Ridder Lage Nielsen Urne til Hørby [3257]
(Omkr 1370-Efter 1412)
Alhed Breide [3258]
(Omkr 1380-Efter 1416)
Ridder Erik Bille til Solbjerg [3261]
(Omkr 1400-Før 1456)
Anne Lunge [3262]
(Omkr 1400-)
Ridder Jørgen Urne til Brolykke m. m. [3242]
(Omkr 1410-1480)
Margrethe Eriksdatter Bille [3243]
(Omkr 1440-Omkr 1465)
Ridder Lage Urne til Boserup [3238]
(Omkr 1465-1530)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Signe Jepsdatter Lang [3239]

Ridder Lage Urne til Boserup [3238] 2

  • Født: Omkr 1465 3
  • Ægteskab (1): Signe Jepsdatter Lang [3239] 1
  • Død: 9 Okt. 1530, Roskilde i en alder af ca. 65 år 2
  • Begravet: Roskilde domkirke 2 4
Billede

  Notater:

Ullas tip-12-oldefar.

Uddrag af DAA 1904:
H. Hr. Lage Urne til Boserup (Luggude H.), blev efter sin Moders Død skaaren ud af hendes Side og mistede derved sit ene Øie, beseglede 1494 Sonen for Jep Bagges Drab (36), deltog 1500 med sin Hustru, sine Børn, sin Hustrus Moder og dennes Brødre og mange andre Danske i en Pilgrimsreise til Rom, hvor de 31 Dec. bleve indskrevne i den Helligaands Broderskab, betænkes 1503 i Hans Urnes Testamente, var alt 1509 Landsdommer i Skaane (37), maatte 1523 med en stor Del andre skaanske Adelsmænd paany tilsværge Kong Christiern Huldskab og Troskab (38), † 9 Okt. 1530 i Roskilde, begr. i Roskilde Domkirke, hvor han paa Gravstenen kaldes Ridder, hvad han dog først kan være bleven s. A., ialtfald efter 3 Juni; g. m. Sidsel Jensdatter Ribbing til Boserup.

  Begravelsesnotater:

Figursten i nordre sideskib.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af herregården: "Boserup", Luggude härad. 2


Billede

Lage blev gift med Signe Jepsdatter Lang [3239] [MRIN: 1112], datter af Jep Lang [3377] og Karine Pedersdatter [5804].1 (Signe Jepsdatter Lang [3239] blev født omkring 1455 5 og døde efter 1500 5.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Risekatslösa socken (Boserup).

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1906. Treogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s. 501 (rettelse til Lang).
Lang. (S. 234 f.) Peder og Jep L. m. Fl. blev 31 Dec. 1500 optagne i den Helligaands Broderskab i Rom ("Petrus Long et Cristina eius uxor et eorum filia Jacobus Long de Kalemburg Segna de Busarop soror eorum et Lago Urio swagerus et eorum liberi Londensis diocesis") (Lindbæk).
Oversættelse omtrent: "Peder Lang og hans hustru Cristina (Kirsten) og deres datter, Jakob (Jep) Lang af Kalundborg, deres søster Signe af Boserup og svogeren Lage Urne og deres børn af Lunds stift.".

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, "Danmarks Adels Aarbog 1904. Enogtyvende Aargang." (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.467-492.
Urne.

