Ridder Birger Trolle til Bergkvara [3263]
(Omkr 1395-1471)
Kristina Knutsdatter Blaa [3264]
(-Efter 1459)
Ridder Iver Axelsen Thott til Lillö [3282]
(Omkr 1420-1487)
Margrethe Poulsdatter Laxmand [3283]
(Omkr 1420-Efter 1467)
Ridder Arvid Birgerson Trolle til Bergkvara [3245]
(Omkr 1440-1505/1505)
Beate Iversdatter Thott til Lillö og Knabstrup [3246]
(Omkr 1440-1487)

Ridder Jakob Trolle til Lillö og Knabstrup [3240]
(1475-1546)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Kirsten Herlufsdatter Skave [3241]

 • Jørgen Trolle [5899]
 • Børge Trolle til Lillö og Knabstrup [3247]
 • Axel Trolle [5901]
 • Arvid Trolle til Engsø og Aspenæs [5902]
 • Iver Trolle [3254]
 • Beate Jakobsdatter Trolle [5903]
 • Margrethe Jakobsdatter Trolle [3234]+
 • Else Jakobsdatter Trolle [5904]
 • Øllegaard Jakobsdatter Trolle [5905]
 • Beate Jakobsdatter Trolle [5906]
 • Iver Trolle [5900]
 • Herluf Trolle [3251]
 • Oluf Trolle [5907]
 • Philip Trolle [5908]
 • Niels Trolle til Braade og Torupgaard [3255]

Ridder Jakob Trolle til Lillö og Knabstrup [3240] 1 3 4

 • Født: 2 Maj 1475, "Ed", Voxtorps socken, Småland 2
 • Ægteskab (1): Kirsten Herlufsdatter Skave [3241] i 1498 på "Eskildstrup", Sneslev sg 1 2
 • Død: 26 Feb. 1546, "Lillö", N. Åsums socken, Gärds härad, Skåne i en alder af 70 år 1
 • Begravet: N. Åsums kyrka, N. Åsums socken, Gärds härad, Skåne 4

   Andre navne for Jakob var Jakob Arvidson Trolle og Joakim Trolle.1

Billede

  Notater:

Ullas tip-12-oldefar.

Billedet øverst viser Jakob Trolle og er en del af tegningen af hans og broderen Børges ligsten i Norra Åsums kirke. Public domain, attribution: Swedish National Heritage Board.
---
Uddrag af DAA 1891:
(7 Hr. Jakob (Joakim) Trolle til Lillø, Gers H., f. 21 Mai 1475 paa Ed, Tvilling, 1503 Ridder, 1505 Lehnsmand paa Kalmar, 1517 Admiral (14), beseglede 1523 Kong Frederik I' Haandfæstning, fik 1527 sit svenske Gods (Ed etc.) tilbagegivet, skulde 1535 tilligemed Hr. Knud Bille modtage Hyldingen i Skaane, var 1536 en af den skaanske Adels Ordførere paa Herredagen i Kjøbenhavn, havde Gers Herred i Forlehning til sin Død 26 Febr. 1546 paa Lillø, Skifte efter ham holdtes 20 Juli 1548; g. 1498 paa Eskildstrup m. Kirsten Skave Herlufsdatter, † 18 Sept. 1534 paa Knapstrup, begr. i Torup Kirke.
---
Link til siden om Norra Åsums socken.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af borgen: "Lillö", N. Åsums socken, Gärds härad, Skåne. 1

2. Ejendom: Ejer af borgen: "Knabstrup", Sdr. Jenrløse sg. 4


Billede

Jakob blev gift med Kirsten Herlufsdatter Skave [3241] [MRIN: 1113], datter af Herluf Skave til Eskildstrup [3253] og Øllegaard Henningsdatter Walkendorff [5909], i 1498 på "Eskildstrup", Sneslev sg.1 2 (Kirsten Herlufsdatter Skave [3241] blev født den 18 Apr. 1481,5 døde den 18 Sep. 1534 i "Knabstrup", Sdr. Jenrløse sg 2 og blev begravet i Torup kirke, Frederiksborg amt 1.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, "Danmarks Adels Aarbog. 1891. Ottende Aargang." (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.413-418.
Trolle.

c) Hr. Arvid Trolle til Bergqvara, som han paany opbyggede, 1463 Væbner og Sverigs Riges Raad (8), 1475-83 Høvedsmand paa Nykøping, 1493 paa Stækeborg, 1495 paa Borgholm, 1497 Ridder, 1470-97 Lagmand i Østergøtland, 1497-1505 i Tio Herred, † 19-20 Febr. 1505 paa Lillø, begr. i Lund Domkirke; var en af Unionens virksomste Tilhængere i Sverig og deltog paa svensk Side i saa godt som alle de Møder, der afholdtes mellem Udsendinge fra de tre Rigers Raad (9); g. (1) ca. 1460 m. Christine Johansdatter (Gädda) til Faanø, Datter af Sv. R. R. Hr. Johan Gädda og Fru Karen Bengtsdatter (Kønigsmark), var † 1465, (2) 22 Sept. 1466 i Nykøping m. Beate Iversdatter (Thott) til Lillø og Knabstrup (Merløse H.), † 4 Dec. 1487 i Effrid By, Trøjd Sogn, af Pest, begr. i Lund (hun g. (1) m. Hr. Truid Pedersen (Galen) til Arvidslev), (3) 25 Sept. 1488 paa Lagnø m. Birgitte Turesdatter, Datter af Hr. Ture Turesen (Bjelke) til Kraakerum og Fru Ingrid Kørning. [Tilføjelse i DAA 1893 s. 542: Hr. Arvid T. (S. 413-14), hans Enke Fru Birgitte Turesdatter døde hos sin Moster Fru Anne Hr. Predbjørns 1515 den Søndag før Kong Christiern II s Bryllup (Vibeke Podebusks Slægteb.).] Børn
af 1. Ægteskab:
(1 Hr. Erik Trolle til Faanø (Løts S., Trøjds H., Upland), Ekholmen (Veckholms S., Trøjds H.) og Lagnø (Aspø S., Selebo H., Sødermansland) …
(2 Johan kaldet Gädda
af 2. Ægteskab:
(3 Anne
(4 Kirsten
(5 Elisabeth
(6 Margrethe, f. 21 Mai 1475 paa Ed, † 1502 (?) paa Glimminge, g. 29 Juli 1498 paa Visborg m. Rigsraad Hr. Jens Holgersen (Ulfstand) til Glimminge, † 6 Febr. 1523, begr. i Glimminge Kirke (g. (1) m. Holger Brahe Axelsdatter, † 18 Nov. 1495).
(7 Hr. Jakob (Joakim) Trolle til Lillø, Gers H., f. 21 Mai 1475 paa Ed, Tvilling, 1503 Ridder, 1505 Lehnsmand paa Kalmar, 1517 Admiral (14), beseglede 1523 Kong Frederik I' Haandfæstning (15), fik 1527 sit svenske Gods (Ed etc.) tilbagegivet (16), skulde 1535 tilligemed Hr. Knud Bille modtage Hyldingen i Skaane (17), var 1536 en af den skaanske Adels Ordførere paa Herredagen i Kjøbenhavn, havde Gers Herred i Forlehning til sin Død 26 Febr. 1546 paa Lillø, Skifte efter ham holdtes 20 Juli 1548 (18); g. 1498 paa Eskildstrup m. Kirsten Skave Herlufsdatter, † 18 Sept. 1534 paa Knapstrup, begr. i Torup Kirke. Børn:
(a Jørgen Trolle
(b Iver Trolle
(c Børge Trolle til Lillø og Knabstrup …
(d Axel Trolle
(e Arvid Trolle til Engsø (Engsø Sogn, Vestmanland) og Aspenæs (Vaasa Sogn, Upland) …
(f Beate
(g Margrethe, f. 22 Sept. 1511 paa Herlevgaard, † 1551 paa Beltebjerg, begr. i Ottarp Kirke; G. m. Rigsraad Claus Urne til Beltebjerg (g. (2) 1556 m. Anne Grubbe Sigvardsdatter).
(h Else
(i Øllegaard
(k Beate
(l Iver Trolle …
(m Herluf Trolle
(n Oluf Trolle
(o Philip Trolle
(p Niels Trolle
(8 Anne
(9 Iver Trolle
(10 Birger Trolle
(11 En Datter [DAA 1901 s. 549: "En Datter" hed Christine.]
af 3. Ægteskab:
(12 Arvid Trolle
(13 Hr. Ture Trolle til Bergqvara …
(14 Beate
(15 Anne ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1916. Tre og tredivte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.426-428.
Skave. †

c) Herluf Skave til Eskildstrup, var 1463 nærværende paa Ringsted Herredsthing (31), var 1477 og 1481 Høvedsmand paa Skjoldenæs (32), 1488 og 1496 paa Dragsholm (33), beseglede 1487 Hyldingen i Lund (34), stiftede 1495 Sjælemesser i Roskilde for sine Forældre og Børn, sig og sin Hustru og sin Broder Erik (35), havde 1501 den Gaard i Simendrup i Heie og Forsvar, som Jens Skave, der fordum boede i Simendrup, gav til Førslev Kirke (8), var 1505 nærværende paa Retterthing i Kjøbenhavn (36); g. m. Øllegaard Henningsdatter Walkendorff, begge begr. i Ringsted Kirke. Børn:
(1 Peder Herlufsen Skave
(2 Maurids Skave til Eskildstrup …
(3 Kirsten, † 18 Sept. 1534 paa Knabstrup; g. 1498 paa Eskildstrup m. Hr. Jakob Trolle til Lillø, f. 2 Mai 1475 paa Ed, † 26 Febr. 1546 paa Lillø.

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Trolle, Joachim (Jacob, Jep) (1476 - 1546).

4 lex.dk, Bruun, Henry: Jakob Trolle i Dansk Biografisk Leksikon. Hentet 29. mai 2020.
Jakob Trolle
, Joakim Trolle, 21.5.1475-.1546, til Lillö og Knabstrup, ridder. Født på Ed, Småland, begravet i Åsum k. Skønt svenskfødt følte T. sig i kraft af ægteskab og de to gårde han havde arvet efter sin mor fra sin første ungdom fast knyttet til Danmark. I det bevarede brevstof forekommer han tidligst 1499 og da som herre til Knabstrup; til Herløv (Lillö) nævnes han derimod først 1509. 1501 agiterede han virksomt for kong Hans blandt bønderne i Småland som også senere villigt lyttede til ham. 1503-04 deltog han aktivt i krigen mod svenskerne; 1505-07 førte han kommandoen på den vigtige grænsefæstning Kalmar. Først derefter synes han som en slags retrætepost at have fået Gärds hrd. i forlening; det lå bekvemt ved hans gård Lillö og dertil føjedes senere købstaden Vä. I begyndelsen af Christian IIs regering blev han ridder. 1517 var han en af de tre hovedanførere for det store flådetogt mod Stockholm, men formåede ikke at undsætte sin nevø Gustav Trolle eller hidføre andre varige resultater. 1523 sluttede han sig til Frederik I og nævnes som den første adelsmand uden for rådet både i håndfæstningen s.å. og i forbundet mod lutheranismen n.å. Under den skånske bondeopstand 1525 afbrændtes Lillö; til gengæld fik T. 1527 sit fædrene gods som længe havde været beslaglagt tilbagegivet. Under grevefejden sluttede han sig til Christian III og modtog 1535 sammen med Knud Bille på kongens vegne skåningernes hyldest; n.å. nævnes han som den første af den skånske adels repræsentanter på reformations-herredagen. Efter den tid synes hans rolle i hovedsagen udspillet; rigsråd blev han aldrig. ...

5 Personalhistorisk Tidsskrift (Udgivet af Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie. Findes på Det kgl. Bibliotek, tidsskrift.dk), Dr. Phil Gustav Bang: "Familieoptegnelser til den danske Adels Personalhistorie i det 16. og 17. Aarhundrede", 1899 s.17.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 6 Jun. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk