Verner Parsberg [3651]
(-1455)
Margarethe Schenck von Reicheneck [3652]
(ansl 1380-)
Ridder Tønne Rønnow [5987]
(Omkr 1375-1422)
Margrethe Heinrichsdatter van Siggem [5990]
(Omkr 1380-Efter 1413)
Ridder Verner Parsberg til Stierberg [3631]
(Omkr 1415-1484)
Anne Tønnesdatter Rønnow [3632]
(Omkr 1420-1474)
Ridder Tønne Vernersen Parsberg til Harrested og Örtofta [3616]
(Omkr 1455-1521)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Marine Knudsdatter Has til Örtofta [3633]

  • Gertrud Tønnesdatter Parsberg [5869]
2. Ingeborg Predbjørnsdatter Podebusk [3617]

Ridder Tønne Vernersen Parsberg til Harrested og Örtofta [3616] 1

  • Født: Omkr 1455 4
  • Ægteskab (1): Marine Knudsdatter Has til Örtofta [3633] 1 2
  • Ægteskab (2): Ingeborg Predbjørnsdatter Podebusk [3617] den 26 Maj 1510 1 3
  • Død: 23 Nov. 1521 i en alder af ca. 66 år 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-12-oldefar.

Uddrag af DAA 1940:
1. Hr. Tønne til Harrested og Ørtofte (Harager H.), var 1487 blandt de Riddere og Rigsraader, der hyldede Christiern (II.) som Landets tilkommende Konge, var 1489 Høvedsmand paa Lindholm (Segl), blev 1491 af Kongen dømt til at nedbryde den Bygning, han havde opført paa Helliestade Bod, hvor han holdt Ølsalg og Høkeri, trættede 1492 m. Kapitlet i Lund om en Gaard i Vadensjö, medbeseglede 1495 Laurids Knob og Hustrus Mageskifte, skrives 1497 og 1499 til Ørtofte Hovedgaard, som han fik paa Skiftet efter Svigerfaderen Knud Truidsen, trættede 1498 om Hareberg Gods m. Hr. Oluf Stigsen, medbeseglede 1500 et af samme udstedt Skøde, var 1503 og 1504 Høvedsmand paa Varberg, sad 1504 med Hustru paa Ørtofte, ligesaa 1507, da han mødte paa Rettertinget i Nyborg, 1512 ved Forhandlingerne i Halmstad, var 1514 Medlover for Kong Christierns Ægtepagt, havde til sin Død Gaardstænge Len † 23 Nov. 1521. ...
===
Link til siden om Hyllinge sogn.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af herregården: "Harrested", Hyllinge sg. 1

2. Ejendom: Ejer af herregården: "Örtofta", Harjagers härad, Skåne. 1 Gården kom i hans besiddelse ved hans ægteskab med Marine Knudsdatter (Has). Deres datter Gertrud arvede gården.

3. Beskæftigelse: Rigsråd. 1

4. Beskæftigelse: Høvedmand: "Varberg", Hallands län. 1


Billede

Tønne blev gift med Marine Knudsdatter Has til Örtofta [3633] [MRIN: 1283], datter af Ridder Knud Truidsen Has til Örtofta [5971] og Ingeborg Andersdatter Hak [5972].1 2 (Marine Knudsdatter Has til Örtofta [3633] blev født omkring 1460 5 og døde før 1510 5.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: "Örtofta", Harjagers härad, Skåne.


Billede

Tønne blev derefter gift med Ingeborg Predbjørnsdatter Podebusk [3617] [MRIN: 1274], datter af Ridder Predbjørn Podebusk til Vosborg og Kørup [5973] og Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz til Bidstrup [5974], den 26 Maj 1510.1 3 (Ingeborg Predbjørnsdatter Podebusk [3617] blev født omkring 1490,6 døde mellem 26 Mar. 1542 og 1 Apr. 1542 i Horsens 3 og blev begravet i Aarhus domkirke 3.)


Billede

Kilder


1 W. Haxthausen og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog. 1940. Syv og halvtredsindstyvende Aargang. (København. J. H. Schultz Forlagsboghandel A/S. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.80-82.
Parsberg. †

Første Slægtled.
Hr. Verner Parsberg til Stierberg, kom til sin Farbroder i Danmark, var 1443 Ridder og Høvedsmand paa Holbæk Slot, beseglede 1448 Christoffer af Bayerns Testamente, var 1454 paa Sjællandfarers Landsting, 1456 udsendt til Köln, hvor han afsluttede en Forbundstraktat mellem Danmark og Frankrig ("miles et capitaneus castrorum et patrie Holbekensis et Styrburgensis Dacie et Alamannie etc. consiliarius"), nævnes 1457 som Hr. Verner af Holbæk, 1458 Medlem af et til Danzig affærdiget Gesandtskab, 1459 (paa Holbæk) Fredsforhandler i Lübeck, 1460 Vidne for et af Kong Christiern udstedt Brev, medbeseglede 1463 et af Fru Karine Nielsdatter af Woldorp udstedt Skøde (Segl), 1466 i Kongens Raad (af Holbæk), Sendebud i Maastricht og ved Kejserhoffet, 1467 og 1469 udsendt til Nederlandene, tog 1472, 1473 og 1476 Del i Møderne i Kalmar, var 1473 Høvedsmand paa Holbæk og sad i Landsdommers Sted paa Sjællandsfars Landsting, 1475 paa Kbhvns. Retterting, 1477 Sendebud i Dresden, 1478 nærværende paa Køge Raadhus, 1482 i Forsamlingen af Rigsraader i Kalundborg, vistnok til sin Død 1484 Høvedsmand paa Holbæk. Gift m. Anne Rønnov (F.: Hr. Tønne R. og Margrethe von Siggem) † 1474. Paa deres Ligsten, nu i Holbæk Museum, findes følgende Indskrift, tidligere urigtig læst (nu tydet af Hr. Museumsinspektør C. A. Jensen): Hær . ligg' . her . Wern - parspg . ridder . so døde . ar . eft' . gutz . byrdh . MCD ,, LXXXIIII - ok . has . kæ' . hussfræ: Fræ - ane t'ønes . dott' . so . døde MCDLXXIIII . hwes . sielæ . gd . node. - Midt paa Stenen to Vaaben: Parsberg - Rønnov. - Børn:

Andet Slægtled.
1. Hr. Tønne til Harrested og Ørtofte (Harager H.), var 1487 blandt de Riddere og Rigsraader, der hyldede Christiern (II.) som Landets tilkommende Konge, var 1489 Høvedsmand paa Lindholm (Segl), blev 1491 af Kongen dømt til at nedbryde den Bygning, han havde opført paa Helliestade Bod, hvor han holdt Ølsalg og Høkeri, trættede 1492 m. Kapitlet i Lund om en Gaard i Vadensjö, medbeseglede 1495 Laurids Knob og Hustrus Mageskifte, skrives 1497 og 1499 til Ørtofte Hovedgaard, som han fik paa Skiftet efter Svigerfaderen Knud Truidsen, trættede 1498 om Hareberg Gods m. Hr. Oluf Stigsen, medbeseglede 1500 et af samme udstedt Skøde, var 1503 og 1504 Høvedsmand paa Varberg, sad 1504 med Hustru paa Ørtofte, ligesaa 1507, da han mødte paa Rettertinget i Nyborg, 1512 ved Forhandlingerne i Halmstad, var 1514 Medlover for Kong Christierns Ægtepagt, havde til sin Død Gaardstænge Len † 23 Nov. 1521. Gift (1) m. Marine Knudsdatter (F.: Knud Truidsen (Has) og Margrethe Parsberg), levede 1505; (2) 26 Maj 1510 m. Ingeborg Podebusk (F.: Hr. Predbjørn P. og Vibeke Rosenkrantz) † 1542 m. 26 Marts og 21 April, bgr. i Aarhus Domkirke (D. A. A. XXV, 371). - Børn: Tredje Slægtled.
2. Hr. Jørgen
3. Margrethe

Tredje Slægtled.
Hr. Tønne Parsbergs Børn
af første Ægteskab m. Marine Knudsdatter (Has):
1. Gertrud
af andet Ægteskab m. Ingeborg Podebusk:
2. Hr. Verner til Harrested og Sandbygaard i Tybjerg H. (før 1561), f. 6 Febr. 1511; imm. 1528 i Rostock, 1536-38 Hofsinde, samtidig vistnok forlenet med Øvids Kloster, fik 1540 Brev paa Elling Len, dog neppe tiltraadt, 1541 Lensmand paa Sølvitsborg, ledsagede 1548 Prins Frederik til Norge, o. 1550 Rigsraad, fik 1559 Ridderslaget, 1563 Proviantmester i Bleking, maatte 1564 overlade Svenskerne Sølvitsborg, men afbrændte forinden Slottet og trak sig tilbage med sin Besætning, † 21 Jan. 1567 paa Harrested. G. m. Anna Holck til Stadsgaard (Constantinsborg) (F.: Manderup H. til Barritskov og Anne Lykke), forlenet 1576 til sin Død med Hørby Len, skrives 1578 til Hviderup (Froste H.) † 26 Maj 1591 paa Harrested, bgr. 4 Juli; begge bgr. i Hyllinge K. - Børn: Fjerde Slægtled I.
3. Jørgen
4. Vibeke
5. Anne
6. Jytte
7. Niels til Gundestrup (Kulla Gunnarstorp) i S. Asbo H. ...
8. Valdemar ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1896. Trettende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.183.
Has. †
(Grim.)

Linien Has.

2) Hr. Knud Truidsen til Ørtofte, fik 1445 med sine Svogre Skjøde paa Torsø m. m. af Fru Mette Jensdatter (Due), var 1448 Ridder, 1465 Rigsraad og Høvedsmand paa Helsingborg, 1468-74 Sendebud til de svenske Forhandlinger i Kalmar og Halmstad, fik 1470 paa Skiftet efter Hr. Bonde Jepsen (Thott) Vognø (Halmstad H.), var 1476 Lehnsmand paa Sølvitsborg, beseglede 1483 Kong Hans' Haandfæstning, var 1486 en af de tre Rigsraader, der under Kongens Fraværelse i Norge skulde føre Regjeringen i Skaane, beseglede 1487 Hyldingen, Høvedsmand paa Gladsaxe, Slægtens sidste Mand; g (1) m. Maren Bondesdatter (Thott), (2) m. Ingeborg Andersdatter (Hak), levede 1475, (3) m. Margrethe Vernersdatter (Parsberg), levede Enke 1501 (7). Børn
af 1. Ægteskab:
a-b) To Sønner, druknede i Ørtofte Aa.
c-d) To Døtre, faldt ned fra en Karnap og sloge sig ihjel.
af 2. Ægteskab:
e) Maren til Ørtofte; g. m. Hr. Tønne Vernersen Parsberg til Harrested, Rigsraad (g. (1) m. Ingeborg Podebusk).
f) Gertrud
g) Kirsten ….

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1908. Femogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.366-371.
Putbus - Podebusk. †

Den nyere danske Linie.
Hr. Predbjørn Podebusk (jf. S. 363) til Vosborg og Kjørup, nævnes 1477, da han solgte Brødbæk til Hr. Niels Eriksen (Gyldenstierne) (59), var 1484 Ridder (60), deltog 1487 i Hyldingen i Lund, 1494 og 1496 Lehnsmand paa Skjoldenæs, fik 1497 Rinds Herred i Pant (61) og havde det til sin Død, 1499-1536 Lehnsmand paa Riberhus, var 1502 Rigsraad og en af Dommerne over Hr. Poul Laxmand, skrives 1503 til Bidstrup, arvede s. A. Pantelehnet Øster Velling Birk efter sin Svigerfader, tog 1513 Vidne af Jerslev Herredsthing, at Hammelmose var Hr. Vendelbos rette Arvegods (62), eiede 1516 Skjærumgaard (63), en af Hovedmændene for Oprøret mod Kong Christiern II og har 1522 egenhændig underskrevet Hertug Frederiks Kongevalg (64), fik 1523 Livsbrev paa Han Herred, 1523-25 Lehnsmand paa Lundenæs, beseglede 1524 Forbundet mod Lutheranismen (65), var 1525 Sendebud til Lybæk (66), fik 1529 Lysgaard og Hids Herreder i Pant, var i Reformationstiden en af Førerne i Rigsraadets katholske Parti, deltog dog 1534 i Møderne i Ry og i Christian IIIs Hylding i Horsens, 1536-41 Lehnsmand paa Tranekjær, bar Rigsæblet ved Kongens Kroning 1537, † 11 Dec. 1541 paa Estrup, begr. i Aarhus Domkirke, Skifte efter ham holdtes 1548 (67); g. (1) m. Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz til Bidstrup, † i Slutningen af Aaret 1506, begr. i Korsbrødre Kloster i Odense (68), (2) før 1513 m. Anne Mouridsdatter Gyldenstierne til Aagaard (V. Han H.) og Bregentved (Ringsted H.) † før Paaske 1545 paa Skjoldenæs, begr. i Ringsted Kirke (g. (1) m. Hr. Oluf Stigsen Krognos til Krapperup, Bollerup og Karsholm). Børn
af 1. Ægteskab:
1. Jytte
2. Holger Podebusk …
3. Otte Podebusk …
4. Henrik Podebusk …
5. Hr. Claus Podebusk til Kjørup og Krapperup …
6. Sophie
7. Ingeborg, † mellem 26 Marts og 1 April 1542 i Horsens, begr. i Aarhus Domkirke; g. m. Hr. Tønne Parsberg til Harrested, levede 21 Juli 1520, var † 13 Jan. 1523 (g. (1) m. Maren Knudsdatter Has til Ørtofte).
8. Hr. Jørgen Podebusk til Krapperup og Bidstrup …
9. Anne til Vosborg, † ved Helligkorsdag 1521 paa Varberg; g. ved 29 Sept. 1520 i Ystad m. Rigsraad Hr. Holger Gregersen Ulfstand til Skabersø, † 16 Dec 1542 i Kjøbenhavn, begr. 20 s. M. i Lund Domkirke (g. (2) m. Helle Nielsdatter Hak til Hikkebjerg).
af 2. Ægteskab:
10. Jytte til Vosborg ….

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Parsberg, Tønne Vernersen (ca 1455 - før 1521).

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Has), Marine Knudsdatter (ca 1460 - før 1510).

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Podebusk, Ingeborg (ca 1490 - før 1542).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 20 Aug. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk