Jesse Friis til Arlewatt [5352]
(-Efter 1373)
Hinrich Freese til Arlewatt [4163]
(Omkr 1370-1448)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Elsabe Pedersdatter Jul [4162]

Hinrich Freese til Arlewatt [4163] 2 3

  • Født: Omkr 1370 4
  • Ægteskab (1): Elsabe Pedersdatter Jul [4162] 1
  • Død: 25 Apr. 1448 i en alder af ca. 78 år 1

   Andre navne for Hinrich var Henrik Friis 3 og Henrik Vrese.

Billede

  Notater:

Ullas tip-15-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Titel: Herredsfoged: Sønder Gøs herred. 1

2. Titel: Rådmand, 1399-1400, Flensborg. 1 5

3. Ejendom: Ejer af godset, 1410, "Arlewatt", Olderup sg, Slesvig. 1

4. Ejendom: Ejer af godset, 1410, "Lytgenholm". 1


Billede

Hinrich blev gift med Elsabe Pedersdatter Jul [4162] [MRIN: 1551], datter af Væbner Peder Jul [4154] og Mette Segebodsdatter Krummedige [4155].1 (Elsabe Pedersdatter Jul [4162] blev født omkring 1370 6 og døde efter 1440 4.)


Billede

Kilder


1 Flemming Kobberøe Skov og Hanne Fjeldgaard Vangsgaard, Vincentz Otto Bartholin (November 2014), s.16.
584. Henrik Freese
, født omk. 1370; død 25 april 1448. Han er søn af 1168. Jesse Friis. Han giftede sig med 585. Elsabe Pedersdatter Juel.
585. Elsabe Pedersdatter Juel, født omk. 1370; død eft. 1440. Hun er datter af 1170. væbner. Peder Juel og 1171. Mette Segebodsdatter Krummedige.

Noter for Henrik Freese:
2) Knud Gether: Middelalderfamilier i Flesborg og Nordfrisland og deres

From Nis-petersen: Ratsherr in Flensburg 1399-1400 und Mitglied der Trägergilde, siegelt mit einem Schild darin ein Menschenhaupt, 1. urkdl. belegter Besitzer von Gut Arlewatt, Vogt der Südergoesharde, kauft ca. 1410 den Edelsitz Lütjenholm von Fam. Paysen. Er und Frau Elsabe , geb. Juel überlassen am 23.10.1400 alles Erbe und Gut, das ihnen von Eler Juel vererbt worden ist an Iwer Petersen, genannt Juel, (es handelt sich um Besitz in Ellund, Eddebo und Truwelsbüll).

Han menes i slutningen af 1300-tallet at have grundlagt det adelige gods Lytgenholm. Han var fra 1399-1400 rådmand i Flensborg og medlem af det derværende Dragergilde, men ejede samtidig gården Arlevad ved Husum med tilhørende strøgods

Mere om Henrik Freese:
Ejendom/gods: 1410, Arlevad og Lütjenholm
Occupation (2): 1400, Rådmand i Flensborg
Stilling: Rådmand i Flensborg
Barn af Henrik Freese og Elsabe Juel:
292 i. væbner Wendt Freese, født omk. 1390; død eft. 15 juni 1466 i Husum, Slesvig; gift med Mette Hansdatter Myndel.

2 Wikipedia, Slægten Friis af Arlevad.

3 Louis Bobé og Albert Fabritius, Danmarks Adels Aarbog. 1942. Ni og halvtredsindstyvende Aargang. (København. A/S J. H. Schultz Forlagsboghandel A/S. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.99-100.
Friis af Arlevad. †
Slægten Friis af Arlevad, et tidligere adeligt, i 1772 udparcelleret Gods, indlemmet i Husum Amt, Olderup Sogn, fører et af Guld og Blaat fra venstre skraadelt Vaabenskjold, paa Hjelmen to af samme Farver delte Vesselhorn, hvert besat med tre Paafjer, og er vistnok stambeslægtet med den sønderjyske adelige Æt Juel, der har samme Skjoldmærke, men er uden Forbindelse med de forhen nævnte Slægter Friis. Den første af de Friiser af Arlevad, der førte Slægtsvaabenet, er Jesse Friis, der 1373 forseglede et til Kong Valdemar udgivet Gældsbrev paa Diernis (Hundborg H.), udstedt af Lydeke Arildsen, der ogsaa førte det skraadelte Vaaben og kalder sig Arving af Jesse Friis. Denne sidste er sandsynligvis identisk med den Jesse Friis, der 1358 medbeseglede Forliget mellem Kong Valdemar og Hertuginde Rikarda. Samme Vaaben førte Henrik Sønniksen i 1392, ligesaa Tyge Friis i 1395. Slægtens sidste kendte Mænd er Didrik og Jakob Friis, der forekommer senest henholdsvis 1535-45, og som begge endnu skrives til Arlevad, hvilket de afhændede.
---
Første Slægtled.
Henrik Friis
, om hvem kun vides, at han 1439 forseglede Sønnens Pantebrev.

Andet Slægtled.
Wendt Vrese
, pantsatte 1439 Gods til en Borger i Flensborg, skødede 1448 (Wend Vresze) med sine Sønner til Biskop Nikolaus af Slesvig Gods i Oldersbæk, 1449 til samme Gods i Rantrum, skrives 1455 til Arlevad, da Hertug Adolf paa Husum Ting bilagde en Strid mellem ham og Beboerne af Urnehoved om en Græsgang og Hede beliggende nord for Aaen og Sønden for Kragholm, skødede 1463 Gods i Østerørsted, var 1466 paa Nordgøs Herreds Ting (Segl: s'wend hinrcson), og skødede s. A. til Kalanden i Husum en Gaard i Byen (Segl). - Sønner:.

4 Hanne Fjeldgaard Vangsgaard og Flemming Kobberøe Skov, Slægtsbog for Marine Freese (November 2014), s.11.

5 Holger Hjelholt, Johan Hvidtfeldt, Knud Kretzschmer, Flensborg bys historie, 1. bind (Udgivet af Grænseforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland. Hagerups Forlag, København, 1953.), s.87-88. Borgmestre og råd

En yderligere udbygning af rådsstyret betød dannelsen af borgmesterstillingen, som ved det 14. årh.s midte dukkede op i de danske byer, sikkert under tysk påvirkning; også uden denne ville dog trangen til at få en formand for rådet utvivlsomt have gjort sig gældende. Borgmestrene valgtes naturligvis altid blandt rådmændene selv og, som det synes, inden for en snæver kreds af de mest ansete familier. Den første flensborgske borgmester, om hvem vi ved mere end navnet, var Peder Juel, som medvirkede ved udstedelsen af en skrå for Gertrudsgildet 1379; han har dog efter al sandsynlighed haft i det mindste een forgænger ved navn Tord Tordis. Peder Juel, som var af den adelige juelske slægt, boede på den gård, som hans søn Ivar solgte til dronning Margrete, og som antagelig blev grundlaget for Duborg slot. Såvel Ivar som en svigersøn Sivert Krog blev begge borgmestre, og en anden svigersøn, Henrik Fris, rådmand. Også af slægten Attrup, der ligesom Juel'erne hørte til dronning Margretes og kong Eriks ivrigste tilhængere, finder vi flere borgmestre i det 15. årh.s første menneskealder. Efter erobringen 1431 gik magten i bystyret over til hertug Adolfs partigængere, hvorved det tyske element styrkedes; dog blev det, i det mindste efter navnene at dømme, ikke enerådende blandt borgmestre og rådmænd.
….

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Jul, Elsabe Petersdatter (ca 1370 - ).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Okt. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk