); g. 1498 paa Eskildstrup m. Kirsten Skave Herlufsdatter, † 18 Sept. 1534 paa Knapstrup, begr. i Torup Kirke. Børn:
(a Jørgen Trolle
(b Iver Trolle
(c Børge Trolle til Lillø og Knabstrup …
(d Axel Trolle
(e Arvid Trolle til Engsø (Engsø Sogn, Vestmanland) og Aspenæs (Vaasa Sogn, Upland) …
(f Beate
(g Margrethe, f. 22 Sept. 1511 paa Herlevgaard, † 1551 paa Beltebjerg, begr. i Ottarp Kirke; g. m. Rigsraad Claus Urne til Beltebjerg (g. (2) 1556 m. Anne Grubbe Sigvardsdatter).
(h Else
(i Øllegaard
(k Beate
(l Iver Trolle …
(m Herluf Trolle
(n Oluf Trolle
(o Philip Trolle
(p Niels Trolle ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Urne, Claus (ca 1500 - før 1561).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 31 Maj 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk