Gert Minckwitz [4008]
(Omkr 1340-Før 1392)
Helle Olufsdatter Bjørn [4009]
(Omkr 1340-Før 1392)
Ridder Henrik Gertsen Ulfstand til Glimmingehus [3538]
(Omkr 1370-Omkr 1439)
Kirsten Due til Skabersjö [3546]
(Omkr 1380-)
Holger Henriksen Ulfstand til Glimmingehus [3274]
(Omkr 1420-1485)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Sidsel Pedersdatter Flemming [3547]

  • Ridder Oluf Holgersen Ulfstand til Örup og Bønnet [5557]
  • Ingeborg Holgersdatter Ulfstand [5558]
2. Eline Axelsdatter Saxstrup [3548]
3. Birgitte Jensdatter Rosensparre [3275]

Holger Henriksen Ulfstand til Glimmingehus [3274] 1

  • Født: Omkr 1420 5
  • Ægteskab (1): Sidsel Pedersdatter Flemming [3547] 1 2
  • Ægteskab (2): Eline Axelsdatter Saxstrup [3548] 1 3
  • Ægteskab (3): Birgitte Jensdatter Rosensparre [3275] 1 4
  • Død: 1485 i en alder af ca. 65 år 1
  • Begravet: Vallby kirke, Kristianstads län 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldefar.

Link til siden om Vallby socken (Glimmingehus).

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af sædegården: "Glimmingehus", Järrestads härad, Skåne. 1

2. Titel: Høvedsmand, 1473-1474, "Varberg", Hallands län. 1


Billede

Holger blev gift med Sidsel Pedersdatter Flemming [3547] [MRIN: 1247], datter af Peder Flemming til Atterup [4136] og Margrethe Arildsdatter Quitzow [4137].1 2 (Sidsel Pedersdatter Flemming [3547] blev født omkring 1430 6.)


Billede

Holger blev derefter gift med Eline Axelsdatter Saxstrup [3548] [MRIN: 1248], datter af Axel Pedersen Saxstrup til Halmstad og Vram [6120] og Kirsten Lagesdatter [6127].1 3 (Eline Axelsdatter Saxstrup [3548] blev født omkring 1445 7 og døde før 1472 7.)


Billede

Holger blev derefter gift med Birgitte Jensdatter Rosensparre [3275] [MRIN: 1132], datter af Jens Jepsen til Skarhult [3549] og Mæritslef Jakobsdatter [3550].1 4 (Birgitte Jensdatter Rosensparre [3275] blev født omkring 1425,8 døde efter 1486 4 og blev begravet i Vallby kirke, Kristianstads län 1.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1896. Trettende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.429-438.
Ulfstand. †
...
D. Hr. Henrik Gertsen til Glimminge, nævnes 1396, var 1401 Ridder og beseglede da Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning Margrethes Testamente, levede 1439 [Tilføjelse i DAA 1906 s. 495; Hr. Henrik Gertsen, udstedte 1402 m. Fl. et Vidne om Kong Olufs Død (Sv. D. IV. 73). Tilføjelse i DAA 1901 s. 559; Hr. Henrik Gertsen, nævnes 1416 sammen med Herman von Oertzen, der ligesom han kaldes Broder til Erkebisp Jakob Gertsen]; g. (1) m. Helle (Ovesdatter Hase ?), (2) m. Kirsten (Due el. Glob) til Skabersø, Bare H.) (4). Børn

af 1. Ægteskab:
1. Store Jep Henriksen til Skabersø og Torup (Bare H.), hvortil han skrives 1445, men 1447 til Togarp, indsattes 1451 med Hustru og Børn til Arvinger til en Gaard i Malmø, som Svogeren Truid Has havde i Leie af Roskilde Kapitel, betænkes 1456 i Hr. Niels Pedersen Gyldenstiernes Testamente [Tilføjelse i DAA 1901 s. 559: Jep Henriksen, var † 13 Mai 1469 (Sv. R. A.)]; g. m. Kirsten Jensdatter (Due), var Enke 1471, da hun med sin Søn Jens Jepsen og flere Medarvinger efter sin Broder Truid oplod Gods til Helligaandshuset i Malmø (5). Børn:
a. Henrik Jepsen
b. Jens Jepsen
c. Gregers Jepsen til Torup og Toftholm (Tudse H.), beseglede 1484 til Vitterlighed med Holger Henriksen Ulfstand, og 1487 Hyldingen i Lund, tilskjødede 1492 Peder Bille den sin Hustru tilfaldne Part i Svanholm, var 1502-6 Lehnsmand paa Annæs, levede 2 Nov. 1510, begr. i Lund Domkirke; g. (1) m. Else Bille Torbernsdatter, (2) m. Johanne Brahe Pedersdatter; levede Enke 1506 (6). Børn (af 1. Ægteskab): ...

d. Truid Jepsen
e. Christence til Svendstrup (Torne H.) …

af 2. Ægteskab:
2. Helle
3. Christence
4. Lille Jep Henriksen
5. Holger Henriksen til Glimminge, nævnes 1435, betænkes 1456 i Hr. Niels Pedersen Gyldenstiernes Testamente, var 1470 Rigsraad [rettelse i DAA 1911 s. 571: Holger Henriksen, var ikke Rigsraad.], 1473-74 Høvedsmand paa Varberg, mageskiftede 1484 til Hr. Johan Oxe sin Husfrues Arvepart i Bjergbygaard efter Erik Bille, gav 23 Okt. 1485 Sjælegave til Tommerup Kloster, † s. A., begr. i Valby Kirke; g. (1) m. Sidsel Flemming Pedersdatter, (2) m. Ellen Saxtrup Axelsdatter, (3) m. Birgitte Jensdatter (Rosensparre), mødte 1472 for sin Husbond i en Sag paa Albo Herredsthing, levede 1486, begr. i Valby Kirke (35). Børn
af 1. Ægteskab:
a. Hr. Oluf Holgersen Ulfstand til Bønnet (Sønder H. Falster) og Ørup (Ingelstad H.) …
b. Ingeborg
af 3. Ægteskab:
c. Hr. Jens Holgersen Ulfstand til Glimminge, hvor han 1499 opførte det mærkelige Stenhus, og Lyngbygaard (Villands H.), som han kjøbte 1509-15 af Axel Brostrup og Flere, Lehnsmand paa Gladsaxe, 1487-1509 Lehnsmand paa Gulland, var 1505 Rigsraad, førte sammen med Anders Bille den danske Flaade, 1510-23 forlehnet med Villands Herred, 1511 anfører for den Flaade, der hærgede Wismar, Warnemünde og Rügen, og kæmpede hæderligt med den lybske Flaade ved Bornholm og ved Travemünde, hvorfor han af Kongen og sin Samtid høstede stor Ros, 1517-19 Lehnsmand paa Sølvitsborg, var 1518 Ridder, 1520-23 forlehnet med Bursø, havde endvidere Gnested og Høgby, † 6 Febr. 1523 paa Høgby, begr. i Valby Kirke; g. (1) m. Holger Axelsdatter (Brahe), † 18 Nov. 1495 paa Visborg, begr. i Tommerup Kloster, (2) 29 Juli 1498 paa Visborg m. Margrethe Trolle Arvidsdatter, f. 21 Mai 1475 paa Ed, † 1522 ? paa Glimminge (37). Børn ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1892. Niende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.147.
Flemming.

d. Peder Flemming til Atterup (Ods H.), nævnes 1446 (34), levede vist endnu 1461 (35), men var † 1480 (36); g. m. Margrethe Arildsdatter (Qvitzow). Børn:
1) Johan Flemming.
2) Oluf Flemming.
3) Truid Flemming.
4) Claus Flemming.
5) Hr. Bo Flemming til Næsøen i Aker ["Aker" rettet i DAA 1893 s. 543 til "Asker"]
6) Margrethe
7) Anne
8) Birgitte til Atterup …
9) Sidsel; g. m. Holger Henriksen (Ulfstand) til Glimminge, † 1485 (han g. (2) m. Ellen Saxtrup, (3) m. Birgitte Rosensparre).

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1914. En og tredivte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Bogen findes på Slægtsforskernes Bibliotek)), s.400-402.
Saxstrup.

c) Axel Saxstrup til Halmstad og Vram (S. Asbo H.), nævnes 1448 (37), gav 1464 med sin Hustrus Samtykke en Gaard Øris (Rønnebjerg H.) til Bosø Kloster (23), skrives 1468 til Halmstad, men 1474 til Vram (38), var 1486-87 Landsdommer i Skaane (39), deltog 1487 i Hyldingen i Lund (40); g. (1) m. Ellen Andersdatter (Thott),( 2) m. Kirsten Lagesdatter, hvis Vaaben var en Stjerne (41). Børn
af 1. Ægteskab:
(1 Cecilie
(2 Helvig
(3 Truid Axelsen til Bensege (Luggude H.) …
(4 Anders Axelsen i Ottarp (Luggude H.) ...

af 2. Ægteskab:
(5 Eline; g. m. Holger Henriksen (Ulfstand) til Glimminge (g. (1) m. Sidsel Flemming, (3) m. Birgitte Rosensparre).
(6 Anne ….

4 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1899. Sextende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.371-372.
Rosensparre. †
...
1. Jens el. Niels Jepsen i Skarholt, nævnes 1410, beseglede 1421 Vidnet af Skaane Landsthing, at Sønderjylland hører til Danmark, 1427-46 Landsdommer i Skaane, gjorde 1434 med sin Hustrus Søskende Skifte med Bent Bille og hans Børn (6) og skjødede 1450 Gods til Hr. Torbern Bille (7), var † 5 Juni 1460; g. (1) m. N. N. Due, (2) før 1434 m. Mæritslef Jakobsdatter (Bille), levede 2 Aug. 1473. Børn
af 1. Ægteskab:
a. Jep Jensen til Skarholt …
af 2. Ægteskab:
b. Birgitte, levede 1486; g. m. Rigsraad Holger Henriksen (Ulfstand) til Glimminge, † 1485 (g. (1) m. Sidsel Flemming, (2) m. Ellen Saxstrup), begr. i Valby Kirke.
c. Torbern Jensen til Skarholt ….

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Ulfstand), Holger Henriksen (ca 1420 - 1485).

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Flemming, Sidsel Pedersdatter (ca 1430 - ).

7 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Saxtrup, Ellen Axelsdatter (ca 1445 - før 1472).

8 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Rosensparre), Birgitte Jensdatter (ca 1425 - 1486 -).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Feb. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk