Nicolaus Urne [3881]
Margrethe Lagesdatter [3882]
Ridder Lage Nielsen Urne til Hørby [3257]
(Omkr 1370-Efter 1412)
Alhed Breide [3258]
(Omkr 1380-Efter 1416)
Ridder Jørgen Urne til Brolykke m. m. [3242]
(Omkr 1410-1480)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Sidsel Knob [3259]

 • Margrethe Urne til Brolykke [5811]
 • Jep Urne [5812]
 • Hans Urne [5813]
 • Jørgen Urne til Hindemae [5814]
 • Elne Urne [5815]
 • Inger Urne [5816]
2. Margrethe Eriksdatter Bille [3243]
3. Kirsten Clausdatter Krumstrup til Bondemosegård [3260]
 • Claus Urne [5817]
 • Lage Urne [5818]
 • Peder Urne [5819]
 • Niels Urne [5820]
 • Johan Urne til Rygaard og Engestofte [5821]

Ridder Jørgen Urne til Brolykke m. m. [3242] 1

 • Født: Omkr 1410 3
 • Ægteskab (1): Sidsel Knob [3259] 1
 • Ægteskab (2): Margrethe Eriksdatter Bille [3243] 1 2
 • Ægteskab (3): Kirsten Clausdatter Krumstrup til Bondemosegård [3260] 1
 • Død: 21 Maj 1480, Odense i en alder af ca. 70 år 1
 • Begravet: Sortebrødre kloster, Odense 1 4 5
Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldefar.

Uddrag af DAA 1904:
"Store" Hr. Jørgen Urne til Brolykke (Bjerre H.), Rygaard, Søbysøgaard (Aasum H.), Hindema (Vinding H.) og Bondemosegaard (Salling H.), trættede 1433 mod Bisp Jens af Roskilde om Hørby, som han paastod at være sit fædrene Gods, optraadte atter 1434 sammen med Markvard Barsebek som Arvinger efter Hr. Lage Urne (jvf. ovenfor), var 1438 Væbner, men 1458 Ridder, skal 1462 have været Landsthingshører i Fyn, havde 1472 Kjerteminde By i Pant, var endnu 16 Jan. 1479 nærværende paa Fynbo Landsthing, † 21 Mai 1480 i Odense, begr. i Sortebrødre Kloster smst., men vistnok siden ført til Søby Kirke, hvor hans Gravsten findes, siges at have været en lærd Mand; g. (1) m. Sidsel Folmersdatter Knob eller Rigstrup fra Veilegaard, (2) m. Margrethe Eriksdatter Bille, der døde i Barselsseng ved Sønnen Lages Fødsel, (3) m. Kirsten Clausdatter Krumstrup til Bondemosegaard, der 1503 betænkes i sin Stifsøn Hr. Hans Urnes Testamente, † 1518, vistnok i Roskilde hos sin Søn Bispen, begr. i Roskilde Domkirke.
----------

Links til siderne om Viby sogn og Nørre Søby sogn.

  Begravelsesnotater:

Jørgen Urne førtes vistnok siden til Nørre Søby kirke (Åsum hd, Odense amt), hvor hans gravsten findes.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af herregården: "Broløkke", Viby sg, Odense amt. 1

2. Ejendom: Ejer af herregården: "Rygård", Langå sg, Svendborg amt. 1

3. Ejendom: Ejer af herregården: "Søbysøgaard", Nr. Søby sg, Odense amt. 1

4. Ejendom: Ejer af herregården: "Hindemae", Skellerup sg, Svendborg amt. 1

5. Ejendom: Ejer af herregården: "Bondemosegård", Svanninge sg, Svendborg amt. 1 Gården kom i Jørgen Urnes besiddelse ved ægteskabet med Kirsten Clausdatter Krumstrup.

6. Ejendom: Jørgen Urne tabte arvesag mod Roskildebispen om herregården, 4 Feb. 1433, "Hørby", Tuse hd, Holbæk amt. 6


Billede

Jørgen blev gift med Sidsel Knob [3259] [MRIN: 1122].1 (Sidsel Knob [3259] blev født omkring 1415 7.)


Billede

Jørgen blev derefter gift med Margrethe Eriksdatter Bille [3243] [MRIN: 1114], datter af Ridder Erik Bille til Solbjerg [3261] og Anne Lunge [3262].1 2 (Margrethe Eriksdatter Bille [3243] blev født ansl 1440 8 og døde omkring 1465 9.). Årsagen til hendes død var Død i barselssengen ved sønnen Lages fødsel.


Billede

Jørgen blev derefter gift med Kirsten Clausdatter Krumstrup til Bondemosegård [3260] [MRIN: 1123].1 (Kirsten Clausdatter Krumstrup til Bondemosegård [3260] blev født ansl 1450,10 døde i 1518 1 og blev begravet i Roskilde domkirke 1 11.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1904. Enogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.465-492.
Urne.

1) Hr. Lage Nielsen Urne til Hørby (Tudse H.), var 1385 sammen med Hans Mule Arving efter Hr. Ture Knudsen og fik dennes Gods i Flakkebjerg Herred tildømt (16), solgte 1392 Hørby og Borreby (V. Flakkebjerg H.) og sit øvrige sjællandske Gods til Hr. Zabel Kerkendorp (17), fik 1396 Vidne af Brusk Herredsthing, at Hr. Ture Knudsen - der 1382 havde solgt den af ham beboede Hørbygaard til sin Frænde Hartvig Bryske (18) - eller hans Arvinger aldrig skilte sig ved deres Gods i dette Herred, var da endnu kun Væbner (19), men blev 1397 Ridder ved Kroningsfestlighederne i Kalmar, beseglede 1400 til Vitterlighed med Fru Catharine Eriksdatter (Urne) (20), beseglede 1407 et af Gudme Herredsthing udgivet Vidne, klagede 1409, at Hartvig Pogwisch i mere end 40 Aar havde foreholdt hans Forældre og ham deres Hovedgaard Stenbjerggaard og Gammelbygaard i Angel, ligesom Claus Breide havde taget deres Gaard Grønnebjerggaard (? S. Rangstrup H.) (21), tilskjødede 1411 Ribe Kapitel sit Gods i Hind Herred (22), var 1412 en af Dommerne i Odense mellem Hr. Bild (Ulfeld) og Fru Tove af Skovsbo (23); vistnok g. (1) m. en Datter af Hr. Ture Knudsen (Dyre), (2) m. Alhed Breide (el. Serlin), der 1416 som Enke havde givet Ribe-Kanniken Anders Brok Fuldmagt at indløse fra Hr. Jens Skram hendes og hendes Børns Gods i Bølling Herred (24). Børn:
af 1. Ægteskab:
a) Johannes Urne
b) Cecilie
af 2. Ægteskab:
c) "Store" Hr. Jørgen Urne, jf. den ældre Linie.
d) Alhed ("Alhekta") …
e) ? Margrethe

Den ældre Linie.
"Store" Hr. Jørgen Urne (jvf. S 466) til Brolykke (Bjerre H.), Rygaard, Søbysøgaard (Aasum H.), Hindema (Vinding H.) og Bondemosegaard (Salling H.), trættede 1433 mod Bisp Jens af Roskilde om Hørby, som han paastod at være sit fædrene Gods (1), optraadte atter 1434 sammen med Markvard Barsebek som Arvinger efter Hr. Lage Urne (jvf. ovenfor), var 1438 Væbner, men 1458 Ridder (2), skal 1462 have været Landsthingshører i Fyn (3), havde 1472 Kjerteminde By i Pant, var endnu 16 Jan. 1479 nærværende paa Fynbo Landsthing (4), † 21 Mai 1480 i Odense, begr. i Sortebrødre Kloster smst., men vistnok siden ført til Søby Kirke, hvor hans Gravsten findes, siges at have været en lærd Mand (5); g. (1) m. Sidsel Folmersdatter Knob eller Rigstrup fra Veilegaard, (2) m. Margrethe Eriksdatter Bille, der døde i Barselsseng ved Sønnen Lages Fødsel, (3) m. Kirsten Clausdatter Krumstrup til Bondemosegaard, der 1503 betænkes i sin Stifsøn Hr. Hans Urnes Testamente, † 1518, vistnok i Roskilde hos sin Søn Bispen, begr. i Roskilde Domkirke. Børn
af 1. Ægteskab:
A. Sylle
B. Margrethe til Brolykke …
C. Jep Urne
D. Mag. Hans Urne
E. Jørgen Urne til Hindema …
F. Elne
G. Inger
af 2. Ægteskab:
H. Hr. Lage Urne til Boserup (Luggude H.), blev efter sin Moders Død skaaren ud af hendes Side og mistede derved sit ene Øie, beseglede 1494 Sonen for Jep Bagges Drab (36), deltog 1500 med sin Hustru, sine Børn, sin Hustrus Moder og dennes Brødre og mange andre Danske i en Pilgrimsreise til Rom, hvor de 31 Dec. bleve indskrevne i den Helligaands Broderskab, betænkes 1503 i Hans Urnes Testamente, var alt 1509 Landsdommer i Skaane (37), maatte 1523 med en stor Del andre skaanske Adelsmænd paany tilsværge Kong Christiern Huldskab og Troskab (38), † 9 Okt. 1530 i Roskilde, begr. i Roskilde Domkirke, hvor han paa Gravstenen kaldes Ridder, hvad han dog først kan være bleven s. A., ialtfald efter 3 Juni; g. m. Sidsel Jensdatter Ribbing til Boserup. Sønner: ...
af 3. Ægteskab:
I. Hr. Claus Urne
K. Hr. Lage Urne
L. Peder Urne
M. Niels Urne
N. Hr. Johan Urne til Rygaard og Engestofte (Musse H.) …
O. Knud Urne til Søgaard og Aarsmarke (nu Knuthenborg, Laaland Sønder H.) …
P. Alhed
Q. Johanne
R. Jørgen Urne ….

2 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.499-502.
BILLE.

LINJE I
DEN ÆLDSTE LINJE

Femte slægtled

II
Bent Jonsen Billes sønner med Inger Tornbernsdatter Galen (se nr. 15):

20 a. Hr. Erik Bille til Solbjerg - nævnes 1434 på faderens skifte m. hr. Jakob Billes sønner (se nr. 28-30), skrev sig 1433 til Solbjerg, var 1439 hofsinde, 1440 nærværende i Kolding ved grev Adolphs forlening m. Sønderjylland, var 1452 ridder, levede endnu 11. okt. 1455, men var † 3. febr. 1456. - G. (1) m. Anne Lunge. (2) m. Else Jensdatter Glob (F: Jens eller Niels Truidsen og Ingefred Pedersdatter (Urup?)), der vistnok var † o. 1455 før manden (DAA 1891,131). - 11 børn: Sjette slægtled II, nr. 35-45.
21 b. Hr. Torbern Bille til Allindemagle og Svanholm (Horns h., Sjæll.) …
22 c. Peder Lykke eller Bille af Solbjerg og Kelleklintegård (Ars h.) …

Sjette slægtled

II
Hr. Erik Billes børn (se nr. 20)

af første ægteskab med Anne Lunge:
35 a. Margrethe Bille - G. m. Jørgen Urne til Broløkke (F.: Lage Nielsen U. og Alhed Breide (el. Serlin)), † i barselsseng, da sønnen Lave blev skåret ud af hendes side, (g. (1) m. Sidsel Folmersdatter Knob. (3) m. Kirsten Clausdatter Krumstrup, † 21. maj 1480) (DAA 1904,467).
af andet ægteskab med Else Jensdatter Glob:
36 b. Bent Bille
37 c. Torbern Bille
38 d. Jørgen Bille til Solbjerg …
39 e. Jens Bille til Solbjerg …
40 f. Anne Bille
41 g. Ingeborg Bille
42 h. Inger Bille
43 i. Kirsten Bille
44 j. Karen Bille
45 k. Dorte Bille ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Urne, Jørgen 'store' (ca 1410 - 1480).

4 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Sortebrødre †Klosterkirken s.1756.
...
Jørgen Urne til Brolykke, ridder og rigsråd, der døde 21. maj 1480, blev begravet i Sortebrødre kloster. Hverken gravsted eller gravsten er dog kendt.
...

5 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Nørre Søby Kirke s.4053-4056.

6 Diplomatarium Danicum, 1433. 4. februar. Sjællands landsting.
Dom af Sjællands landsting i en arvesag mellem Jørgen Urne og Jens (Pedersen Jernskæg), biskoppen i Roskilde. Jørgen Urne sagde, at Zabel Kerkendrop, hans forfader, ejede Hørby og Hørby fang, og derfor havde han ret til godserne. Bispens repræsentant sagde derimod, at de tilhørte bispen. Landstinget fandt, at hr. Zabel og hans hustru Cecilie havde et ægte barn sammen, og at dette barn overlevede moderen men døde før faderen. Det første kapitel i den sjællandske lov udviser, at barnet arvede sin moder, at hr. Zabel siden arvede sit barn, og at hr. Zabels brødre arvede ham, fordi hr. Zabel ikke fik flere børn. Landstingsmændene kunne derfor ikke efter landets lov sige, at Jørgen Urne ejede de omstridte godser, medmindre han kom med bedre bevis.

7 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Knob m harpy), Sidsel (ca 1415 - ).

8 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Bille, Margrethe Eriksdatter (caca 1440 - ).

9 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Urne, Lage (ca 1465 - 1530).

10 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Krumstrup, Kirsten Clausdatter (caca 1450 - 1518).

11 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Roskilde Domkirke, gravminder s.2091.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 26 Dec. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk