Ridder Henrik Gertsen Ulfstand til Glimminge [3538]
(Omkr 1370-Omkr 1439)
Kirsten Due Glob [3546]
Jens Jepsen Rosensparre til Skarhult [3549]
(Omkr 1380-Før 1460)
Mæritslef Jensdatter Bille [3550]
(Før 1428-Efter 1473)
Holger Henriksen Ulfstand til Glimminge [3274]
(Omkr 1420-1485)
Birgitte Jensdatter Rosensparre [3275]
(Omkr 1425-Efter 1486)

Ridder Jens Holgersen Ulfstand til Glimmingehus og Trolle-Ljungby [3273]
(Omkr 1455-1523)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Holger Axelsdatter Brahe [3520]

 • Christense Jensdatter Ulfstand [3525]
2. Margrethe Arvidsdatter Trolle [3272]
 • Holger Jensen Ulfstand [3527]
 • Arvid Jensen Ulfstand [3528]
 • Børge Jensen Ulfstand [3529]
 • Gert Jensen Ulfstand [3533]
 • Beate Jensdatter Ulfstand [3523]
 • Sidsel Jensdatter Ulfstand til Bønnet [3491]+
 • Lisbeth Jensdatter Ulfstand [3463]+
 • Greger Jenssen Ulfstand [3537]

Ridder Jens Holgersen Ulfstand til Glimmingehus og Trolle-Ljungby [3273] 3

 • Født: Omkr 1455 4
 • Ægteskab (1): Holger Axelsdatter Brahe [3520] 1
 • Ægteskab (2): Margrethe Arvidsdatter Trolle [3272] den 29 Jul. 1498 i "Visborg", Gotland 2
 • Død: 6 Feb. 1523, Högsby, Småland i en alder af ca. 68 år 3
 • Begravet: Vallby kirke, Kristianstads län 3
Billede

  Notater:

Ullas tip-12-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:1. Diverse: Abbeden til Bækkeskov besøgte Jens Holgersen, 1482.
Billede viser Peter Raadsigs maleri Jens Holgersen Ulfstand kurerer abbeden til Bækkeskov for hans fedme ved at tvinge ham til at arbejde i sin smedie (1845). Et uddrag af Palle Lauring bog Fejder og reformation forklarer: "Men klostertugten er slækket. De strengt asketiske regler kendes næppe mange steder i 1500-tallet, og man lever godt i mange klostre. Tidligere i middelalderen ser landets borgere på sagen med stor humor. I Bækkeskov i Skåne, det herlige kloster hvor bækken er ledet ind gennem køkkenet så der er bygget ålekiste, friske ål på bordet, er abbeden i 1482 på visit hos Danmarks Riges admiral Jens Holgersøn Ulfstand, der ikke har bygget Glimmingehus endnu, så han bor på Lyngbygård. Abbeden har svært ved at komme op ad trappen og klager over at han er blevet for fed. Jens Holgersøn lover at kurere ham for 100 mark kontant. Abbeden siger tak, og Jens Holgersøn lader ham føre ud i smedjen, lænker ham til ambolten og gir ham det råd at stå der og hamre i 10 uger, på vand og brød. Abbeden får sendt bud til både Ærkebispen og Kongen om sin elendighed, og Jens Holgersøn må betale 100 mark i bøde."

2. Ejendom: Ejer, 1485-1523, "Glimmingehus", Järrestads härad, Skåne. 5 Han arvede borgen efter sin far. I 1499 påbegyndte han opførelsen af det endnu bevarede stenhus.

3. Titel: Lensmand på slottet, 1486, "Lindholmen", Skåne. 6

4. Titel: Lensmand på Gotland, 1487-1509, "Visborg", Gotland. 3

5. Diverse: Var søofficer under kampene mod svenskerne og Hanseforbundet, 1497-1511. 3 6 7

6. Titel: Rigsråd, Omkr 1498. 6

7. Ejendom: Købte godset af Axel Brostrup m.fl, 1509-1515, "Trolle-Ljungby", Villands härad, Skåne. 3

8. Titel: Lensmand, 1510-1523, Villands härad, Skåne. 3

9. Titel: Lensmand, 1517-1519, "Sölvesborg", Blekinge. 3


Billede

Jens blev gift med Holger Axelsdatter Brahe [3520] [MRIN: 1234], datter af Ridder Axel Brahe til Krageholm og Tosterup [3521] og Maren Lunge Tygesdatter til Christianssæde [3522].1 (Holger Axelsdatter Brahe [3520] blev født omkring 1465,8 døde den 18 Nov. 1495 i "Visborg", Gotland 1 og blev begravet i Tommerup kloster 3.)


Billede

Jens blev derefter gift med Margrethe Arvidsdatter Trolle [3272] [MRIN: 1228], datter af Ridder Arvid Birgersson Trolle til Bergqvara [3245] og Beate Iversdatter Thott [3246], den 29 Jul. 1498 i "Visborg", Gotland.2 (Margrethe Arvidsdatter Trolle [3272] blev født den 21 Maj 1475 i "Ed", Voxtorps socken, Småland, Sverige 2 og døde i 1522 i "Glimmingehus", Järrestads härad, Skåne 6.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1888. Femte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Findes på Project Runeberg), s.99-103.
Brahe. †

a) Hr. Axel Brahe til Krogsholm og Tostrup (Ingelstad H.), var 1452 alt Ridder og holdt da tillige med sin Broder og sine Halvbrødre Otte og Laurids Knob Skifte med deres Moder og Hr. Johan Oxe (9), forsegler 1469 til Vitterlighed og kalder sig da kun Hr. Axel Persen (24), kvitterede 1481 Hr. Johan Oxe for sin Andel i Tordsøgaard (25), forseglede som Rigsraad Hyldingen 1487 (26); [Tilføjelse i DAA 1911 s. 565: Axel Pedersen B. , fik 9 Juni 1461 pavelig Forskrift til Bispen i Roskilde, at han maatte ægte Maren Tygesdatter, begge af Lunde Stift, skjøndt de vare beslægtede i 4. Grad (Pavebr. III. 306).] † i Dec. s. A., begr. i Ystad Kirke (27); g. m. Maren Lunge Tygesdatter til Tostrup (nu Christianssæde, Fuglse H.), som 1511 gav to Gaarde i Skaberup til Maribo Kloster (28). [Tilføjelse i DAA 1906 s. 485: Fru Maren blev 31 Dec. 1500 med sine Børn indskreven i den Helligaands Broderskab i Rom (Lindbæk).] Børn:
(1 Hr. Tyge Brahe til Tostrup …
(2 Holger, † 18 Nov. 1495, g. m. Hr. Jens Holgersen (Ulfstand) til Glimminge, † 6 Febr. 1523 (g. (2) 1498 m. Margrethe Trolle Arvidsdatter, f. 1475).
(3 Hr. Axel Brahe til Krogholm, Hammer (Villands H.), Vidskøfle og Tundbyholm (Ingelstad H.) …
(4 Hr. Aage Brahe til Tostrup …
(5 Margrethe
(6 Birte
(7 Helveg til Aspenæs …
(8 Sidsel
(9 Lisbet
(10 Anne ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1891. Ottende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.413-418.
Trolle.

c) Hr. Arvid Trolle til Bergqvara, som han paany opbyggede, 1463 Væbner og Sverigs Riges Raad (8), 1475-83 Høvedsmand paa Nykøping, 1493 paa Stækeborg, 1495 paa Borgholm, 1497 Ridder, 1470-97 Lagmand i Østergøtland, 1497-1505 i Tio Herred, † 19-20 Febr. 1505 paa Lillø, begr. i Lund Domkirke; var en af Unionens virksomste Tilhængere i Sverig og deltog paa svensk Side i saa godt som alle de Møder, der afholdtes mellem Udsendinge fra de tre Rigers Raad (9); g. (1) ca. 1460 m. Christine Johansdatter (Gädda) til Faanø, Datter af Sv. R. R. Hr. Johan Gädda og Fru Karen Bengtsdatter (Kønigsmark), var † 1465, (2) 22 Sept. 1466 i Nykøping m. Beate Iversdatter (Thott) til Lillø og Knabstrup (Merløse H.), † 4 Dec. 1487 i Effrid By, Trøjd Sogn, af Pest, begr. i Lund (hun g. (1) m. Hr. Truid Pedersen (Galen) til Arvidslev), (3) 25 Sept. 1488 paa Lagnø m. Birgitte Turesdatter, Datter af Hr. Ture Turesen (Bjelke) til Kraakerum og Fru Ingrid Kørning. [Tilføjelse i DAA 1893 s. 542: Hr. Arvid T. (S. 413-14), hans Enke Fru Birgitte Turesdatter døde hos sin Moster Fru Anne Hr. Predbjørns 1515 den Søndag før Kong Christiern II s Bryllup (Vibeke Podebusks Slægteb.).] Børn
af 1. Ægteskab:
(1 Hr. Erik Trolle til Faanø (Løts S., Trøjds H., Upland), Ekholmen (Veckholms S., Trøjds H.) og Lagnø (Aspø S., Selebo H., Sødermansland) …
(2 Johan kaldet Gädda
af 2. Ægteskab:
(3 Anne
(4 Kirsten
(5 Elisabeth
(6 Margrethe, f. 21 Mai 1475 paa Ed, † 1502 (?) paa Glimminge, g. 29 Juli 1498 paa Visborg m. Rigsraad Hr. Jens Holgersen (Ulfstand) til Glimminge, † 6 Febr. 1523, begr. i Glimminge Kirke (g. (1) m. Holger Brahe Axelsdatter, † 18 Nov. 1495).
(7 Hr. Jakob (Joakim) Trolle til Lillø, Gers H., f. 21 Mai 1475 paa Ed, Tvilling, 1503 Ridder, 1505 Lehnsmand paa Kalmar, 1517 Admiral (14), beseglede 1523 Kong Frederik I' Haandfæstning (15), fik 1527 sit svenske Gods (Ed etc.) tilbagegivet (16), skulde 1535 tilligemed Hr. Knud Bille modtage Hyldingen i Skaane (17), var 1536 en af den skaanske Adels Ordførere paa Herredagen i Kjøbenhavn, havde Gers Herred i Forlehning til sin Død 26 Febr. 1546 paa Lillø, Skifte efter ham holdtes 20 Juli 1548 (18); g. 1498 paa Eskildstrup m. Kirsten Skave Herlufsdatter, † 18 Sept. 1534 paa Knapstrup, begr. i Torup Kirke. Børn:
(a Jørgen Trolle
(b Iver Trolle
(c Børge Trolle til Lillø og Knabstrup …
(d Axel Trolle
(e Arvid Trolle til Engsø (Engsø Sogn, Vestmanland) og Aspenæs (Vaasa Sogn, Upland) …
(f Beate
(g Margrethe, f. 22 Sept. 1511 paa Herlevgaard, † 1551 paa Beltebjerg, begr. i Ottarp Kirke; G. m. Rigsraad Claus Urne til Beltebjerg (g. (2) 1556 m. Anne Grubbe Sigvardsdatter).
(h Else
(i Øllegaard
(k Beate
(l Iver Trolle …
(m Herluf Trolle
(n Oluf Trolle
(o Philip Trolle
(p Niels Trolle
(8 Anne
(9 Iver Trolle
(10 Birger Trolle
(11 En Datter [DAA 1901 s. 549: "En Datter" hed Christine.]
af 3. Ægteskab:
(12 Arvid Trolle
(13 Hr. Ture Trolle til Bergqvara …
(14 Beate
(15 Anne ….

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1896. Trettende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.437-439.
Ulfstand. †

5. Holger Henriksen til Glimminge, nævnes 1435, betænkes 1456 i Hr. Niels Pedersen Gyldenstiernes Testamente, var 1470 Rigsraad [rettelse i DAA 1911 s. 571: Holger Henriksen, var ikke Rigsraad.], 1473-74 Høvedsmand paa Varberg, mageskiftede 1484 til Hr. Johan Oxe sin Husfrues Arvepart i Bjergbygaard efter Erik Bille, gav 23 Okt. 1485 Sjælegave til Tommerup Kloster, † s. A., begr. i Valby Kirke; g. (1) m. Sidsel Flemming Pedersdatter, (2) m. Ellen Saxtrup Axelsdatter, (3) m. Birgitte Jensdatter (Rosensparre), mødte 1472 for sin Husbond i en Sag paa Albo Herredsthing, levede 1486, begr. i Valby Kirke (35). Børn
af 1. Ægteskab:
a. Hr. Oluf Holgersen Ulfstand til Bønnet (Sønder H. Falster) og Ørup (Ingelstad H.) …
b. Ingeborg
af 3. Ægteskab:
c. Hr. Jens Holgersen Ulfstand til Glimminge, hvor han 1499 opførte det mærkelige Stenhus, og Lyngbygaard (Villands H.), som han kjøbte 1509-15 af Axel Brostrup og Flere, Lehnsmand paa Gladsaxe, 1487-1509 Lehnsmand paa Gulland, var 1505 Rigsraad, førte sammen med Anders Bille den danske Flaade, 1510-23 forlehnet med Villands Herred, 1511 anfører for den Flaade, der hærgede Wismar, Warnemünde og Rügen, og kæmpede hæderligt med den lybske Flaade ved Bornholm og ved Travemünde, hvorfor han af Kongen og sin Samtid høstede stor Ros, 1517-19 Lehnsmand paa Sølvitsborg, var 1518 Ridder, 1520-23 forlehnet med Bursø, havde endvidere Gnested og Høgby, † 6 Febr. 1523 paa Høgby, begr. i Valby Kirke; g. (1) m. Holger Axelsdatter (Brahe), † 18 Nov. 1495 paa Visborg, begr. i Tommerup Kloster, (2) 29 Juli 1498 paa Visborg m. Margrethe Trolle Arvidsdatter, f. 21 Mai 1475 paa Ed, † 1522? paa Glimminge (37). Børn
af 1. Ægteskab:
1) Christence
af 2. Ægteskab:
2) Holger Ulfstand
3) Arvid Jensen Ulfstand til Bønnet …
4) Børge Jensen Ulfstand til Glimminge og Ørup …
5) Gert Jensen Ulfstand til Bønnet og Lyngby …
6) Gregers Jensen Ulfstand til Ørup og Lyngby …
7) Beate
8) Sidsel til Bønnet, † 1575; g. 16 Jan 1519 i Ystad (44) m. Rigsraad Knud Pedersen Gyldenstierne til Tim, † 27 Juni 1552.
9) Lisbet ….

4 Steen Thomsen's side, (Ulfstand), Jens Holgersen (ca 1455 - 1523).

5 Wikipedia, Glimmingehus.

6 Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi, Jens Holgersen Ulfstand.
Ref.: Povl Bagge: Jens Holgersen Ulfstand i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 7. august 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=298706.

7 Dansk biografisk Leksikon (1. udgave, 19 bind, 1887-1905, redigeret af C.F. Bricka. Digitaliseret ved Project Runeberg.), s.57-59: Ulfstand, Jens Holgersen.

8 Steen Thomsen's side, Brahe, Holmgerd Axelsdatter (ca 1465 - 1495).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 21 Aug. 2018 med Legacy 9.0 fra Millennia