Den ældre Linie.
"Store" Hr. Jørgen Urne (jvf. S 466) til Brolykke (Bjerre H.), Rygaard, Søbysøgaard (Aasum H.), Hindema (Vinding H.) og Bondemosegaard (Salling H.), trættede 1433 mod Bisp Jens af Roskilde om Hørby, som han paastod at være sit fædrene Gods (1), optraadte atter 1434 sammen med Markvard Barsebek som Arvinger efter Hr. Lage Urne (jvf. ovenfor), var 1438 Væbner, men 1458 Ridder (2), skal 1462 have været Landsthingshører i Fyn (3), havde 1472 Kjerteminde By i Pant, var endnu 16 Jan. 1479 nærværende paa Fynbo Landsthing (4), † 21 Mai 1480 i Odense, begr. i Sortebrødre Kloster smst., men vistnok siden ført til Søby Kirke, hvor hans Gravsten findes, siges at have været en lærd Mand (5); g. (1) m. Sidsel Folmersdatter Knob eller Rigstrup fra Veilegaard, (2) m. Margrethe Eriksdatter Bille, der døde i Barselsseng ved Sønnen Lages Fødsel, (3) m. Kirsten Clausdatter Krumstrup til Bondemosegaard, der 1503 betænkes i sin Stifsøn Hr. Hans Urnes Testamente, † 1518, vistnok i Roskilde hos sin Søn Bispen, begr. i Roskilde Domkirke. Børn
af 1. Ægteskab:
A. Sylle
B. Margrethe til Brolykke …
C. Jep Urne
D. Mag. Hans Urne
E. Jørgen Urne til Hindema …
F. Elne
G. Inger
af 2. Ægteskab:
H. Hr. Lage Urne til Boserup (Luggude H.), blev efter sin Moders Død skaaren ud af hendes Side og mistede derved sit ene Øie, beseglede 1494 Sonen for Jep Bagges Drab (36), deltog 1500 med sin Hustru, sine Børn, sin Hustrus Moder og dennes Brødre og mange andre Danske i en Pilgrimsreise til Rom, hvor de 31 Dec. bleve indskrevne i den Helligaands Broderskab, betænkes 1503 i Hans Urnes Testamente, var alt 1509 Landsdommer i Skaane (37), maatte 1523 med en stor Del andre skaanske Adelsmænd paany tilsværge Kong Christiern Huldskab og Troskab (38), † 9 Okt. 1530 i Roskilde, begr. i Roskilde Domkirke, hvor han paa Gravstenen kaldes Ridder, hvad han dog først kan være bleven s. A., ialtfald efter 3 Juni; g. m. Sidsel Jensdatter Ribbing til Boserup. Sønner:
1. Jørgen Urne til Boserup …
2. Mag. Claus Urne til Beltebjerg (Luggude H.) og Valsø (Færs H.), blev 1520 immatr. ved Universitetet i Wittenberg (44), før 1526 Domprovst i Lund, var 1529 Rektor ved Kjøbenhavns Universitet, opholdt sig 1532 i Paris, deltog 1537 i Forhandlingerne med de Svenske i Halmstad, 1546-61 forlehnet med Espholt, var 1547 ved et Grændsemøde i Varbjerg, ledsagede 1548 Hertug Frederik til Norge (45), 1549 Landsdommer i Skaane, Rigsraad og fik Tilladelse til at indløse Barkager m. m. af Broderen, mistede det 1555, var 1554 nærværende ved Mødet i Elfsborg med de Svenske, stod 1558 i Spidsen for et Gesandtskab til Rusland (46), synes at have taget sin Afsked af Rigsraadet 1559, berømmes for sin Lærdom, vist † mellem 30 Juni og 4 Juli 1561, begr. i Ottarp Kirke; g. (1) m. Margrethe Jakobsdatter Trolle, f. 22 Sept. 1511 paa Herlev, † 1551 paa Beltebjerg, begr. i Ottarp Kirke, (2) 28 Juni 1556 paa Kjøbenhavns Slot m. en af Dronningens Jomfruer Anne Sivertsdatter Grubbe. Børn: ...
af 3. Ægteskab:
I. Hr. Claus Urne
K. Hr. Lage Urne
L. Peder Urne
M. Niels Urne
N. Hr. Johan Urne til Rygaard og Engestofte (Musse H.) …
O. Knud Urne til Søgaard og Aarsmarke (nu Knuthenborg, Laaland Sønder H.) …
P. Alhed
Q. Johanne
R. Jørgen Urne ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Urne, Lage (ca 1465 - 1530).

4 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Roskilde Domkirke, gravminder s.2033.

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Lang, Signe Jepsdatter (ca 1455 - 1500 -).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 21 Feb. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk