Barnum Eriksen til Skarsholm [3915]
(-Før 1329)
Pedersdatter [3916]
Peder Grubbe [3922]
(Før 1296-Før 1344)
Arine Olufsdatter Saltensee [3923]
Ridder Erik Barnumsen [3904]
(Omkr 1310-Før 1369)
Gjertrud Pedersdatter Grubbe til Tybjerg og Horsetofte [3905]
(Omkr 1320-Efter 1404)
Christine Eriksdatter til Skarsholm [3894]
(Omkr 1350-Før 1434)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Torbern Pedersen Galen til Ljungby [3893]

2. Gevert Bydelsbak [5680]

Christine Eriksdatter til Skarsholm [3894] 2

  • Født: Omkr 1350 3
  • Ægteskab (1): Ridder Torbern Pedersen Galen til Ljungby [3893] 1 2
  • Ægteskab (2): Gevert Bydelsbak [5680] før 1390 2
  • Død: Før 1434 2 3

   Et andet navn for Christine var Kirstine Eriksdatter til Skarsholm.2

Billede

  Notater:

Ullas tip-16-oldemor.

Link til Bjergsted sogn (Skarsholm).

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: Mellem Kirstine Eriksdatter og svigersønnerne Jakob og Bent Bille, 5 Jan. 1401, "Trolle-Ljungby", Villands härad, Skåne. 4


Billede

Christine blev gift med Ridder Torbern Pedersen Galen til Ljungby [3893] [MRIN: 1425], søn af Peder Torbernsen Galen til Ljungby [3902] og Gyde Lagesdatter [3903].1 2 (Ridder Torbern Pedersen Galen til Ljungby [3893] blev født omkring 1330 5 og døde før 1400 5.)


Billede

Christine blev derefter gift med Gevert Bydelsbak [5680] [MRIN: 2225] før 1390.2 (Gevert Bydelsbak [5680] døde før 1401 2.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1893. Tiende Aargang. (Kjøbenhavn. Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).), s.157-158.
Galen. †

Litle-Linien.
...
1) En Datter, g. før 1316 m. Hr. Anders Jensen (Galen) af Næsbyholm (jvf. S. 160).
2) Peder Torbernsen, nævnes 1316 og 1343 (22), beseglede 1326 i Roskilde det Hr. Ludvig Albertsen givne Lehnsbrev (23), var † 1364, da Hasse Hwittensee til Peder Torbernsens to Sønner tilbagegav alt det Gods i Sjælland, som deres Fader havde pantsat til Hasses Svoger Bent Arvidsen (24); g. m. Gyde Lagesdatter, var † 1379, da Børnene skiftede hendes i Skaane liggende Gods imellem sig (25). [Tilføjelse i DAA 1897 s. 500: Peder Torbernsen (S. 157) eiede alt Lyngbygaard og levede 1350 (Rep. Dipl. I. 378).] Børn:
a) Hr. Lage Pedersen
b) Hr. Torbern Pedersen til Lyngbygaard (Villands H.), var 1364 Ridder, pantsatte 1366 sin By Truidstrup (Ramsø H.) til Claus Reimersen (31), beseglede s. A. til Vitterlighed med Hr. Niels Aagesen (Galen) og 1383 et andet Brev, hvorunder hans Segl med Galen-Vaabnet er bevaret (32), beseglede 1377 Kong Olufs Haandfæstning, levede endnu 1379 (33); g. m. Christine Eriksdatter (af Skarsholms - Slægten), skiftede 1401 med sine Svigersønner (34). Døtre:
(1 Inger, g. m. Bent Bille til Solbjerg.
(2 Gyde til Lyngbygaard, g. m. Hr. Jakob Bille til Bjergbygaard.
(3 Tyre
c) Christine ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1916. Tre og tredivte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.422-424.
Skarsholm Slægten. †

Valdemar Seirs Linie.

Hr. Erik Barnumsen til Skarsholm, der 29 Juli 1341 gæstedes af Kong Valdemar Atterdag (14), beseglede 1343 Forliget i Helsingborg mellem Kongerne Valdemar og Magnus (15), kaldes kun Ericus Barnamson, beseglede 1345 til Vitterlighed med Erik Hasenberg (16), betegnes 1354 som domicellus, men 1355 kun som Væbner (17), var 1359 Ridder og Vidne med Hr. Jakob Basse og 1360 nærværende hos Kongen paa Kalundborg Slot (18), var 1363 en af Forloverne for Frøken Ingeborgs Medgift (19), 1364 Høvedsmand paa Korsør Slot (20), 1365 nærværende ved Forliget med de holstenske Grever i Kolding (21), tilskjødede 1367 Fru Marine af Taastrup sin Hustrus mødrene Gods i Skaane og i Leire Herred, var † 1369, idet Skifte efter ham blev holdt 7 Aug. s. A. (22); g. m. Gjertrud Pedersdatter Grubbe til Tybjerg (Tybjerg H.) og Horsetofte (Ringsted H.), som hun dog kun havde Livsbrev paa af Biskop Niels af Roskilde (23), kjøbte 1374 Gods i Englerup af Hr. Peder Ludvigsen (Eberstein), gav 1396 Gods i Svindinge til Sorø Kloster for sine Forfædres, sin Ægtefælles og sine Sønners Sjæle og sin egen Begængelse (24), pantsatte s. A. sit Gods i Allindemagle til sin "Svoger" Bent Bille for afholdte Bryllupsudgifter, da han ægtede hendes Datterdatter Ingerd Torbernsdatter (25), levede endnu 1404 (26), begr. i Sorø Kirke (27). Børn:
(1 Knud Eriksen
(2 Hr. Barnim Eriksen til Skarsholm og Ellinge (Ods H.) …
(3 Kirstine til Skarsholm, som hun pantsatte til Bispen i Roskilde, 1407 solgte til Hr. Hans Podebusk, med hvem hum 1408 afhændede Gaarden til Dronningen, solgte 1421 sit Gods i Allindemagle til Erkebispen i Lund, der 1424 gav hende samme Gods i Leie, skjødede 1428 Lyngbygaard (Villands H.) til sin Dattersøn Peder Bille (38), levede 1432; g. (1) m. Hr. Torbern Pedersen (Galen) til Lyngbygaard, (2) før 1390 m. Hr. Gevert Bydelsbak, der 1390 fik Ellinge i Pant af sin Svigermoder, var † 1401.
(4 Erik Eriksen
(5 Ing…
….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Skarsholm), Christine Eriksdatter (ca 1350 - senest 1434).

4 Diplomatarium Danicum, Skifte ml. Kristine Eriksdatter og svigersønnerne Jakob og Bent Bille.
Skifte ml. enken Kristine Eriksdatter og hendes svigersønner Jakob og Bent Bille: Kristine får gods i Villands hd, Jakob Bille en gård sammesteds og Bent Bille gods på Sjælland.

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Litle), Torbern Pedersen (ca 1330 - senest 1400).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 2 Mar. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk