Jesse Friis til Arlewatt [5352]
(-Efter 1373)
Væbner Peder Jul [4154]
(Omkr 1330-Før 1388)
Mette Segebodsdatter Krummedige [4155]
(Omkr 1345-Før 1400)
Hinrich Freese til Arlewatt [4163]
(Omkr 1370-1448)
Elsabe Pedersdatter Jul [4162]
(Omkr 1370-Efter 1440)
Væbner Wendt Freese til Arlewatt [5330]
(Omkr 1390-Efter 1466)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt

Væbner Wendt Freese til Arlewatt [5330] 1 2 3

  • Født: Omkr 1390 4
  • Ægteskab (1): Ukendt
  • Død: Efter 15 Jun. 1466, Husum, Slesvig, Tyskland 4
Billede

  Notater:

Ullas tip-14-oldefar.

  Forskningsnotater:

Flere kilder mener, at Wendt var gift med Mette Hansdatter Myndel. Den køber jeg ikke - Wendt var jævnaldrende med Mettes far. Hun var snarere gift med Wendts søn Didrik, sådan som bl.a. DAA 1905 anfører.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af godset, 1439, "Arlewatt", Olderup sg, Slesvig. 5

2. Ejendom, 1463, Lytgenholm gods. 5

3. Bopæl, 1466, Husum, Slesvig, Tyskland. 3 Nørregade.


Billede

Wendt blev gift med.


Billede

Kilder


1 Wikipedia, Slægten Friis af Arlevad.

2 Louis Bobé og Albert Fabritius, Danmarks Adels Aarbog. 1942. Ni og halvtredsindstyvende Aargang. (København. A/S J. H. Schultz Forlagsboghandel A/S. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.99-100.
Friis af Arlevad. †
...
Første Slægtled.
Henrik Friis
, om hvem kun vides, at han 1439 forseglede Sønnens Pantebrev.

Andet Slægtled.
Wendt Vrese
, pantsatte 1439 Gods til en Borger i Flensborg, skødede 1448 (Wend Vresze) med sine Sønner til Biskop Nikolaus af Slesvig Gods i Oldersbæk, 1449 til samme Gods i Rantrum, skrives 1455 til Arlevad, da Hertug Adolf paa Husum Ting bilagde en Strid mellem ham og Beboerne af Urnehoved om en Græsgang og Hede beliggende nord for Aaen og Sønden for Kragholm, skødede 1463 Gods i Østerørsted, var 1466 paa Nordgøs Herreds Ting (Segl: s'wend hinrcson), og skødede s. A. til Kalanden i Husum en Gaard i Byen (Segl). - Sønner:

Tredje Slægtled.
1. Otte Friis
2. Hr. Didrik ….

3 René Benny Hansen, Forfædrene til skomagermester i Kerteminde Christian Clausen (1 redigerede udgave, 28-11-2016. (Findes på Slægtsforskernes Bibliotek)), s.298-299.
ANE 83556 & 83557 WENDT FRESE & NN
Forældrene til vores ane 41778 Ingghen Frese
Wendt Frese, væbner, blev født ca. 1390 måske på Arlevad og døde efter 15. juni 1466 i Husum(?).
Godsejer på Arlevad. I 1439 undertegner han med "mynes Vaders Hinrik Vresen" segl, 2. dokumenteret ejer af godset Arlevad.
I 1439 overskriver han Paye Jeppson, borger i Flensborg, 2 gårde i Jübek som pant for et lån på 100 Mark. Sejdelin 1, side 501: 25. november 1439: (…) Jk Went Frese knape bekenne openbare in dessem breue vor alswemen, dat ik vnde mynen eruen schuldich sint rechter warer scult deme vromen manne Paye Jeppson borger to Vlensborch (…)
Læg mærke til at Went var "knape", dvs. væbner, en væbnet mand, en mand under våben. I middelalderen brugtes udtrykket af stormænd, der endnu ikke havde modtaget ridderslaget.
Wendt (Wend Vresze) skødede i 1448 med sine Sønner, til Biskop Nikolaus af Slesvig, Gods i Oldersbæk. I 1449 til samme Nikolaus noget gods i Rantrum. Han skrives i 1455 til Arlevad, da Hertug Adolf på Husum Ting bilagde en Strid mellem ham og Beboerne af Urnehoved om en Græsgang og Hede beliggende nord for Aaen og Sønden for Kragholm. Han skødede 1463 Gods i Østerørsted, og var i 1466 paa Nordgøs Herreds Ting (Segl: s'wend hinrcson), og skødede s. A. til Kalanden i Husum en Gaard i Byen (Segl).
I 1449 sælger han en gård i Rantum, som drives af Jeppe Feddersen til biskoppen, og han sælger endvidereden i 1463 møllebækken i Lütjenholm (som allerede var i hans forældres eje) til biskoppen. Endvidere sælger han den 23.04.1463, to gårde i Oster Ohrstedt, som drives af Lars Popsen og Broder Freese) til biskoppen.
Han boede i 1466 i Nørregade i Husum. Der foreligger en del dokumenter, efter hvilke Wendt Frese sælger en række gårde m.m. til forskellige personer, heriblandt specielt biskoppen i Slesvig. Med hans afståelse af dette jordegods indledtes en periode (der varede til hen imod midten af 1500-tallet) i hvilken landsherrerne (hertugerne og biskoppen) for at fra tvinge den frisiske adel noget af dens magt, opkøbte deres godser, som derefter udstykkedes til mindre besiddelser, og disse opkøb, og de i den forbindelse udstedte lovbestemmelser, var den egentlige årsag til, at den ene nordfrisiske adelsslægt efter den anden gled over i bonde- og borgerstanden. Kilde http://www.olesen larsen.dk/slgt feb. 02 og Sejdelin 1, side 150. 18. april 1463.
Sønner:
A. Ingghen Frese / Inge Vedders Frese(#2664). Jordejer i Bargum Sogn, Nørre Gøs herred. Fødeår ukendt. Vores ane.
B. Didrik Friis af Arlevad. ...
C: Otte Friis af Arlevad. ...

4 Hanne Fjeldgaard Vangsgaard og Flemming Kobberøe Skov, Slægtsbog for Marine Freese (November 2014), s.4, 10-11.

5 Flemming Kobberøe Skov og Hanne Fjeldgaard Vangsgaard, Vincentz Otto Bartholin (November 2014), s.15-16.
292. væbner Wendt Freese
, født omk. 1390; død eft. 15 juni 1466 i Husum, Slesvig. Han er søn af 584. Henrik Freese og 585. Elsabe Pedersdatter Juel. Han giftede sig med 293. Mette Hansdatter Myndel.

293. Mette Hansdatter Myndel. Hun er datter af 586. Hans Myndel og 587. Marine Krumpen.

Noter for væbner Wendt Freese:
Lånte 1439 100 mark af Paye Jeppson.
Det adelige gods Lytgenholm ejedes 1463 af væbneren Wendt Frese, der i midten af 1400-tallet, efter faderen Hinrick Frese's død (efter 1440), solgte det meste af godsets jord til bispestolen i Slesvig [biskop Nicolaus IV. Wulf (1429-74)]. Dette fremgår af en over biskoppens gods i Nørre Gøs herred skrevet fortegnelse i et tingsvidne, der på begæring af Joachim Ode, klerk i Bremen stift, som fuldmægtig for hr. Gotschalc [Godske de Ahlefeldt], biskop i Slesvig 1507-1541, blev udstedt på birketinget i Lytgenholm den 14. april 1519 af foged over Slesvig stifts birkeret i Nørre Gøs herred, Nis Japsen, kirkeherred i Langenhorn, hr. Pauel Karstens og Nompne Bennesen i Vestergaard.
Den 18. april 1468 solgte og skødede han [Wendt Frese] møllestrømmen ved Lytgenholm til bispestolen i Slesvig for 100 mark lybsk, af hvilke han måtte overlade de 80 mark til Jeppe's svigerdatter Frouwe, enke efter Paye Jeppson i Flensborg, hvilket kunne tyde på, at nævnte møllestrøm tidligere havde tilhørt Paysenfamilien - eller i hvert fald, at Wendt stod i gældsforhold til hendes mand, Paye Jeppson.

Mere om væbner Wendt Freese:
Ejendom/gods: 1439, Arlevad. Undertegner sig med "mynes Vaders Hinrik Vresen" segl som 2. dokumenteret ejer af Arlevad. (Kilde: http://nis-edwin.list-petersen.dk/ahnendk.htm.)

Noter for Mette Hansdatter Myndel:
bjarne@bidstrup.dk www.bidstrup.cc/slaegt

Børn af Wendt Freese og Mette Myndel:
i. Diderik Freese
146 ii. fribonde Ingken Vedders Freese, født omk. 1450; død eft. 1500 i Bargum, Nørre Gøs herred, Flensborg amt.
iii. Otte Freese, født omk. 1450; gift med Berete Bentsdatter Krabbe.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 2 Okt. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk