Claus Podebusk til Vosborg [6065]
(Omkr 1400-Mellem 1474/1477)
Jutta Cortsdatter Moltke [6066]
(Omkr 1420-Før 1494)
Ridder Erik Ottesen Rosenkrantz til Bjørnholm, Møgelkær og Skjern [6070]
(Omkr 1427-1503)
Sophie Henriksdatter Gyldenstierne til Boller [6071]
(Omkr 1425-1477)
Ridder Predbjørn Podebusk til Vosborg og Kørup [5973]
(Omkr 1460-1541)
Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz til Bidstrup [5974]
(Omkr 1465-1506)
Ingeborg Predbjørnsdatter Podebusk [3617]
(Omkr 1490-Mellem 1542/1542)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Tønne Vernersen Parsberg til Harrested og Örtofta [3616]

Ingeborg Predbjørnsdatter Podebusk [3617] 2

  • Født: Omkr 1490 3
  • Ægteskab (1): Ridder Tønne Vernersen Parsberg til Harrested og Örtofta [3616] den 26 Maj 1510 1 2
  • Død: Mellem 26 Mar. 1542 og 1 Apr. 1542, Horsens 2
  • Begravet: Aarhus domkirke 2
Billede

  Notater:

Ullas tip-12-oldemor.


Billede

Ingeborg blev gift med Ridder Tønne Vernersen Parsberg til Harrested og Örtofta [3616] [MRIN: 1274], søn af Ridder Verner Parsberg [3631] og Anne Tønnesdatter Rønnow [3632], den 26 Maj 1510.1 2 (Ridder Tønne Vernersen Parsberg til Harrested og Örtofta [3616] blev født omkring 1455 4 og døde den 23 Nov. 1521 1.)


Billede

Kilder


1 W. Haxthausen og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog. 1940. Syv og halvtredsindstyvende Aargang. (København. J. H. Schultz Forlagsboghandel A/S. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.80-82.
Parsberg. †

Første Slægtled.
Hr. Verner Parsberg til Stierberg, kom til sin Farbroder i Danmark, var 1443 Ridder og Høvedsmand paa Holbæk Slot, beseglede 1448 Christoffer af Bayerns Testamente, var 1454 paa Sjællandfarers Landsting, 1456 udsendt til Köln, hvor han afsluttede en Forbundstraktat mellem Danmark og Frankrig ("miles et capitaneus castrorum et patrie Holbekensis et Styrburgensis Dacie et Alamannie etc. consiliarius"), nævnes 1457 som Hr. Verner af Holbæk, 1458 Medlem af et til Danzig affærdiget Gesandtskab, 1459 (paa Holbæk) Fredsforhandler i Lübeck, 1460 Vidne for et af Kong Christiern udstedt Brev, medbeseglede 1463 et af Fru Karine Nielsdatter af Woldorp udstedt Skøde (Segl), 1466 i Kongens Raad (af Holbæk), Sendebud i Maastricht og ved Kejserhoffet, 1467 og 1469 udsendt til Nederlandene, tog 1472, 1473 og 1476 Del i Møderne i Kalmar, var 1473 Høvedsmand paa Holbæk og sad i Landsdommers Sted paa Sjællandsfars Landsting, 1475 paa Kbhvns. Retterting, 1477 Sendebud i Dresden, 1478 nærværende paa Køge Raadhus, 1482 i Forsamlingen af Rigsraader i Kalundborg, vistnok til sin Død 1484 Høvedsmand paa Holbæk. Gift m. Anne Rønnov (F.: Hr. Tønne R. og Margrethe von Siggem) † 1474. Paa deres Ligsten, nu i Holbæk Museum, findes følgende Indskrift, tidligere urigtig læst (nu tydet af Hr. Museumsinspektør C. A. Jensen): Hær . ligg' . her . Wern - parspg . ridder . so døde . ar . eft' . gutz . byrdh . MCD ,, LXXXIIII - ok . has . kæ' . hussfræ: Fræ - ane t'ønes . dott' . so . døde MCDLXXIIII . hwes . sielæ . gd . node. - Midt paa Stenen to Vaaben: Parsberg - Rønnov. - Børn:

Andet Slægtled.
1. Hr. Tønne til Harrested og Ørtofte (Harager H.), var 1487 blandt de Riddere og Rigsraader, der hyldede Christiern (II.) som Landets tilkommende Konge, var 1489 Høvedsmand paa Lindholm (Segl), blev 1491 af Kongen dømt til at nedbryde den Bygning, han havde opført paa Helliestade Bod, hvor han holdt Ølsalg og Høkeri, trættede 1492 m. Kapitlet i Lund om en Gaard i Vadensjö, medbeseglede 1495 Laurids Knob og Hustrus Mageskifte, skrives 1497 og 1499 til Ørtofte Hovedgaard, som han fik paa Skiftet efter Svigerfaderen Knud Truidsen, trættede 1498 om Hareberg Gods m. Hr. Oluf Stigsen, medbeseglede 1500 et af samme udstedt Skøde, var 1503 og 1504 Høvedsmand paa Varberg, sad 1504 med Hustru paa Ørtofte, ligesaa 1507, da han mødte paa Rettertinget i Nyborg, 1512 ved Forhandlingerne i Halmstad, var 1514 Medlover for Kong Christierns Ægtepagt, havde til sin Død Gaardstænge Len † 23 Nov. 1521. Gift (1) m. Marine Knudsdatter (F.: Knud Truidsen (Has) og Margrethe Parsberg), levede 1505; (2) 26 Maj 1510 m. Ingeborg Podebusk (F.: Hr. Predbjørn P. og Vibeke Rosenkrantz) † 1542 m. 26 Marts og 21 April, bgr. i Aarhus Domkirke (D. A. A. XXV, 371). - Børn: Tredje Slægtled.
2. Hr. Jørgen
3. Margrethe

Tredje Slægtled.
Hr. Tønne Parsbergs Børn
af første Ægteskab m. Marine Knudsdatter (Has):
1. Gertrud
af andet Ægteskab m. Ingeborg Podebusk:
2. Hr. Verner til Harrested og Sandbygaard i Tybjerg H. (før 1561), f. 6 Febr. 1511; imm. 1528 i Rostock, 1536-38 Hofsinde, samtidig vistnok forlenet med Øvids Kloster, fik 1540 Brev paa Elling Len, dog neppe tiltraadt, 1541 Lensmand paa Sølvitsborg, ledsagede 1548 Prins Frederik til Norge, o. 1550 Rigsraad, fik 1559 Ridderslaget, 1563 Proviantmester i Bleking, maatte 1564 overlade Svenskerne Sølvitsborg, men afbrændte forinden Slottet og trak sig tilbage med sin Besætning, † 21 Jan. 1567 paa Harrested. G. m. Anna Holck til Stadsgaard (Constantinsborg) (F.: Manderup H. til Barritskov og Anne Lykke), forlenet 1576 til sin Død med Hørby Len, skrives 1578 til Hviderup (Froste H.) † 26 Maj 1591 paa Harrested, bgr. 4 Juli; begge bgr. i Hyllinge K. - Børn: Fjerde Slægtled I.
3. Jørgen
4. Vibeke
5. Anne
6. Jytte
7. Niels til Gundestrup (Kulla Gunnarstorp) i S. Asbo H. ...
8. Valdemar ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1908. Femogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.366-371.
Putbus - Podebusk. †

Den nyere danske Linie.
Hr. Predbjørn Podebusk (jf. S. 363) til Vosborg og Kjørup, nævnes 1477, da han solgte Brødbæk til Hr. Niels Eriksen (Gyldenstierne) (59), var 1484 Ridder (60), deltog 1487 i Hyldingen i Lund, 1494 og 1496 Lehnsmand paa Skjoldenæs, fik 1497 Rinds Herred i Pant (61) og havde det til sin Død, 1499-1536 Lehnsmand paa Riberhus, var 1502 Rigsraad og en af Dommerne over Hr. Poul Laxmand, skrives 1503 til Bidstrup, arvede s. A. Pantelehnet Øster Velling Birk efter sin Svigerfader, tog 1513 Vidne af Jerslev Herredsthing, at Hammelmose var Hr. Vendelbos rette Arvegods (62), eiede 1516 Skjærumgaard (63), en af Hovedmændene for Oprøret mod Kong Christiern II og har 1522 egenhændig underskrevet Hertug Frederiks Kongevalg (64), fik 1523 Livsbrev paa Han Herred, 1523-25 Lehnsmand paa Lundenæs, beseglede 1524 Forbundet mod Lutheranismen (65), var 1525 Sendebud til Lybæk (66), fik 1529 Lysgaard og Hids Herreder i Pant, var i Reformationstiden en af Førerne i Rigsraadets katholske Parti, deltog dog 1534 i Møderne i Ry og i Christian IIIs Hylding i Horsens, 1536-41 Lehnsmand paa Tranekjær, bar Rigsæblet ved Kongens Kroning 1537, † 11 Dec. 1541 paa Estrup, begr. i Aarhus Domkirke, Skifte efter ham holdtes 1548 (67); g. (1) m. Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz til Bidstrup, † i Slutningen af Aaret 1506, begr. i Korsbrødre Kloster i Odense (68), (2) før 1513 m. Anne Mouridsdatter Gyldenstierne til Aagaard (V. Han H.) og Bregentved (Ringsted H.) † før Paaske 1545 paa Skjoldenæs, begr. i Ringsted Kirke (g. (1) m. Hr. Oluf Stigsen Krognos til Krapperup, Bollerup og Karsholm). Børn
af 1. Ægteskab:
1. Jytte
2. Holger Podebusk …
3. Otte Podebusk …
4. Henrik Podebusk …
5. Hr. Claus Podebusk til Kjørup og Krapperup …
6. Sophie
7. Ingeborg, † mellem 26 Marts og 1 April 1542 i Horsens, begr. i Aarhus Domkirke; g. m. Hr. Tønne Parsberg til Harrested, levede 21 Juli 1520, var † 13 Jan. 1523 (g. (1) m. Maren Knudsdatter Has til Ørtofte).
8. Hr. Jørgen Podebusk til Krapperup og Bidstrup …
9. Anne til Vosborg, † ved Helligkorsdag 1521 paa Varberg; g. ved 29 Sept. 1520 i Ystad m. Rigsraad Hr. Holger Gregersen Ulfstand til Skabersø, † 16 Dec 1542 i Kjøbenhavn, begr. 20 s. M. i Lund Domkirke (g. (2) m. Helle Nielsdatter Hak til Hikkebjerg).
af 2. Ægteskab:
10. Jytte til Vosborg ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Podebusk, Ingeborg (ca 1490 - før 1542).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Parsberg, Tønne Vernersen (ca 1455 - før 1521).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 16 Jan. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk