Jon Nielsen [3885]
(Omkr 1310-Før 1380)
Christine Pedersdatter Lykke [3886]
(-Efter 1380)
Ridder Torbern Pedersen Galen til Ljungby [3893]
(Omkr 1330-Før 1400)
Christine Eriksdatter til Skarsholm [3894]
(Omkr 1350-Før 1434)
Væbner Bent Jonsen Bille til Solbjerg [3883]
(Omkr 1365-Omkr 1441)
Inger Torbernsdatter [3884]
(Omkr 1375-Før 1456)
Ridder Erik Bille til Solbjerg [3261]
(Omkr 1400-Mellem 1455/1456)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anne Lunge [3262]

2. Else Jensdatter [5822]
 • Bent Bille [5824]
 • Torbern Bille [5825]
 • Jens Bille til Solbjerg [5827]
 • Anne Eriksdatter Bille [5828]
 • Dorte Eriksdatter Bille [5833]
 • Ingeborg Eriksdatter Bille [5829]
 • Inger Eriksdatter Bille [5830]
 • Jørgen Bille til Solbjerg [5826]
 • Kirsten Eriksdatter Bille [5831]
 • Karen Eriksdatter Bille [5832]

Ridder Erik Bille til Solbjerg [3261] 1

 • Født: Omkr 1400 3
 • Ægteskab (1): Anne Lunge [3262] 1
 • Ægteskab (2): Else Jensdatter [5822] 1 2
 • Død: Mellem 11 Okt. 1455 og 3 Feb. 1456
Billede

  Notater:

Ullas tip-14-oldefar.

Uddrag af DAA 1985-87:
20 a. Hr. Erik Bille til Solbjerg - nævnes 1434 på faderens skifte m. hr. Jakob Billes sønner, skrev sig 1433 til Solbjerg, var 1439 hofsinde, 1440 nærværende i Kolding ved grev Adolphs forlening m. Sønderjylland, var 1452 ridder, levede endnu 11. okt. 1455, men var † 3. febr. 1456. - G. (1) m. Anne Lunge. (2) m. Else Jensdatter Glob (F: Jens eller Niels Truidsen og Ingefred Pedersdatter (Urup?)), der vistnok var † o. 1455 før manden.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af herregården, 1433, "Solbjerg", Løve hd. 1


Billede

Erik blev gift med Anne Lunge [3262] [MRIN: 1124].1 (Anne Lunge [3262] blev født omkring 1400 4.)


Billede

Erik blev derefter gift med Else Jensdatter [5822] [MRIN: 2260], datter af Jens Truidsen [5823] og Ukendt.1 2 (Else Jensdatter [5822] blev født omkring 1400 5 og døde omkring 1455 5.)


Billede

Kilder


1 Knud J. V. Jespersen, "Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang." (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.496-502.
BILLE.

LINJE I
DEN ÆLDSTE LINJE

Fjerde slægtled
...
II.
Jon Nielsens sønner med N.N. Pedersdatter (se nr. 6):

11 a. Niels Bille
12 b. Peder Lykke
13 c. Niels Jonsen af Solbjerg …
14 d. Jens eller Niels Jonsen Bille af Solbjerg …
15 e. Bent Jonsen Bille - fik 1392 m. sin broder Peder Lykke tilskødet en gård af deres frænde kanniken Johannes Bosen (Sjællandsfar), var 1395 bispelig lensmand på Dragsholm slot, skrev sig s.å. til Brorup (Slagelse h.), der også var et bispeligt len, fik 1396 af sin frues mormoder fru Gertrud Grubbe gods i Allindemagle (Ringsted h.) i pant for udlæg til datterdatterens brudeudstyr, fik 1398 af samme fru Gertrud skøde på en stor del gods i Skippinge og Merløse h., skrev sig 1401 til Solbjerg, havde 1418 Bøvling slot i forlening af sin broder bispen i Ribe, blev 1424 m. sin hustru optaget i Vadstena kloster og kaldes da "Bent Jonsen", skiftede 1434 sammen m. sine tre sønner m. sin afgangne svoger hr. Jakob Billes tre sønner disses mødrene gods, skrev sig 1436 til Allinde og beseglede da til vitterlighed m. Niels Esbernsen Bille (se nr. 16), levede endnu 1440, da han stredes med Claus Henriksen Skade, men var † 1442, dels ved giftermål dels ved køb samlede han betydeligt jordegods. - G.m. Inger Torbernsdatter Galen (F: Torben Pedersen G. og Christine Eriksdatter af Skarsholmslægten), der var † som enke før 1456 (DAA 1893,157f.). - 3 børn: Femte slægtled II, nr. 20-22.

Femte slægtled

II
Bent Jonsen Billes sønner med Inger Tornbernsdatter Galen (se nr. 15):

20 a. Hr. Erik Bille til Solbjerg - nævnes 1434 på faderens skifte m. hr. Jakob Billes sønner (se nr. 28-30), skrev sig 1433 til Solbjerg, var 1439 hofsinde, 1440 nærværende i Kolding ved grev Adolphs forlening m. Sønderjylland, var 1452 ridder, levede endnu 11. okt. 1455, men var † 3. febr. 1456. - G. (1) m. Anne Lunge. (2) m. Else Jensdatter Glob (F: Jens eller Niels Truidsen og Ingefred Pedersdatter (Urup?)), der vistnok var † o. 1455 før manden (DAA 1891,131). - 11 børn: Sjette slægtled II, nr. 35-45.
21 b. Hr. Torbern Bille til Allindemagle og Svanholm (Horns h., Sjæll.) …
22 c. Peder Lykke eller Bille af Solbjerg og Kelleklintegård (Ars h.) …

Sjette slægtled

II
Hr. Erik Billes børn (se nr. 20)

af første ægteskab med Anne Lunge:
35 a. Margrethe Bille - G. m. Jørgen Urne til Broløkke (F.: Lage Nielsen U. og Alhed Breide (el. Serlin)), † i barselsseng, da sønnen Lave blev skåret ud af hendes side, (g. (1) m. Sidsel Folmersdatter Knob. (3) m. Kirsten Clausdatter Krumstrup, † 21. maj 1480) (DAA 1904,467).
af andet ægteskab med Else Jensdatter Glob:
36 b. Bent Bille
37 c. Torbern Bille
38 d. Jørgen Bille til Solbjerg …
39 e. Jens Bille til Solbjerg …
40 f. Anne Bille
41 g. Ingeborg Bille
42 h. Inger Bille
43 i. Kirsten Bille
44 j. Karen Bille
45 k. Dorte Bille ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, "Danmarks Adels Aarbog. 1891. Ottende Aargang." (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.131.
Due
(Glob).

Linien Due.

5. Truid Nielsen, beseglede 1339 til Vitterlighed med Peder Nielsen af Barsebek; g. m. Ellen Serlin, der kun kjendes fra Slægtebøgerne. Søn:
Hr. Jens eller Niels Truidsen til Svendstrup (Torne H.), besegler 1394 til Vitterlighed med Hr. Anders Pæp og kaldes da Johannes i Brevet, men Nicholaus i Seglet (97), var 1395 endnu kun Væbner, men 1402 Ridder (98), levede endnu 1417 (99); g. m. Ingefred Pedersdatter (Urup ?) (g (1) m. Hr. Tue Galen til Næsbyholm). Børn:
1) Truid Jensen eller Nielsen Haas til Svendstrup og Skabersø, blev 1421 immatr. ved Universitetet i Rostok (100), 1451 Degn i Lund (101), 1459-60 Kannik i Roskilde (102), var † 1471, da hans Arvinger gav Gods til Helligaandshuset i Malmø for Sjælemesser.
2) Else, g. m. Hr. Erik Bille til Solbjerg, † ca. 1455,
3) Kirsten, var Enke 1471, g. m. Jep Henriksen (Ulfstand) til Torup og Skabersø.
4) Inger, g. (1) m. Hr. Erik Geed eller Puke, (2) m. Hr. Peder Kjørning.

Rettelser i DAA 1897, s.496:
… Truid Nielsen (S. 131) er formodentlig identisk med den Truid Nielsen kaldes Haas, som nævnes 1339 og havde en Broder Gregorius Nielsen, men disse vare Sønner af Niels Truidsen til Beritsholm, der var † 1363 efter at have solgt Beritsholm til Kong Valdemar (jvf. D. Sv. IV. 694, S. R. P. I. 355). - Hr. Niels Truidsen (S. 131) kan umuligt have havt Børn med Hr. Tue Galens Enke Ingefred Pedersdatter, saafremt denne virkelig alt 1345 var g. m. Hr. Tue, der endnu levede 1400 (D. Sv. V. 436, jvf. D. A. A. X. 161).

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Bille, Erik Bendtsen (ca 1400 - før 1456).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Lunge, Anne (caca 1400 - ).

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Due), Else Jensdatter (ca 1400 - ca 1455).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 2 Mar. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk