Nicolaus Urne [3881]
Margrethe Lagesdatter [3882]
Ridder Lage Nielsen Urne til Hørby [3257]
(Omkr 1370-Efter 1412)
Alhed Breide [3258]
(Omkr 1380-Efter 1416)
Ridder Jørgen Urne til Brolykke m. m. [3242]
(Omkr 1410-1480)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Sidsel Knob [3259]

 • Margrethe Urne til Brolykke [5811]
 • Jep Urne [5812]
 • Hans Urne [5813]
 • Jørgen Urne til Hindemae [5814]
 • Elne Urne [5815]
 • Inger Urne [5816]
2. Margrethe Eriksdatter Bille [3243]
3. Kirsten Clausdatter Krumstrup til Bondemosegård [3260]
 • Claus Urne [5817]
 • Lage Urne [5818]
 • Peder Urne [5819]
 • Niels Urne [5820]
 • Johan Urne til Rygaard og Engestofte [5821]

Ridder Jørgen Urne til Brolykke m. m. [3242] 1

 • Født: Omkr 1410 3
 • Ægteskab (1): Sidsel Knob [3259] 1
 • Ægteskab (2): Margrethe Eriksdatter Bille [3243] 1 2
 • Ægteskab (3): Kirsten Clausdatter Krumstrup til Bondemosegård [3260] 1
 • Død: 21 Maj 1480, Odense about age 70 1
 • Begravet: Sortebrødre kloster, Odense 1 4 5
Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldefar.

Uddrag af DAA 1904:
"Store" Hr. Jørgen Urne til Brolykke (Bjerre H.), Rygaard, Søbysøgaard (Aasum H.), Hindema (Vinding H.) og Bondemosegaard (Salling H.), trættede 1433 mod Bisp Jens af Roskilde om Hørby, som han paastod at være sit fædrene Gods, optraadte atter 1434 sammen med Markvard Barsebek som Arvinger efter Hr. Lage Urne (jvf. ovenfor), var 1438 Væbner, men 1458 Ridder, skal 1462 have været Landsthingshører i Fyn, havde 1472 Kjerteminde By i Pant, var endnu 16 Jan. 1479 nærværende paa Fynbo Landsthing, † 21 Mai 1480 i Odense, begr. i Sortebrødre Kloster smst., men vistnok siden ført til Søby Kirke, hvor hans Gravsten findes, siges at have været en lærd Mand; g. (1) m. Sidsel Folmersdatter Knob eller Rigstrup fra Veilegaard, (2) m. Margrethe Eriksdatter Bille, der døde i Barselsseng ved Sønnen Lages Fødsel, (3) m. Kirsten Clausdatter Krumstrup til Bondemosegaard, der 1503 betænkes i sin Stifsøn Hr. Hans Urnes Testamente, † 1518, vistnok i Roskilde hos sin Søn Bispen, begr. i Roskilde Domkirke.
----------

Links til siderne om Viby sogn og Nørre Søby sogn.

  Begravelsesnotater:

Jørgen Urne førtes vistnok siden til Nørre Søby kirke (Åsum hd, Odense amt), hvor hans gravsten findes.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af herregården: "Broløkke", Viby sg, Odense amt. 1

2. Ejendom: Ejer af herregården: "Rygård", Langå sg, Svendborg amt. 1 6

3. Ejendom: Ejer af herregården: "Søbysøgaard", Nr. Søby sg, Odense amt. 1

4. Ejendom: Ejer af herregården: "Hindemae", Skellerup sg, Svendborg amt. 1 7

5. Ejendom: Ejer af herregården: "Bondemosegård", Svanninge sg, Svendborg amt. 1 8 Gården kom i Jørgen Urnes besiddelse ved ægteskabet med Kirsten Clausdatter Krumstrup.

6. Ejendom: Jørgen Urne tabte arvesag mod Roskildebispen om herregården, 4 Feb. 1433, "Hørby", Tuse hd, Holbæk amt. 9


Billede

Jørgen blev gift med Sidsel Knob [3259] [MRIN: 1122].1 (Sidsel Knob [3259] blev født omkring 1415 10.)


Billede

Jørgen blev derefter gift med Margrethe Eriksdatter Bille [3243] [MRIN: 1114], datter af Ridder Erik Bille til Solbjerg [3261] og Anne Lunge [3262].1 2 (Margrethe Eriksdatter Bille [3243] blev født ansl 1440 11 og døde omkring 1465 12.). Årsagen til hendes død var Død i barselssengen ved sønnen Lages fødsel.


Billede

Jørgen blev derefter gift med Kirsten Clausdatter Krumstrup til Bondemosegård [3260] [MRIN: 1123].1 (Kirsten Clausdatter Krumstrup til Bondemosegård [3260] blev født ansl 1450,13 døde i 1518 1 og blev begravet i Roskilde domkirke 1 14.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1904. Enogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.465-492.
Urne.

1) Hr. Lage Nielsen Urne til Hørby (Tudse H.), var 1385 sammen med Hans Mule Arving efter Hr. Ture Knudsen og fik dennes Gods i Flakkebjerg Herred tildømt (16), solgte 1392 Hørby og Borreby (V. Flakkebjerg H.) og sit øvrige sjællandske Gods til Hr. Zabel Kerkendorp (17), fik 1396 Vidne af Brusk Herredsthing, at Hr. Ture Knudsen - der 1382 havde solgt den af ham beboede Hørbygaard til sin Frænde Hartvig Bryske (18) - eller hans Arvinger aldrig skilte sig ved deres Gods i dette Herred, var da endnu kun Væbner (19), men blev 1397 Ridder ved Kroningsfestlighederne i Kalmar, beseglede 1400 til Vitterlighed med Fru Catharine Eriksdatter (Urne) (20), beseglede 1407 et af Gudme Herredsthing udgivet Vidne, klagede 1409, at Hartvig Pogwisch i mere end 40 Aar havde foreholdt hans Forældre og ham deres Hovedgaard Stenbjerggaard og Gammelbygaard i Angel, ligesom Claus Breide havde taget deres Gaard Grønnebjerggaard (? S. Rangstrup H.) (21), tilskjødede 1411 Ribe Kapitel sit Gods i Hind Herred (22), var 1412 en af Dommerne i Odense mellem Hr. Bild (Ulfeld) og Fru Tove af Skovsbo (23); vistnok g. (1) m. en Datter af Hr. Ture Knudsen (Dyre), (2) m. Alhed Breide (el. Serlin), der 1416 som Enke havde givet Ribe-Kanniken Anders Brok Fuldmagt at indløse fra Hr. Jens Skram hendes og hendes Børns Gods i Bølling Herred (24). Børn:
af 1. Ægteskab:
a) Johannes Urne
b) Cecilie
af 2. Ægteskab:
c) "Store" Hr. Jørgen Urne, jf. den ældre Linie.
d) Alhed ("Alhekta") …
e) ? Margrethe

Den ældre Linie.
"Store" Hr. Jørgen Urne (jvf. S 466) til Brolykke (Bjerre H.), Rygaard, Søbysøgaard (Aasum H.), Hindema (Vinding H.) og Bondemosegaard (Salling H.), trættede 1433 mod Bisp Jens af Roskilde om Hørby, som han paastod at være sit fædrene Gods (1), optraadte atter 1434 sammen med Markvard Barsebek som Arvinger efter Hr. Lage Urne (jvf. ovenfor), var 1438 Væbner, men 1458 Ridder (2), skal 1462 have været Landsthingshører i Fyn (3), havde 1472 Kjerteminde By i Pant, var endnu 16 Jan. 1479 nærværende paa Fynbo Landsthing (4), † 21 Mai 1480 i Odense, begr. i Sortebrødre Kloster smst., men vistnok siden ført til Søby Kirke, hvor hans Gravsten findes, siges at have været en lærd Mand (5); g. (1) m. Sidsel Folmersdatter Knob eller Rigstrup fra Veilegaard, (2) m. Margrethe Eriksdatter Bille, der døde i Barselsseng ved Sønnen Lages Fødsel, (3) m. Kirsten Clausdatter Krumstrup til Bondemosegaard, der 1503 betænkes i sin Stifsøn Hr. Hans Urnes Testamente, † 1518, vistnok i Roskilde hos sin Søn Bispen, begr. i Roskilde Domkirke. Børn
af 1. Ægteskab:
A. Sylle
B. Margrethe til Brolykke …
C. Jep Urne
D. Mag. Hans Urne
E. Jørgen Urne til Hindema …
F. Elne
G. Inger
af 2. Ægteskab:
H. Hr. Lage Urne til Boserup (Luggude H.), blev efter sin Moders Død skaaren ud af hendes Side og mistede derved sit ene Øie, beseglede 1494 Sonen for Jep Bagges Drab (36), deltog 1500 med sin Hustru, sine Børn, sin Hustrus Moder og dennes Brødre og mange andre Danske i en Pilgrimsreise til Rom, hvor de 31 Dec. bleve indskrevne i den Helligaands Broderskab, betænkes 1503 i Hans Urnes Testamente, var alt 1509 Landsdommer i Skaane (37), maatte 1523 med en stor Del andre skaanske Adelsmænd paany tilsværge Kong Christiern Huldskab og Troskab (38), † 9 Okt. 1530 i Roskilde, begr. i Roskilde Domkirke, hvor han paa Gravstenen kaldes Ridder, hvad han dog først kan være bleven s. A., ialtfald efter 3 Juni; g. m. Sidsel Jensdatter Ribbing til Boserup. Sønner: ...
af 3. Ægteskab:
I. Hr. Claus Urne
K. Hr. Lage Urne
L. Peder Urne
M. Niels Urne
N. Hr. Johan Urne til Rygaard og Engestofte (Musse H.) …
O. Knud Urne til Søgaard og Aarsmarke (nu Knuthenborg, Laaland Sønder H.) …
P. Alhed
Q. Johanne
R. Jørgen Urne ….

2 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.499-502.
BILLE.

LINJE I
DEN ÆLDSTE LINJE

Femte slægtled

II
Bent Jonsen Billes sønner med Inger Tornbernsdatter Galen (se nr. 15):

20 a. Hr. Erik Bille til Solbjerg - nævnes 1434 på faderens skifte m. hr. Jakob Billes sønner (se nr. 28-30), skrev sig 1433 til Solbjerg, var 1439 hofsinde, 1440 nærværende i Kolding ved grev Adolphs forlening m. Sønderjylland, var 1452 ridder, levede endnu 11. okt. 1455, men var † 3. febr. 1456. - G. (1) m. Anne Lunge. (2) m. Else Jensdatter Glob (F: Jens eller Niels Truidsen og Ingefred Pedersdatter (Urup?)), der vistnok var † o. 1455 før manden (DAA 1891,131). - 11 børn: Sjette slægtled II, nr. 35-45.
21 b. Hr. Torbern Bille til Allindemagle og Svanholm (Horns h., Sjæll.) …
22 c. Peder Lykke eller Bille af Solbjerg og Kelleklintegård (Ars h.) …

Sjette slægtled

II
Hr. Erik Billes børn (se nr. 20)

af første ægteskab med Anne Lunge:
35 a. Margrethe Bille - G. m. Jørgen Urne til Broløkke (F.: Lage Nielsen U. og Alhed Breide (el. Serlin)), † i barselsseng, da sønnen Lave blev skåret ud af hendes side, (g. (1) m. Sidsel Folmersdatter Knob. (3) m. Kirsten Clausdatter Krumstrup, † 21. maj 1480) (DAA 1904,467).
af andet ægteskab med Else Jensdatter Glob:
36 b. Bent Bille
37 c. Torbern Bille
38 d. Jørgen Bille til Solbjerg …
39 e. Jens Bille til Solbjerg …
40 f. Anne Bille
41 g. Ingeborg Bille
42 h. Inger Bille
43 i. Kirsten Bille
44 j. Karen Bille
45 k. Dorte Bille ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Urne, Jørgen 'store' (ca 1410 - 1480).

4 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Sortebrødre †Klosterkirken s.1756.
...
Jørgen Urne til Brolykke, ridder og rigsråd, der døde 21. maj 1480, blev begravet i Sortebrødre kloster. Hverken gravsted eller gravsten er dog kendt.
...

5 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Nørre Søby Kirke s.4053-4056.

6 Trap 5 online (Trap 5 er udgivet 1953-1972), Bind 13 Svendborg amt (1957), side 843.
Rygård nævnes første gang m. sikkerhed 1372 i et dokument, der viser, at den i 1300t.s første halvdel har tilhørt hr. Hagbard Jonsen, og at den på skiftet efter ham var tilfaldet datteren Margrethe. Med hendes datter er R. formodentlig kommet til Nicolaus Urne († o. 1384), om end hans sønnesøn, "store" hr. Jørgen Urne († 1480), der fra 1459 nævnes hertil, er den første af Urne-slægten, som m. fuld sikkerhed vides at have ejet den. Han fulgtes af sønnen, sen. rigsråd hr. Johan Urne († 1537), som opf. den endnu bev. hovedbygn., der under grevefejden indtoges af borgere fra Svendborg, som herfra bortførte en betydelig mængde våben og ammunition. Efter ham ejedes R. af sønnen Christoffer Urne († o. 1566), som 1548 på R. blev overfaldet af sin slægtning Jørgen Urne til Hindemae og selv sen. måtte tilbringe mange s. 844 år i fangenskab p.gr. af uforsigtige udtalelser om kongen og kansleren Johan Friis til Hesselager. ….

7 Trap 5 online (Trap 5 er udgivet 1953-1972), Bind 13 Svendborg amt (1957), side 887.
Hindemaes første kendte ejer er formentlig den Niels af "Hindemarck", som nævnes 1326. Sen. tilhørte den "store" hr. Jørgen Urne († 1480) og efter ham sønnen, landsdommer, rigsråd Jørgen Urne († 1510), som måtte udkøbe sine brødre Lage og Peder Urne og nævnes til H. 1486-1506. Han fulgtes af sønnen Claus Urne († 1531) og denne af enken, Margrethe Eriksdatter (Ravensberg) († 1558), som nævnes hertil 1544-46, men snart efter overlod H. til sønnen, væbn. Jørgen Urne († 1548), der 1548 pådrog sig kongens unåde ved at fejde mod sin slægtning Christoffer Urne til Rygård. ….

8 Trap 5 online (Trap 5 er udgivet 1953-1972), Bind 13 Svendborg amt (1957), side 807.
I Østerby lå tidl. en adelig sædegd. Bondemosegård (1486 Bwntmossegord), som 1477 mul. ejedes af Claus Krumstrup, hvis datter Kirsten Clausdatter Krumstrup († 1518) var g. m. Jørgen Urne til Broløkke m. v. († 1480), som vistnok også skrev sig til B. 1486 tilhørte gden væbn. Eggert Krumstrup; den skal være afbrændt i grevens fejde.
Bondemosegårds Voldsted har efterladt sig Spor af Gravsænkninger og Murbrokker paa Matr. Nr. 22 af Østerby.

9 Diplomatarium Danicum, 1433. 4. februar. Sjællands landsting.
Dom af Sjællands landsting i en arvesag mellem Jørgen Urne og Jens (Pedersen Jernskæg), biskoppen i Roskilde. Jørgen Urne sagde, at Zabel Kerkendrop, hans forfader, ejede Hørby og Hørby fang, og derfor havde han ret til godserne. Bispens repræsentant sagde derimod, at de tilhørte bispen. Landstinget fandt, at hr. Zabel og hans hustru Cecilie havde et ægte barn sammen, og at dette barn overlevede moderen men døde før faderen. Det første kapitel i den sjællandske lov udviser, at barnet arvede sin moder, at hr. Zabel siden arvede sit barn, og at hr. Zabels brødre arvede ham, fordi hr. Zabel ikke fik flere børn. Landstingsmændene kunne derfor ikke efter landets lov sige, at Jørgen Urne ejede de omstridte godser, medmindre han kom med bedre bevis.

10 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Knob m harpy), Sidsel (ca 1415 - ).

11 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Bille, Margrethe Eriksdatter (caca 1440 - ).

12 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Urne, Lage (ca 1465 - 1530).

13 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Krumstrup, Kirsten Clausdatter (caca 1450 - 1518).

14 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Roskilde Domkirke, gravminder s.2091.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 12 Feb. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk