Jon Jonsen Lille [4245]
(Omkr 1230-1307)
Ingefrid [4263]
Jens Sjællandsfar [5684]
(Omkr 1230-)
Torbern Jonsen [3384]
(Omkr 1260-Efter 1299)
Christine Jensdatter [3385]
(Omkr 1260-Efter 1316)
Torbernsdatter [1861]
(Omkr 1290-Efter 1320)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Tue Holgersen Galle [3386]
2. Ridder Anders Jensen til Näsbyholm [1860]

Torbernsdatter [1861] 2

  • Født: Omkr 1290 4
  • Ægteskab (1): Tue Holgersen Galle [3386] før 1316 1
  • Ægteskab (2): Ridder Anders Jensen til Näsbyholm [1860] før 1316 2 3
  • Død: Efter 1320, "Näsbyholm", Skåne 5

   Et andet navn for Torbernsdatter var NN. Torbensdatter Galen.

Billede

  Notater:

Claus' tip-18-oldemor.


Billede

Torbernsdatter blev gift med Tue Holgersen Galle [3386] [MRIN: 1175], søn af Holger [4731] og Ukendt, før 1316.1 (Tue Holgersen Galle [3386] blev født omkring 1280 i Skåne 6 og døde omkring 1315 i Skåne 6.)


Billede

Torbernsdatter blev derefter gift med Ridder Anders Jensen til Näsbyholm [1860] [MRIN: 1170], søn af Ridder Jens Nielsen til Näsbyholm [3382] og Christine [3383], før 1316.2 3 (Ridder Anders Jensen til Näsbyholm [1860] blev født omkring 1285 på "Näsbyholm", Skåne 7 og døde efter 1350 på "Näsbyholm", Skåne 1 7.)


Billede

Kilder


1 Sigvard Mahler Dams Slægtsside, Hvideslægten: Anders Jensen & N. N. Torbernsdatter.

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1893. Tiende Aargang. (Kjøbenhavn. Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).), s.157-158.
Galen.

Litle-Linien.
...
a. Torbern Jonsen, beseglede 1299 med Faderen, eiede Gods i Vindinge (Hammer H.), som han 1306 havde solgt til Johannes Franz (18); g. (1) m. en Datter af Niels Peck (19), (2) m. Christine Jensdatter (Sjællandsfar), gav 1316 sit Gods i Vindinge til St. Agnete Kloster i Roskilde med Samtykke af sin Søn Peder Torbernsen og sin Svigersøn Anders Jensen (20), indgav sig selv senere i dette Kloster (21). Børn:
1) En Datter, g. før 1316 m. Hr. Anders Jensen (Galen) af Næsbyholm (jvf. S. 160).
2) Peder Torbernsen, nævnes 1316 og 1343 (22), beseglede 1326 i Roskilde det Hr. Ludvig Albertsen givne Lehnsbrev (23), var † 1364, da Hasse Hwittensee til Peder Torbernsens to Sønner tilbagegav alt det Gods i Sjælland, som deres Fader havde pantsat til Hasses Svoger Bent Arvidsen (24); g. m. Gyde Lagesdatter, var † 1379, da Børnene skiftede hendes i Skaane liggende Gods imellem sig (25). [Tilføjelse i DAA 1897 s. 500: Peder Torbernsen (S. 157) eiede alt Lyngbygaard og levede 1350 (Rep. Dipl. I. 378).] Børn:
a) Hr. Lage Pedersen
b) Hr. Torbern Pedersen til Lyngbygaard (Villands H.), var 1364 Ridder, pantsatte 1366 sin By Truidstrup (Ramsø H.) til Claus Reimersen (31), beseglede s. A. til Vitterlighed med Hr. Niels Aagesen (Galen) og 1383 et andet Brev, hvorunder hans Segl med Galen-Vaabnet er bevaret (32), beseglede 1377 Kong Olufs Haandfæstning, levede endnu 1379 (33); g. m. Christine Eriksdatter (af Skarsholms-Slægten), skiftede 1401 med sine Svigersønner (34). Døtre: …
c) Christine ….

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1893. Tiende Aargang. (Kjøbenhavn. Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).), s.160-163.
Galen. †

Erlandsønnernes Linie.
...
b. Hr. Jens Nielsen til Næsbyholm (Vemmehøg H.), var † 1320 (36); g. m. Christine. Børn:
1) En Datter …
2) Ingeborg
3) Hr. Peder Jensen
4) Hr. Anders Jensen til Næsbyholm, fører Galen-Vaabnet i sit Segl, der findes under et 1349 paa Skaane Landsthing udstedt Thingsvidne, samtykkede 1316 et Gavebrev fra sin Hustrus Moder, Fru Christine, Hr. Jens Sjællandsfar den Ældres Datter, til St. Agnete Kloster i Roskilde (42), beseglede 1320 til Vitterlighed med Broderen Truid (36), var 1336 Vidne ved Skiftet efter Fru Ingeborg af Eljarød (43), levede vist 1351 (44); g. m. en Datter af Torbern Jensen (Galen, jvf. S. 157). Søn:
Hr. Tue Galen til Næsbyholm, som han 1400 solgte til Erkebispen i Lund, Færilde (Ø. Gynge H.), Biersøholm (Herrestad H.), som han og Holger Gregersen Krognos 1363? solgte til Dronning Margrethe (45), og Tustrupsø (Vemmenhøg H.), kaldes af Tale Ulfstand Hr. Peder Holgersen Ugerups Halvbroder, var 1345 alt Ridder (46), trådte 1360 i Kong Valdemars Tjeneste, 1364 Marsk, sluttede sig dog 1368 atter til Kong Albrecht, beseglede 1379 Skiftet mellem Torbern Pedersen (Galen) og hans Søskende (47), 1376-83 Gjældker i Skaane, men blev afsat paa Grund af forræderiske Forbindelser med Meklenborgerne, nævnes 1380 og 1397 blandt Fru Ingeborg Nielsdatter (Galen) og hendes Broders Samfrænder og beseglede 1396 med Marine Jensdatter (Galen) (48), levede endnu 1400 (49); g. før 1345 m. Ingefred Pedersdatter Urup (?) (g. 2. m. Niels Truidsen (Due). Børn: ...
5) Hr. Jep Jensen til Markie (Skyts H.), fører Galen-våbnet i sit Segl, beseglede 1320 til Vitterlighed med Broderen Truid og 1330 sammen med denne til Vitterlighed med Hr. Niels Jakobsen (Galen) (39), var 1336 endnu kun Væbner og beseglede da Skiftet efter Fru Ingeborg af Eljarød (43), men 1340 Ridder og gav da Gods til Lund Domkirke for sin og sin Frues Sjæl til et af dem stiftet Alter (64), var 1345 Høvedsmand paa Bornholm (65), solgte 1354 Gods til Hr. Niels Aagesen (Galen) (66) og 1362 alt sit og sin Frues Gods til Kongen (67); levede end 1366 (68); g. før 1345 m. Margrethe (69). Datter:
Margrethe, g.m. Aage Axelsen Thott.
6) Truid Jensen af Alverslev (Ø. Gynge H.) ….

4 Steen Thomsen's side, (Litle), NN Torbernsdatter (ca 1290 - ).

5 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, Databasen: ??? Torbernsdatter.

6 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, Databasen: Tue Holgersen Galle.

7 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, Databasen: Anders Jensen Galen.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 16 Mar. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk