Mads Jensen Dal [3013]
(Omkr 1662-1733)
Kirsten Bertelsdatter [3014]
(1665-1704)
Hans Mortensen [2937]
(1680-1720)
Christine Norby [2938]
(Omkr 1667-1755)
Jens Madsen Dal [2953]
(1692-1755)
Johanne Marie Hansdatter [2954]
(Omkr 1696-1755)
Hans Christopher Jensen [1468]
(Omkr 1715-1798)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anne Mortensdatter [2929]

2. Lene Magrethe Jensdatter [3002]
  • Anna Maria Hansdatter [3003]
  • Johanne Marie Hansdatter [3005]+
  • Jens Christian Hansen [3007]
  • Jens Christian Hansen [3008]

Hans Christopher Jensen [1468] 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  • Født: Omkr 1715, "Silkeborg", Grene sg 12
  • Ægteskab (1): Anne Mortensdatter [2929] i 1737 i Grindsted kirke 1
  • Ægteskab (2): Lene Magrethe Jensdatter [3002] den 20 Maj 1777 i Grindsted kirke 2
  • Død: Dyvelsrække, Grindsted sg 13
  • Begravet: 4 Nov. 1798, Grindsted kirke 13

   Andre navne for Hans var Hans Christoffersen 14 og Christopher Closter.15

Billede

  Notater:

Ullas tip-4-oldefar.
Efter hustuen Anne Mortensdatters død flyttede Hans Christopher til Dyvelsrække. Nollund Kloster blev overtaget af sønnen Berent.
Gården i Dyvelsrække blev efter Hans Christophers død overtaget af Christen Jensen, der var gift med datteren Johanne Marie. Lene Magrethe Jensdatter boede der som aftægtskone til sin død. 16 17

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Selvejergårdmand: "Nollund kloster", Grindsted sg. 16

• Beskæftigelse: Selvejergårdmand: Dyvelsrække, Grindsted sg. 17 18

• Skifte: Skiftekontrakt og skøde ml. Hans Christoffer Jensen og svogeren Christen Knudsen efter afdøde Jens Madsen og hustru Johanne Marie Hansdatter, 9 Sep. 1755. 19

• Ejendom: Div. køb og salg. Se kilde, Fra 1757. 19

• Var formynder: Ved skiftet efter Christen Knudsen, søsteren Kirsten Jensdatters mand, 10 Nov. 1758, "Silkeborg", Grene sg. 19 20

• Tilflyttet: Fra Nollund Kloster, Omkr 1773, Dyvelsrække, Grindsted sg. 16 Gården i Dyvelsrække: Nuv. Nollundvej 191, Matrk. 14 Nollund.

• Var formynder: Ved skiftet efter datteren Christine Hans Christophersdatter, 12 Dec. 1774, Urup, Grindsted sg. 21

• Var lavværge: For enken ved skiftet efter sønnen Berent Frederich Hansen, 27 Okt. 1783, "Nollund kloster", Grindsted sg. 22 Endvidere 28 Feb. 1784.

• Skifte: Efter Hans Christopher Jensen, 13 Dec. 1798, Dyvelsrække, Grindsted sg.
Link til Slavs herred, Skifteregister 1685-1850.


Billede

Hans blev gift med Anne Mortensdatter [2929] [MRIN: 551], datter af Morten Bertelsen [2957] og Karen Jensdatter Kloster [2958], i 1737 i Grindsted kirke.1 (Anne Mortensdatter [2929] blev født i Sønderby, Grindsted sg 12, dåb den 20 Aug. 1702 i Grindsted kirke,23 døde i "Nollund kloster", Grindsted sg og blev begravet den 14 Okt. 1773 i Grindsted kirke 15.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

• Forlovelse, 18 Dec. 1736, Grindsted sg. 1

• Bopæl, Fra 1737, "Nollund kloster", Grindsted sg. 3 4 16 Engmosevej 3.Matr.nr. 5a m.fl. Nollund


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Grindsted sogn.
Anne Mortensdatters første mand Berent var Hans Christopher Jensens morbror. Hans Christopher overtog én af gårdene Nollund Kloster samt en gård i Dyvelsrække ved giftermålet med Anne. 16 17

Billede

Hans blev derefter gift med Lene Magrethe Jensdatter [3002] [MRIN: 989], datter af Jens Lyngs [3004] og Ukendt, den 20 Maj 1777 i Grindsted kirke.2 (Lene Magrethe Jensdatter [3002] blev født i Klink, Hejnsvig sg 24, dåb den 8 Dec. 1754 i Hejnsvig sogn,24 døde den 26 Sep. 1840 i Dyvelsrække, Grindsted sg 25 og blev begravet den 4 Okt. 1840 i Grindsted kirke 25.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl: Dyvelsrække, Grindsted sg. 5 6 7 9 18 Nuv. Nollundvej 191. Matrk. 14 Nollund.


Billede

Kilder


1 Kirkebog for Grindsted-Hejnsvig sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1692-1769 s.98.
Ao 1737. [Kirkeåret]
D. 18 Decembr. Hans Christopher Jensen af Silcheborg og Anna MortensDaatter af Closter.
Opslag 98. (Hans Christopher Jensen & Anna MortensDaatter forlovet).

2 Kirkebog for Grindsted-Hejnsvig sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1768-1806 s.79.
Ægteviede i Grindsted Sogn
1777.
Tirsdag d. 20 Maj. Hans Christopher Jensen af Dyvelsrekke og Pigen Lene Magrethe Jensdatter af Heinsvig.
Opslag 81. (Hans Christopher Jensen & Lene Magrethe Jensdatter viet).

3 Kirkebog for Grindsted-Hejnsvig sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1692-1769 s.21.
Opslag 24. (Christine Hansdtr dåb).

4 Kirkebog for Grindsted-Hejnsvig sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1692-1769 s.22.
Opslag 25. (Berent Frederich Hansen dåb).

5 Kirkebog for Grindsted-Hejnsvig sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1768-1806 s.11.
Opslag 12. (Anna Maria Hansdtr dåb).

6 Kirkebog for Grindsted-Hejnsvig sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1768-1806 s.15.
Opslag 16. (Johanne Marie Hansdtr dåb).

7 Kirkebog for Grindsted-Hejnsvig sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1768-1806 s.18.
Opslag 19. (Jens Christian Hansen dåb).

8 Kirkebog for Grindsted-Hejnsvig sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1768-1806 s.56.
Opslag 60. (Jens Hansen begr).

9 Kirkebog for Grindsted-Hejnsvig sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1768-1806 s.19.
Opslag 20. (Jens Christian Hansen dåb).

10 Kirkebog for Grindsted-Hejnsvig sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1768-1806 s.61.
1794
Dom. Oculi [= 3.s. i fasten = 23 marts] blev Hans Christopher Jensens Datter Anna Maria af Dyvelsrekke begravet - 16 Aar 2 M.
Opslag 65. (Anna Maria Hansdtr begr).

11 Kirkebog for Grindsted-Hejnsvig sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1768-1806 s.63.
Opslag 67. (Jens Christian Hansen begr).

12 Hans Grue, Slægten fra Vestergård i Morsbøl i Grindsted sogn (Forlag: genEbooks - www.genebooks.dk, 1. udgave som E-bog 2013 (PDF), ISBN 978-87-92755-10-0), s.7.

13 Kirkebog for Grindsted-Hejnsvig sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1768-1806 s.63.
1798
D. 4de Novbr. blev Hans Christopher Jensen af Dyvelsrecke begravet gl. 83.
Opslag 67. (Hans Christopher Jensen begr).

14 "Skøtt slægten fra Skrave Sogn" (II Udgave 1993. Med tilføjelser.), #07.
STAMFORÆLDRES TIP-OLDEFORÆLDRE.

29. Oluf Hansen
30.
31. Mads Sørensen, gårdejer i Københoved, begravet 19/4-1774. (62 år)
32.
33.
34.
35.
36.
37. Jacob Nielsen, 70 år. Drostrup, Læborg sogn.
38. Dorthe, født Hansdatter. Død den 6/5-1787, 63 år.
39.
40.
41. Hans Christoffersen, Nollund Kloster.
42.
43.
44.
45. Niels Andersen, viet i Skrave den 18/9-1750, begravet 24/5-1794 72 år.
46. Maren, født Jørgensdatter, -do- -do-
47.
48.
49. Las Andersen, gårdejer i Københoved, begravet den 20/9-1753. 56 år.
50.
51. Johan Christoffersen, gårdejer i Langetved, begravet 27/7-1760, 70 år.
52. J.C.s enke, blev begravet den 28/1-1770, 67 år.
53.
54.
55. Niels Thøgersen, Hjortvad, begravet den 19/3-1757, 78 år.
56.
57.
58.
59.
60.

15 Kirkebog for Grindsted-Hejnsvig sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1768-1806 s.54.
Opslag 58. (Anne Mortensdatter begr).

16 Jens Madsen, Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 2. Nollund. (1994. Findes på Slavs herred.), s.15-16: Engmosevej 3. Matrk. 5a m. fl. Nollund.

17 Jens Madsen, Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup, Nørre Urup, Dyvelsrække. (1993. Findes på Slavs herred.), s.26-27: Nollundvej 191. Matrk. 14 Nollund.

18 Folketælling 1787 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Grindsted s.201.
Opslag 10. (Hans Christopher Jensens husstand i Dyvelsreche).

19 Hans Grue, Slægten fra Vestergård i Morsbøl i Grindsted sogn (Forlag: genEbooks - www.genebooks.dk, 1. udgave som E-bog 2013 (PDF), ISBN 978-87-92755-10-0), s.7-9.
...
Han [Hans Christopher Jensen] er nævnt som formynder for sin søsters børn i skifte efter Christen Knudsen, Silkeborg, Grene, 26/2 1759. Han boede da i Nollund Kloster, Grindsted.
...
Den 9. September 1755 læstes på Koldinghus Birketing følgende Skiftekontrakt og Skøde in Duplo mellem Hans Christoffer Jensen og Svogeren Christen Knudsen efter afdøde Jens Madsen og Hustru i Silkeborggaard:
I dend hellige Trefoldigheds Navn. Efterdi det har behaget den almægtigste Gud ved dend timelige Død for faa Dage siden at bortkalde vi underskrevnes Forældre, Nemlig vores kiære nu salige far Jens Madsen samt hans Hustrue, vores kiære og nu sal. Moder Johanne Marie Hansdatter, begge boende i Silkeborg i Grene Sogn, så haver vi som beggis deres børn: Neml. jeg Hans Christoffer Jensen, boende i Nollund Kloster, og jeg Kirsten Jensdatter tillige med min Mand Christen Knudsen, boende i bemeldte Silcheborg, og som eneste og begge myndige Arvinger skiftet og efter Ret og Billighed self deelt en Arf, som enhver af os efter bemeldte vores kiære og nu sal. Forældre kunde tilhomme og det saaledes som efterfølger:
1. Tager og beholder jeg Hans Christoffer Jensen mit nu paaboende Sted, kaldet Nollund Kloster med tilliggende lidet Boelsstæd, som begge bestaar af Hartkorn 1 Td. 4 Skp. 3 Fjdk. 2 Alb., samt også den halve Gaard i Eegs bye, som beboes af Christen Jensen og Jens Christensen og af Hartkorn 1 Td. 6 Skp. med bemeldte Steders tilliggende Ejendomme og Herligheder efter derpå udstedte Skiøder, som mig også er bleven leveret.

2. Herimod beholder min kiære søster Kirsten Jensdatter og hendes Mand min kiære Svoger Christen Knudsen sit paaboende Sted udi Silcheborg med tilliggende Anpart Wejelstedhus, begge bestaaende af Hartkorn 1 Td. 5 Skp. 2 Fjdk 1/Alb., desligeste også en fjerdepartgaard i Grene Krog og er Hartkorn 4 Skp. 3 Fjdk. 2 Alb. med samme Steders tilliggende Ejendomme og Herligheder efter derpå udstedte Skiøder, som jeg Christen Knudsen haver bekommet og til mig taget og til en Ligning og Jevning på hvis jeg Christoffer Jensen og jeg Christen Knudsen udi også dette Jordegods haver for sig og Arvinger bekommet. ere vi bleven enige om det, jeg Hans Christoffer Jensen legger fra mig til bemeldte min kiære Svoger og søster Rede Penge 44 Rdlr. 2 Mk. 11 Sk. som jeg dennem og betalt haver, og desuden betaler jeg den på mit paaboende Sted hæftende Gield 40 Rdlr. til velagte Niels Pedersen i Eegs Mølle.

3. Det lidet Løsøre, som fornævnte vore kiære og nu salige forældre haver efterladt sig, være sig enten levende eller døde Vahrer, haver vi også skiftet og deelet imellem os og enhver annammet samt taget sin Andeel til sig, netop saaledes som meldt rigtig og til ald Fornøjelse haver udi Enighed skiftet og deelet hvad enhver med Rette kunde synes at tilkomme uden nogen Paaanche på enten af Siderne, så det icke alleneste af os men endogsaa af vores børn og Arfvinger skal staa fast til euig Tid og uryggelig, haver vi icke alleneste dette egenhændig underskrevet og stadfæstet, mens endog venlig ombedet de velagte Dannemænd Jens Christensen Utoft og Hans Knudsen i Hinnum med os til sand Vitterlighed og Stadfæstelse at underskrive og udi øvrigt er nette og induplo forfattet og enhver af os lige lydende til sig taget.
Datum Silcheborg d. 12. July 1755.
Hans Christoffer Jensen.
Christen Knudsen.


Den 16. Marts 1757 fik Hans Christoffer Jensen Skøde fra Niels Pedersen i Trøllund på 5 Skp. 2 Fjdk. 1 Alb. Hartkorn af Christen Jensens Gaard i Nollund By for en Sum af 28 Rdlr., og ret efter købte Hans Christoffer Jensen 2 Tdr. 3 Fjdk. Hartkorn af Bertel Mortensens Gaard i Sønderby. (Koldinghus Birks Skøde- og Panteprotokol.)
Endelig ses folio 213 i Skøde- og Panteprotokollen 1775-1783 indført Skøde fra Hans Christoffer Jensen til Søren Jørgensen pa en Gaard i Dyvelsrække af Hartkorn 1 Td. 2 Skp. 2 Fjdk.
...

20 Skifteprotokol, Koldinghus amt 1751-1760, B 6C - 213.
Skifte efter Christen Knudsen i Silkeborg i Grene sogn. (Uddrag hos Erik Brejl, lb.nr. 62).

21 Skifteprotokol, Koldinghus amt 1771-1776, B 6C - 216.
Skifte efter Christine Hans Christoffersdatter i Urup. (Uddrag hos Erik Brejl, lb.nr. 297).

22 Skifteprotokol, Koldinghus Amt 1780-1785 s.1219-1224.
Opslag 605-608. (Skifte efter Berenth Friderich Hansen). (Uddrag hos Erik Brejl, lb.nr. 633).

23 Kirkebog for Grindsted-Hejnsvig sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1692-1769 opslag 43.
(Anna Mortensdtr dåb).

24 Kirkebog for Grindsted-Hejnsvig sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1692-1769 s.84.
Opslag 87. (Lena Magretha Jensdatter dåb).

25 Kirkebog for Grindsted sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1829-1847 s.227.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 17 Aug. 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia