Claus Lang [3375]
(Omkr 1360-Efter 1392)
Bodil [3376]
(Omkr 1360-)
Peder Lauridsen til Rögle [5809]
(Omkr 1400-Efter 1433)
Jep Lang [3377]
(Omkr 1400-Efter 1453)
Karine Pedersdatter [5804]
(Omkr 1420-Efter 1457)
Signe Jepsdatter Lang [3239]
(Omkr 1455-Efter 1500)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Jens Ribbing til Boserup [5800]

  • Ellen Jensdatter Ribbing [5803]
  • Karen Jensdatter Ribbing [5801]
  • Margrethe Jensdatter Ribbing [5802]
2. Ridder Lage Urne til Boserup [3238]

Signe Jepsdatter Lang [3239] 2

  • Født: Omkr 1455 4
  • Ægteskab (1): Jens Ribbing til Boserup [5800] 1 2
  • Ægteskab (2): Ridder Lage Urne til Boserup [3238] 3
  • Død: Efter 1500 4
Billede

  Notater:

Ullas tip-12-oldemor.

  Forskningsnotater:

Steen Thomsen henleder i sine Bemærkninger til DAA 1901 Kyrning - Porse - Pæp - Ribbing s. 228 opmærksomheden på rettelsen til Lang i DAA 1906, iflg. hvilken Lage Urne var svoger til Signes brødre og altså gift med Signe (som hendes anden mand). Dermed udgår Sidsel Jensdatter Ribbing. 1 3

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

1. Ejendom: Ejer af herregården efter sin første mand, Jens Ribbing: "Boserup", Luggude härad.


Billede

Signe blev gift med Jens Ribbing til Boserup [5800] [MRIN: 2257].1 2 (Jens Ribbing til Boserup [5800] blev født omkring 1445 1 5 og døde før 1500 5.)


Billede

Signe blev derefter gift med Ridder Lage Urne til Boserup [3238] [MRIN: 1112], søn af Ridder Jørgen Urne til Brolykke m. m. [3242] og Margrethe Eriksdatter Bille [3243].3 (Ridder Lage Urne til Boserup [3238] blev født omkring 1465,6 døde den 9 Okt. 1530 i Roskilde 7 og blev begravet i Roskilde domkirke 7 8.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Risekatslösa socken (Boserup).

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, "Danmarks Adels Aarbog 1901. Attende Aargang." (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.228.
Kyrning - Porse - Pæp - Ribbing.

Ribbing.

Den nyere Slægt.

- 2. Poul Ribbing, g. m. Sidsel Pedersdatter Laxmand til Boserup (Luggude H.). Børn:
1. Jens Ribbing til Boserup; g. m. Signe Jepsdatter Lang. Døtre:
a. Karen
b. Margrethe
c. Ellen
d. Sidsel til Boserup; g. m. Lage Urne, † 8 April 1530, begr. i Lund Domkirke. [Lage Urnes dødsdato rettet til 9 Okt. 1530 ved rettelse i DAA 1906 s. 500].
2. Karen.
3. Ellen
4. Bente
5. Bodil ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, "Danmarks Adels Aarbog 1901. Attende Aargang." (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.234-235.
Lang.
...
1. Jes Lang ...
2. Elsebe, levede Enke 1448 og fører de tre Egeblade; g. m. Tue Galen.
3. Jep Lang, nævnes 1429, fik 1441 af Knud Nielsen i Bosø Kvittering for al Gjæld, Krav og Tiltale (4), holdt 1448 Skifte med sin Søster Elsebe Clausdatter om Gods paa Bornholm og i Skaane, som dem tilfaldt efter deres Forældre og deres afg. Broder Jes Lang (5), skiftede 1451 paa sin Hustrus Vegne med Aage Nielsen (Sparre) i Øster Marie Sogn paa Bornholm paa hans Børns Vegne om deres mødrene Arv og betegner da Aage Nielsen Jep Langs Hustru som sin Fosterdatter og Jep Lang som sine Børns Svoger, levede vist endnu 1453 (6); g. m. Karine, Peder Laurensen (Giedde)s Datter af Røgle, der 1457 fik Røgelundgaard paa Bornholm i Mageskifte af nysnævnte Aage Nielsen (7). Børn:
a. Peder Lang til Valløse (Fers H.) …
b. Jep Lang
c. Karen
d. Signe; g. m. Jens Ribbing af Boserup.
e. Sophie ….

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1906. Treogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s. 501 (rettelse til Lang).
Lang. (S. 234 f.) Peder og Jep L. m. Fl. blev 31 Dec. 1500 optagne i den Helligaands Broderskab i Rom ("Petrus Long et Cristina eius uxor et eorum filia Jacobus Long de Kalemburg Segna de Busarop soror eorum et Lago Urio swagerus et eorum liberi Londensis diocesis") (Lindbæk).
Oversættelse omtrent: "Peder Lang og hans hustru Cristina (Kirsten) og deres datter, Jakob (Jep) Lang af Kalundborg, deres søster Signe af Boserup og svogeren Lage Urne og deres børn af Lunds stift.".

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Lang, Signe Jepsdatter (ca 1455 - 1500 -).

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Ribbing, Jens (ca 1445 - før 1500).

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Urne, Lage (ca 1465 - 1530).

7 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, "Danmarks Adels Aarbog 1904. Enogtyvende Aargang." (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.467-492.
Urne.

Den ældre Linie.
"Store" Hr. Jørgen Urne (jvf. S 466) til Brolykke (Bjerre H.), Rygaard, Søbysøgaard (Aasum H.), Hindema (Vinding H.) og Bondemosegaard (Salling H.), trættede 1433 mod Bisp Jens af Roskilde om Hørby, som han paastod at være sit fædrene Gods (1), optraadte atter 1434 sammen med Markvard Bersebek som Arvinger efter Hr. Lage Urne (jvf. ovenfor), var 1438 Væbner, men 1458 Ridder (2), skal 1462 have været Landsthingshører i Fyn (3), havde 1472 Kjerteminde By i Pant, var endnu 16 Jan. 1479 nærværende paa Fynbo Landsthing (4), † 21 Mai 1480 i Odense, begr. i Sortebrødre Kloster smst., men vistnok siden ført til Søby Kirke, hvor hans Gravsten findes, siges at have været en lærd Mand (5); g. (1) m. Sidsel Folmersdatter Knob eller Rigstrup fra Veilegaard, (2) m. Margrethe Eriksdatter Bille, der døde i Barselsseng ved Sønnen Lages Fødsel, (3) m. Kirsten Clausdatter Krumstrup til Bondemosegaard, der 1503 betænkes i sin Stifsøn Hr. Hans Urnes Testamente, † 1518, vistnok i Roskilde hos sin Søn Bispen, begr. i Roskilde Domkirke. Børn
af 1. Ægteskab:
A. Sylle
B. Margrethe til Brolykke …
C. Jep Urne
D. Mag. Hans Urne
E. Jørgen Urne til Hindema …
F. Elne
G. Inger
af 2. Ægteskab:
H. Hr. Lage Urne til Boserup (Luggude H.), blev efter sin Moders Død skaaren ud af hendes Side og mistede derved sit ene Øie, beseglede 1494 Sonen for Jep Bagges Drab (36), deltog 1500 med sin Hustru, sine Børn, sin Hustrus Moder og dennes Brødre og mange andre Danske i en Pilgrimsreise til Rom, hvor de 31 Dec. bleve indskrevne i den Helligaands Broderskab, betænkes 1503 i Hans Urnes Testamente, var alt 1509 Landsdommer i Skaane (37), maatte 1523 med en stor Del andre skaanske Adelsmænd paany tilsværge Kong Christiern Huldskab og Troskab (38), † 9 Okt. 1530 i Roskilde, begr. i Roskilde Domkirke, hvor han paa Gravstenen kaldes Ridder, hvad han dog først kan være bleven s. A., ialtfald efter 3 Juni; g. m. Sidsel Jensdatter Ribbing til Boserup. Sønner:
1. Jørgen Urne til Boserup …
2. Mag. Claus Urne til Beltebjerg (Luggude H.) og Valsø (Færs H.), blev 1520 immatr. ved Universitetet i Wittenberg (44), før 1526 Domprovst i Lund, var 1529 Rektor ved Kjøbenhavns Universitet, opholdt sig 1532 i Paris, deltog 1537 i Forhandlingerne med de Svenske i Halmstad, 1546-61 forlehnet med Espholt, var 1547 ved et Grændsemøde i Varbjerg, ledsagede 1548 Hertug Frederik til Norge (45), 1549 Landsdommer i Skaane, Rigsraad og fik Tilladelse til at indløse Barkager m. m. af Broderen, mistede det 1555, var 1554 nærværende ved Mødet i Elfsborg med de Svenske, stod 1558 i Spidsen for et Gesandtskab til Rusland (46), synes at have taget sin Afsked af Rigsraadet 1559, berømmes for sin Lærdom, vist † mellem 30 Juni og 4 Juli 1561, begr. i Ottarp Kirke; g. (1) m. Margrethe Jakobsdatter Trolle, f. 22 Sept. 1511 paa Herlev, † 1551 paa Beltebjerg, begr. i Ottarp Kirke, (2) 28 Juni 1556 paa Kjøbenhavns Slot m. en af Dronningens Jomfruer Anne Sivertsdatter Grubbe. Børn: ...
af 3. Ægteskab:
I. Hr. Claus Urne
K. Hr. Lage Urne
L. Peder Urne
M. Niels Urne
N. Hr. Johan Urne til Rygaard og Engestofte (Musse H.) …
O. Knud Urne til Søgaard og Aarsmarke (nu Knuthenborg, Laaland Sønder H.) …
P. Alhed
Q. Johanne
R. Jørgen Urne ….

8 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Roskilde Domkirke, gravminder s.2033.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Feb. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk