Haderslev, Haderslev herred, Haderslev amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 10.9.2022

J. P. Trap: Slesvig 1864: Haderslev Amt og Købstaden Haderslev: Haderslev (s. 11).

lex.dk: Haderslev


Haderslev Domkirke / Vor Frue Kirke

Position:
- Legacy: N: 551459.2 Ø: 0092914.8
- GST: 530988 6122695
- Google Earth: 55 14' 59.2"N, 009 29' 14.8"E
Forklaring

Haderslev Domkirke Haderslev Domkirke Haderslev Domkirke Skibet set mod koret
Adresse: Domkirkepladsen 2, 6100 Haderslev.

Kirkens historie går formentlig tilbage til o. 1150.

Flg. er begravet i eller fra kirken:
Tidl. nedgang til Klinges krypt Jost Lauensteins epitafium

Foto tv. viser nedgangen til det, der engang var processionsgangens nordre krypt under højalteret. Krypten har tilhørt slægten Klinge. Den blev sløjfet i 1942, og borgmester Anton Klinge († 1676) m.fl. blev 28/4 s.å. genbegravet i Klosterkirkegården. I dag fører nedgangen til en udstilling af messehageler.
Kilder: Nationalmuseet: Haderslev Domkirke s. 190-191 (opslag 143) og Claus Rønlev: Borgmester i Haderslev ANTON KLINGE (ca. 1616-1676) og hans familie.

T.h. ses et af Just Lauenstein († 1693) bekostet epitafium over ham selv og to hustruer. Tekst: "Anno 1665 Gott zu Ehren und der Kirchen zur Zierde hat H. Jost Lauenstein Rahts verwandter alhier dieses Epitaphium zu Christlicher gedächtnuss verfertigen und auffsetzen lassen. und Anno 16 .. den .. ist Er Sel. in Gott entschlaffen und alhir begraben seines Alters .. Jahr. Anno 1659 den 3. Julij ist sein Sel. Fraw Engeborch Lauensteins in Gott entschlaffen und alhir begraben Ihres Alters 35 Jahr. Anno 16 .. den .. ist seine Liebe Hauss Fraw Elsabe Lauensteins Sel. in Gott entschlaffen und auch alhir begraben Ihres Alters .. Jahr. Deren Selen Gott Gnedig Sey".
Dommedagsbilledet i storfeltet var øjensynligt til renovering, da jeg kom forbi med kameraet - et bedre foto findes på Wikimedia.
Kilder: Nationalmuseet: Haderslev Domkirke s. 162 (opslag 115) og Kirkebygaard: Personfiler, Jost Lauenstein.

Alter Døbefont Korbuekrucifiks Prædikestol Orgel

På alteret står et krucifiks fra o. 1300, hang tidl. i Egebjerg kirke. Endv. to yngre figurer (fra Seem kirke) samt 14 alabastfigurer (fra Hospitalskirken) ca. 100 år yngre.
Døbefonten fra 1485 er af bronze og støbt i Flensborg af Peter Hansen.
Korbuekrucifiks fra 1642.
Prædikestol fra 1636.
Orglets facade er fra 1652, men orgelværket er nyere. Sangerpulpituret er fra 1653.


Herunder flere epitafier o.a. De to første fotos viser hhv. indgangen til landemodesalen og mindekapellet for Slesvigske Fodregiment.

Dør til landemodesalen Mindekapel for Slesvigske Fodregiment Epitafium Epitafium Epitafium Epitafium Epitafium

Epitafium Epitafium Epitafium Epitafium Gravkapel Gravminde Epitafium

Alle kirkens epitafier er vist på domsognets hjemmeside.

Mere om kirken:

Klosterkirkegården

Position:
- Legacy: N: 551455.5 Ø: 0092903.6
- GST: 530789 6122581
- Google Earth: 55 14' 55.5"N, 009 29' 03.6"E
Forklaring

Adresse: Indgangen til kirkegården er ved Præstegade 22, 6100 Haderslev.

I 1942 blev bl.a. Anton Klinges jordiske rester flyttet fra domkirkens krypt og genbegravet her:

Gravminde for genbegravelse 1942

MINDE OVER HADERSLEV-BORGERE GRAVLAGT I VOR FRUE KIRKE I DET 17. OG 18. ÅRH.
BEGRAVET HER VED DOMKIRKENS RESTAURERING 1942.


Om kirkegården:

Slotsgade 20

Position:
- Legacy: N: 551459.3 Ø: 0092926.4
- GST: 531192 6122700
- Google Earth: 55 14' 59.3"N, 009 29' 26.4"E
Forklaring

Slotsgade 20 Slotsgade 20

Huset med adressen Slotsgade 20 fra 1570erne stod egentlig til nedrivning på grund af sin ringe tilstand, men i 1970erne blev der fundet midler til at bevare den arkitektonisk interessante bygning og indrette den med moderne boliger. Under renoveringen dukkede imidlertid mange fine dekorationer op på lofter og vægge, så intentionen om boliger i huset blev opgivet.

Anton Klinge (1616 - 1676) var den første i Ullas slægt, der ejede huset, og det var ham, der lod ejendommen ombygge og udsmykke. Sønnen med samme navn (1650 - 1695) overtog ejendommen, og efter ham dennes søn Friedrich Klinge (1695 - 1767).

I dag findes lertøjsmuseet Ehlers Samlingen i huset, og det er muligt at opleve mange af de fine dekorationer:

Dekoration Dekoration Dekoration Dekoration

Dekoration Dekoration Dekoration Dekoration


Under mit besøg fik jeg lejlighed til at affotografere dette uddrag af Klinges stamtavle, der er en kopi fra bogen Et hus i Haderslev:

Uddrag af Klinges stamtavle


Mere om huset:

Gammel Haderslev Kirke (Sct. Severin kirke)

Position:
- Legacy: N: 551503.9 Ø: 0092838.7
- GST: 530348 6122836
- Google Earth: 55 15' 03.9"N, 009 28' 38.7"E
Forklaring

Gamle Haderslev kirke Gamle Haderslev kirke Gamle Haderslev kirke Skibet indvendigt
Adresse: Storegade 95, 6100 Haderslev.

Kirken er fra o. 1150. Den blev renoveret 1952-59.

Apsis Orgel Døbefont Prædikestol Prædikestol


Præsterækketavlen i våbenhuset Gammelt altermaleri Kiste Pengekasse Gravsten over Laurids Skau
Præsterækketavle. En del af en tidligere altertavle, malet midt i 1700 tallet. I våbenhuset står en kiste fra 16-1700 tallet. Pengekassen i våbenhuset er fra 1700 tallet. På kirkegården står gravstenen over politikeren Laurids Skau.
Mere om kirken:

Fotos på denne side er egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning