Lars Thomsen [3313]
(Omkr 1725-1777)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anne Pedersdatter [3314]

Lars Thomsen [3313] 2

  • Født: Omkr 1725, Sjælland 3 4
  • Ægteskab (1): Anne Pedersdatter [3314] den 2 Maj 1756 i Ø. Brønderslev kirke 1
  • Død: 12 Jan. 1777, "Kajholm", Rubjerg sg i en alder af ca. 52 år 3
  • Begravet: 21 Jan. 1777, Rubjerg kirke 3

   Andre navne for Lars var Laust Thomasen 5 og Lars Thomæsen.1

Billede

  Notater:

Ullas tip-4-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Beskæftigelse: Fæster: "Vester Mølle", Lerup sg.

2. Ejendom: Købte gården af Jens Lund, 1765-1766, "Kajholm", Rubjerg sg. 4
I 1769 tillige det tilhørende bøndergods.

3. Beskæftigelse: Selvejerbonde: "Kajholm", Rubjerg sg.

4. Skifte: Efter Lars Thomsen, 6 Mar. 1777, "Kajholm", Rubjerg sg. 6


Billede

Lars blev gift med Anne Pedersdatter [3314] [MRIN: 1145], datter af Peder Jensen [4070] og Karen Andersdatter [3359], den 2 Maj 1756 i Ø. Brønderslev kirke.1 (Anne Pedersdatter [3314] blev født i "Nejst" i Kraghede, Ø. Brønderslev sg 7, dåb den 4 Maj 1729 i Ø. Brønderslev kirke 7 og døde efter 1794 4.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Forlovelse, 13 Jan. 1756, Ø. Brønderslev sg. 8

2. Bopæl, 1756-1764, "Vester Mølle", Lerup sg. 5 9 10

3. Bopæl, 1764-1777, "Kajholm", Rubjerg sg. 4


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Rubjerg sogn.

Billede

Kilder


1 Kirkebog for Øster Brønderslev og Hallund sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1732-1778 s.189a.
Tilsammen Wiede
Øster-Brønderslev Sogn
1756
D. 2den Maji, Anden Søndag efter Paaske, Lars Thomæsen af Wester-Mølle i Hanherred udi Leerup Sogn, og Anna Pedersdaatter af Neist.
Opslag 181. (Lars Thomæsen & Anna Pedersdaatter viet).

2 Ingrid og Kaj Schmidts hjemmeside, Lars Thomsen og Anne Pedersdatter.

3 Kirkebog for Rubjerg-Mårup sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1775-1813 s.2.
Opslag 5. (Laurs Thomsøn begr).

4 Severin Christensen Sortfeldt, Rubjerg Sogn i gamle Dage. En historisk topografisk Beskrivelse (Hjørring. "Vendsyssel Tidende"s Bogtrykkeri. 1923. Kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek), s.36-37.
… 1759 bor Christopher Wibe i Løkken, og derfra skøder han Jens Lund Gaarden Kronholm, 2 andre Gaarde i Rubjerg samt 8 Huse tilligemed noget Gods i Vennebjerg og Lyngby Sogne. Det sidste, vi hører om Christopher Wibe, er, at han 1760 opholder sig i Kronholm, der dengang ejedes af Jens Lund. 1765 og 66 solgte Jens Lund, der nu boede i Staegaard i V. Hassing, Kajholm til Lars Thomsen for 870 Rdl., og 1769 fik denne ogsaa det til Kajholm hørende Bøndergods af Jens Lund.
Lars Thomsen var Sjællænder af Fødsel, og hans Hustru, Ane Pedersdatter, var fra Nejst i Ajstrup Sogn. Ved Lars Thomsens Død den 13. Januar 1777 nævnes der 5 Børn, som alle opholdt sig hos deres Moder i Kajholm. Sønnen Peder var 16 Aar, Thomas 12 Aar og Anders 3 Aar. Døtrene Edel og Karen var henholdsvis 19 og 17 Aar gamle. Datteren Edel blev først gift med Jens Thomsen (Borre Jens), og med ham havde hun 4 Sønner og 3 Døtre. En af disse Sønner, Lars Jensen, var Fader til Vendsyssels Digter Jens Chr. Larsen, ogsaa kaldet "Substituten". Edel var anden Gang gift med Christian Nielsen (Sognefoged) eller "Christian-Jet-Yw", der boede i Vranggaard i N. Rubjerg (Matr. Nr. 12).
I Stuehuset fandtes ved denne Tid en Dagligstue, et Sovekammer, en Storstue, to Gæstekamre, Køkken, Bryggers, Spisekammer og Vævestue. I en Hylde stod en Bibel og Brochmanns Huspostil.
Kreaturbesætningen bestod af 6 Heste, deraf én uskaaren, 2 Følplage og en gammel sort Følhoppe - disse 9 Heste vurderedes til 107 Rdl., 5 Par Stude a 8 Rdl. pr. Stk., 5 Studekalve, 1 Aar gl., 12 Rdl., 1 Kviekalv 1½ Rdl., 4 Køer, 1 Kvie, 1 Tyr, 3 spæde Kalve, 16 Faar a 5 Mk. Stykket og 2 Væddere 1 Rdl. 4 Mk. Svineholdet var 1 Galt og 1 So, begge vurderede til 3 Rdl. 3 Mk. Til Kajholm hørte dengang 5 Gadehuse i Rubjerg, og det hele blev vurderet til 800 Rdl.
Enken Ane Pedersdatter sad for Gaarden i mange Aar efter Mandens Død. 1783 døde hendes Broder Peder Pedersen i Kajholm, 89 Aar gammel. Efter ham arvede hun 123 Rdl. 1790 holdt hun Skifte med sine Børn; hun var da bleven svagelig og laa til Sengs med en ulægelig Sygdom i Benene. Sønnerne Peder og Thomas skulde dele Gaarden og give de øvrige Børn en passende Erstatning, men denne Bestemmelse kom dog ikke til at staa ved Magt; thi 1794 skødede Ane Pedersdatter Kajholm for en Købesum af 1600 Rdl. til Jørgen Larsen Aabenterp, der samme Aar laante 799 Rdl. af Svend N. Møller i Alstrup. 1812 boede Christian Jensen i Kajholm; han var efter Sigende fra Vrensted og solgte Kajholm 1846 til fhv. Skibskaptajn Chr. Kronborg og dennes Svoger Chr. Olesen Vestergaard, som begge var fra Hanherred. Efter nogle Aars Forløb solgte de Gaarden til en Hjardemaal, som igen solgte til en Mand ved Navn Laage, der ejede Gaarden i nogle Aar og var saa fattig, at han kun havde 6 forsultede Malkekøer ved Gaarden.
….

5 Kirkebog for Lerup-Tranum sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1742-1814 s.16.
Opslag 17. (Edel Larsdatter dåb).

6 Skifteprotokol, Ålborghus med flere amter, 1773-1777, B 0D - 393, 6.3.1777, fol.346B.
Erik Brejl har uddrag, lb.nr. 545.

7 Kirkebog for Øster Brønderslev og Hallund sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1666-1731 s.52a.
Opslag 54. (Anne Pederdaatter dåb).
Se endvidere Dansk Demografisk Database
.

8 Kirkebog for Øster Brønderslev og Hallund sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1732-1778 s.159a.
Trolovede
Øster-Brønderslev Sogn
1756
D. 13de Januarii, Lars Thomæsen af Wester-Mølle i Hanherred udi Leerup Sogn, og Anna Pedersdaatter af Neist. Forloverne Lars Madsen af Grindsted, Lars Pedersen af Tylstrup.
Opslag 159. (Lars Thomæsen & Anna Pedersdaatter trolovet).

9 Kirkebog for Lerup-Tranum sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1742-1814 s.18a.
Opslag 19. (Peder Larsens dåb).

10 Kirkebog for Lerup-Tranum sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1742-1814 s.20.
Opslag 21. (Thomas Larsens dåb).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 25 Jun. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk