Ridder Tønne Vernersen Parsberg til Harrested og Örtofta [3616]
(Omkr 1455-1521)
Marine Knudsdatter Has til Örtofta [3633]
(Omkr 1460-Før 1510)
Ridder Johan Bjørnsen Bjørn til Nielstrup, Stensgaard og Østrup [6504]
(Omkr 1480-1534)
Gertrud Tønnesdatter Parsberg [5869]
(Omkr 1490-Efter 1548)
Anne Johansdatter Bjørn til Valbygård og Örtofta [3458]
(Omkr 1520-)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Henrik Bjørnsen Bjørn til Stenalt [3465]
2. Christoffer Johansen Lindenov til Fovslet, Drenderup, Østrupgård, Valbygård og Örtofta [3457]

Anne Johansdatter Bjørn til Valbygård og Örtofta [3458] 3

  • Født: Omkr 1520 4
  • Ægteskab (1): Henrik Bjørnsen Bjørn til Stenalt [3465] 1
  • Ægteskab (2): Christoffer Johansen Lindenov til Fovslet, Drenderup, Østrupgård, Valbygård og Örtofta [3457] 2
Billede

  Notater:

Ullas tip-11-oldemor.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

1. Ejendom: Hun arvede gården efter sin far: "Valbygård", Hellested sg, Præstø amt. 5

2. Ejendom: Hun arvede gården efter sin far: "Örtofta", Harjagers härad, Skåne. 6


Billede

Anne blev gift med Henrik Bjørnsen Bjørn til Stenalt [3465] [MRIN: 1206], søn af Bjørn Andersen Bjørn til Stenalt [6502] og Anne Henriksdatter Friis til Odden [6503].1 (Henrik Bjørnsen Bjørn til Stenalt [3465] blev født omkring 1505 7 og døde omkring 1541 1.). Årsagen til hans død var Dræbt af Henrik Blome.


Billede

Anne blev derefter gift med Christoffer Johansen Lindenov til Fovslet, Drenderup, Østrupgård, Valbygård og Örtofta [3457] [MRIN: 1201], søn af Hans Johansen Lindenov til Fovslet [3459] og Berete Eriksdatter Rosenkrantz [3460].2 (Christoffer Johansen Lindenov til Fovslet, Drenderup, Østrupgård, Valbygård og Örtofta [3457] blev født ansl 1515 8 og døde den 11 Apr. 1585 i "Drenderup", Ødis sg, Vejle amt 2.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Örtofta.

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1887. Fjerde Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Findes på Project Runeberg), s.91.
Bjørn.

b) Bjørn Andersen til Stenalt, førte 1490 Trætte med Markvard Skjernov om Værgemaalet for Axel Jepsen (Thott)'s Børn, stiftede 1492 med sine Brødre Sjælemesser, var 1502 nærværende og medskyldig, da Ebbe Strangesen paa Høibro dræbte Rigshovmesteren Hr. Poul Laxmand, var 1505 nærværende paa Kongens Retterthing i Kjøbenhavn, 1500 forlehnet med Rugsø Herred og 1507 Lehnsmand paa Ravnsborg; g. m. Anne Friis (fra Haraldskjær) Henriksdatter til Odden, † 1542 (hun g. (2) m. Hr. Ove Lunge (Dyre) til Tirsbæk, † 22 Febr. 1510); begge begr. i Vor Frue Kirke i Aalborg. Børn:
(1 Anders Bjørnsen til Stenalt …
(2 Henrik Bjørnsen til Stenalt nævnes 1530 i Recessen, var 1530-41 forlehnet med Rugsø Herred, førte 1537 Proces med Helligaands Husene i Aalborg og Randers, levede i Nov. 1540, men blev kort efter dræbt af Heinrich Blome, Skiftet holdtes 1541; g. m. sin Frænke Anne Johansdatter (Bjørn) (hun g. (2) m. Christoffer Johansen Lindenov til Drenderup).
(3 Anne ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1902. Nittende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.278-288.
Lindenov.

Hans Johansen til Fovslet, var 1486 Hofsinde, 1493 Amtmand paa Flensborg, 1506-10 paa Sønderborg (14), havde 1514-15 Ørum i Pant (15), var 1518 Amtmand paa Flensborg (16), 1519 Lehnsmand paa Hundsbæk (17), beseglede 1533 Forbundet i Rendsborg (18), var vist † 7 Febr. 1536, da Fru Berete kvitterede Eiler Hardenberg for sin Del i Tranholm, som hendes Fader havde haft i Forlehning (19); g. m. Berete Eriksdatter (Rosenkrantz), var vistnok † før 15 Oct. 1537 (20). Børn:
1. Hans Johansen til Fovslet …
2. Anders Hansen til Fovslet, Sellerup (Holmans H.) og Rørbæk (Nørvanf H.) …
3. Birgitte
4. Christoffer Johansen Lindenov til Fovslet, Drenderup (N. Tyrstrup H.), Østrupgaard (Salling H.), Valbygaard (nu Juellinge, Stevns H.) og Ørtofte (Haragers H.), beseglede 1536 til Vitterlighed med Moderen, havde 1539-41 Holme Kloster i Pant, 1542-47 Lehnsmand paa Koldinghus, havde 1553-69 Kirkeby Lehn og 1560-64 Hindsgavl, afslog 1559 at modtage det ham af Kongen tilbudte Ridderslag (21), skulde 1561 ledsage Dronningen til Celle, † 11 April 1585 paa Drenderup; g. (1) m. en af Dronningens Jomfruer (88) Margrethe Clausdatter Bille, f. 28 Febr. 1525 paa Lyngsgaard, (2) m. Ide Rantzow, (3) før 30 Mai 1558 (45) m. Anne Johansdatter Biørn til Østrupgaard (g. (l) m. Henrik Bjørnsen til Stenalt, † ca. 1541). Børn
af 1. Ægteskab:
a. Dorte til Aggersvold (Tudse H.) ...
af 2. Ægteskab:
b. Hans Lindenov til Drenderup … [Rettelse i DAA 1956 s. 36: Hans L. maa have været Søn af Christopher L.s første Ægteskab med Margrethe Clausdatter Bille, idet hendes Søstersøn Tyge Brahe har dediceret et Samlingsbind (som i 1954 har været tilbudt Det kgl. Bibl. fra Amerika) til "Johanni Lindenov consubrino suo".]
c. Magdalene
af 3. Ægteskab:
d. Christoffer Lindenov til Valbygaard og Lindersvold, 1573 immatr. i Leipzig (108), sad 1592 i Fængsel for Overfald og Optøier, begaaede i Kjøbenhavn (109), † 28 Febr. 1593 i Kjøge; g. m. Sophie Hartvigsdatter Pless, bisat 23 Mai 1602 i Kjøge Kirke. Børn: ...

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1887. Fjerde Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Findes på Project Runeberg), s.93-94.
Bjørn.

b) Hr. Johan Bjørnsen til Nielstrup, Stensgaard og Østrup, som han arvede efter sin Morbroder Hr. Ludvig Marsk (Munk), nævnes 1503, solgte 1508 Gods i Bjerge Herred og Holm, samt 1513 til Hr. Mogens Gøye Aldrupgaard (Aasum H.), som han havde kjøbt af Fru Karine, Oluf Grubbes, var 1521-27 forlehnet med en Del af Hr. Poul Laxmands Gods, 1523 Rigsraad, 1523-26 Lehnsmand paa Hindsgavl, 1525 Ridder og taxeres da i en Rusttjenesteliste til otte Glavind, 1526 Lehnsmand paa Dronningholm, 1530 paa Annisse, † 1534, begr. i Ollerup Kirke; g. (1) m. Sophie Nielsdatter (Rosenkrantz), (2) m. Gertrud Parsberg Tønnesdatter, der 1535 fik Brev paa Annisse Lehn, 1539 taxeres til to geruste Heste og endnu levede 1548; begr. i Ollerup Kirke. Døtre (af 2. Ægteskab):
(1 Sophie
(2 Maren til Nielstrup og Østrup …
(3 Anne, g. (1) m. sin Frænde Henrik Bjørnsen til Stenalt, † c. 1541, (2) m. Christopher Johansen Lindenov til Drenderup, † 11 April 1585 (han g. (1) m. Margrete Bille, f. 28 Febr. 1525, (2) m. Ide Rantzau).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Bjørn), Anne Johansdatter (ca 1520 - ).

5 Trap Danmark, femte udgave (Udgivet 1953-1972), Præstø amt, Bind IV, 1 (1955) s. 174-175.
Juellinge , tidligere Valbygård (1492 Valbygaard, af en nedlagt landsby, 1256 Wolby, 1257 Waldby, i hvilken der 1651 var 14 gde, hvoraf 13 var nedbrudt 1657, og som 1662-63 kun nævnes med 1 gd., der forsvandt før 1686), er en gl. hovedgd., som i sidste halvdel af 1300t. ejedes af den rige hr. Jakob Olufsen Lunge og på skiftet efter ham 1387 m. andet gods blev udlagt til hans døtre Sophie (g.m. Jens Andersen i Vindeby) og Regitze (g.m. Anders Nielsen (Panter) til Asdal og Knivholt). 1419-20 skrev væbn. Jep Knudsen sig til Valby el. Volby; hans fader Knud Nielsen Lille († før 1415) havde 1383 skrevet sig til Arnøje. Jep Knudsens søn væbn. Knud Jepsen boede 1437-70 i V., men dennes søn Jep Knudsen skrev sig 1479 til Arnøje. V. synes slægten, der førte en akeleje i sit våben - ligesom Akeleje-slægten - at have afhændet til rigsråden hr. Johan Bjørnsen (Bjørn) til Nielstrup († ml. 1472-75), som 1463 kaldes af Voldby. Hans søn hr. Bjørn Johansen (Bjørn) skrev sig 1474-1502 til V. Hans søn igen hr. Johan Bjørnsen (Bjørn) († 1534) har formentlig også ejet V., som hans datter Anne vel ved sit 2. ægteskab senest 1558 bragte til ægtefællen Christoffer Johansen Lindenov til Fovslet († 1585 ). Gden erhvervedes derefter - vist ved køb - af fru Elsebe Svave til Gjorslev, der 1606 ejede den, og da ønskede at skifte den og andet gods i levende live. Ved dette skifte må den være kommet til datteren Ellen Juel til Gjorslev († 1619) og hendes ægtefælle Jens Bille til Vrejlevkloster († 1617 på Valbygd). …
C. Rise Hansen.

6 Gustaf Ljunggren, illustreret af Ferdinand Richardt, Skånska Herregårdar (Lund, på Bokhandleren C.W.K. Gleerups Förlag. Tryckte uti Berlingska Boktryckeriet, 1852-1863. (Findes på Project Runeberg), Örtofta, opslag 129.

7 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Bjørn), Henrik Bjørnsen (ca 1505 - Dræbt 1541).

8 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Lindenov, Christopher Johansen (caca 1515 - 1585).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Jun. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk